آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- مینا آبادی
4- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- حبیب آبدوست
8- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
9- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
10- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
11- سارا آبرون
12- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
13- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
14- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
15- سید آرشام آتش زر
16- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
17- محمدرضا آتشین صدف
18- بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
19- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
20- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
21- علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
22- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
23- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
24- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
25- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
26- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
27- محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
28- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
29- عادل آذر ، ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
30- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
31- مائده آذربایجانی
32- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
33- علیرضا آذربخت
34- علیرضا آذربخت بنکده
35- محمدتقی آذرشب
36- محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
37- ایرج آذرفزا
38- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
39- آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
40- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
41- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
42- علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
43- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
44- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
45- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
46- اسماعیل آذغ
47- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
48- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
49- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
50- محمد جواد آذین فر
51- رضا آراد منش
52- نگار آرازشی
53- حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
54- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
55- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
56- محمدرضا آراستی
57- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
58- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
59- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
60- وحید آرایی
61- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
62- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
63- علیرضا آرش پور
64- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
65- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
66- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
67- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
68- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
69- رحمان آرمیده
70- موسی آرمیده
71- محسن آرمین
72- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
73- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
74- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
75- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
76- علی آریاپور
77- محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
78- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
79- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
80- سالار آرین مقدم
81- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
82- برهان آزاد
83- مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
84- تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
85- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
86- پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
87- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
88- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
89- حمید آزادگان
90- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
91- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
92- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
93- امین آزادی
94- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
95- شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
96- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
97- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
98- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
99- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
100- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
101- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
102- کیوان آزادیخواه
103- کریم آزالی علمداری
104- سمیه آزرمی
105- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
106- علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
107- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
108- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
109- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
110- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
111- محمد آستانه اصل
112- سجاد آستانی
113- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
114- عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
115- مهدی آشتیانی
116- پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
117- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
118- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
119- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
120- حسام الدین آشنا
121- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
122- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
123- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
124- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
125- مازیار آصفی
126- آیدین آغداشلو
127- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
128- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
129- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
130- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
131- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
132- حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
133- علی رضا آقا حسینی
134- حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
135- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
136- علی اکبر آقا کوچک
137- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
138- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
139- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
140- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
141- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
142- اسماعیل آقائی زاده
143- احسان آقابابایی
144- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
145- سیدکیوان آقابیک ایگلی
146- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
147- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
148- فاطمه آقاجانی
149- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
150- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
151- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
152- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
153- مهرداد آقاجانی
154- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
155- حسین آقاجانی اصفهانی
156- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
157- حسین آقاحسینی
158- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
159- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
160- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
161- علی آقازادگان
162- ابوالفضل آقاسی
163- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
164- مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
165- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
166- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
167- داوود آقامحمدی
168- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
169- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
170- علی آقامحمدی
171- حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
172- سیدمحمدکاظم آقامیر
173- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
174- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
175- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
176- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
177- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
178- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
179- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
180- خانوم آقایی
181- سیدعلی آقایی
182- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
183- محمدرضا آقایی
184- محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
185- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
186- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
187- آرش آقایی فر
188- حسین آقایی نیا
189- همیرا آگاه
190- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
191- یاسمین آل آقا
192- علیرضا آل ابراهیم
193- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
194- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
195- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
196- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
197- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
198- رویا آل عمران
199- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
200- آیدا آل هاشمی
201- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
202- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
203- دکتر حسن آلبوکرمی ، دانشجوی دکتری تخصصی(ph.D)رشته علوم صنایع غذایی با گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
204- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
205- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
206- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
207- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
208- ژاله آموزگار
209- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
210- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
211- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
212- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
213- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
214- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
215- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
216- سروش آوخ
217- کیامهر آویژه
218- محسن آيتي
219- محمدباقر آیانی
220- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
221- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
222- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
223- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
224- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
225- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
226- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
227- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
228- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
229- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
230- علی آیتی
231- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
232- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
233- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
234- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
235- سیمون آیوازیان
236- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
237- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- اساما ابراهیم ازوی
10- نیازعلی ابراهیم پاک
11- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
12- حبیب ابراهیم پور
13- حسین ابراهیم پور
14- رضا ابراهیم پور
15- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
16- صادق ابراهیم پور
17- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
18- امیر ابراهیم زاده
19- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
20- عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
21- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
22- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
23- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
24- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
25- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
26- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
27- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
28- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
29- ابوالقاسم ابراهیمی
30- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
31- پریسا ابراهیمی
32- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
33- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
34- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
35- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
36- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
37- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
38- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
39- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
40- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
41- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
42- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
43- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
44- طاهر ابراهیمی
45- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
46- عطاالله ابراهیمی
47- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
48- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
49- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
50- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی
51- محسن ابراهیمی
52- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
53- محمدمهدی ابراهیمی
54- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
55- مرضیه ابراهیمی
56- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
57- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
58- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
59- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
60- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
61- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
62- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
63- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
64- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
65- مریم ابراهیمی کیا
66- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
67- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
68- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
69- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
70- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
71- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
72- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
73- حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
74- سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
75- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
76- سید مجتبی ابطحی
77- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
78- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
79- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
80- سید محمدرضا ابن الرسول
81- مجید ابن الرضا
82- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
83- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
84- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
85- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
86- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
87- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
88- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
89- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
90- محمد ابوالحسنی
91- زهرا ابوالحسنی چیمه
92- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
93- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
94- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
95- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
96- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
97- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
98- خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
99- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
100- شبان ابوحسین
101- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
102- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
103- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
104- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
105- بهزاد اتابکی
106- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
107- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
108- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
109- ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
110- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
111- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
112- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
113- عبدالمهدی اجلالی
114- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
115- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
116- مجید احتشامی
117- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
118- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
119- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
120- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
121- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
122- حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
123- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
124- محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
125- ایمان احدی اخلاقی
126- جواد احدیان
127- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
128- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
129- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
130- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
131- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
132- افسانه احسانی
133- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
134- محمد احسانی
135- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
136- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
137- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
138- محمدمهدی احسانی فر
139- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
140- مهدی احسانیان منفرد
141- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
142- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
143- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
144- منوچهر احقر
145- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
146- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
147- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
148- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
149- محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
150- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
151- بهروز احمدپور
152- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
153- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
154- مهندس حامد احمدزاده ، دانشجوی phd
155- رسول احمدزاده
156- علی احمدزاده
157- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
158- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
159- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
160- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
161- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
162- محمدرضا احمدنسب
163- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
164- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
165- علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
166- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
167- احمد احمدی
168- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
169- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
170- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
171- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
172- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
173- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
174- اکرم احمدی
175- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
176- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
177- جعفر احمدی
178- حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
179- حسن احمدی
180- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
181- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
182- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
183- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
184- خلیل احمدی ، استادیار
185- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
186- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
187- سلیمان احمدی ، دانشیار
188- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
189- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
190- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
191- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
192- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
193- شیرین احمدی
194- عاطفه احمدی
195- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
196- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
197- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
198- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
199- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
200- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
201- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
202- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
203- فیروزه احمدی
204- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
205- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
206- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
207- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
208- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
209- محمد احمدی
210- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
211- محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
212- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
213- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
214- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
215- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
216- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
217- مهرداد احمدی
218- نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
219- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
220- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
221- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
222- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
223- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
224- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
225- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، شهردار شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
226- زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
227- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
228- پروفسور سجاد احمدی زاد
229- سوران احمدی زاد
230- سجاد احمدی زاده
231- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
232- جعفر احمدی شالی
233- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
234- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
235- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
236- علی محمد احمدی قراچه
237- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
238- مجید احمدی کچایی
239- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
240- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
241- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
242- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
243- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
244- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
245- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
246- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
247- غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
248- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
249- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
250- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
251- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
252- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
253- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
254- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
255- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
256- افشین اخلاص پور
257- احمد اخلاصی
258- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
259- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
260- توحید اخلاقی
261- حسین اخلاقی
262- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
263- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
264- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
265- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
266- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
267- پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
268- پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
269- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
270- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
271- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
272- حمیدرضا اخوان ارمکی
273- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
274- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
275- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
276- مریم اخوان خرازیان
277- عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
278- عباس اخوان سپهی ، دانشیار
279- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
280- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
281- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
282- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
283- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
284- سید محمد مهدی اخوت
285- سید محمود اخوت ، استاد
286- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
287- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
288- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
289- زهرا اخوی
290- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
291- عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
292- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
293- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
294- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
295- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
296- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
297- عبدالرئوف ادیب زاده
298- پیمان ادیبی
299- شادی ادیبی‌فرد
300- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
301- سینا ارادتی
302- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
303- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
304- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
305- اکبر اربابیان
306- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
307- علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
308- علی ارحامی
309- محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
310- زهراسادات اردستانی
311- مجتبی اردستانی
312- سعید اردکانی
313- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
314- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
315- امیرهوشنگ اردلان
316- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
317- نادر اردلان
318- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
319- محمدجواد ارده
320- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
321- احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
322- حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
323- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
324- حسین ارزانی
325- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
326- سولماز ارژنگی
327- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
328- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
329- محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
330- محمدحسین ارشادی ، استادیار
331- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
332- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
333- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
334- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
335- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
336- سیدمحمد ارفعی
337- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
338- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
339- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
340- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
341- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
342- علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
343- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
344- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
345- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
346- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
347- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
348- سمیه اسبکیان
349- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
350- مهدی استاد احمد
351- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
352- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
353- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
354- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
355- سعید رضا استادزاده
356- بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
357- هوشنگ استادی
358- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
359- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
360- گلن استفن پاتتن
361- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
362- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
363- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
364- فرهاد استوان
365- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
366- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
367- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
368- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
369- مجید اسحاقی گرجی
370- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
371- خدابخش اسداللهی
372- سهراب اسداله زاده
373- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
374- امین اسدالهی
375- فرشته اسدالهیان بناب
376- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
377- علی اسدپور
378- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
379- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
380- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
381- عبدالله اسدزاده جاریحانی
382- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
383- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
384- امیرحسین اسدی
385- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
386- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
387- حسن اسدی
388- حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
389- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
390- زهرا اسدی
391- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
392- سیده کبری اسدی
393- علیرضا اسدی
394- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
395- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
396- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
397- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
398- محمدامین اسدی
399- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
400- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
401- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
402- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
403- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
404- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
405- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
406- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
407- هرمز اسدی کوه آباد
408- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
409- الهه اسدیان
410- فریده اسدیان
411- قاسم اسدیان
412- مهسا اسرافیلی
413- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
414- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
415- محمدشمس اسفندآبادی
416- مسعود اسفندياري
417- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
418- شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
419- فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
420- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
421- مرضیه اسفندیاری
422- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
423- الهام اسفندیاری فرد
424- علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
425- اعظم اسفیجانی
426- حمیدرضا اسکاش
427- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
428- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
429- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
430- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
431- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
432- فرزاد اسکندری
433- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
434- مسعود اسکندری
435- ندا اسکندری
436- محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
437- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
438- دکتر کیوان اسکندری چراتی ، استادیار
439- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
440- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
441- مهرداد اسکویی
442- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
443- کریم اسگندری
444- علیرضا اسلام
445- امیرحسین اسلام پناه
446- بهدیس اسلام نور
447- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
448- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
449- ابوالفضل اسلامی
450- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
451- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
452- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
453- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
454- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
455- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
456- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
457- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
458- محسن اسلامی
459- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
460- محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
461- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
462- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
463- منصور اسلامی
464- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
465- سیدحسن اسلامی اردکانی
466- حسین اسلامی مفیدآبادی
467- سعید اسلامیان
468- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
469- ابوالقاسم اسماعیل پور
470- پوریا اسماعیل پور
471- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
472- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
473- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
474- مهربان اسماعیل زاده ، -
475- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
476- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
477- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
478- رضا اسماعیل زاده کناری
479- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
480- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
481- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
482- امیدعلی اسماعیلی
483- امین اسماعیلی
484- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
485- رضوان اسماعیلی
486- سمیرا اسماعیلی
487- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
488- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
489- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
490- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
491- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
492- محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
493- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
494- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
495- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
496- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
497- مژگان اسماعیلی
498- مهدی اسماعیلی
499- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
500- صالح اسماعیلی درکه
501- افشین اسماعیلی فر
502- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
503- غریبه اسماعیلی کیا
504- علی اسماعیلی ندیمی
505- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
506- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
507- معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
508- فرحناز اسمعیلی رادور
509- جان الکساندر اسمیت
510- رضا اسودی
511- حسن اشتری
512- مهرداد اشتری
513- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
514- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
515- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
516- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
517- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
518- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
519- شهرام اشراق
520- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
521- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
522- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
523- رضا اشرف زاده
524- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
525- علی اشرف صدرالدینی
526- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
527- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
528- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
529- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
530- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
531- حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
532- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
533- فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
534- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
535- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
536- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
537- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
538- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
539- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
540- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
541- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
542- مرتضی اصغرنیا
543- جواد اصغری
544- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
545- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
546- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
547- محسن اصغری
548- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
549- محمدرضا اصغری
550- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
551- محمد باقر اصغری آقامشهدی
552- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
553- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
554- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
555- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
556- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
557- ابراهیم اصغری کلجاهی
558- محمد علی اصغری مقدم
559- محمدعلی اصغری مقدم
560- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
561- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
562- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
563- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
564- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
565- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
566- ابراهیم اصلانی
567- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
568- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
569- سردار اصلانی
570- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
571- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
572- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
573- مرتضی اصلانی نژاد
574- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
575- محمد اصولیان
576- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
577- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
578- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
579- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
580- امیرمهدی اعتباری
581- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
582- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
583- ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
584- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
585- سید غلامرضا اعتماد
586- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
587- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
588- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
589- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
590- بهزاد اعتمادی
591- حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
592- امیر اعتمادی بزرگ
593- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
594- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
595- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
596- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
597- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
598- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
599- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
600- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
601- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
602- رضا اعطائی زاده
603- نوید اعطار شرقی
604- محمد اعظم زاده ، استادیار
605- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
606- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
607- موسی اعظمی
608- نسرین سادات اعظمی
609- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
610- حسین اعظمی چهاربرج
611- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
612- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
613- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
614- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
615- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
616- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
617- محمدرضا افتخار
618- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
619- گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
620- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
621- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
622- سید ابوذر افتخاری ، استاد
623- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
624- سید علی افتخاری
625- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
626- مهران افتخاری
627- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
628- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
629- سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
630- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
631- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
632- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
633- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
634- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
635- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
636- حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
637- پریا افراز ، کارشناس
638- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
639- پیمان افراسیاب
640- محبوب افراسیاب
641- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
642- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
643- مه لقا افراسیابی
644- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
645- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
646- محسن افروزه
647- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
648- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
649- عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
650- قهرمان افشار
651- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
652- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
653- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
654- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
655- ابوالفضل افشاری
656- بهرام افشاری
657- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
658- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
659- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
660- زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
661- علی افشاری
662- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
663- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
664- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
665- علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
666- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
667- دکتر حسن افشین
668- پیمان افضل
669- محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
670- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
671- سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
672- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
673- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
674- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
675- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
676- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
677- خسرو افضلیان
678- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
679- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
680- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
681- حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
682- احمد علی افکاری
683- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
684- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
685- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
686- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
687- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
688- رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
689- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
690- منوچهر اقبال
691- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
692- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
693- بهشته اقبالی
694- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
695- بیژن اقتصاد
696- سوده اقتصاد
697- محمد اقتصاد
698- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
699- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
700- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
701- رضا اقنوم ، استادیار و رییس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
702- اردشیر اکبر آبادی
703- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
704- ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
705- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
706- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
707- حبیب اکبرزاده
708- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
709- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
710- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
711- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
712- رضا اکبری
713- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
714- احمد اکبری ، استاد
715- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
716- تقی اکبری
717- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
718- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
719- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
720- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
721- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
722- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
723- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
724- علیمراد اکبری
725- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
726- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
727- غلامعلی اکبری
728- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
729- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
730- مجتبی اکبری
731- مجید اکبری
732- محسن اکبری ، استادیار
733- محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
