آ

1- دکتر صادق آئینه وند ، استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران
2- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
3- دکتر سید سعید آباد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
4- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
5- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
6- مینا آبادی
7- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
8- دکتر حسین آبادیان ، استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
9- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
10- حبیب آبدوست
11- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
12- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
13- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
14- دکتر ناصر آبروش ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
15- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
16- سارا آبرون
17- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
18- دکتر محب علی آبسالان ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
19- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
20- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
21- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
22- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
23- سید آرشام آتش زر
24- محمدعلی آتش سودا
25- دکتر شاهین آتشبار تهرانی
26- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
27- محمدرضا آتشین صدف
28- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
29- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
30- دکتر شهره آجودانیان ، استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
31- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
32- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
33- پروفسور حسین آخانی ، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران
34- دکتر شاهین آخوندزاده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
35- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
36- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
37- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
38- دکتر احمد آخوندی ، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
39- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
40- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
41- دکتر فرهاد آخوندی ، دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
42- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
43- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
44- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
45- دکتر مصطفی آدرسی ، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
46- دکتر علی آدمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
47- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
48- پروفسور عادل آذر ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
49- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
50- مائده آذربایجانی
51- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
52- دکتر مسعود آذربایجانی ، استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
53- علیرضا آذربخت
54- علیرضا آذربخت بنکده
55- دکتر مرتضی آذربرمس ، استادیار دانشگاه صنعتی سهند
56- دکتر فریبرز آذرپناه ، گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز
57- دکتر مریم آذرخشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
58- محمدتقی آذرشب
59- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
60- ایرج آذرفزا
61- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
62- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
63- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
64- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
65- دکتر علیرضا آذرهوش
66- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
67- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
68- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
69- دکتر معرفت آذری ، رئیس نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
70- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
71- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
72- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
73- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
74- اسماعیل آذغ
75- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
76- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
77- پروفسور مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
78- دکتر محمد جواد آذین فر
79- رضا آراد منش
80- نگار آرازشی
81- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
82- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
83- محمد آراسته
84- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
85- دکتر زهرا آراستی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
86- دکتر محمدرضا آراستی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
87- دکتر الهام آرام ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر
88- دکتر شهناز آرام ، استاد گروه بیماری های زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
89- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
90- دکتر فرشید آرام ، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه - استادیار گروه شهرسازی
91- دکتر سیدحسین آرامی ، استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
92- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
93- وحید آرایی
94- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
95- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
96- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
97- دکتر مجید آرزومند ، University of Larestan, Lar, ۷۴۳۱۷-۱۶۱۳۷, I. R. Iran
98- علیرضا آرش پور
99- دکتر شروین آرش لو ، دانشیار دانشگاه بیلکنت ترکیه
100- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
101- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
102- دکتر علی آرمان ، استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
103- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
104- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
105- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
106- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
107- دکتر سید عزیز آرمن ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
108- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
109- رحمان آرمیده
110- موسی آرمیده
111- محسن آرمین
112- دکتر علی آرمینیان ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
113- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
114- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
115- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
116- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
117- دکتر هادی آروین بروجنی ، دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد
118- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
119- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
120- علی آریاپور
121- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
122- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
123- دکتر شهرام آریافر ، استادیار بخش مهندسی صنایع
124- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
125- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
126- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
127- دکتر احسان آریانیان ، استادیار فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
128- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
129- افشین آریز
130- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
131- مجید آرین زادگان
132- سالار آرین مقدم
133- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
134- برهان آزاد
135- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
136- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
137- دکتر تقی آزادارمکی ، استاد دانشگاه تهران
138- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
139- محسن آزادبخت
140- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
141- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
142- دکتر پرویز آزادفلاح ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
143- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
144- حمید آزادگان
145- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
146- دکتر کیهان آزادمنش
147- دکتر امیرحسین آزادنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی
148- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
149- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
150- امین آزادی
151- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
152- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
153- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
154- دکتر مجید آزادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
155- دکتر محبوبه آزادی ، Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran
156- دکتر محمد آزادی ، دانشیار
157- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
158- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
159- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
160- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
161- دکتر قاسم آزادی احمدآبادی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
162- دکتر مهرناز آزادی بویاغچی ، دانشیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
163- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
164- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
165- دکتر مصطفی آزادیان ، دکتری ادیان و عرفان
166- کیوان آزادیخواه
167- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
168- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
169- سمیه آزرمی
170- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
171- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران
172- دکتر یعقوب آژند ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
173- دکتر پرویز آژیده ، Professor, University of Tabriz
174- دکتر آزیتا آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
175- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
176- دکتر فرزاد آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
177- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
178- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
179- محمد آستانه اصل
180- سجاد آستانی
181- فتح الله آسترکی
182- دکتر سعید آسعیدی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان
183- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
184- دکتر محمدامین آسودار ، استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
185- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
186- مهدی آشتیانی
187- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
188- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
189- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل زمین سازه صدرا، رئیس هیات مدیره ساختار محیط دی - رئیس هیات امناء پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی
190- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
191- آیه آشفته یزدی
192- دکتر حسام الدین آشنا
193- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
194- پروفسور فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
195- دکتر حسین آشوری ، استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
196- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
197- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه تهران
198- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
199- دکتر محمدتقی آشوری ، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
200- حسین آشیانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
201- دکتر مازیار آصفی ، استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
202- آیدین آغداشلو
203- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
204- دکتر اکبر آفرینش خاکی
205- دکتر محمدحسین آق خانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
206- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
207- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
208- دکتر حمیدرضا آقا بزرگ ، استاد، پژوهشگاه صنعت نفت
209- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
210- علی رضا آقا حسینی
211- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
212- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
213- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
214- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
215- دکتر امیر آقا کوچک ، استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
216- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
217- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
218- دکتر احسان آقا محمد آقایی ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
219- دکتر داوود آقا محمدی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
220- دکتر حمیدرضا آقا محمدیان ، استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
221- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
222- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
223- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
224- دکتر حسن آقا نظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
225- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
226- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
227- علیرضا آقائی
228- دکتر مهرداد آقائی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
229- اسماعیل آقائی زاده
230- دکتر حسن آقائی نیا
231- دکتر محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
232- دکتر علیرضا آقابابا ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
233- احسان آقابابایی
234- دکتر راضیه آقابابایی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
235- دکتر سمیه آقابابایی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
236- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
237- دکتر کیوان آقابیک
238- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
239- دکتر کامله آقاجانلو ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
240- دکتر اسدالله آقاجانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی
241- پروفسور حسنعلی آقاجانی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
242- دکتر حسین آقاجانی ، دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت
243- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
244- دکتر سیف اله آقاجانی ، دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
245- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
246- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
247- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
248- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
249- مهرداد آقاجانی
250- دکتر نصرالله آقاجانی ، استادیار دانشگاه باقرالعلوم
251- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
252- حسین آقاجانی اصفهانی
253- دکتر عباس آقاجانی بزازی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان
254- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
255- سعید آقاجانیان
256- دکتر محمود آقاحسینعلی شیرازی
257- دکتر حسین آقاحسینی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
258- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
259- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
260- ابوالفضل آقادادی
261- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
262- علی آقازادگان
263- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
264- دکتر مصطفی آقازاده قمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
265- ابوالفضل آقاسی
266- دکتر محمد آقاسی ، محقق ،نویسنده و مدرس دانشگاه
267- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
268- دکتر مهرداد آقاشریفیان اصفهانی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
269- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
270- ژیلا آقاغفاری
271- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
272- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
273- دکتر آزاده آقالطیفی ، استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی
274- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
275- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
276- علی آقامحمدی
277- سیدمحمدکاظم آقامیر
278- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
279- پروفسور سید محمودرضا آقامیری
280- دکتر علی آقانوری ، دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب
281- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
282- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
283- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
284- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
285- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
286- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
287- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
288- خانوم آقایی
289- سیدعلی آقایی
290- دکتر عبداله آقایی ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
291- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
292- دکتر مجید آقایی ، مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
293- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
294- محمدرضا آقایی
295- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
296- دکتر نجف آقایی ، هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
297- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
298- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
299- دکتر علی آقایی جودکی ، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
300- دکتر مهرداد آقایی خفری
301- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
302- یاسین آقایی شلمانی
303- دکتر مسلم آقایی طوق
304- آرش آقایی فر
305- حسین آقایی نیا
306- دکتر همیرا آگاه ، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
307- دکتر وحید آگاه ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
308- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
309- دکتر حسین آگهی ، دانشیار دانشگاه رازی
310- یاسمین آل آقا
311- علیرضا آل ابراهیم
312- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
313- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
314- دکتر علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
315- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
316- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
317- دکتر سیدامیر آل داوود ، Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
318- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
319- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
320- دکتر مریم آل عصفور ، دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز
321- رویا آل عمران
322- دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
323- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
324- جعفر آل کثیر
325- آیدا آل هاشمی
326- دکتر اشرف آل یاسین ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تهران
327- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
328- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
329- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
330- دکتر مسعود آلگونه ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
331- دکتر احمدعلی آماده ، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
332- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
333- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
334- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
335- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
336- دکتر ژاله آموزگار ، استاد دانشگاه تهران
337- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
338- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
339- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
340- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار دانشگاه مازندران
341- دکتر ندا آهنجیده ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی شهرکرد
342- دکتر محمدرضا آهنچیان ، استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
343- دکتر عباسعلی آهنگر ، استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
344- دکتر نادر آهنگر
345- دکتر محمدرسول آهنگران ، استاد، دانشگاه تهران
346- دکتر سعیده آهنگری
347- دکتر عبدالمجید آهنگری ، دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
348- دکتر معصومه آهنگری ، استادیار گروه زمین شناسی
349- دکتر لاله آهنی ، استادیار گروه هنرهای اسلامی- فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز
350- دکتر علی آهون منش ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
351- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
352- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
353- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
354- سروش آوخ
355- دکتر مهران آوخ کیسمی ، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دانشیار
356- کیامهر آویژه
357- دکتر بهزاد آویشن ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
358- محمدباقر آیانی
359- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
360- دکتر هدا آیت ، استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
361- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
362- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
363- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
364- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
365- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
366- دکتر مجید رضا آیت الهی ، استاد مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
367- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
368- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
369- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
370- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
371- علی آیتی
372- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
373- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
374- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
375- دکتر محسن آیتی ، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
376- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
377- دکتر سجاد آیدنلو ، استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران
378- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
379- دکتر سیمون آیوازیان ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
380- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
381- اعظم آیین فر ، مدیر اجرایی

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
3- دکتر سعید اباذری ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
4- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
5- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
6- دکتر تقی ابتکار
7- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
8- دکتر نویدرضا ابجدی ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
9- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
10- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
11- دکتر حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
12- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
13- اساما ابراهیم ازوی
14- دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
15- نیازعلی ابراهیم پاک
16- دکتر حبیب ابراهیم پور ، استاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی
17- دکتر رضا ابراهیم پور ، Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
18- دکتر رضا ابراهیم پور ، گروه علوم شناختی، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف
19- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
20- صادق ابراهیم پور
21- قدسیه ابراهیم پور
22- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
23- دکتر مریم ابراهیم پور
24- دکتر حسین ابراهیم پور کومله ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
25- دکتر احمد ابراهیم زاده ، معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
26- امیر ابراهیم زاده
27- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
28- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
29- دکتر فاطمه ابراهیم زاده ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
30- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
31- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
32- دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی ، استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
33- دکتر علی ابراهیم نژاد ، استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
34- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
35- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
36- دکتر محمد ابراهیمپور نمین
37- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
38- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
39- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
40- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
41- ابوالقاسم ابراهیمی
42- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
43- دکتر افشین ابراهیمی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
44- دکتر ایلناز ابراهیمی
45- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
46- پریسا ابراهیمی
47- دکتر جعفر ابراهیمی ، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
48- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
49- دکتر حسین ابراهیمی ، عضوهیات علمی
50- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
51- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
52- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
53- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
54- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
55- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
56- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
57- دکتر سپیده ابراهیمی ، دکتری ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
58- دکتر سجاد ابراهیمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
59- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
60- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
61- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
62- دکتر سید عباس ابراهیمی ، استادیار موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
63- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
64- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
65- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
66- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
67- طاهر ابراهیمی
68- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
69- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
70- عطاالله ابراهیمی
71- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
72- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
73- علیرضا ابراهیمی
74- دکتر علیرضا ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی فرآیندهای ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
75- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
76- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
77- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
78- دکتر محسن ابراهیمی
79- دکتر محسن ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
80- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
81- محمدمهدی ابراهیمی
82- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
83- دکتر مرضیه ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
84- دکتر مریم ابراهیمی ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
85- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
86- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم
87- دکتر مهدی ابراهیمی ، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
88- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
89- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
90- دکتر نادرقلی ابراهیمی ، عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
91- دکتر یعقوب ابراهیمی ، معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر
92- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
93- دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک ، دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
94- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
95- دکتر محسن ابراهیمی خوسفی ، استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
96- دکتر محمد ابراهیمی دباغ ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
97- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد دانشگاه تهران
98- دکتر احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
99- نرجس ابراهیمی غانمی
100- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
101- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
102- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
103- دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی ، استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
104- مریم ابراهیمی کیا
105- دکتر محسن ابراهیمی مقدم ، Faculty of Computer Science and Engineering, SB university, Evin Ave,Tehran, Iran
106- دکتر حسین ابراهیمی ناغانی ، استادیار صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه تربیت مدرس
107- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
108- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
109- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
110- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
111- دکتر حجت الله ابراهیمیان
112- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
113- دکتر محمد رضا ابراهیمیان ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه کار واحد قزوین
114- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
115- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
116- دکتر شیوا ابری فام
117- پروفسور کارن ابری نیا ، University of Tehran, Iran
118- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
119- دکتر حمید ابریشمی ، استاد - دانشگاه تهران - ایران
120- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
121- دکتر مهدی ابزری ، استاد دانشگاه اصفهان
122- دکتر سید علیرضا ابطحی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد نجف اباد
123- سید مجتبی ابطحی
124- دکتر سیدحسین ابطحی ، استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
125- سیدحسین ابطحی
126- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
127- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
128- مهدی ابطحی
129- دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
130- سید محمدرضا ابن الرسول
131- دکتر مجید ابن الرضا
132- دکتر مجید ابن علی حیدری ، دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
133- دکتر حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
134- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
135- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
136- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
137- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
138- دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی ، استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
139- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
140- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
141- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
142- محمد ابوالحسنی
143- دکتر محمد مهدی ابوالحسنی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
144- دکتر منصوره ابوالحسنی ، دکتری رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران
145- دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
146- فاطمه ابوالحسنی طرقی
147- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی ، هیئت علمی دانشکده مدیریت
148- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
149- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
150- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
151- دکتر حسن ابوالقاسمی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
152- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
153- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
154- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
155- دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی ، دانشگاه تهران
156- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
157- احمد ابوترابی
158- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
159- دکتر روح اله ابوجعفری
160- شبان ابوحسین
161- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
162- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
163- دکتر مهرنوش ابوذری ، استادیار، دانشگاه تهران
164- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
165- مینا ابوطالبی ، گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه ایی
166- دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی ، گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان
167- دکتر امید ابوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
168- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
169- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
170- دکتر اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
171- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
172- سامان ابی زاده
173- دکتر آرزو ابیضی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
174- دکتر خدایار ابیلی
175- بهزاد اتابکی
176- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
177- دکتر منصوره اتحادیه
178- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
179- دکتر ناهید اتقیا ، دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)
180- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
181- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
182- دکتر احسان اثنی عشری ، دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان
183- دکتر محمدمهدی اثنی عشری
184- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
185- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
186- سید امیر اجاق ، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
187- دکتر سید مهدی اجاق ، دانشیار
188- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
189- دکتر محمدرضا اجتهادی ، رئیس انجمن فیزیک ایران
190- دکتر مصطفی اجتهادی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
191- دکتر سید حسین اجتهد ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان
192- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
193- دکتر رسول اجل لوئیان ، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
194- دکتر رضا قلی اجلالی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
195- عبدالمهدی اجلالی
196- دکتر علیرضا اجلالی
197- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
198- دکتر احسان احتشام نژاد
199- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
200- مجید احتشامی
201- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
202- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
203- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
204- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
205- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
206- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
207- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
208- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
209- دکتر حمیدرضا احدی ، استاديار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی راه آهن
210- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
211- دکتر علی محمد احدی ، دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد
212- فاطمه احدی
213- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
214- ایمان احدی اخلاقی
215- دکتر ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
216- دکتر جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
217- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
218- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
219- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
220- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
221- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
222- دکتر پرویز احسان زاده ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
223- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
224- افسانه احسانی
225- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
226- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
227- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
228- دکتر محمد حسین احسانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان
229- دکتر محمدرضا احسانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
230- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
231- عبدالوهاب احسانی راد
232- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
233- محمدمهدی احسانی فر
234- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
235- مهدی احسانیان منفرد
236- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
237- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
238- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
239- دکتر قدسی احقر ، استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات
240- منوچهر احقر
241- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
242- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
243- دکتر محمود احمد پورداریانی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
244- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
245- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
246- دکتر زهرا احمدآبادی ، استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
247- علی احمدآبادی
248- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
249- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
250- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
251- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
252- بهروز احمدپور
253- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
254- دکتر امیرمحمد احمدزاده ، معاون پژوهشی هیئت تحقیقات لرزه ای تبریز
255- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
256- دکتر خالد احمدزاده ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
257- رسول احمدزاده
258- سید مصطفی احمدزاده ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
259- دکتر عزیز احمدزاده ، مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه
260- علی احمدزاده
261- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
262- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
263- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
264- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
265- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
266- دکتر فرهاد احمدنژاد ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
267- محمدرضا احمدنسب
268- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
269- دکتر شیرین احمدنیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
270- دکتر فاطمه احمدنیا ، دانشگاه محقق اردبیلی
271- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
272- دکتر علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
273- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
274- دکتر مصطفی احمدوند ، استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی
275- احمد احمدی
276- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
277- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
278- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
279- حجة الاسلام احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
280- دکتر اردشیر احمدی ، دانشیار مهندسی صنایع
281- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
282- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
283- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
284- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
285- دکتر امین احمدی ، استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
286- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
287- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
288- دکتر پروین احمدی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
289- دکتر جعفر احمدی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
290- دکتر جعفر احمدی ، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
291- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
292- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
293- دکتر حبیب احمدی ، استاد تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران
294- دکتر حجت احمدی
295- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
296- دکتر حسین احمدی ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
297- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
298- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
299- دکتر خدابخش احمدی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
300- خلیل احمدی ، استادیار
301- دکتر رضا احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
302- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
303- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
304- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
305- سلیمان احمدی ، دانشیار
306- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
307- دکتر سیداحمد احمدی ، استاد مشاوره دانشگاه اصفهان
308- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
309- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
310- دکتر سیروس احمدی ، استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
311- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
312- دکتر شهین احمدی
313- دکتر شیرین احمدی ، دکترای روانشناسی
314- عاطفه احمدی
315- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
316- دکتر عباسعلی احمدی ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
317- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
318- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
319- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
320- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
321- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
322- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
323- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
324- دکتر غلامعلی احمدی
325- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
326- دکتر فرشید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
327- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
328- دکتر فریال احمدی ، استادیار
329- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
330- فیروزه احمدی
331- دکتر کامبیز احمدی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
332- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
333- دکتر مالک احمدی ، دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
334- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
335- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
336- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
337- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
338- محمد احمدی
339- دکتر محمد تقی احمدی ، دانشیار گروه نانوفیزیک دانشگاه ارومیه
340- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
341- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
342- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
343- دکتر محمدرحیم احمدی ، دانشیار، گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا (س)
344- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
345- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
346- دکتر محمدمهدی احمدی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
347- دکتر محمدنبی احمدی ، ریاست دانشگاه رازی
348- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
349- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
350- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
351- مهرداد احمدی
352- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
353- نگار احمدی ، فرد مهم علمی
354- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
355- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
356- دکتر وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
357- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
358- دکتر خدیجه احمدی آملی ، Associate Professor - Payame Noor University
359- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
360- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
361- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
362- دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
363- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر مجموعه تفریحی و توریستی آبدرمانی گنو بندر عباس -مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار سابق شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
364- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
365- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
366- دکتر فاطمه احمدی بویاغچی
367- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
368- دکتر مهدی احمدی پور
369- دکتر بهنام احمدی پور جونقانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
370- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
371- دکتر محمد رضا احمدی دارانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
372- محمد احمدی راد ، پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران
373- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
374- سوران احمدی زاد
375- دکتر حسن احمدی زاده ، استادیار دانشگاه کاشان
376- سجاد احمدی زاده
377- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
378- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
379- دکتر حسین احمدی سفیدان ، دانشيار دانشگاه تبريز
380- جعفر احمدی شالی
381- محمود احمدی شریف ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
382- دکتر جواد احمدی شکوه ، University of Sistan and Baluchestan
383- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
384- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
385- دکتر محسن احمدی طهور ، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
386- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
387- دکتر حمیدرضا احمدی فر ، استادیار دانشگاه گیلان
388- دکتر علی محمد احمدی قراچه ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
389- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
390- مجید احمدی کچایی
391- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
392- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
393- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
394- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
395- دکتر فرهنگ احمدی گیوی ، دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
396- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
397- دکتر اسماعیل احمدی مقدم ، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی
398- دکتر هاجر احمدی مقدم ، استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
399- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
400- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
401- دکتر مهدی احمدی نجف آبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
402- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
403- دکتر مژگان احمدی ندوشن ، رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
404- دکتر نوید احمدی نسب ، استادیار رشته بیوتکنولوژی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان
405- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
406- دکتر خدابخش احمدی نوده ، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران
407- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
408- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
409- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
410- دکتر قدرت احمدیان ، دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
411- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
412- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
413- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
414- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
415- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
416- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
417- دکتر محمد اخباری ، دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
418- دکتر مریم اخباری ، پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
419- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
420- دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی ، مدیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی
421- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
422- دکتر محمدرضا اختصاصی ، استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
423- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
424- دکتر امیرحسین اخروی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد
425- دکتر مجید اخشابی ، استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
426- دکتر محمدرضا اخگر
427- دکتر مهدی اخگری ، استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور فردوس
428- افشین اخلاص پور
429- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
430- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
431- احمد اخلاصی
432- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
433- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
434- حسین اخلاقی
435- رحمت اله اخلاقی ، دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی
436- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
437- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
438- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
439- دکتر آفرین اخوان ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد
440- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
441- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
442- دکتر امیرناصر اخوان ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
443- دکتر پیمان اخوان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم
444- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
445- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
446- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
447- دکتر مهدی اخوان ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
448- حمیدرضا اخوان ارمکی
449- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
450- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
451- دکتر مهناز اخوان تفتی ، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
452- دکتر مریم السادات اخوان حجازی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
453- مریم اخوان خرازیان
454- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
455- مصطفی اخوان صفار
456- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
457- دکتر مسعود اخوان فرد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
458- دکتر بهرام اخوان کاظمی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
459- دکتر مسعود اخوان کاظمی ، استاد تمام
460- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
461- دکتر زهره اخوان مقدم ، دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
462- دکتر مهری اخوان ملایری ، دانشگاه الزهرا
463- محمود اخوان مهدوی
464- دکتر سیدتقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
465- سید محمد مهدی اخوت
466- دکتر سید محمود اخوت ، استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
467- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
468- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
469- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
470- دکتر زهرا اخوی
471- دکتر محمدمهدی اخویان ، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
472- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
473- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
474- دکتر نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
475- نرگس ادبی ، مربی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز
476- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
477- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
478- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
479- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
480- دکتر یوسف ادیب ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
481- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
482- عبدالرئوف ادیب زاده
483- دکتر فرزاد ادیبان ، پژوهشگر
484- پیمان ادیبی
485- شادی ادیبی‌فرد
486- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
487- سینا ارادتی
488- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
489- حسین ارباب ، مربی دانشکده:دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
490- دکتر شهرام ارباب
491- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
492- دکتر فریدون اربابی
493- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
494- دکتر مسعود اربابی ، استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
495- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
496- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
497- اکبر اربابیان
498- پیمان اربابیان ، کارشناسی ارشد روانشناسی
499- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
500- سارا ارجمند
501- مهندس روح الله ارجمند نیا ، كارشناس ارشد نرم افزار كامپيوتر
502- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
503- علی ارحامی
504- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
505- زهراسادات اردستانی
506- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
507- دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول
508- راضیه اردکانی
509- سعید اردکانی
510- دکتر سیدحسن اردکانی ، استاد، گروه دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب
511- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
512- دکتر محمدرضا اردکانی ، استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
513- دکتر رضا اردکانیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
514- امیرهوشنگ اردلان
515- دکتر داریوش اردلان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
516- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
517- نادر اردلان
518- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
519- محمدجواد ارده
520- دکتر یدالله اردوخانی ، استاد ریاضی کاربردی -آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا
521- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
522- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
523- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
524- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
525- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
526- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
527- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
528- دکتر مهدی ارزنلو ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
529- سولماز ارژنگی
530- دکتر محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
531- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
532- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
533- دکتر فرهنگ ارشاد ، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
534- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
535- دکتر علی ارشادی ، استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
536- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
537- محمدحسین ارشادی ، استادیار
538- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
539- دکتر نسرین ارشدی ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
540- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
541- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
542- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
543- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
544- دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی ، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
545- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
546- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
547- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
548- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
549- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
550- دکتر فاطمه اروجی ، دانشیار-دانشگاه تبریز
551- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
552- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
553- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
554- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
555- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
556- پروفسور مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
557- دکتر مهدی ازوجی ، استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
558- دکتر علیرضا اژدری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
559- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
560- دکتر محمود اژدری ، معمار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی
561- دکتر مهدی اژدری مقدم ، استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
562- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
563- سمیه اسبکیان
564- دکتر داوود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
565- محمد علی اسپنانی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد
566- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
567- مهدی استاد احمد
568- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
569- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
570- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
571- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
572- دکتر حسن استادحسین ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
573- آذین السادات استادرمضان
574- سعید رضا استادزاده
575- دکتر علی استادهاشمی ، استادیار و رئیس کل بیمه مرکزی
576- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
577- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
578- هوشنگ استادی
579- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
580- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
581- گلن استفن پاتتن
582- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
583- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
584- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
585- دکتر یاسمین استوار ایزدخواه ، دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
586- دکتر کوروش استوار سنگری ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
587- فرهاد استوان
588- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
589- سید رضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
590- دکتر آرش اسحاقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند
591- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
592- دکتر مجید اسحاقی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
593- دکتر محمد اسحاقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
594- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
595- دکتر علی اسحق بیگی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
596- دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی ، ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
597- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
598- دکتر ابراهیم اسداغی ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
599- توفیق اسداف ، استادیار
600- دکتر احسان اسداللهی
601- الله شکر اسداللهی
602- خدابخش اسداللهی
603- دکتر الله شکر اسداللهی تجرق ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
604- دکتر سهراب اسداله زاده
605- امین اسدالهی
606- فرشته اسدالهیان بناب
607- دکتر مرتضی اسدامرجی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
608- دکتر سعید اسدپور ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
609- علی اسدپور
610- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
611- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
612- حمید اسدزاده
613- دکتر حسن اسدزاده ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
614- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
615- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
616- عبدالله اسدزاده جاریحانی
617- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
618- ابراهیم اسدی
619- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
620- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
621- امیرحسین اسدی
622- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
623- دکتر پیام اسدی
624- دکتر حامد اسدی ، استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
625- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
626- حسن اسدی
627- مهندس حسن اسدی ، قائم مقام دانشگاه کار واحد قزوین
628- حسن اسدی
629- مهندس حسن اسدی
630- دکتر حسین اسدی ، دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
631- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
632- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
633- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
634- زهرا اسدی
635- دکتر سعید اسدی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شاهد
636- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
637- سیده کبری اسدی
638- دکتر عباس اسدی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
639- علیرضا اسدی
640- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
641- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
642- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
643- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
644- محمدامین اسدی
645- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
646- دکتر مریم اسدی
647- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
648- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
649- دکتر مصطفی اسدی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
650- دکتر مهیار اسدی ، استادیار دانشکده هنرهای تجسمی- دانشگاه تهران
651- دکتر مهدی اسدی آقبلاغی ، استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
652- دکتر اسماعیل اسدی بروجنی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
653- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
654- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
655- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
656- دکتر ابراهیم اسدی خشوئی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
657- دکتر هادی اسدی رحمانی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
658- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
659- دکتر مهدی اسدی قالهری ، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط
660- دکتر غلامرضا اسدی کرم ، استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
661- هرمز اسدی کوه آباد
662- دکتر اسدالله اسدی گرمارودی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
663- سیدمحمد اسدی نژاد
664- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
665- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
666- الهه اسدیان
667- فریده اسدیان
668- قاسم اسدیان
669- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
670- مهسا اسرافیلی
671- دکتر سیدامیر اسعد فاطمی
672- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
673- مهدی اسعدی شالی ، مسولIT و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک
674- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
675- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
676- مهرداد اسفنانی
677- دکتر عیسی اسفنجاری کناری ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
678- مسعود اسفندياري
679- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
680- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
681- دکتر رجب اسفندیاری ، Associate Professor of Imam Khomeini International University
682- دکتر زهرا اسفندیاری ، گروه صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
683- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
684- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
685- دکتر محمد اسفندیاری ، مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان"
686- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
687- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
688- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
689- دکتر مرضیه اسفندیاری ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
690- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
691- دکتر مهدی اسفندیاری ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
692- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
693- دکتر منصور اسفندیاری بیات ، دکتری
694- الهام اسفندیاری فرد
695- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
696- اعظم اسفیجانی
697- حمیدرضا اسکاش
698- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
699- بهروز اسکندرپور
700- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
701- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
702- دکتر مهتا اسکندرنژاد
703- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
704- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
705- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
706- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
707- دکتر راضیه اسکندری ، مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
708- دکتر سهیل اسکندری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
709- دکتر علی اسکندری ، دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان
710- دکتر فرزاد اسکندری ، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
711- دکتر کیوان اسکندری ، استادیار
712- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
713- مسعود اسکندری
714- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
715- ندا اسکندری ، دکترای شهرسازی
716- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
717- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشگاه بیرجند
718- پروفسور جعفر اسکندری جم ، استاد دانشگاه مالک اشتر
719- دکتر مرتضی اسکندری قادی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
720- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
721- مهرداد اسکویی
722- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
723- دکتر آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
724- کریم اسگندری
725- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
726- امیرحسین اسلام پناه
727- بهدیس اسلام نور
728- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
729- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
730- دکتر ابوالفضل اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
731- دکتر احمدعلی اسلامی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
732- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
733- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
734- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
735- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
736- پروفسور سید غلامرضا اسلامی ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
737- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
738- دکتر سیدیحیی اسلامی ، استادیار دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا
739- دکتر عبدالمجید اسلامی ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
740- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
741- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
742- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
743- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
744- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
745- محسن اسلامی
746- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
747- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
748- دکتر محمدرضا اسلامی ، گروه زبان و ادبیات عربی
749- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
750- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
751- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
752- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
753- دکتر منصور اسلامی ، دانشیار دانشگاه مازندران
754- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
755- سیدحسن اسلامی اردکانی
756- دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه
757- دکتر سعید اسلامیان ، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
758- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
759- دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ، استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی
760- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
761- پوریا اسماعیل پور
762- حسن اسماعیل پور
763- دکتر حیدر اسماعیل پور ، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ( فلسفه و تربیت اسلامی)، دانشگاه پیام نور فارس
764- دکتر خلیل اسماعیل پور ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
765- دکتر مجید اسماعیل پور ، دانشیار
766- دکتر یحیی اسماعیل پور
767- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
768- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
769- دکتر شیدا اسماعیل زاده ، Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University
770- دکتر علی اسماعیل زاده ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
771- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
772- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
773- مهربان اسماعیل زاده ، -
774- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
775- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
776- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
777- رضا اسماعیل زاده کناری
778- دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
779- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
780- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
781- دکتر احمد اسماعیلی ، Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran
782- امیدعلی اسماعیلی
783- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
784- امین اسماعیلی
785- بهرام اسماعیلی ، پرسنل دانشگاه فرهنگیان
786- دکتر جعفر اسماعیلی ، دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه
787- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
788- رضوان اسماعیلی
789- سمیرا اسماعیلی
790- دکتر شاهرخ اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه کردستان
791- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
792- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
793- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
794- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
795- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
796- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه تهران
797- دکتر محسن اسماعیلی
798- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
799- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
800- دکتر محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
801- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
802- مژگان اسماعیلی
803- دکتر مصطفی اسماعیلی ، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
804- مهدی اسماعیلی
805- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
806- هادی اسماعیلی
807- صالح اسماعیلی درکه
808- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
809- دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد ، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی
810- دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
811- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
812- غریبه اسماعیلی کیا
813- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
814- ابراهیم اسماعیلی هریسی
815- دکتر آیدا اسماعیلیان
816- دکتر مجید اسماعیلیان ، استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
817- دکتر اباذر اسمعلی عوری ، استاد محقق اردبیلی
818- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
819- دکتر جمال اسمعیل زاده وفائی
820- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
821- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
822- دکتر مرتضی اسمعیلی ، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
823- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
824- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
825- دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی ، استادیار دانشگاه مازندران
826- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
827- فرحناز اسمعیلی رادور
828- جان الکساندر اسمیت
829- رضا اسودی
830- حسن اشتری
831- مهرداد اشتری
832- امیر اشتری لرکی
833- دکتر کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
834- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
835- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
836- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
837- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
838- دکتر محسن اشجاری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
839- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
840- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
841- مجید اشرافی
842- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
843- شهرام اشراق
844- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
845- پروفسور احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
846- دکتر حسین اشراقی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
847- دکتر فرشید اشراقی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
848- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
849- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
850- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
851- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
852- رضا اشرف زاده
853- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
854- دکتر علی اشرف صادقی ، استاد، دانشگاه تهران
855- علی اشرف صدرالدینی
856- دکتر محمد علی اشرف گنجویی
857- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
858- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
859- دکتر بزرگمهر اشرفی ، دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
860- دکتر حسین اشرفی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
861- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
862- دکتر سید علیرضا اشرفی ، استاد دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
863- دکتر سیدمحمد اشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
864- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
865- دکتر علی اشرفی ، استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه بیرجند
866- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
867- دکتر حسن اشرفی ریزی ، استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
868- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
869- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
870- دکتر جواد اشرفی هلان ، Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
871- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
872- شبیر اشکپور مطلق
873- سیدعدنان اشکوری
874- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
875- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
876- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
877- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
878- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
879- دکتر علی اصغر علوی ، استاد دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ایران
880- دکتر علی اصغر کیا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
881- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
882- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
883- دکتر حسین اصغرپور ، استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
884- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
885- دکتر اکبر اصغرزاده ، دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران
886- دکتر اکبر اصغرزاده بناب
887- مرتضی اصغرنیا
888- دکتر اباذر اصغری
889- دکتر احمد اصغری ، دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
890- دکتر بهور اصغری ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
891- دکتر جواد اصغری
892- دکتر حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
893- دکتر حمیدرضا اصغری ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
894- دکتر سعید اصغری ، دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران
895- دکتر سید امیر اصغری
896- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
897- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
898- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
899- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
900- دکتر کیوان اصغری ، دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
901- دکتر محسن اصغری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف)
902- دکتر محمد اصغری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز
903- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
904- دکتر محمدرضا اصغری
905- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
906- دکتر محمد باقر اصغری آقامشهدی
907- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
908- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
909- دکتر سید امین اصغری پری
910- دکتر سید امین اصغری پری ، Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Al Anbia University of Technology,
911- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
912- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
913- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
914- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
915- دکتر صیاد اصغری سراسکانرود ، استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
916- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
917- دکتر اصغر اصغری مقدم ، دانشگاه تبریز
918- محمد علی اصغری مقدم
919- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
920- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
921- پروفسور علی اصغر اصغریان جدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
922- دکتر رضا اصفهانی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران
923- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
924- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
925- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
926- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
927- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
928- دکتر داود اصفهانیان ، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز
929- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
930- دکتر سمیرا اصل شیرین ، عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، واحد بروجرد
931- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
932- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
933- دکتر محمدعلی اصلانخانی ، استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
934- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
935- دکتر جعفر اصلانی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
936- دکتر خالد اصلانی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
937- سردار اصلانی
938- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
939- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
940- دکتر محمدرضا اصلانی ، استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
941- مرتضی اصلانی نژاد
942- دکتر حسین اصلی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
943- دکتر مهدی اصلی نژاد
944- دکتر امیررضا اصنافی ، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
945- دکتر محمد اصولیان
946- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
947- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
948- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
949- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
950- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
951- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
952- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
953- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
954- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
955- دکتر زینب السادات اطهری اصفهانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
956- امیرمهدی اعتباری
957- دکتر فرهاد اعتباری
958- دکتر اکبر اعتباریان ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
959- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
960- مجید اعترافی
961- دکتر ایرج اعتصام ، استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
962- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
963- مریم اعتضادالسلطنه ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
964- سید غلامرضا اعتماد
965- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
966- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
967- دکتر وحید اعتماد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
968- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
969- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
970- بهزاد اعتمادی
971- دکتر حسین اعتمادی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
972- امیر اعتمادی بزرگ
973- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
974- دکتر مجتبی اعتمادی نیا ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
975- دکتر سیدمحمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
976- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
977- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
978- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
979- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
980- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
981- دکتر علیرضا اعرافی ، رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
982- دکتر نازنین اعزاز شهابی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
983- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
984- رضا اعطائی زاده
985- دکتر نوید اعطار شرقی ، استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
986- دکتر سعید اعظم ، دانشگاه اصفهان
987- محمد اعظم زاده ، استادیار
988- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
989- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
990- موسی اعظمی
991- نسرین سادات اعظمی
992- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
993- حسین اعظمی چهاربرج
994- دکتر اکبر اعظمیان جزی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
995- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
996- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
997- علی اعلمی
998- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
999- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
1000- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
1001- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1002- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1003- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
1004- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1005- محمدرضا افتخار
1006- دکتر محمدرضا افتخار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
1007- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
1008- مهرداد افتخار اردبیلی
1009- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
1010- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
1011- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
1012- دکتر اکبر افتخاری ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
1013- سید ابوذر افتخاری ، استاد
1014- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
1015- سید علی افتخاری
1016- دکتر علی افتخاری ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1017- دکتر قاسم افتخاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1018- دکتر محمدحسن افتخاری ، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1019- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
1020- مهران افتخاری
1021- دکتر نها افتخاری ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1022- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
1023- دکتر بیژن افتخاری یکتا
1024- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
1025- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1026- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
1027- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1028- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1029- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
1030- محمد افخمی اردکانی
1031- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1032- دکتر عباس افخمی عقداء ، Professor, Bu-Ali Sina University
1033- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
1034- دکتر همایون افرابندپی ، Senior Machine Learning Researcher at Nokia
1035- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
1036- پریا افراز ، کارشناس
1037- صبا افراز ، دانشجوی کارشناسی ارشد
1038- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
1039- پیمان افراسیاب
1040- محبوب افراسیاب
1041- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1042- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1043- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
1044- مه لقا افراسیابی
1045- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
1046- دکتر کامبیز افروز ، عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
1047- محسن افروزه
1048- دکتر عماد افروغ
1049- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
1050- دکتر سید احمدرضا افسری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
1051- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
1052- سعید افسری فرد
1053- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
1054- دکتر عباس افشار ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
1055- قهرمان افشار
1056- ابراهیم افشار زنجانی
1057- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
1058- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1059- دکتر عزیزالله افشار کرمانی ، دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1060- دکتر کامران افشار مهاجر ، دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی
1061- دکتر بهروز افشار نجفی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین
1062- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
1063- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
1064- ابوالفضل افشاری
1065- بهرام افشاری
1066- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1067- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
1068- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
1069- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
1070- علی افشاری
1071- دکتر فرزاد افشاری ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
1072- دکتر محسن افشاری ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
1073- دکتر مرتضی افشاری ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1074- دکتر مریم افشاری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
1075- دکتر مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
1076- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
1077- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1078- دکتر سید علیرضا افشانی ، استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1079- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
1080- دکتر حسن افشین ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند
1081- دکتر وحید افشین مهر ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1082- دکتر پیمان افضل
1083- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
1084- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1085- دکتر رضا افضل زاده
1086- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
1087- دکتر افسانه افضلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:محیط زیست دانشگاه کاشان
1088- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
1089- دکتر علی افضلی ، دانشگاه تهران
1090- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
1091- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
1092- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
1093- دکتر مریم افضلی دلیگانی ، استادیار دانشگاه کاردیف انگلستان
1094- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
1095- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
1096- خسرو افضلیان
1097- دکتر آتوسا افغان ، رئیس هیئت مدیره انجمن معماران استان اصفهان
1098- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1099- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1100- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
1101- دکتر رضا افقی
1102- احمد علی افکاری
1103- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
1104- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1105- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
1106- دکتر حسین افلاکی فرد ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1107- پروفسور شهریار افندی زاده ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
1108- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1109- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1110- منوچهر اقبال
1111- فرناز اقبال پور
1112- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
1113- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
1114- دکتر عباس اقبالی ، استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1115- دکتر محمد اقبالی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1116- دکتر ناصر اقبالی ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1117- بیژن اقتصاد
1118- سوده اقتصاد
1119- محمد اقتصاد
1120- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1121- دکتر جواد اقدس طینت ، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
1122- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
1123- دکتر عباس اقدسی ، استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
1124- دکتر محمد اقدسی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1125- دکتر محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
1126- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
1127- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
1128- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
1129- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
1130- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
1131- دکتر مهدی اکابری تفتی ، استادیار دانشگاه میبد
1132- اردشیر اکبر آبادی
1133- دکتر علی اکبر بابایی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1134- دکتر علی اکبر دهقان ، استادیار دانشکده بهداشت
1135- دکتر علی اکبر رسولی ، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
1136- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1137- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1138- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
1139- دکتر افشین اکبرپور
1140- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
1141- دکتر محمدرضا اکبرپور ، استاد، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه
1142- دکتر وحید اکبرپور ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1143- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
1144- دکتر عباس اکبرپور نیک
1145- دکتر پوریا اکبرزاده ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
1146- حبیب اکبرزاده
1147- دکتر حوران اکبرزاده ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
1148- دکتر عباس اکبرزاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1149- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
1150- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
1151- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
1152- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1153- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1154- دکتر ابراهیم اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1155- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان
1156- دکتر احمد اکبری ، استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
1157- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1158- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1159- دکتر امیر اکبری ، استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
1160- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1161- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
1162- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
1163- دکتر تقی اکبری ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
1164- دکتر جلال اکبری ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی
1165- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
1166- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
1167- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
1168- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1169- دکتر حسین اکبری ، دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
1170- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
1171- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
1172- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
1173- رضا اکبری
1174- دکتر زهرا اکبری
1175- سید انور اکبری
1176- دکتر عباس اکبری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
1177- علیمراد اکبری
1178- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1179- غلامعلی اکبری
1180- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1181- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
1182- مجتبی اکبری
1183- مجید اکبری
1184- دکتر محسن اکبری ، استادیار
1185- دکتر محسن اکبری
1186- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1187- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1188- دکتر محمداسماعیل اکبری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1189- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
1190- دکتر محمدرضا اکبری ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1191- دکتر محمدعلی اکبری
1192- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1193- دکتر محمود اکبری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
1194- مرتضی اکبری
1195- دکتر مرتضی اکبری ، دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
1196- مژگان اکبری
1197- دکتر منوچهر اکبری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
1198- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
1199- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
1200- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
1201- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
1202- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
1203- دکتر نعمت اله اکبری ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان
1204- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
1205- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
1206- دکتر سعیده اکبری داریان
1207- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
1208- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
1209- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1210- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
1211- دکتر مصطفی اکبری قمی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
1212- دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی ، دانشیار دانشگاه تهران
1213- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1214- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
1215- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1216- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1217- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1218- دکتر رضا اکبریان ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
1219- دکتر عبدالرسول اکبریان ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی ایران
1220- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
1221- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1222- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
1223- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
1224- محمد جعفر اکرام جعفری
1225- دکتر علی اکبر اکرامی ، استاد (بازنشسته) دانشگاه صنعتی شریف
1226- دکتر محمود اکرامی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
1227- محمد اکرم
1228- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
1229- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
1230- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
1231- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
1232- دکتر غلامرضا اکرمی ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
1233- دکتر موسی اکرمی ، استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی
1234- دکتر میرجلیل اکرمی
1235- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1236- محمد الباجی
1237- دکتر جلال البادی ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1238- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
1239- زهرا البرز
1240- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
1241- دکتر فریبا البرزی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
1242- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
1243- ابراهیم التجائی
1244- دکتر مهشید التماسی ، استدایار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
1245- رضا التیامی نیا
1246- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1247- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1248- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1249- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
1250- دکتر جمال الدین سهیلی ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1251- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
1252- دکتر کمال الدین نیکنامی ، استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران
1253- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
1254- دکتر شمس السادات زاهدی ، استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
1255- پروفسور آریا الستی ، استاد تمام
1256- دکتر احمد الستی ، استادیار
1257- دکتر کیوان الستی ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1258- محمد مهدی الشریف
1259- دکتر لعیا الفت ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
1260- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
1261- دکتر لطف الله فروزنده ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1262- توفیق اللهویرانلو
1263- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1264- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1265- دکتر حجت اله الماسی ، سرپرست دفتر وزارتی وزارت آموزش‌وپرورش
1266- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
1267- دکتر مرتضی الماسی ، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1268- دکتر نجادعلی الماسی ، استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1269- دکتر محمد الماسی کاشی ، استاد دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1270- پروفسور سید علی المدرسی ، استاد
1271- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
1272- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1273- محمد الموتی
1274- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
1275- پروفسور علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1276- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1277- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1278- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
1279- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
1280- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1281- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1282- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
1283- دکتر حکمت اله ملاصالحی ، دانشیار دانشگاه تهران
1284- دکتر سیف اله ملایی پاشایی ، استادیار، دانشگاه پیام نور
1285- غدیر اله وردی
1286- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
1287- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
1288- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1289- دکتر سیدمحمود الهام بخش ، عضو هیات علمی دانشگاه یزد
1290- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
1291- دکتر محمدرضا الهامی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1292- دکتر پژمان الهامی طالشمیکائیل ، استاد دانشگاه-عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
1293- دکتر حسین الهی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
1294- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1295- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
1296- دکتر محبوبه الهی
1297- دکتر مسعود الهی ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
1298- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
1299- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1300- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
1301- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
1302- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
1303- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
1304- حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
1305- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1306- دکتر مجید الهی شیروان ، Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran
1307- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1308- حجة الاسلام حسین الهی نژاد ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1309- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1310- دکتر فریدون الهیاری ، استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
1311- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
1312- فاطمه الهیان
1313- دکتر سید مهدی الوانی ، استاد - دانشگاه علامه طباطبایی
1314- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1315- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
1316- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1317- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1318- دکتر فاضل الیاسی
1319- دکتر مهدی الیاسی
1320- دکتر ژانت الیزابت بلک ، دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
1321- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1322- دکتر محمدرضا امام ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1323- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1324- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1325- دکتر زهرا امام جمعه ، استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
1326- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1327- دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1328- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1329- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1330- محمدعلی امام هادی
1331- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1332- دکتر صمد امامقلی زاده
1333- جمشید امامی
1334- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1335- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1336- دکتر حسین امامی ، Majlesi Branch, Islamic Azad University, Iran
1337- حسین امامی
1338- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1339- سعید امامی
1340- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1341- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1342- دکتر سیدمحمدامین امامی ، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
1343- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1344- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1345- کامران امامی
1346- محسن امامی
1347- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1348- دکتر محمد امامی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
1349- محمد امامی
1350- دکتر مرتضی امامی ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:معارف اسلامی دانشگاه کاشان
1351- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1352- دکتر نصرالله امامی ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1353- دکتر محمدجواد امامی اسکاردی
1354- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1355- سوزان امامی پور
1356- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1357- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1358- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1359- سید عمادالدین امامی فر
1360- آریو امامی فر
1361- دکتر سیدنظام الدین امامی فر ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1362- دکتر محمد امامی کورنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1363- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1364- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1365- دکتر محمود امامی نمینی
1366- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1367- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1368- دکتر عباس امان الهی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1369- دکتر حمید امانلو ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
1370- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1371- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1372- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1373- غلامرضا امانی
1374- محمدرضا امانی
1375- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1376- دکتر نیما امانی ، استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
1377- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1378- دکتر محمد امانی تهران ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1379- جمشید امانی تهرانی
1380- دکتر روحاله امانی مهر
1381- گیتی امتیازی
1382- دکتر مرجان امجد
1383- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1384- دکتر رویا امجدی فرد ، دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
1385- دکتر سونیا امجدیان
1386- دکتر احمد امدادی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
1387- مهندس علی امرائی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
1388- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1389- آرش امرایی
1390- دکتر بابک امرایی ، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1391- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1392- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1393- دکتر محمد امری اسرمی ، استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me
1394- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1395- دکتر عیسی امن خانی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران
1396- نبي اميدي
1397- دکتر فتح اله امی ، استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
1398- دکتر محمدحسین امید ، گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
1399- دکتر محمود امید ، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1400- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1401- دکتر محمود امید سالار ، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا
1402- دکتر فراز امیدبخش ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1403- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
1404- پرویز امیدنیا
1405- دکتر ابراهیم امیدوار ، استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
1406- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1407- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1408- دکتر حمید امیدوار ، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی (MERC)، مشکین دشت، البرز، ایران&دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1409- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1410- دکتر کمال امیدوار ، استاد آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
1411- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1412- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1413- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1414- پروفسور آرش امیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1415- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1416- ابوذر امیدی
1417- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1418- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1419- دکتر حشمت امیدی ، استاد تمام دانشگاه شاهد
1420- رسول امیدی
1421- دکتر عبدالله امیدی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1422- دکتر علیرضا امیدی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1423- دکتر محمدرضا امیدی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
1424- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1425- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1426- دکتر مصطفی امیدی بیدگلی ، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
1427- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1428- دکتر محمد امیدی نژاد ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
1429- فرانک امیدیان
1430- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1431- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1432- دکتر سعید امیدیان دهنو ، استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی قم
1433- دکتر سعید امیر ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1434- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1435- مهرداد امیر آقایی
1436- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1437- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1438- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1439- دکتر مهدی امیر سرداری ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین
1440- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1441- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1442- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1443- دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده ، مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1444- دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1445- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1446- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1447- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1448- دکتر علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1449- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1450- دکتر الهام امیرحاجلو ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
1451- دکتر سعید امیرحاجلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1452- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1453- دکتر طیبه امیرخانی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
1454- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1455- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1456- دکتر محمدرضا امیرسیف الدینی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر
1457- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1458- دکتر سید حسین امیرشاهی
1459- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1460- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1461- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1462- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1463- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1464- دکتر مجید امیرفخریان ، Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
1465- دکتر مسعود امیرمعافی ، بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1466- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1467- دکتر رضا امیرنیا ، دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه
1468- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1469- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1470- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1471- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1472- دکتر جهانگیر امیری ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
1473- دکتر حسن امیری
1474- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1475- زهرا امیری
1476- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1477- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1478- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1479- علی امیری
1480- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1481- دکتر فوژان امیری
1482- مجتبی امیری
1483- دکتر مجتبی امیری ، دانشیار دانشگاه‌تهران
1484- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1485- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1486- دکتر محمدجواد امیری
1487- دکتر محمدجواد امیری ، هیات علمی گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه فسا
1488- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1489- حجة الاسلام مصطفی امیری ، دانشجوی دکتری رشته فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی-استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1490- دکتر مقصود امیری ، استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
1491- مهرداد امیری
1492- موسی امیری
1493- میلاد امیری
1494- ناصر امیری
1495- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1496- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1497- ویدا امیری
1498- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1499- سیدمحمد مهدی امیری پور
1500- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1501- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1502- دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده ، استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1503- دکتر مجتبی امیری مجد ، دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر
1504- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1505- رویا امیری نژاد
1506- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1507- دکتر احمد امین ، استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1508- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1509- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1510- دکتر فرشته امین ، استادیار
1511- محمد امین
1512- دکتر محمدمهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1513- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1514- دکتر محمد امین ابریشمی راد ، استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
1515- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
1516- دکتر علی اکبر امین بیدختی ، گروه مدیریت دانشگاه سمنان
1517- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1518- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1519- دکتر الهام امین زاده ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
1520- رضا امین زاده
1521- دکتر میلاد امین زاده
1522- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1523- دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی ، استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
1524- دکتر امین امین زاده گوهری ، هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
1525- دکتر فرهام امین شرعی ، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- هیات علمی فناور
1526- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1527- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار موسسه آموزش عالی مهر البرز
1528- دکتر حمزه امین طهماسبی ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1529- دکتر هاله امین طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1530- نگوا امین عارف
1531- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1532- دکتر محمد امین فرد
1533- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
1534- عباس امین منصور
1535- پروفسور محمد هادی امین ناجی ، استاد
1536- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1537- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1538- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1539- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1540- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1541- شیوا امینی
1542- مصطفی امینی
1543- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1544- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1545- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1546- دکتر امیرحسین امینی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1547- دکتر امین امینی ، استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1548- دکتر جلال امینی ، گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران
1549- دکتر جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1550- دکتر حمیده امینی
1551- پروفسور داوود امینی ، Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
1552- رحمان امینی
1553- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1554- دکتر روح اله امینی ، دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
1555- دکتر سعید امینی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
1556- دکتر سید مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1557- دکتر سیدجواد امینی ، دانشیار
1558- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1559- دکتر شاهرخ امینی
1560- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1561- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1562- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1563- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1564- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1565- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1566- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1567- دکتر غزاله امینی
1568- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1569- دکتر فرشته امینی
1570- دکتر کامران امینی ، Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran
1571- پروفسور کیوان امینی ، پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه
1572- مجید امینی
1573- محبوبه امینی ، کارشناسی ارشد
1574- دکتر محمد امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز
1575- دکتر محمد امینی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1576- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1577- دکتر مرتضی امینی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1578- منوچهر امینی
1579- مهدی امینی
1580- دکتر مهدی امینی ، استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1581- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1582- نوروز امینی
1583- دکتر نوروز امینی ، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
1584- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1585- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1586- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1587- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1588- دکتر حسین علی امینی خواه میبدی
1589- محسن امینی خوزانی
1590- حسن امینی راد
1591- محمد امینی زاده ، استادیار
1592- سیمین امینی زارع ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
1593- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1594- پروفسور صدیقه امینی کافی آباد ، عضو هیات علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
1595- طاهر امینی گلستانی
1596- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1597- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1598- علی امینی نژاد
1599- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1600- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1601- غلامعلی امینیان
1602- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1603- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1604- محمدرضا انبیائی ، دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران
1605- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1606- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1607- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1608- علیرضا انتظاری
1609- رضا انتظاری ملکی
1610- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1611- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1612- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1613- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1614- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1615- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1616- دکتر مرتضی انحصاری ، Department of Chemistry, Faculty of science.