734- محمد اسماعیل اکبری
735- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
736- محمدعلی اکبری
737- مرتضی اکبری
738- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
739- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
740- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
741- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
742- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
743- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
744- نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
745- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
746- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
747- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
748- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
749- اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
750- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
751- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
752- رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
753- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
754- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
755- احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
756- محمد جعفر اکرام جعفری
757- محمد اکرم
758- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
759- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
760- میرجلیل اکرمی
761- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
762- امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
763- زهرا البرز
764- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
765- ابراهیم التجائی
766- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
767- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
768- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
769- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
770- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
771- احمد الستی ، استادیار
772- محمد مهدی الشریف
773- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
774- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
775- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
776- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
777- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
778- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
779- توفیق اللهویرانلو
780- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
781- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
782- حجت اله الماسی
783- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
784- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
785- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
786- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
787- محمد الموتی
788- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
789- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
790- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
791- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
792- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
793- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
794- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
795- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
796- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
797- محمدرضا الهامی ، استاد
798- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
799- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
800- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
801- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
802- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
803- حسین الهی نژاد
804- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
805- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
806- فاطمه الهیان
807- سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
808- محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
809- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
810- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
811- مهدی الیاسی
812- سید محمدرضا امام ، دانشیار
813- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
814- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
815- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
816- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
817- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
818- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
819- جمشید امامی
820- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
821- حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
822- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
823- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
824- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
825- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
826- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
827- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
828- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
829- کامران امامی
830- محسن امامی
831- محمد امامی
832- مریم امامی ، کارشناس نشریه
833- نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
834- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
835- مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
836- سیدشجاع الدین امامی رئوف
837- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
838- سید عمادالدین امامی فر
839- آریو امامی فر
840- علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
841- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
842- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
843- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
844- غلامرضا امانی
845- محمدرضا امانی ، پژوهشگر
846- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
847- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
848- گیتی امتیازی
849- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
850- آرش امرایی
851- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
852- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
853- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
854- نبي اميدي
855- فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
856- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
857- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
858- محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
859- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
860- پرویز امیدنیا
861- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
862- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
863- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
864- کمال امیدوار
865- کمال امیدوار
866- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
867- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
868- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
869- ابوذر امیدی
870- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
871- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
872- رسول امیدی
873- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
874- محمود امیدی
875- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
876- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
877- فرانک امیدیان
878- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
879- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
880- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
881- مهرداد امیر آقایی
882- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
883- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
884- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
885- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
886- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
887- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
888- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
889- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
890- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
891- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
892- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
893- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
894- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
895- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
896- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
897- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
898- رضا امیرنیا
899- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
900- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
901- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
902- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
903- زهرا امیری
904- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
905- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
906- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
907- علی امیری
908- علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
909- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
910- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
911- مجتبی امیری
912- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
913- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
914- موسی امیری
915- میلاد امیری
916- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
917- ویدا امیری
918- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
919- سیدمحمد مهدی امیری پور
920- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
921- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
922- مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
923- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
924- رویا امیری نژاد
925- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
926- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
927- محمد امین
928- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
929- امید امین الرعایایی یمینی
930- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
931- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
932- رضا امین زاده
933- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
934- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
935- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار
936- نگوا امین عارف
937- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
938- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
939- عباس امین منصور
940- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
941- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
942- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
943- محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
944- شیوا امینی
945- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
946- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
947- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
948- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
949- حمیده امینی
950- داوود امینی ، استادیار
951- رحمان امینی
952- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
953- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
954- عباس امینی
955- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
956- عبدالحسین امینی
957- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
958- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
959- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
960- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
961- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
962- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
963- مجید امینی
964- محمدتقی امینی ، دانشیار
965- منوچهر امینی
966- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
967- نوروز امینی
968- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
969- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
970- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
971- محسن امینی خوزانی
972- حسن امینی راد