1617- دکتر رضا اندام ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
1618- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1619- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1620- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1621- محمدامین انسان
1622- رضا انشایی
1623- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1624- حسن انصاری
1625- دکتر حسین انصاری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1626- دکتر رامین انصاری ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1627- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1628- زمیفرا انصاری ، مربی هیئت علمی فنی
1629- دکتر عبدالحمید انصاری
1630- دکتر علیرضا انصاری ، دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی
1631- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1632- دکتر محسن انصاری ، دانشگاه صنعتی شریف
1633- محمد سعید انصاری
1634- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1635- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1636- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1637- دکتر مهدی انصاری
1638- نرگس انصاری
1639- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1640- یاسر انصاری
1641- دکتر علی انصاری اردلی ، استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1642- کریم انصاری اصل
1643- علیرضا انصاری چهارسوقی
1644- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1645- دکتر پرویز انصاری راد ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
1646- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1647- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1648- حمید انصاریان
1649- خلیل انصاریان
1650- دکتر علی اکبر انصاریان ، Professor, English Department, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
1651- دکتر مجتبی انصاریان ، استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران
1652- سیدجواد انگجی
1653- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1654- دکتر سیداحمد انوار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1655- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1656- مهندس محمد انوار
1657- دکتر سعید انواری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامۀ طباطبائی
1658- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1659- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1660- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1661- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1662- دکتر حسن انوری ، استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
1663- علی انوری
1664- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1665- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1666- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1667- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1668- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1669- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1670- قاسم اهنگری
1671- دکتر علی اوتارخانی
1672- دکتر شهین اوجاقعلی زاده
1673- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1674- دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.
1675- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1676- زهرا اوراقی اردبیلی
1677- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1678- دکتر حمزه اورعی ، استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1679- دکتر هاشم اورعی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1680- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1681- دکتر محمد اورکی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
1682- علیرضا اورنگی
1683- دکتر احد اوریا ، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
1684- دکتر شاهین اوستان ، دانشگاه تبریز
1685- علی اوسط رشتچیان
1686- فرخنده اوشال
1687- دکتر محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1688- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1689- دکتر علیرضا اولی پور
1690- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1691- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1692- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1693- دکتر مجید اولیاء ، دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1694- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1695- محمدرضا اولیاء
1696- پروفسور محمدصالح اولیاء ، استاد
1697- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1698- دکتر منوچهر اولیازاده ، دانشگاه تهران
1699- هلن اولیایی نیا ، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان
1700- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1701- دکتر نازمحمد اونق ، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
1702- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1703- مصطفی اویسی
1704- دکتر پویان ایار ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1705- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1706- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1707- دکتر علی ایاسه ، دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تبریز
1708- دکتر حمیدرضا ایپک چی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
1709- احسان ایپکی
1710- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1711- محمد حمید ایجازی
1712- غلامرضا ایراجیان
1713- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1714- دکتر خدیجه ایران دوست ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1715- دکتر سلیمان ایران زاده ، استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1716- دکتر نعمت الله ایران زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1717- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1718- دکتر پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1719- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1720- دکتر مهدی ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1721- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1722- دکتر علیرضا ایرانبخش ، ‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏
1723- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1724- نفیسه ایرانپور
1725- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1726- دکتر عبدالله ایرانخواه ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
1727- عبداله ایرانخواه
1728- دکتر کیومرث ایراندوست ، دانشیار دانشگاه کردستان
1729- دکتر نعمت اله ایرانزاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
1730- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1731- علی ایرانمنش ، استاد
1732- لیلا ایرانمنش
1733- لیلی ایرانمنش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
1734- دکتر مجید ایرانمنش ، Director General of IT for Science and Technology Iran
1735- دکتر محمدعلی ایرانمنش
1736- دکتر مهدی ایرانمنش ، مجتمع آموزش عالی زرند
1737- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1738- دریادار شهرام ایرانی
1739- غلامرضا ایرانی
1740- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1741- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1742- دکتر هما ایرانی بهبهانی ، استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
1743- دکتر شهزاد ایرانی پور ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
1744- ابوالفضل ایرانی خواه
1745- دکتر محسن ایرانی رهقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1746- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1747- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1748- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1749- شاهرخ ایروانی
1750- دکتر شهین ایروانی ، دانشیارمبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران
1751- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1752- دکتر فرشید ایروانی قدیم ، دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
1753- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1754- دکتر حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1755- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1756- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1757- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1758- دکتر امین ایزد پناه ، استادیار دانشگاه شیراز
1759- عبدالرضا ایزد پناه
1760- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1761- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1762- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1763- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1764- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1765- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1766- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1767- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
1768- حبیب ایزدخواه
1769- دکتر سیدسجاد ایزدهی ، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1770- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1771- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1772- جواد ایزدی
1773- دکتر زهرا ایزدی ، استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1774- عباسعلی ایزدی
1775- علی ایزدی
1776- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1777- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1778- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1779- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1780- دکتر مرتضی ایزدی ، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1781- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1782- دکتر محمد ایزدی خواه ، Department of Mathematics, Islamic Azad University, Arak Branch
1783- علی ایزدی دربندی
1784- دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
1785- روح الله ایزدی زو
1786- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1787- پروفسور علی اکبر ایزدی فرد ، دکترای فقه و حقوق اسلامی
1788- الهام ایزدی نیا
1789- ناصر ایزدی نیا
1790- دکتر منا ایزدیان ، عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
1791- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1792- محمد حسین ایکانی
1793- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1794- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1795- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1796- دکتر محمد ایلخانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
1797- دکتر علی ایلخانی پور ، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1798- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1799- مهندس پریا ایلدرآبادی
1800- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1801- دکتر محمدتقی ایمان ، استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
1802- دکتر علی ایمان پور ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1803- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1804- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1805- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1806- جاوید ایمانپور نمین
1807- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1808- دکتر بهرام ایمانی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
1809- بهزاد ایمانی
1810- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1811- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1812- دکتر مریم ایمانی آرانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1813- دکتر نرگس ایمانی پور ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
1814- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1815- دکتر محمدحسین ایمانی خشخو ، Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran
1816- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1817- مرتضی ایمانی راد
1818- دکتر رضا ایمانی رستابی
1819- دکتر جواد ایمانی شاملو ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
1820- دکتر ماهرخ ایمانی مقدم ، استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران
1821- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
1822- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1823- دکتر محسن ایمانی نائینی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1824- دکتر حسین ایمانیان ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1825- مرتضی ایمانیان
1826- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1827- دکتر محسن ایمنی ، استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
1828- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
1829- دکتر علیرضا ایوانی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
1830- دکتر سیدعلی ایوب زاده ، استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر امیر بابائی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- دکتر سامان بابائی کفاکی ، هیات علمی دانشگاه سمنان
8- دکتر ایمان بابائیان ، عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
9- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
10- آناهیتا باباپور
11- عزیز باباپور
12- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
13- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
14- دکتر سعیده باباجانی محمدی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس
15- دکتر فرهاد باباجمالی ، استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
16- دکتر سید رحمان باباحیدری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
17- دکتر اشرف باباخانلو ، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
18- زهرا باباخانلو
19- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
20- دکتر ملیحه باباخانی ، هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
21- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
22- حسین بابازاده
23- دکتر عباس بابازاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
24- دکتر علی بابازاده ، محقق تاریخ معاصر
25- دکتر عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
26- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
27- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
28- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
29- علی اکبر بابالو
30- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
31- دکتر سید مرتضی بابامیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
32- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
33- دکتر بهمن بابایار رازلیقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
34- مهدى بابایى زاده
35- علیرضا بابایی
36- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
37- دکتر ام السلمه بابایی ، دانشیار - دانشگاه پیام نور
38- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
39- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
40- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
41- ساسان بابایی
42- دکتر عصمت بابایی ، استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی
43- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
44- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
45- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
46- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
47- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
48- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
49- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
50- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار
51- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
52- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
53- ناصر بابایی
54- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
55- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
56- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
57- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
58- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
59- دکتر اسدالله بابایی فرد ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
60- حاجی بابایی مقدم
61- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
62- هلنا ماریا باپتیستا الویس
63- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
64- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
65- مینا باجگاه
66- بدريه باختري
67- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
68- دکتر جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
69- دکتر محمدعلی بادامچی زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
70- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
71- بهروز بادامی
72- دکتر رخساره بادامی ، دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
73- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
74- دکتر علیرضا بادله ، دانشیار تکنولوی آموزشی دانشگاه فرهنگیان
75- دکتر ضیاءالدین باده یان ، دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی
76- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
77- دکتر مهرعلی باران چشمه ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
78- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
79- دکتر احمد باران زاده ، استادیار رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه هرمزگان
80- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
81- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
82- صمد بارانی
83- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
84- قاسم بارانی
85- دکتر قاسم بارانی ، Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
86- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
87- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
88- مرضیه بارانی
89- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
90- دکتر مجتبی بارانی مطلق ، دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
91- دکتر سید جمال بارخدا ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
92- دکتر صمد باروج
93- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
94- دکتر بهنام باریک بین ، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
95- دکتر مهدی باریکانی ، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
96- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
97- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
98- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
99- دکتر کامبیز بازرگان ، دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
100- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
101- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
102- شهرزاد بازرگان حجازی
103- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
104- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
105- دکتر مهدی بازرگانی
106- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
107- سعید بازگیر
108- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
109- حجت الله بازوبندی
110- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
111- پروفسور محمدحسن بازیار ، Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
112- دکتر بهنام بازیگران ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
113- مینو باسامی
114- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
115- اعظم باستان‌فرد
116- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
117- دکتر سوسن باستانی ، استاد دانشگاه الزهرا
118- دکتر محرم باستانی
119- علی باستی
120- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
121- محمد باشکوه ، دانشیار
122- محمد باشکوه اجیرلو
123- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
124- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
125- دکتر احمد باصری ، عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
126- پریسا باصری
127- دکتر سعید باطبی ، گروه فیزیک دانشکده علوم
128- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
129- دکتر محمدرضا باطنی ، دانشگاه تهران
130- دکتر فرشته باعزت ، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران
131- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
132- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
133- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
134- مهدی باغبان
135- دکتر فهیمه باغبان آرانی ، Associate Professor of Genetics, Department of Genetics & Biotechnology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch Tehran, Iran
136- دکتر سجاد باغبان ماهر ، استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
137- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
138- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
139- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
140- دکتر محمدعلی باغستانی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
141- محمد باغستانی کوزه گر
142- دکتر ناصر باغستانی میبدی ، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
143- دکتر سعید باغشاهی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
144- دکتر مصطفی باغشیخی مفرد ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
145- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
146- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
147- حمیدرضا باغیانی
148- دکتر سیدمحمود بافقی ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد
149- دکتر محمدرضا بافنده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی متالورژی دانشگاه کاشان
150- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
151- دکتر علیرضا بافنده زنده ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
152- دکتر نادر باقر زاده ، University of California Irvine (UCI)
153- دکتر علیرضا باقر شمیرانی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
154- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
155- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
156- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
157- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
158- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
159- حمید باقرزاده
160- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
161- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
162- دکتر محمدعلی باقرزاده ، استادیار گروه مهندسی قدرت و کنترل - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
163- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
164- دکتر احد باقرزاده خلخالی ، Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
165- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
166- مظفر باقرزاده همايي
167- محمد باقرنیافر
168- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
169- دکتر ابوالفضل باقری ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
170- دکتر احمد باقری ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
171- دکتر احمد باقری ، استاد
172- دکتر اسماعیل باقری
173- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
174- دکتر افسانه باقری ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
175- دکتر بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
176- دکتر پرویز باقری ، دانشیار دانشگاه ایلام
177- دکتر حبیب باقری
178- دکتر حسن باقری ، Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
179- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
180- دکتر رحیم باقری ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
181- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
182- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
183- دکتر رضا باقری ، دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
184- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
185- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
186- سیدرامتین باقری
187- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
188- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
189- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
190- دکتر عبدالعلی باقری ، استادیار گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
191- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
192- علی باقری
193- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
194- علیرضا باقری
195- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
196- دکتر فریبرز باقری
197- کمال الدین باقری
198- محمد باقری ، استادیار
199- محمد باقری
200- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
201- مرتضی باقری
202- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
203- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
204- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
205- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
206- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
207- دکتر مهری باقری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
208- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
209- نوید باقری
210- دکتر حیدر باقری اصل ، استاد دانشگاه تبریز
211- دکتر رضا باقری اصل ، رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
212- دکتر محمدحسین باقری افشردی ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
213- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
214- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
215- پروفسور علی اکبر باقری خلیلی ، استاد تمام
216- دکتر شاداب باقری خولنجانی ، استادیار دانشکده مهندسی پلیمر
217- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
218- دکتر ابوالفضل باقری فرد ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
219- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
220- محمدباقر باقری کنی ، استاد
221- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
222- دکتر ناصر باقری مقدم ، عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
223- دکتر جعفر باقری نژاد
224- کامیار باقری نژاد
225- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
226- دکتر حسن باقری یزدی ، استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان
227- دکتر حسین باقریان ، عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
228- دکتر رضا باقریان ، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
229- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
230- دکتر سجاد باقریان دهکردی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
231- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
232- پروفسور امین باقی زاده ، دانشیار
233- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
234- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
235- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
236- زهره بال
237- مهسا سادات بالادهی
238- هومن بالازاده
239- حسین بالاشیر
240- دکتر محمدعلی بالافر
241- دکتر ساسان بالغی زاده ، دانشگاه شهید بهشتی
242- دکتر روزبه بالونژادنوری
243- دکتر فهیما بالویی ، دکتری مدیریت آموزشی
244- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
245- دکتر کوروش بامداد
246- دکتر محمد بامنی مقدم
247- دکتر عبدالحمید بامنیری ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان
248- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
249- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
250- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
251- دکتر محمدتقی بانکی
252- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
253- بهرام بانی نسب
254- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
255- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
256- دکتر ناصر باهنر ، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
257- تقی باهو طرودی
258- دکتر احسان باورساد ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
259- بلقیس باورصاد
260- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
261- مهندس سعید بای
262- محمد بای بوردی ، استاد و مدرس دانشگاه
263- مهندس نیما بایرام زاده ، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
264- دکتر ویلما بایرام زاده ، دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
265- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
266- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
267- مریم بایه
268- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
269- دکتر محسن بت شکنان دهکردی ، دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
270- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
271- زهرا بچه‌نو
272- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
273- دکتر حسن بحرالعلوم ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
274- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
275- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
276- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
277- عباس بحری ، مجری طرح
278- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
279- دکتر سیدحسین بحرینی
280- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
281- دکتر محمدجواد بحرینی ، استادیار
282- دکتر منیژه بحرینی زاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
283- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
284- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
285- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
286- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
287- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
288- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
289- بیدار بخت
290- مصطفی بختیار
291- دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی ، استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
292- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
293- محمدرضا بختیاری
294- دکتر بهرام بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
295- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
296- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
297- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
298- حسن بختیاری
299- حسین بختیاری
300- دکتر رضا بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه رازی کرمانشاه
301- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
302- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
303- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
304- دکتر شهلا بختیاری ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
305- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
306- علی بختیاری
307- دکتر لطفعلی بختیاری
308- دکتر مجید بختیاری
309- دکتر محمد بختیاری ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
310- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
311- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
312- مینا بختیاری
313- دکتر نوبخت بختیاری
314- دکتر روح اله بختیاری دوست ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
315- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
316- دکتر مقصود بخشاوند ، معاون پژوهش
317- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
318- علیرضا بخشایی
319- طاها بخشپوری
320- محسن بخشنده
321- محمد بخشنده
322- عباس بخشنده بالی
323- دکتر حمیدرضا بخشنده فرد ، دانشیار گروه آموزشی، مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
324- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد دانشگاه خوارزمی
325- دکتر ابراهیم بخشوده ، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
326- دکتر محمد بخشوده ، استاد
327- دکتر آرش بخشی ، رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
328- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
329- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
330- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
331- زهرا بخشی
332- سعیدرضا بخشی
333- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
334- علی بخشی
335- دکتر قدیر بخشی ، رییس مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل فراجا
336- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
337- محمود بخشی
338- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
339- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
340- دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
341- دکتر رسول بخشی دستجردی
342- دکتر اباصلت بداغی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
343- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
344- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
345- دکتر ابراهیم بدخشان ، دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان
346- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
347- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
348- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
349- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
350- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
351- دکتر بیت الله بدرلو ، استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم
352- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
353- سید علی بدری
354- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
355- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
356- عاطفه بدری
357- دکتر یعقوب بدری آذرین ، استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز
358- دکتر حسین بدری پور ، اداره کل منابع طبیعی
359- دکتر رحیم بدری گرگری ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
360- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
361- دکتر کاظم بدو ، دانشگاه ارومیه
362- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
363- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
364- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
365- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
366- دکتر علیرضا بدیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
367- دکتر فوژان بدیعی ، دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
368- دکتر نعیم بدیعی ، استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
369- دکتر ام البنین بذرافشان ، دانشیار دانشگاه هرمزگان
370- دکتر جواد بذرافشان ، دانشگاه تهران
371- دکتر جواد بذرافشان ، دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
372- دکتر بهادر بذرافشان مقدم ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه
373- کاوه بذرافکن
374- دکتر مهتا بذرافکن
375- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
376- سعید برآبادی
377- احمد براآنی
378- دکتر مریم براتعلی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
379- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
380- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
381- دکتر امیر نظام براتی ، استادیار حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
382- دکتر حسن براتی ، دانشیار گروه برق
383- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
384- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
385- سارا براتی
386- دکتر فرج الله براتی ، استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
387- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
388- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
389- دکتر فرید براتی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
390- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
391- محمد براتی
392- دکتر محمد براتی ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی دانشگاه کاشان
393- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
394- مهندس مهدی براتی ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
395- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
396- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
397- دکتر محمود براتی خوانساری ، استاد، دانشگاه اصفهان
398- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
399- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
400- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
401- دکتر عبدالله برادران ، Associate Professor ,Department of English Language Islamic Azad University, Central Tehran ,Iran
402- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
403- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
404- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
405- عبدالاحد برادران خلخالی
406- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
407- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
408- دکتر حمیدرضا برادران کاشانی ، دانشگاه اصفهان
409- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
410- احمد برادران هاشمی
411- کیان براری
412- معصومه براری
413- میثم براری ، مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
414- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
415- عباس براعتی
416- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
417- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
418- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
419- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
420- دکتر یعقوبعلی برجی ، عضو هیات علمی جامعت المصطفی
421- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
422- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
423- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
424- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
425- زهرا بردال
426- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
427- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
428- دکتر سیدکاظم بردبار ، Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
429- منصوره بردبار
430- دکتر بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
431- دکتر مریم بردوده
432- دکتر ابراهیم برز آبادی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
433- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
434- پویا برزگر
435- دکتر رحیم برزگر ، استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
436- دکتر زینب برزگر ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
437- شهرام برزگر
438- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
439- علی برزگر
440- دکتر محسن برزگر ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
441- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
442- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
443- محمدرضا برزگران
444- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
445- کاظم برزگربفرویی
446- دکتر محمد مهدی برزگری
447- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
448- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
449- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
450- دکتر رجبعلی برزویی
451- دکتر محمدرضا برزویی ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
452- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
453- دکتر فرناز برزین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
454- دکتر محسن برغمدی
455- هادی برغمدی
456- حمید برقبانی
457- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا(س)
458- دکتر سید مهدی برقعی
459- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
460- دکتر مجید برقیان
461- ناصر برک پور
462- دکتر سید مسعود برکاتی ، University Sistan and Baluchestan
463- سیدمسعود برکاتی
464- دکتر بهزاد برکت ، دانشیار دانشگاه گیلان
465- دکتر سید مسعود برکت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
466- بهرنگ برکتین
467- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
468- حسن برگزین
469- دکتر مرتضی برمکی ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
470- دکتر رضا برنجکار ، استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
471- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
472- آیدین برنجیان
473- علی برهان زهی سرحدی
474- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
475- دکتر محسن برهانی
476- دکتر مسعود برهانی ، استادیار، گروه تحقیقات مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
477- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
478- علیرضا برهانی داریان
479- دکتر محمود برهانی زرندی ، استاد دانشگاه یزد
480- دکتر اوشا برهمند
481- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
482- دکتر مهدی بروجردنیا
483- دکتر مصطفی بروجردی
484- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
485- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
486- جورج بروفاس
487- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
488- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
489- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
490- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
491- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
492- دکتر صفورا برومند
493- دکتر محمدرضا برومند
494- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
495- ناصر برومند
496- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
497- پروفسور ارشام برومند سعید
498- علی برومند نیا
499- دکتر سعید برومندنسب ، استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران
500- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
501- دکتر خیراله بروین ، جامعه الطهران
502- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
503- دکتر فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
504- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
505- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
506- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
507- موسی بزرگ اصل
508- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
509- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
510- عیسی بزرگ زاده
511- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
512- دکتر محمد امین بزرگزاده
513- داوود بزرگمهر
514- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
515- دکتر وحید بزرگی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
516- علی بزرگی امیری
517- حسین بزرگیان
518- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
519- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
520- دکتر مهناز بزمی ، ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد
521- دکتر خدارحم بزی
522- دکتر هادی بستام
523- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
524- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
525- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
526- عقیله بستانی اصل ، کارشناس ارشد حسابداری- مدرس دانشگاه- مولف
527- الیاس بستگانی
528- دکتر مهرنوش بسته نگار ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
529- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
530- دکتر حسن بسکابادی ، دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
531- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
532- مرتضی بسیج
533- دکتر عسل بسیجی ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
534- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
535- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
536- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
537- شاهین بشارتی ، مربی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
538- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
539- دکتر سجاد بشرپور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
540- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
541- مسلم بشکار
542- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
543- دکتر کیومرث بشلیده ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
544- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
545- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
546- دکتر حدیث بشیری ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
547- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
548- دکتر علی بشیری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
549- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
550- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
551- دکتر مهدی بشیری ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
552- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
553- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
554- دکتر سیدجلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
555- عبدالعلي بصيري
556- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
557- محمدیاسین بصیرت ، دانش پژوه /مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی
558- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
559- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
560- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، دانشکده فنی مهندسی
561- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
562- عبدالحسن بصیره
563- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
564- دکتر محمد احسان بصیری ، دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
565- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
566- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
567- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
568- دکتر مهدی بصیری ، استاد
569- دکتر محمد بصیری صدر ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
570- حسن بصیری هریس ، استاد گروه حقوق خانواده،دانشکده حقوق
571- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
572- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
573- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
574- دکتر سید علیرضا بطحایی
575- دکتر سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
576- عبدالحسین بغلانی
577- دکتر سعید بقائی ، استادیار موسسه آموزش عالی شرق گلستان
578- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
579- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
580- پویا بقایی مقدم
581- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
582- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
583- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
584- دکتر محمد هادی بکایی ، استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
585- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
586- دکتر مهدی بکرانی ، دانشگاه صنعتی قم
587- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
588- ریکیک بل بابا
589- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
590- دکتر علی بلاغی ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
591- دکتر اسماعیل بلالی ، دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
592- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
593- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
594- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
595- مهدی بلالی مود
596- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
597- دکتر میثم بلباسی ، دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
598- دکتر لطفعلی بلبلی
599- پدرام بلبلی زاده
600- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
601- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
602- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
603- احمد بلندنظر
604- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
605- غلامحسین بلندیان
606- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
607- شعله بلوچ
608- دکتر حسین بلوچی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
609- دکتر سعید بلوچیان ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
610- دکتر طیبه بلوردی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
611- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
612- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
613- دکتر امیرحسین بلوریان ، دانشکده مهندسی جنگ الکترونیک، دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری
614- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
615- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
616- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
617- سعید بلیانی
618- دکتر لیدا بلیلان ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
619- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
620- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
621- عفت بمبئی چی
622- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
623- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
624- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
625- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
626- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
627- علی بنائیان
628- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
629- دکتر نوشین بنار
630- شیلا بناری
631- رضا بنازاده
632- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
633- دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی ، استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
634- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
635- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
636- دکتر احمد بناکار ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
637- دکتر محمد بنان ، پژوهشگر دکتری
638- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
639- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
640- دکتر محمد بنایان اول ، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
641- امین بنایی
642- احمدرضا بنایی اسماعیلی ، پژوهشگر فرهنگی و مدیریت شهری شهرداری تهران
643- مهدی بنایی جهرمی
644- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
645- دکتر علیرضا بندانی ، استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
646- دکتر علیرضا بندرآباد ، دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
647- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
648- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
649- دکتر علی بنده حق ، دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز
650- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
651- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
652- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
653- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
654- دکتر صبحی بنی اردلانی ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
655- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
656- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
657- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
658- منصوره بنی اسدی
659- دکتر نازنین بنی اسدی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
660- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
661- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
662- دکتر ابراهیم بنی طالبی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
663- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
664- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
665- دکتر بهمن بنی مهد ، دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
666- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
667- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
668- دکتر سیدهادی بنی هاشمی ، دکتری مهندسی مکانیک
669- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
670- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
671- دکتر ضیاء الدین بنیادی ، استادیار دانشکده بهداشت
672- ناصر بنیادی
673- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
674- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
675- دکتر پریناز بنیسی ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
676- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
677- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
678- حمید بهادر قدوسی
679- دکتر شهاب بهادران ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
680- دکتر علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
681- آرمان بهادری
682- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
683- هادی بهادری
684- بهرام بهادری بیرگانی
685- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
686- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
687- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
688- امیدرضا بهادری نژاد
689- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
690- دکتر آرش بهار ، دانشیار
691- دکتر امید بهار ، دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
692- دکتر مهری بهار ، دانشیار دانشگاه تهران
693- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
694- دکتر جواد بهارارا ، استاد
695- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
696- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
697- ناصر بهارلو
698- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
699- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
700- دکتر محمد بهاروند ، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
701- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
702- شمس الدین بهاری
703- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
704- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
705- دکتر عباسعلی بهاری اردشیری
706- دکتر مهرداد بهاری پور ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
707- دکتر حمید بهبهانی ، Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
708- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
709- هما بهبهانی
710- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
711- دکتر امید بهبودی ، استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
712- دکتر داود بهبودی ، استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
713- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
714- دکتر محسن بهپور ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی تجزیه دانشگاه کاشان
715- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
716- پروفسور نادره بهتاش ، Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
717- دکتر سید علی اکبر بهجت نیا ، استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
718- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
719- دکتر ابراهیم بهداد ، Professor, Department of Agronomy,Isfahan(Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran
720- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
721- دکتر فاطمه بهدانی ، استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
722- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشگاه بیرجند
723- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
724- دکتر عباس بهرام ، عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
725- دکتر مرتضی بهرام ، Professor, Urmia University
726- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
727- محرم بهرام خو
728- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
729- دکتر محمدرضا بهرام زاده ، استادیار
730- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
731- دکتر محسن بهرام نژاد
732- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
733- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
734- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
735- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
736- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
737- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
738- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
739- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
740- شهاب بهرامی ، استادیار
741- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
742- دکتر عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
743- عبدا... بهرامی ، استاد
744- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
745- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
746- علی بهرامی
747- دکتر علی بهرامی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
748- دکتر علیرضا بهرامی ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
749- دکتر فریبا بهرامی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
750- دکتر محسن بهرامی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
751- محمد بهرامی ، استادیار
752- دکتر محمد امین بهرامی ، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
753- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
754- مژگان بهرامی
755- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
756- نجمه بهرامی
757- هادی بهرامی
758- دکتر هادی بهرامی احسان ، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران
759- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
760- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
761- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
762- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
763- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
764- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
765- سجاد بهرامی مقدم
766- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
767- کیمیا بهرامی نژاد ، سر دبیر | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک
768- دکتر آرمین بهرامیان ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
769- دکتر احمدرضا بهرامیان ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
770- دکتر مجتبی بهرامیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
771- نسرین بهرامیان
772- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
773- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام، گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
774- دکتر داوود بهره پور
775- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
776- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
777- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
778- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
779- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
780- دکتر حسین بهروان ، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
781- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
782- سینا بهروزی خورگو
783- بهروز بهروزی راد
784- دکتر مرتضی بهروزی فر ، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران
785- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
786- محمد بهروزیان نژاد
787- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
788- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
789- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
790- دکتر ترحم بهزاد ، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
791- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
792- دکتر مصطفی بهزادفر ، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت
793- دکتر امین بهزادمهر ، Professor of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
794- جانعلی بهزادنسب
795- دکتر بهزاد بهزادنیا ، استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
796- مرضیه بهزادی
797- مریم بهزادی
798- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
799- دکتر مرتضی بهزادی فر ، رییس سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی خراسان‌ شمالی
800- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
801- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
802- دکتر احمد بهشتی ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
803- امیر خسرو بهشتی
804- دکتر ستاره بهشتی ، استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا
805- دکتر سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
806- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
807- مهندس سیدمحمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
808- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
809- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
810- دکتر محمدباقر بهشتی ، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز
811- پروفسور محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
812- محمدرضا بهشتی
813- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
814- دکتر سیدبهرام بهشتی اول ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
815- ابراهیم بهشتی جاوید
816- محسن بهشتی سرشت
817- دکتر ملیکه بهشتی فر ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
818- حسین بهشتی نژاد
819- دکتر مهدی بهفر ، Associate Professor, Urmia University, Urmia, Iran
820- دکتر کیاچهر بهفرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
821- دکتر بابک بهفروز ، استادیار، (مدیر پژوهش و فناوری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، اصفهان
822- علی بهفروز
823- اعظم بهلول ، مربی صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
824- دکتر علی بهلولی
825- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
826- دکتر هما بهمدی ، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
827- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
828- عبدالله بهمن پوری
829- دکتر جواد بهمنش ، استاد دانشگاه ارومیه
830- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
831- میثم بهمنش
832- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت
833- دکتر بهمن بهمنی ، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
834- پریسا بهمنی
835- دکتر سجاد بهمنی
836- فرانک بهمنی
837- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
838- دکتر محسن بهمنی ، دانشیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
839- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
840- دکتر مهدی بهمنی اسکویی ، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
841- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
842- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
843- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
844- بیوک بهنام ، استادیار
845- حمید بهنام
846- ساناز بهنام
847- سعید بهنام ، کارشناس مطالعات فناوریهای نوین
848- ناصر بهنام پور
849- گلسا بهنام راد
850- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
851- دکتر فرهاد بهنام فر ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
852- دکتر محمد بهنام فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند
853- محمدحسن بهنام فر
854- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
855- دکتر علی اصغر بهنام قادر
856- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
857- دکتر الناز بهنود ، استادیار
858- پروفسور عبدالکریم بهنیا ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)
859- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
860- دکتر مسیح بهنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا
861- دکتر ابوالفضل بهنیافر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
862- نسرین بهنیافرد
863- دکتر مهدی بهیاری
864- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
865- بو عالم بواشش
866- خسرو بوالحسنی
867- دکتر جعفر بوالهری ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
868- دکتر سیدمحمدعلی بوترابی
869- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
870- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
871- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
872- دکتر یحیی بوذری نژاد ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
873- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
874- دکتر فرشاد بوربور اژدری ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
875- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
876- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
877- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
878- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
879- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
880- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
881- دکتر علیرضا بوشهری
882- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
883- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
884- دکتر قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
885- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
886- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
887- دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد ، دانشیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
888- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
889- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
890- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
891- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
892- دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی ، رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
893- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
894- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
895- دکتر غلامحسین بیابانی
896- محمدرضا بیابانی ، دبیر اجرایی
897- دکتر احمد بیات ، عضو هیات علمی دانشگاه تفرش
898- دکتر بهرام بیات ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
899- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
900- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
901- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
902- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
903- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
904- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
905- دکتر مسعود بیات ، دانشیار-دانشگاه زنجان
906- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
907- منصور بیات ، استاد تمام
908- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
909- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
910- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
911- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
912- دکتر مهدی بیاتی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی
913- نیلوفر بیاتی
914- دکتر علی بیاتی اشکفتکی ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
915- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
916- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
917- لیلا بیان
918- علی اصغر بیانی
919- پروفسور فرهاد بیانی
920- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
921- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
922- هادی بیت الهی
923- دکتر حامد بیتی ، دانشیار گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز
924- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
925- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
926- دکتر محمود بیجن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
927- محمد حسین بیجه کشاورزی
928- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
929- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
930- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
931- دکتر بهروز بیدختی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
932- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
933- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی هنر اصفهان
934- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
935- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
936- محمد بیدهندی
937- دکتر محمد بیدهندی ، دانشگاه اصفهان
938- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
939- دکتر اشرف بیرامی
940- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
941- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
942- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
943- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
944- دکتر صبا بیرانوند ، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان-آموزشکده دختران خرم آباد
945- دکتر علی بیرانوند
946- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
947- دکتر بهروز بیرشک ، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
948- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
949- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
950- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
951- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
952- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
953- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه ترویج و توسعه روستایی
954- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
955- دکتر مرتضی بیشه نیاسر ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
956- زهرا بیضائی
957- دکتر احمد بیطرف ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
958- مسعود بیطرفان
959- مهدی بیطرفان
960- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
961- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
962- دکتر فرزانه بیک زاده عباسی ، استادیار
963- دکتر مهدی بیکدلو ، دانشگاه اراک
964- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
965- دکتر حامد بیکران بهشت ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
966- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
967- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
968- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
969- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
970- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
971- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
972- دکتر حمیدرضا بیگ زاده شهرکی
973- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
974- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
975- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
976- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
977- دکتر شعله بیگدلی ، عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
978- دکتر علی بیگدلی ، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
979- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
980- دکتر حسن بیگلری ، دانشیار دانشگاه تبریز
981- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
982- دکتر مهنوش بیگلری ، دانشیار دانشگاه رازی
983- دکتر جمال بیگی ، دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
984- دکتر حمید بیگی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
985- سکینه بیگی
986- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
987- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
988- دکتر بیژن بینا ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
989- محمد بینازاده
990- دکتر بهزاد بینش ، دانشیار دانشگاه بناب
991- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
992- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
4- سمیه پاپی
5- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
6- دکتر علیرضا پاچناری ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
7- دکتر حمید پاداش زیوه ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
8- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
9- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
10- بهزاد پارسا
11- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
12- دکتر حسن پارسا ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
13- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
14- دکتر سید احمد پارسا ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
15- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
16- دکتر علی پارسا ، Cheetah
17- دکتر فرزاد پارسا ، دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.