973- محمد امینی زاده ، استادیار
974- محمد حسین امینی فرد
975- طاهر امینی گلستانی
976- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
977- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
978- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
979- غلامعلی امینیان
980- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
981- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
982- محمدرضا انبیائی
983- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
984- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
985- علیرضا انتظاری
986- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
987- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
988- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
989- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
990- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
991- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
992- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
993- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
994- محمدامین انسان
995- رضا انشایی
996- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
997- انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
998- حسن انصاری
999- حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
1000- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1001- عبدالحمید انصاری
1002- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1003- محمد سعید انصاری
1004- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1005- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1006- نرگس انصاری
1007- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1008- یاسر انصاری
1009- کریم انصاری اصل
1010- علیرضا انصاری چهارسوقی
1011- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1012- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1013- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1014- حمید انصاریان
1015- خلیل انصاریان
1016- سیدجواد انگجی
1017- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1018- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1019- عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1020- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1021- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1022- علی انوری
1023- منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
1024- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1025- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1026- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1027- زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
1028- قاسم اهنگری
1029- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1030- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1031- زهرا اوراقی اردبیلی
1032- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1033- سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1034- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1035- علیرضا اورنگی
1036- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
1037- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
1038- علی اوسط رشتچیان
1039- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1040- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1041- علیرضا اولی پور
1042- پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
1043- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1044- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1045- محمدرضا اولیاء
1046- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1047- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1048- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1049- مصطفی اویسی
1050- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1051- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1052- احسان ایپکی
1053- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1054- محمد حمید ایجازی
1055- غلامرضا ایراجیان
1056- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1057- سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1058- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1059- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1060- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1061- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1062- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1063- علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
1064- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1065- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1066- عبداله ایرانخواه
1067- سید محمد ایرانمنش
1068- لیلا ایرانمنش
1069- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1070- راضیه ایرانی
1071- غلامرضا ایرانی
1072- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1073- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1074- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1075- اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1076- شاهرخ ایروانی
1077- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1078- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1079- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1080- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1081- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1082- عبداله ایزد پناه
1083- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1084- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1085- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1086- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1087- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1088- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1089- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1090- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1091- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1092- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1093- عباسعلی ایزدی
1094- علی ایزدی
1095- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1096- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1097- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1098- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1099- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1100- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1101- محمد ایزدی خواه
1102- علی ایزدی دربندی
1103- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1104- علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
1105- ناصر ایزدی نیا
1106- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1107- محمد حسین ایکانی
1108- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1109- سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
1110- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1111- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1112- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1113- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1114- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1115- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1116- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1117- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1118- جاوید ایمانپور نمین
1119- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1120- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1121- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1122- محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1123- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1124- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1125- مرتضی ایمانی راد
1126- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1127- مرتضی ایمانیان
1128- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1129- رضا ایمنی
1130- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- آناهیتا باباپور
9- عزیز باباپور
10- جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
11- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
12- امین بابادی
13- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
14- حسین بابازاده
15- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
16- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
17- علی اکبر بابالو
18- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
19- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
20- مهدى بابایى زاده
21- علیرضا بابایی
22- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
23- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
24- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
25- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
26- ساسان بابایی
27- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
28- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
29- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
30- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
31- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
32- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
33- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
34- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
35- ناصر بابایی
36- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
37- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
38- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
39- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
40- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
41- حاجی بابایی مقدم
42- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
43- هلنا ماریا باپتیستا الویس
44- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
45- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
46- مینا باجگاه
47- بدريه باختري
48- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
49- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
50- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
51- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
52- بهروز بادامی
53- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
54- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
55- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
56- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
57- حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
58- صمد بارانی
59- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
60- قاسم بارانی
61- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
62- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
63- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
64- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
65- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
66- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
67- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
68- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
69- کامبیز بازرگان
70- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
71- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
72- شهرزاد بازرگان حجازی
73- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
74- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
75- مهدی بازرگانی
76- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
77- سعید بازگیر
78- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
79- حجت الله بازوبندی
80- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
81- محمد حسن بازیار
82- مینو باسامی
83- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
84- اعظم باستان‌فرد
85- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
86- محرم باستانی
87- مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
88- محمد باشکوه ، دانشیار
89- محمد باشکوه اجیرلو
90- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
91- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
92- پریسا باصری
93- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
94- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
95- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
96- مهدی باغبان
97- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
98- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
99- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
100- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
101- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
102- محمد باغستانی کوزه گر
103- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
104- حمیدرضا باغیانی
105- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
106- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
107- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
108- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
109- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
110- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
111- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
112- جمشید باقرزاده
113- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
114- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
115- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
116- مظفر باقرزاده همايي
117- محمد باقرنیافر
118- ابوالفضل باقری
119- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
120- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
121- احمد باقری ، استاد
122- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
123- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
124- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
125- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
126- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
127- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
128- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
129- سیدرامتین باقری
130- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
131- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
132- علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
133- علی باقری
134- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
135- علیرضا باقری
136- کمال الدین باقری
137- محمد باقری ، استادیار
138- محمد باقری
139- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
140- مرتضی باقری
141- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
142- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
143- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
144- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
145- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
146- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
147- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
148- محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
149- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
150- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
151- محمدباقر باقری کنی ، استاد
152- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
153- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
154- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
155- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
156- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
157- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
158- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
159- زهره بال
160- فرزانه بالاجه
161- مهسا سادات بالادهی
162- هومن بالازاده
163- رائو بالوسو
164- کوروش بامداد
165- محمد بامنی مقدم
166- حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
167- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
168- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
169- علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
170- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
171- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
172- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
173- تقی باهو طرودی
174- بلقیس باورصاد
175- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
176- محمد بایبوردی
177- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
178- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
179- مریم بایه
180- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
181- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
182- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
183- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
184- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
185- عباس بحری ، مجری طرح
186- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
187- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
188- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
189- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
190- مجتبی بحیرایی
191- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
192- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
193- بیدار بخت
194- مصطفی بختیار
195- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
196- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
197- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
198- حسین بختیاری
199- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
200- سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
201- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
202- صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
203- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
204- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
205- مینا بختیاری
206- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
207- نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
208- علیرضا بخشایی
209- طاها بخشپوری
210- محسن بخشنده
211- محمد بخشنده
212- عباس بخشنده بالی
213- عباس بخشنده نصرت
214- محمد بخشوده ، استاد
215- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
216- بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
217- زهرا بخشی
218- سعیدرضا بخشی
219- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
220- علی بخشی
221- محمود بخشی
222- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
223- محمد بخشی جویباری
224- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
225- اباصلت بداغی
226- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
227- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
228- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
229- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
230- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
231- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
232- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
233- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
234- سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
235- سید علی بدری
236- عاطفه بدری
237- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
238- کاظم بدو
239- فاطمه بدوی
240- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
241- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
242- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
243- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
244- کاوه بذرافکن
245- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
246- سعید برآبادی
247- احمد براآنی
248- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
249- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
250- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
251- سارا براتی
252- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
253- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
254- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
255- محمد براتی
256- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
257- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
258- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
259- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
260- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
261- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
262- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
263- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
264- عبدالاحد برادران خلخالی
265- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
266- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
267- رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
268- کیان براری
269- معصومه براری
270- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
271- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
272- عباس براعتی
273- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
274- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
275- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
276- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
277- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
278- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
279- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
280- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
281- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
282- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
283- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
284- منصوره بردبار
285- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
286- دکتر مریم بردوده
287- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
288- ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
289- پویا برزگر
290- شهرام برزگر
291- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
292- محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
293- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
294- محمدرضا برزگران
295- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
296- کاظم برزگربفرویی
297- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
298- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
299- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
300- رجبعلی برزویی
301- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
302- محسن برغمدی
303- هادی برغمدی
304- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
305- ناصر برک پور
306- سیدمسعود برکاتی
307- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
308- حسن برگزین
309- رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
310- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
311- آیدین برنجیان
312- علی برهان زهی
313- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
314- علیرضا برهانی داریان
315- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
316- امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
317- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
318- جورج بروفاس
319- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
320- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
321- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
322- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
323- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
324- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
325- ناصر برومند
326- پروفسور ارشام برومند سعید
327- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
328- علی برومند نیا
329- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
330- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
331- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
332- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
333- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
334- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
335- موسی بزرگ اصل
336- سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
337- امید بزرگ حداد
338- عیسی بزرگ زاده
339- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
340- داوود بزرگمهر
341- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
342- حسین بزرگیان
343- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
344- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
345- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
346- الیاس بستگانی
347- مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
348- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