18- دکتر فروغ پارسا ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
20- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
22- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
23- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
24- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
25- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
26- فرامرز پارسی
27- حسن پارسی پور
28- پروفسور فرخ پارسی زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
29- دکتر احمد پارسیان ، استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
30- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
31- سالواتوره پاریسی
32- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
33- دکتر علیرضا پازکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
34- دکتر شهرام پازوکی ، استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران
35- دکتر فاطمه پازوکی
36- دکتر محمد پازوکی ، استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
37- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
38- هادی پازوکی طرودی
39- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
40- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
41- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
42- دکتر بهمن پاسبان اسلام
43- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
44- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
45- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
46- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
47- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
48- دکتر رضا پاشا ، دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
49- حجت اله پاشا پور
50- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
51- دکتر سجاد پاشائی ، استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
52- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
53- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
54- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
55- دکتر غلامعلی پاشازاده ، دانشیار-دانشگاه تبریز
56- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
57- دکتر یوسف پاشازاده ، دانشگاه ارومیه
58- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
59- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
60- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
61- شیدا پاشایی
62- دکتر محمدرضا پاشایی
63- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.
64- دکتر امین پاشایی هولاسو ، دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی - تولید
65- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
66- دکتر عباس پاک ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
67- دکتر علی پاک ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
68- فاطمه پاک
69- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
70- دکتر سیدمهدی پاک ذات ، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
71- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
72- دکتر محمد پاک سرشت ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
73- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
74- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
75- دکتر محمد مهدی پاک فطرت
76- سجاد پاک گهر
77- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
78- دکتر محمدرضا پاک منش ، عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران
79- دکتر منصوره پاک نژادی
80- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
81- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
82- دکتر احمد پاکتچی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
83- دکتر حسین پاکدامن
84- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
85- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
86- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
87- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
88- دکتر عباس پاکدل ، Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran
89- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
90- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
91- احمد پاکزاد
92- دکتر جهانشاه پاکزاد ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
93- دکتر شادی پاکزاد ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
94- دکتر مهدی پاکزاد بناب
95- عبدالرضا پاکشیر
96- دکتر محمود پاکشیر ، بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی –دانشگاه شیراز
97- محمد پاک‌نژاد
98- دکتر علی پاکیزه ، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
99- سیرهار پال
100- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
101- دکتر علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
102- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
103- الهام پایانی
104- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
105- رضا پایدار
106- شهرام پایدار ، دانشیار
107- دکتر محمد مهدی پایدار ، دانشيار مهندسي مواد و صنايع دانشگاه نوشیروانی بابل
108- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
109- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
110- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
111- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
112- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
113- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
114- دکتر شهلا پایمزد
115- محمود پایندان
116- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
117- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
118- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
119- دکتر بهنام پدرام ، دانشیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
120- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
121- دکتر مجید پدرام ، دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
122- دکتر مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
123- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
124- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
125- فرشید پذیرا
126- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
127- میلتون پرابو
128- دکتر جعفر پرتابیان
129- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
130- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
131- دکتر پروین پرتوی ، استاد دانشگاه هنر تهران
132- روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری ، مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
133- دکتر محمدحسن پرداختچی ، دانشگاه شهید بهشتی
134- دکتر پرویز پرزور ، استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي
135- حسن پرسا
136- دکتر حسین پرستش ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
137- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
138- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
139- دکتر کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
140- دکتر امیر پرنیان ، استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری
141- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
142- مصطفی پرنیانی
143- دکتر عباس پرهام ، Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
144- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران
145- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
146- محمود پرهیزکار
147- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
148- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
149- دکتر محمدمهدی پرهیزگار ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
150- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
151- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
152- آرمین پرهیزی
153- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
154- مهندس محسن پروازی ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری
155- دکتر کاوه پروانک ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
156- دکتر بهروز پروانه ، استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
157- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
158- دکتر عاطفه پرورش ریزی ، دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
159- دکتر هادی پروز ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
160- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
161- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
162- علی پرویزی ، استاد
163- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
164- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
165- دکتر خیراله پروین ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
166- دکتر ستار پروین ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
167- دکتر سهیلا پروین ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
168- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
169- دکتر خلیل پروینی ، استاذ بجامعه تربیت مدرس
170- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
171- دکتر مهری پریرخ ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
172- دکتر ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
173- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
174- دکتر کاظم پریور
175- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
176- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
177- صادق پژمان
178- صادق÷ پژمان
179- مهندس محمد علی پژمان فرد جهرمی ، کارشناسی ارشد
180- دکتر مهدیه پژوهان فر ، استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان
181- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
182- دکتر مهدی پژوهش ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
183- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
184- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
185- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
186- دکتر پوریا پساوند ، استادیارفیزیولوژی ورزش (بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)
187- سید جلال پسته ای
188- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
189- دکتر محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
190- فائزه پسندی
191- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
192- دکتر عباس پسندیده ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
193- محمد پسندیده
194- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
195- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
196- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
197- علی محمد پشت دار ، دانشیار
198- مهندس آزاده پشتکوه
199- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
200- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
201- محمد پناهنده
202- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
203- روزبه پناهی
204- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
205- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
206- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
207- عماد پناهی
208- دکتر فاطمه پناهی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی دانشگاه کاشان
209- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
210- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
211- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
212- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
213- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
214- مهدی پناهی ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
215- دکتر مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
216- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
217- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
218- چیستا پناهی وقار
219- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
220- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
221- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
222- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
223- دکتر فاطمه پنجه علی بیک ، Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
224- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
225- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
226- کیان پهلوان افشاری
227- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
228- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
229- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
230- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
231- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
232- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
233- علیرضا پوحسنی
234- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
235- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
236- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
237- دکتر تقی پور ابراهیم ، دانشگاه شهید بهشتی
238- علیرضا پور ابراهیمی
239- دکتر راضیه پور احمد جکتاجی ، دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
240- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
241- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
242- دکتر مهدی پور افشاری چنار
243- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
244- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
245- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
246- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
247- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
248- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
249- دکتر محمدجواد پور وقار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان
250- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
251- دکتر شراره پورابراهیم آبادی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
252- دکتر احمد پوراحمد ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
253- دکتر افشین پوراحمد ، گروه شیمی دانشکده علوم
254- احسان پوراسماعیل
255- یاسان الله پوراشرف
256- دکتر نصیبه پوراصغر
257- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
258- جلال پورالعجل
259- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
260- دکتر مجید پورانوری ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
261- دکتر احمدعلی پوربابائی
262- دکتر حسن پوربابائی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
263- حسن پوربابایی
264- حسن پورباغبان
265- دکتر حسن پوربافرانی
266- دکتر هادی پورباقر
267- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
268- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
269- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
270- دکتر سید حسین پورتاکدوست ، استاد
271- دکتر ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسی و عضو لابراتوار باستان شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
272- دکتر غلامحسین پورتقی ، دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بهداشت نظامی پژوهشکده سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
273- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
274- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی
275- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
276- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
277- امیرحسین پورجوهری
278- بهنام پورحسن
279- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
280- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
281- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
282- دکتر رضا پورحسین
283- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
284- سید علی پورحسینی ، مدیر مدرسه علمیه تخصصی معراج
285- دکتر لیلا پورحسینی ، استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندس کشاورزی -علوم باغبانی دانشگاه آزاد کرج
286- مهسا پورحقانی
287- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
288- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
289- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
290- علیرضا پورخورشیدی
291- دکتر سعید پورداد ، Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran
292- دکتر سیدسعید پورداد ، عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
293- دکتر راضیه پوردربانی ، دانشگاه محقق اردبیلی
294- آمنه پوررحیم
295- دکتر توحید پوررستم ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
296- دکتر حامد پوررستمی ، دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران
297- دکتر ناهید پوررستمی ، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
298- دکتر هاتف پوررشیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
299- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
300- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
301- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
302- دکتر ناهید پوررضا ، Professor, Shahid Chamran University
303- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
304- سعید پورروستایی
305- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
306- دکتر حسین پورزاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
307- دکتر حمیدرضا پورزمانی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
308- دکتر زهرا پورزمانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
309- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
310- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
311- مهدی پورشا
312- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
313- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
314- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
315- نرگس پورشاهی آقچه کند
316- اسماعیل پورشاهید
317- دکتر حمید پورشریفی ، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
318- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
319- دکتر خلیل پورشمسیان ، Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
320- وحید پورشهابی
321- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
322- ناصر پورصادق
323- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
324- نسترن پورصالحی
325- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
326- دکتر کمیل پورضیائی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
327- دکتر رضا پورطاهری ، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
328- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
329- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
330- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
331- دکتر محسن پورعبادالهان کویچ ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
332- دکتر علی اصغر پورعزت ، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
333- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
334- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
335- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
336- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
337- مهندس مسعود پورغلام آمیجی ، دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
338- دکتر فرزاد پورغلامی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
339- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
340- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
341- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
342- دکتر عبدالوهاب پورقاز ، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
343- جواد پورقاسم ، مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران
344- دکتر حسین پورقاسم ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد
345- دکتر حمیدرضا پورقاسمی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
346- دکتر حسین پورقاسمیان ، استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم
347- دکتر رضا پورقلی ، School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran
348- دکتر غلامحسین پورقنبری ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
349- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
350- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
351- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
352- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
353- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
354- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
355- دکتر مجتبی پورکریمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
356- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
357- محمد پورکیانی
358- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز
359- مهندس کیانوش پورمجیب ، مدیر عامل شرکت ساپکو
360- دکتر محمدرضا پورمجیدیان ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
361- دکتر سها پورمحمد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
362- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
363- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
364- دکتر نصرالله پورمحمدی املشی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
365- پروفسور جعفر پورمحمود ، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
366- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
367- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
368- دکتر الهام پورمهابادیان
369- محمدصادق پورمهدی
370- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
371- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
372- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
373- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
374- لیلا پورنجفی
375- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
376- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
377- فرزاد پورنور
378- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
379- احسان پوری
380- دکتر حسین پوری رحیم ، عضو هیئت مدیره موسسه انجمن جوشکاری وآزمایش های غیرمخرب ایران و سازمان ملی استاندارد ایران
381- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
382- دکتر مقصود پوریاری ، استادیار مرکز تحقیقات راه مسکن رئیس بخش لجستیک و مدیریت بحران
383- دکتر حمیدرضا پوریان
384- محمدرضا پوریای ولی
385- دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
386- دکتر ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
387- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
388- دکتر کاظم پوستینی
389- مهندس پارسا پویا ، مربی
390- دکتر علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
391- دکتر اعظم پویازاده ، دانشیار دانشگاه تهران
392- علی پویان
393- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
394- بابك پيله ور
395- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
396- دکتر میترا پیام بوساری
397- پائولو پیترو بیانسون
398- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
399- پرویز پیران
400- زهرا پیران
401- دکتر وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
402- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
403- دکتر شهره پیرانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
404- دکتر نصراله پیرانی ، دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
405- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
406- دکتر رضا پیرایش ، دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
407- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
408- مهندس عباس پیراینده
409- خسرو پیرایی
410- دکتر محمدتقی پیربابایی ، استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
411- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
412- دکتر مهدی پیرحیاتی ، عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول
413- دکتر حسین پیرخراطی ، دانشیار گروه زمین شناسی
414- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
415- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
416- پویان پیردیر
417- دکتر علی پیرزاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
418- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
419- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
420- سجاد پیرسا
421- مجید پیرستانی
422- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
423- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
424- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
425- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
426- دکتر رسول پیرمحمدی ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
427- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
428- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
429- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
430- دکتر مصطفی پیرمرادیان ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
431- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
432- دکتر محمدرضا پیرهادی ، استادیار
433- دکتر وحید پیرهادی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
434- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
435- دکتر سهیلا پیروزفر ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
436- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
437- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
438- دکتر علی پیروی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
439- دکتر جمشید پیری ، استادیار
440- حسین پیری ، دانشگاه بناب
441- پروفسور خسرو پیری ، استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
442- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
443- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
444- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
445- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
446- دکتر اسماعیل پیش بهار ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
447- اسماعیل پیش بین
448- ایمان پیش بین
449- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
450- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
451- امیرحسین پیشگویی
452- دکتر پروانه پیشنمازی
453- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
454- حمیدرضا پیشوایی
455- مهدی پیشوایی
456- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
457- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
458- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
459- دکتر رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
460- دکتر هادی پیغمبردوست ، استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
461- دکتر سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
462- فاطمه پیغمبری
463- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
464- دکتر سید مجید پیغمبری ستاری ، استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی ارومیه
465- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
466- حمیدرضا پیکری
467- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
468- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
469- ربابه خاتون پیله فروش ، مربی دانشکده معماری و هنر گروه:صنایع دستی دانشگاه کاشان
470- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
471- خسرو پیله وریان
472- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
473- دکتر بهرام پیمان نیا ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
474- مسلم پیمانی
475- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
476- دکتر یعقوب پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
477- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر محسن تابان
2- دکتر سعید تابش ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
3- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
4- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
5- دکتر فریبا تابع بردبار
6- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
7- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
10- دکتر محمد تاتار ، استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
12- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
13- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
14- دکتر بهجت تاج الدین ، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
15- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
16- دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
17- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
18- دکتر کیهان تاج الدینی ، Professor, Sheffield Hallam University, UK
19- دکتر اسماعیل تاج بخش ، استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
20- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس سازمان هواشناسی ایران
22- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
23- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
24- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
25- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
26- سیمین تاج شریفی فر
27- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
28- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
29- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
30- دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی ، استاد دانشگاه بیرجند
31- گلنار تاجدار
32- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
33- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
34- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
35- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
36- دکتر افسانه تاجیک ، دکترای استعداد درخشان مشاوره و راهنمایی
37- دکتر حسین تاجیک ، Professor, Urmia University, Urmia, Iran
38- وحید تاجیک
39- وحید تادیبی
40- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
41- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
42- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
43- دکتر محمدجعفر تارخ ، استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
44- دکتر غفار تاری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
45- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
46- دکتر فتح اله تاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
47- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
48- دکتر مهدی تازه ، دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
49- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
50- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
51- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
52- دکتر سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
53- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
54- امیر تبادکانی
55- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
56- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
57- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
58- دکتر مریم تبرزد ، Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology, Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Science, Iran
59- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
60- رضا تبریزی
61- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
62- دکتر حمیدرضا تبریزی دوز ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
63- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
64- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
65- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
66- حسین تبیانیان
67- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
68- دکتر ناصر تجبر
69- دکتر مهشید تجربه کار ، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشیار بخش روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
70- دکتر محمدمسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
71- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
72- دکتر حبیب تجلی ، Biophotonics Research Center, Islamic Azad University, Tabriz Branch,Tabriz, Iran
73- دکتر سیداحمد تجلی ، استادیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
74- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
75- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
76- دکتر حسین تحقیقی ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
77- هوبه تحویلداری
78- دکتر هومان تحیری ، دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
79- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
80- دکتر بهزاد تخم چی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
81- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
82- اعظم تدین
83- دکتر بهاره تدین ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
84- مهندس مجید تدین ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ژئوتکنیک) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
85- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
86- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
87- پروفسور محمودرضا تدین ، استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
88- دکتر مهدی تدین ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
89- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
90- دکتر میثم تراب مستعدی ، Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran-Iran
91- حسین ترابزاده خراسانی
92- دکتر امیر ترابی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
93- دکتر بهنام ترابی ، کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات
94- دکتر حامد ترابی ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
95- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
96- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
97- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
98- صدیقه ترابی
99- فاطمه ترابی
100- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران
101- قدرت ترابی
102- محمد مهدی ترابی
103- دکتر محمدعلی ترابی ، Associate professor , University of Tabriz
104- مرتضی ترابی
105- یوسف ترابی
106- دکتر مسعود ترابی آزاد ، دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
107- دکتر کاملیا ترابی زاده
108- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
109- دکتر ندا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
110- دکتر موسی ترابی گیگلو ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
111- دکتر علی ترابیان ، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
112- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
113- دکتر سروناز تربتی ، استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
114- بختیار ترتیبیان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
115- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
116- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
117- آرش ترک سامنی ، استادیار
118- دکتر بهروز ترک لادانی
119- فرشید ترکاشوند
120- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
121- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
122- دکتر احمد ترکمان ، استادیار، عضو هیات علمی
123- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
124- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
125- دکتر پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
126- دکتر فرح ترکمنی آذر ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
127- محمدرضا ترکی
128- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
129- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
130- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
131- دکتر محمد ترکیهای اصفهانی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان
132- مهدی ترمه باف ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
133- دکتر حسنعلی ترنج ، پژوهشگر مستقل
134- دکتر حافظ تره باری ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
135- دکتر محمد مهدی تسخیری ، استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم
136- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
137- دکتر علی تسلیمی ، دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
138- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
139- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
140- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
141- بهنام تشکری
142- دکتر سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
143- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
144- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
145- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
146- دکتر میثاق تصوری
147- دکتر نرگس تعظیمی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
148- دارا تفضلی
149- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
150- شجاع تفکری رضایی
151- شاهین تفنگدارزاده
152- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
153- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
154- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
155- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
156- پروفسور محمد حسین تقدیسی ، استاد
157- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
158- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
159- دکتر محمدرضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
160- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
161- دکتر علی اکبر تقوایی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
162- دکتر مسعود تقوایی ، استاد، دانشگاه اصفهان
163- ویدا تقوایی
164- دکتر مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
165- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
166- دکتر حسین تقوی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
167- دکتر حسین تقوی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
168- رضا تقوی
169- سید علی تقوی
170- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
171- دکتر سید محمدرضا تقوی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
172- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
173- دکتر علی تقوی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
174- علی تقوی ، ریاست نمایندگی گرگان در جامعه المصطفی
175- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
176- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
177- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
178- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
179- دکتر مسعود تقوی ، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر
180- دکتر مهدی تقوی ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
181- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
182- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
183- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
184- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
185- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
186- دکتر محمدامین تقوی فردود ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
187- دکتر بهاره تقوی نژاد ، استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه اصفهان
188- دکتر احسان تقی پور ، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
189- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
190- علی اکبر تقی پور
191- دکتر علیرضا تقی پور ، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان
192- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
193- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
194- دکتر صمد تقی پور بروجنی ، استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
195- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
196- دکتر محمد تقی پور(متولد تالش) ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
197- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
198- محمد جواد تقی پوریان ، دکتری مدیریت بازرگانی
199- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
200- دکتر وحید تقی خانی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
201- دکتر ابراهیم تقی زاده ، استاد دانشگاه پیام نور تهران
202- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
203- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
204- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
205- دکتر قاسم تقی زاده
206- کتایون تقی زاده
207- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
208- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
209- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
210- معصومه تقی زاده ، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
211- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
212- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
213- دکتر هدایت الله تقی زاده ، استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
214- دکتر هدایت اله تقی زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
215- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
216- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
217- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
218- دکتر مریم تقی زاده دهکردی ، استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
219- دکتر مهرداد تقی زاده منظری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
220- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
221- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
222- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
223- دکتر ابراهیم تقی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
224- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
225- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
226- دکتر علی اکبر تقیلو ، دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
227- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
228- دکتر حسین تک تبار فیروزجائی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم
229- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
230- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد بازنشسته پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
231- دکتر عبدالقادر تکه ئی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
232- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
233- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
234- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
235- دکتر مهدی تلخابلو ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی دانشکده علوم زمین
236- دکتر مجید تلخابی ، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
237- دکتر هادی تلخابی ، دکترا دانشگاه مهرالبرز
238- محمدرضا تمامگر
239- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
240- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
241- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
242- محمدرضا تمدن
243- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
244- دکتر محمدرضا تمنایی فر ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
245- عباس تمیزی
246- دکتر مرتضی تمیزی فر ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت
247- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
248- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
249- دکتر حمید تنکابنی ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
250- میلاد تنها
251- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
252- فرهاد تنهای رشوانلو
253- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
254- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
255- دکتر مرتضی تهامی پور
256- دکتر مرتضی تهامی پورزرندی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
257- محمد مهدی تهرانچی
258- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
259- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
260- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
261- هادی تهرانی
262- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
263- دکتر علی تهرانی فر ، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
264- دکتر یحیی تهمتن ، دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی
265- دکتر علیرضا تهور ، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
266- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
267- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
268- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
269- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
270- دکتر محمدعلی توانائی ، دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
271- دکتر احمد توانایی ، Assistant Professor, Faculty Member of Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
272- دکتر حسین توانایی ، استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
273- دکتر زهرا توانگر ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
274- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
275- مجتبی توانگر
276- معصومه توانگر
277- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
278- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
279- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
280- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
281- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
282- دکتر عبدالعلی توجهی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
283- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
284- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
285- دکتر سمیه توحیدلو ، استاديار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
286- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
287- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
288- دکتر محمدعلی توحیدی ، آمر گروه پژوهشی فقه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
289- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
290- دکتر سیدستار توحیدی فر ، استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
291- علی توحیدی مقدم
292- دکتر شراره تودد
293- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
294- دکتر حیدر تورانی ، استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
295- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
296- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
297- دکتر محمود تورچی ، استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
298- دکتر محمدعلی تورنگی
299- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
300- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
301- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
302- دکتر محمدمهدی توسلی ، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
303- دکتر منوچهر توسلی نائینی
304- ایرج توسلیان
305- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
306- علی توفیق ، کارشناس نشریه الهیات شهر
307- فیروز توفیق
308- امید توفیقی
309- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
310- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
311- علی اصغر توفیقی
312- دکتر پیوند توفیقی بروجنی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
313- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
314- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
315- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
316- دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری ، استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
317- علی توکلان
318- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
319- احسان توکلی
320- دکتر امید توکلی
321- امید توکلی
322- حمیدرضا توکلی
323- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
324- علی توکلی
325- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
326- غلامحسین توکلی
327- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
328- دکتر فائزه توکلی
329- فایزه توکلی
330- ماه گل توکلی
331- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
332- محمد جواد توکلی
333- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
334- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
335- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
336- دکتر میترا توکلی ، دانشیار
337- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
338- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
339- دکتر هامان توکلی ، گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
340- پروفسور وحید توکلی ، دانشیار دانشگاه تهران
341- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
342- دکتر سیدسعید توکلی افشاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
343- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta) Electrical & Computer Engineering Department
344- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
345- دکتر محمد توکلی زاده راوری ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
346- محمدرضا توکلی شوشتری
347- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
348- محمدرضا توکلی صابری
349- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد، دانشگاه تهران، ایران
350- دکتر جمیله توکلی نیا ، عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
351- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
352- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
353- امیر توکمه چی
354- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
355- روح الله تولایی
356- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
357- دکتر سیدعباس تولایی ، Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah Medical University, Tehran, Iran
358- دکتر سیمین تولایی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
359- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
360- نوین تولایی ، دانشیار
361- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
362- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
363- سید مجید تولیت ابوالحسنی
364- نویرا تومانیان
365- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
366- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه ها در شهر تهران-دارای دو مدرک کارشناسی ارشد(حقوق مالی- مدیریت مالی) - دارای سه لیسانس (حسابداری - حقوق و مدیریت مالی)-عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان - نویسنده،مشاور وداور مقالات- آشنا با چند زبان
367- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
368- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
369- کاوه تیمورنژاد
370- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
371- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
372- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
373- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
374- حمید رضا تیموری
375- مهندس سحر تیموری
376- دکتر سعید تیموری
377- دکتر شراره تیموری
378- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
379- فاطمه تیموری
380- فرشته تیموری
381- دکتر مصطفی تیموری ، استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
382- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
383- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
384- دکتر مهرداد تیموری ، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
385- مهرداد تیموری
386- دکتر هادی تیموری ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
387- دکتر یونس تیموری ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
388- رضا تیموری فعال ، استاد
389- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
390- دکتر رمضان تیموری یانسری ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
391- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر سید عبدالحمید ثابت ، رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
4- سید محمد ثابت ، مدیر اجرایی نشریه آموزه های فقه و اصول مقارن، کارشناس پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب-سطح ۴ رشته فقه مقارن حوزه علمیه خراسان
5- دکتر عباس ثابت ، مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا
6- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
7- مهرداد ثابت
8- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
9- علی ثابتی پور ، مربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان
10- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
11- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
12- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
13- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
14- دکتر سیدمهدی ثاقبیان ، استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
15- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
16- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
17- دکتر فرهاد ثبوتی ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ی زنجان
18- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
19- پروفسور یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
20- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
21- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
22- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
23- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
24- دکتر فاطمه ثقفی ، دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
25- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
26- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
27- دکتر محمود رضا ثقفی ، گروه آموزشی، معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
28- مراد ثقفی
29- دکتر هادی ثقفی اصفهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
30- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
31- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
32- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
33- دکتر حسن ثقفیان
34- دکتر حسن ثقفیان ، استادیار
35- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
36- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
37- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
38- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
39- دکتر مرضیه ثمره هاشمی ، استادیار بخش مهندسی آب
40- داود ثمری
41- دکتر جعفر ثمری صفا ، دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان
42- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
43- دکتر ابراهیم ثنائی
44- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
45- نوید ثنایی
46- باقر ثنایی ذاکر
47- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
48- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان
49- دکتر علی اصغر ثیاب قدسی ، دانشیار گروه زمین شناسی

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- دکتر قاسم جابری پور ، Shahid Beheshti University
5- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- محسن جاجرمی زاده
7- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
8- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
9- کاوه جاسب
10- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
11- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
12- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
13- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
14- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
15- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
16- سحر جامی
17- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
18- دکتر مونا جامی پور ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)
19- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
20- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
21- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
22- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
23- رکسانا جان قربان
24- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
25- مهندس مجید جان نثاری لادانی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای تهران ایران
26- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
27- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
28- دکتر مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
29- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
30- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
31- عسکر جانعلی زاده
32- دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
33- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
34- دکتر محمد جانفدا ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
35- پرهام جانفشان
36- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
37- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
38- دکتر حسین جانمحمدی
39- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
40- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
41- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
42- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
43- دکتر سهیلا جاهدی ، استادیار موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم
44- محمد جاودان
45- دکتر موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
46- دکتر موسی جاودان ، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
47- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
48- دکتر تقی جاودانی گندمانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
49- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
50- دکتر حامد جاودانیان ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
51- دکتر محسن جاوری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان
52- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
53- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
54- دکتر محمدجواد جاوید ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
55- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
56- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
57- علی جاویدانه
58- دکتر فرهاد جاویدراد ، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
59- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
60- دکتر محمد جاویدی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
61- دکتر ملیحه جاویدی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
62- دکتر نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
63- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
64- دکتر امین جایدری ، دانشگاه لرستان
65- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
66- دکتر کامکار جایمند ، Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran
67- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
68- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
69- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
70- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
71- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
72- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
73- دکتر امید جباری ، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
74- ایرج جباری
75- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
76- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
77- حمید جباری
78- دکتر صداقت جباری ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا
79- دکتر علی جباری
80- دکتر علی جباری ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
81- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
82- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
83- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار، گروه تاریخ، موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی
84- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
85- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
86- دکتر نجم الدین جباری ، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، ایران
87- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
88- دکتر نگین جباری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
89- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
90- عباسعلی جباری ثانی
91- تقی جباری فر
92- دکتر منصور جباری قره باغ ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
93- دکتر مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
94- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
95- دکتر محمدصفر جبرئیلی ، دانشیار کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
96- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
97- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
98- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
99- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
100- پروفسور پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
101- دکتر خدیجه جدا
102- دکتر ستار جداری سلامی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
103- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
104- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
105- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
106- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
107- دکتر آرمین جراحی
108- مهدی جراحی دربان ، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل
109- محمد جرادت
110- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
111- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
112- سیدحمید جزایری
113- علی جزایری
114- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
115- دکتر بهرام جزی ، استاد دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
116- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
117- دکتر عاطفه جعفر پور
118- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
119- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
120- امیر جعفرپور
121- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
122- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
123- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
124- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
125- ندا جعفرپور ، کارشناس
126- دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی ، استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
127- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
128- دکتر بابک جعفرزاد اسلامی ، استادیار دانشکده عمران – دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
129- جعفر جعفرزاده
130- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
131- دکتر حسین جعفرزاده ، دانشیار دانشگاه
132- علی جعفرزاده
133- دکتر علی اصغر جعفرزاده ، استاد، دانشگاه تبریز
134- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
135- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
136- میثم جعفرزاده
137- دکتر احمد جعفرزاده افشاری ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
138- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
139- فروزنده جعفرزاده پور
140- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
141- سهیل جعفرصالحی
142- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
143- دکتر احمد جعفرنژاد ، استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
144- دکتر احمد جعفرنژاد ، استادیار مهندسی کشاورزی
145- امیرعلی جعفرنژاد
146- حسين جعفري
147- حسين جعفري
148- سيداصغر جعفري
149- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
150- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
151- دکتر ابوالفضل جعفری ، استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
152- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
153- دکتر اصغر جعفری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
154- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
155- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
156- دکتر افشار جعفری ، دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
157- دکتر افشین جعفری ، دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
158- امین جعفری
159- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
160- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
161- دکتر پوریا جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
162- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
163- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
164- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
165- جواد جعفری
166- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
167- دکتر حسن جعفری ، Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran
168- حسین جعفری
169- دکتر حسین جعفری ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
170- حسین جعفری
171- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
172- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
173- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
174- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
175- دکتر سعید جعفری ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
176- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
177- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
178- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
179- دکتر سیدمحمدباقر جعفری ، دانشگاه تهران
180- دکتر سیروس جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
181- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
182- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
183- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
184- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
185- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
186- علی جعفری
187- دکتر علی جعفری
188- دکتر علی جعفری ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
189- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
190- علی اصغر جعفری
191- دکتر علی اکبر جعفری ، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.
192- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
193- دکتر علی اکبر جعفری
194- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
195- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
196- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
197- غلام حسین جعفری
198- دکتر فیروز جعفری ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
199- دکتر کاظم جعفری ، دکتری مدیریت منابع انسانی
200- کبری جعفری
201- دکتر محسن جعفری ، استادیار گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی
202- پروفسور محمد جعفری ، گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی
203- محمد جعفری
204- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
205- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
206- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
207- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
208- مهندس محمدرضا جعفری
209- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
210- دکتر محمدمهدی جعفری ، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
211- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
212- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
213- مرتضی جعفری
214- دکتر مرتضی جعفری ، معاون پژوهشی و سرپرست گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
215- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
216- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
217- دکتر مهدی جعفری ، رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
218- دکتر نسرین جعفری
219- هدایت جعفری
220- دکتر حمیده جعفری پاورسی
221- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
222- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
223- دکتر ابوالفضل جعفری ثالث ، مربی
224- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
225- دکتر شیما جعفری دهقی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
226- دکتر محمود جعفری دهقی ، استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
227- دکتر افشین جعفری دهکردی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
228- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
229- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
230- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
231- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
232- احسان جعفری فر
233- سمیر جعفری کاکاوند ، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
234- نسرین جعفری گلستان
235- محسن جعفری مذهب
236- دکتر علی جعفری مفید آبادی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
237- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
238- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
239- دکتر محمدرضا جعفری نصر ، عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
240- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
241- سعيد جعفری نیا
242- دکتر رضا جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه قم
243- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
244- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
245- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
246- دکتر حمیدرضا جعفریان ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
247- دکتر رسول جعفریان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
248- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
249- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
250- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
251- دکتر یاسر جعفریان ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
252- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
253- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
254- هانیه سادات جعفریه ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
255- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
256- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
257- دکتر سید عبدالمجید جلائی ، استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
258- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
259- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
260- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، محقق ارشد(پیشین) مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)، کرج، ایران
261- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
262- احمد جلالی
263- دکتر حسن جلالی
264- سپهر جلالی
265- دکتر سید مجتبی جلالی ، استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
266- دکتر سید محمد جلالی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
267- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
268- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
269- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
270- محمد امین جلالی
271- دکتر محمدامیر جلالی ، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
272- دکتر محمود جلالی
273- وحیدرضا جلالی
274- دکتر امیر جلالی بیدگلی ، استادیار، دانشگاه قم
275- دکتر یدالله جلالی پندری ، دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
276- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
277- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
278- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
279- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
280- دکتر جلال جلالی سندی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
281- دکتر جمشید جلالی شیجانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
282- پروفسور حسین جلالی فر ، Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
283- دکتر علیرضا جلالی فراهانی ، MD, Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
284- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
285- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
286- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
287- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
288- سیداحمدرضا جلالی نائینی
289- محمدرضا جلالی ندوشن
290- دکتر سعید جلالی هنرمند ، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
291- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
292- دکتر عسکر جلالیان
293- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
294- دکتر محمدحسن جلالیان ، دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران
295- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
296- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
297- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
298- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
299- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
300- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
301- دکتر احسان جلیلوند
302- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
303- حمید جلیلوند
304- محسن جلیلوند
305- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
306- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
307- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
308- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
309- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
310- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
311- دکتر عادل جلیلی ، استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
312- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
313- حمید جلیلی راثی
314- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
315- دکتر علی جلیلی شیشوان
316- سمانه جلیلی صدرآباد
317- هاشم جلیلی صفریان
318- پروفسور علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
319- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
320- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
321- عزیز جلیلی هریس ، فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
322- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
323- دکتر شهرام جلیلیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
324- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
325- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
326- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
327- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
328- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
329- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
330- دکتر منصور جم زاد ، Sharif University of Technology
331- الهام جم زاده
332- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
333- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
334- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
335- دکتر مجید جمال امیدی
336- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
337- فریبرز جمالزاد فلاح
338- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
339- دکتر بهدخت جمالی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خرد بوشهر
340- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
341- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
342- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
343- دکتر علی اکبر جمالی ، گروه مهندسی شیمی دانشگاه امام حسین
344- غلامرضا جمالی
345- فرید جمالی
346- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
347- مسعود جمالی آشتیانی
348- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
349- دکتر فرید جمالی شینی ، Department of Physics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
350- مهدی جمالی نژاد
351- ابوذر جمالی نیا
352- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
353- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
354- رسول جمشيدي
355- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
356- دکتر زهرا جمشیدزاده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
357- بهاره جمشیدی
358- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
359- دکتر احمدرضا جمشیدی ، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
360- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
361- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
362- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
363- دکتر امین رضا جمشیدی ، استاديار گروه مهندسي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي شهيد سليماني (كرمان)
364- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
365- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
366- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
367- سلیمان جمشیدی
368- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
369- سهیل جمشیدی ، دانشجوي كارشناسي ارشد
370- دکتر شروین جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
371- دکتر مژده جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
372- دکتر هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
373- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
374- مهندس محسن جمشیدی زرمهری ، کارشناس فناوری اطلاعات
375- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
376- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
377- دکتر محمود جمشیدیان ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
378- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
379- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد تمام/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
380- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
381- دکتر نبی جمعه زاده ، Department of Medical Bacteriology, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
382- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
383- دکتر فرهاد جمهری ، استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
384- دکتر سارا جمهوری ، دانشیار گروه آمار دانشگاه بیرجند
385- سید مهدی جمیلی
386- رزیتا جمیلی اسکویی
387- دکتر حسین جناآبادی ، استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
388- نسرین جناب آقا
389- سیداحمد جنابعلی جهرمی
390- بهروز جنت
391- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
392- محسن جنتی
393- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
394- دکتر محمد جنتی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
395- سیما جنتیان
396- پروفسور غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
397- دکتر تراب جنگی قهرمان ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
398- دکتر المیرا جنوی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
399- حامد جنیدی
400- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
401- دکتر نعمت اله جنیدی جعفری ، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)،
402- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
403- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
404- دکتر سید سجاد جهان بخت ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - مخابرات دانشگاه کاشان
405- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
406- عباس جهان بخشی
407- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
408- علی جهان بینی
409- دکتر حسین جهان خواه ، دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
410- پروفسور احمد جهان لتیباری ، استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
411- دکتر عاطفه جهان محمدی ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
412- محمدرضا جهان میری
413- حمید جهانبخش
414- دکتر عباس جهانبخش ، استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
415- دکتر سعید جهانبخش اصل ، استاد- دانشگاه تبریز
416- جلال جهانبخشی
417- آرزو جهانبین
418- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
419- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
420- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
421- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
422- دکتر آزیتا جهانشاد ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی
423- دکتر محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
424- دکتر محسن جهانشاهی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
425- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
426- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
427- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
428- دکتر اسفندیار جهانگرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
429- دکتر نصرالله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
430- ادریس جهانگیر ، گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه‌ای
431- جواد جهانگیر
432- دکتر غلامحسین جهانگیر ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
433- محمد حسین جهانگیر
434- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
435- دکتر هاشم جهانگیر ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
436- دکتر احمد جهانگیری ، استاد، دانشگاه تبریز
437- دکتر حمید رضا جهانگیری
438- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
439- دکتر عبدالحمید جهانگیری
440- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
441- دکتر علیرضا جهانگیری ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
442- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
443- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
444- محسن جهانگیری
445- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
446- دکتر مهدی جهانگیری ، استادیار
447- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
448- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
449- دکتر علیرضا جهانگیریان ، استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
450- عليرضا جهاني
451- دکتر داود جهانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
452- عباسقلی جهانی
453- دکتر علی جهانی ، گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست
454- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
455- دکتر مهدی جهانی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
456- دکتر روح الله جهانی پور ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
457- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
458- دکتر فاطمه جهانی شکیب ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
459- دکتر رضا جهانی نژاد ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
460- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
461- دکتر مجتبی جهانیان ، PhD Student Mojtaba Jahanian
462- دکتر شهیده جهانیان سادات محله ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
463- دکتر رقیه جهدی ، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
464- نوید جهدی
465- نوید جهدی
466- مهندس نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
467- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
468- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
469- دکتر سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
470- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
471- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
472- اکبر جوادی
473- ایرج جوادی
474- دکتر حامد جوادی ، عضو هیئت علمی
475- دکتر سامان جوادی
476- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
477- دکتر سیدمحمد جوادی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
478- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
479- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
480- دکتر علیرضا جوادی ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان
481- دکتر محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
482- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
483- دکتر محمد رضا جوادی ، هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
484- مهرداد جوادی
485- ولی جوادی آذر خیاوی ، مربی گروه هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
486- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
487- دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی
488- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار روشها و برنامه های آموزشی دانشگاه تهران
489- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
490- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
491- فرناز جوادی گرگری
492- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
493- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
494- مهندس حجت اله جوادیان ، ریاست مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
495- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
496- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
497- دکتر نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
498- مجید جوادیان زاده ، .
499- دکتر سهیلا جوادیان فرزانه ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
500- عباس جوارشکیان
501- عباس جوارشکیان ، دانشیار
502- دکتر محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
503- دکتر جعفر جوان ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
504- دکتر فرهاد جوان ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
505- دکتر محمد جوان ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
506- محمدرضا جوان
507- دکتر میترا جوان ، دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی
508- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
509- دکتر هنرمند جوان بخت ، بازنشسته علوم پزشکی
510- دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
511- دکتر غلام جوان دولوئی ، استادیار؛ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
512- علی جوان فروزنده
513- جواد جوان مجیدی
514- دکتر محمد جوان نیک خواه ، استاد، دانشگاه تهران
515- دکتر عذرا جوانبخت ، استادیار دانشگاه ارومیه
516- دکتر محمد حسن جوانبخت ، دانشیار علوم تغذیه گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
517- دکتر مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
518- دکتر سپیده جوانشیر ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
519- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
520- دکتر محمد جوانشیر گیو ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
521- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
522- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
523- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
524- دکتر سهیلا جوانمرد ، عضئ هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
525- عبدالله جوانمرد ، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
526- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
527- دکتر محمد جوانمرد ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
528- دکتر اصغر جوانی ، دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
529- دکتر حجت اله جوانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا
530- نادر جوانی
531- دکتر وجیهه جوانی
532- محمود جوانی پور
533- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
534- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
535- سعید جواهرزاده
536- فرید جواهرزاده
537- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
538- دکتر بختیار جواهری ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
539- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
540- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
541- مجید جواهری ، کارشناس دانشنامه ادبیات عرب
542- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
543- دکتر محمدرضا جواهری تفتی
544- دکتر عبدالرحیم جواهریان ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
545- محمدرضا جودت
546- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
547- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
548- دکتر محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
549- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
550- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
551- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
552- دکتر سیدعلی جوزی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
553- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
554- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
555- دکتر بهرام جوکار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
556- جلیل جوکار ، مدیر گروه آموزشی هنر اسلامی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
557- طاهره جوکار ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
558- علی اکبر جوکار
559- دکتر محمدصادق جوکار
560- دکتر محمدمهدی جوکار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
561- منوچهر جوکار
562- مهدی جوکار
563- دکتر نجف جوکار ، استاد دانشگاه شیراز
564- دکتر عیسی جوکار سرهنگی ، دانشیار
565- دکتر فرشته جوکار کاشی ، استادیار دانشکده شیمی گروه:زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه کاشان
566- دکتر عباداله جولائی ، کارشناس مجله
567- دکتر فریبرز جولای ، استاد، گروه صنایع دانشگاه تهران، ایران
568- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
569- دکتر رامتین جولایی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
570- سمیه جولایی
571- دکتر حبیب الله جوهری ، Department of Physiology, Darab Branch, Islamic Azad University
572- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
573- کامران جوهری
574- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
575- دکتر وحید جوهری مجد ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه تربیت مدرس
576- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
577- دکتر حمیدرضا جیحانی ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان
578- دکتر مرتضی جیریایی شراهی ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

چ

1- دکتر جعفر چابک پور ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
2- دکتر مسعود چابک سوار ، استادیار
3- دکتر مرتضی چاجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
4- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
5- دکتر ویدا چالوی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گروه باغبانی
6- فیلیکس چان ، استاد
7- محمدتقی چاوشی
8- دکتر حسن چاوشیان ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان
9- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
10- دکتر محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
11- رامیار چتانی
12- علی چراغعلی خانی ، استادیار
13- اکبر چراغی
14- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
15- شهرام چرخان
16- رحیم چرخی ، استادیار گروه نگارگری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
17- دکتر جواد چزگی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
18- دکتر جهانگیر چشم آور ، استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور
19- دکتر سارا چشمی ، استادیار
20- دکتر کیانوش چقامیرزا ، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
21- مجید چگنی
22- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
23- دکتر غلامرضا چگنی زاده ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
24- دکتر مسعود چلبی
25- دکتر محمدعلی چلونگر ، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
26- دکتر تورنگ چماچم ، مربی بخش هنر و معماری موسسه آموزش عالی هنر شیراز
27- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
28- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
29- اسماعیل چمنی
30- دکتر امین چمنی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
31- دکتر ریحانه چمنی ، استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
32- دکتر محمدرضا چمنی ، دانشیار گروه آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
33- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
34- دکتر حسین چناری ، رئیس دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
35- دکتر محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
36- چینگ چنگ لی
37- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
38- طاهره چنگیز
39- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
40- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
41- فرهاد چنگیزی
42- وحید چنگیزی
43- بنویت چنیاس
44- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار دانشگاه دفاع ملی
45- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
46- منوچهر چهاردولی
47- دکتر سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
48- دکتر سعید چهرآزاد ، فوق دکترا روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران
49- سیروس چهرازی
50- دکتر عبدالکریم چهرگانی راد ، استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران
51- شیما چهره ئی
52- دکتر فاطمه چهکندی ، دانشگاه بیرجند
53- دکتر مجید چهکندی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
54- دکتر آزاده چوب فروش زاده ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
55- دکتر شهلا چوبچیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
56- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
57- نیلوفر چوبین
58- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
59- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
60- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
61- شمهونا چودهاری
62- دکتر رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
63- دکتر محمد چیانی ، پژوهشگاه فضایی ایران
64- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
65- دکتر احسان چیت ساز ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
66- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
67- محمد جواد چیت ساز
68- دکتر منوچهر چیت سازان ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
69- دکتر هستی چیت سازان ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
70- دکتر امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
71- علیرضا چیت سازیان
72- دکتر امیر حسین چیذری
73- دکتر محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
74- دکتر رضا چینی ، مدیر عامل شرکت آجر نماچین
75- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
76- دکتر رحیم چینی پرداز ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
77- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سلما حائری ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
2- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
3- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
4- محمدرضا حائری مازندرانی
5- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
6- دکتر محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
7- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
10- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- مهران حاتم
13- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
14- علی حاتم آبادی
15- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
16- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
17- دکتر جواد حاتمی ، استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس
18- دکتر جواد حاتمی
19- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
20- دکتر حسین حاتمی ، İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
21- سهیل حاتمی
22- دکتر علی اصغر حاتمی ، هیئت علمی دانشگاه شیراز
23- فرزاد حاتمی
24- فیروزه حاتمی ، Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
25- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
26- دکتر محمد حاتمی
27- محمدرضا حاتمی
28- مهندس عاطفه حاتمی ساربان ، کارشناس دبیرخانه کنفرانس ها و سمینار های بین المللی
29- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
30- عادل حاتمی مربینی
31- پروفسور حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
32- دکتر سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
33- دکتر سیدحسن حاتمی نسب ، استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران
34- دکتر محمد رضا حاتمیان ، استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان
35- دکتر محمدرضا حاج آقا بابایی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
36- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
37- دکتر طاهره حاج ابراهیمی ، دانشیار گروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
38- دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی ، استاد دانشگاه اصفهان
39- دکتر محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
40- مهندس محمدرضا حاج بابایی ، دانشجوی دکتری عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
41- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
42- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
43- دکتر موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
44- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
45- اصغر حاج سقطی
46- خسرو حاج صادقی
47- پروفسور محمد حاج عباسی ، Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan Iran
48- پروفسور محمدعلی حاج عباسی
49- مهندس حامدرضا حاج قاسم ، کارشناس ارشد عمران(آب و سازه های هیدرولیکی) دانشگاه خوارزمی تهران
50- مهندس نفیسه حاج قاسم ، کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی قزوین
51- دکتر مجید حاجتی پور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان
52- مهندس زینب حاجری ، نائب رئیس موسسه آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
53- دکتر نادر حاجلو ، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
54- علي حاجي آقا بزرگي
55- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
56- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
57- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
58- دکتر رضا حاجی آقایی ، دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
59- محسن حاجی آقایی
60- دکتر مصطفی حاجی آقایی کشتلی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران
61- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
62- دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی
63- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
64- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
65- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
66- دکتر حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
67- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
68- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
69- دکتر بهمن حاجی پور
70- خلیل حاجی پور
71- دکتر مستانه حاجی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و معاون دانشکده نفت و مهندسی شیمی
72- وحید حاجی پور
73- دکتر محسن حاجی تبار ، استادیار
74- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
75- دکتر مهرداد حاجی حسنی ، استادیار مشاوره و راهنمایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
76- دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
77- دکتر منصور حاجی حسینلو ، عضو هيئت علمی گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
78- دکتر حجت الله حاجی حسینی ، دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
79- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
80- دکتر علی حاجی خانی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
81- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
82- دکتر محمود حاجی رحیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
83- طیبه حاجی رضایی
84- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشکده علوم پزشکی گروه بیو استاتیک دانشگاه تربیت مدرس
85- مهندس احمد حاجی زاده ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
86- دکتر جلیل حاجی زاده ، استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان، رشت
87- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
88- صدیقه حاجی زاده ، دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی
89- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
90- دکتر کاوه حاجی زاده ، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
91- محمدامین حاجی زاده ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
92- دکتر یعقوب حاجی زاده ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
93- دکتر فاضل حاجی زاده ابراهیمی ، مربی گروه صنایع دانشگاه صنعتی قم
94- دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
95- پروفسور ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
96- اکبر حاجی زاده مقدم ، دانشیار
97- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
98- دکتر محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
99- حسین حاجی سلطانی
100- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
101- دکتر علی محمد حاجی شعبانی ، Professor, Yazd University
102- دکتر علی حاجی شمسایی ، دانشگاه ازاد اسلامی
103- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
104- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
105- پروفسور مسعود حاجی علیلو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
106- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
107- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
108- دکتر حمیدرضا حاجی قنبر ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
109- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
110- دکتر حسن حاجی کاظمی