349- مرتضی بسیج
350- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
351- محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
352- حسین بشارتی ، استاد
353- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
354- سجاد بشرپور
355- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
356- مسلم بشکار
357- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
358- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
359- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
360- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
361- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
362- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
363- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
364- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
365- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
366- سید جلال الدین بصام
367- عبدالعلي بصيري
368- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
369- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
370- حسن بصیرت تبریزی ، استاد
371- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
372- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
373- عبدالحسن بصیره
374- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
375- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
376- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
377- مهدی بصیری ، استاد
378- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
379- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
380- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
381- عبدالحسین بغلانی
382- داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
383- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
384- پویا بقایی مقدم
385- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
386- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
387- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
388- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
389- ریکیک بل بابا
390- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
391- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
392- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
393- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
394- حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
395- احمد بلندنظر
396- غلامحسین بلندیان
397- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
398- شعله بلوچ
399- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
400- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
401- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
402- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
403- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
404- سعید بلیانی
405- محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
406- عفت بمبئی چی
407- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
408- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
409- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
410- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
411- شیلا بناری
412- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
413- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
414- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
415- محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
416- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
417- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
418- امین بنایی
419- مهدی بنایی جهرمی
420- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
421- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
422- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
423- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
424- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
425- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
426- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
427- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
428- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
429- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
430- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
431- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
432- منصوره بنی اسدی
433- شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
434- محمدابراهیم بنی حبیب
435- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
436- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
437- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
438- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
439- ناصر بنیادی
440- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
441- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
442- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
443- احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
444- حمید بهادر قدوسی
445- علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
446- آرمان بهادری
447- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
448- هادی بهادری
449- بهرام بهادری بیرگانی
450- علی بهادری جهرمی
451- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
452- امیدرضا بهادری نژاد
453- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
454- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
455- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
456- عباسعلي بهاري اردشيري
457- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
458- شمس الدین بهاری
459- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
460- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
461- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
462- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
463- هما بهبهانی
464- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
465- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
466- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
467- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
468- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
469- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
470- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
471- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
472- محرم بهرام خو
473- محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
474- بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
475- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
476- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
477- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
478- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
479- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
480- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
481- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
482- شهاب بهرامی ، استادیار
483- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
484- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
485- عبدا... بهرامی ، استاد
486- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
487- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
488- علی بهرامی
489- علیرضا بهرامی
490- محسن بهرامی ، استاد
491- محمد بهرامی ، استادیار
492- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
493- نجمه بهرامی
494- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
495- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
496- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
497- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
498- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
499- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
500- سجاد بهرامی مقدم
501- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
502- محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
503- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
504- منا بهره دار
505- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
506- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
507- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
508- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
509- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
510- بهروز بهروزی راد
511- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
512- محمد بهروزیان نژاد
513- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
514- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
515- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
516- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
517- جانعلی بهزادنسب
518- مرضیه بهزادی
519- مریم بهزادی
520- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
521- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
522- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
523- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
524- احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
525- امیر خسرو بهشتی
526- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
527- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
528- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
529- سیدمحمد بهشتی
530- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
531- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
532- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
533- محمدرضا بهشتی
534- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
535- ابراهیم بهشتی جاوید
536- حسین بهشتی نژاد
537- علی بهفروز
538- علی بهلولی
539- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
540- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
541- میثم بهمنش
542- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
543- پریسا بهمنی
544- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
545- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
546- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
547- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
548- بیوک بهنام ، استادیار
549- حمید بهنام
550- ناصر بهنام پور
551- گلسا بهنام راد
552- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
553- محمد بهنام فر
554- محمدحسن بهنام فر
555- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
556- نسرین بهنیافرد
557- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
558- بو عالم بواشش
559- خسرو بوالحسنی
560- سیدمحمدعلی بوترابی
561- محمدحسین بوچانی
562- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
563- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
564- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
565- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
566- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
567- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
568- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
569- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
570- علیرضا بوشهری
571- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
572- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
573- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
574- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
575- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
576- عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
577- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
578- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
579- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
580- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
581- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
582- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
583- بهرام بیات
584- حسن بیات
585- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
586- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
587- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
588- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
589- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
590- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
591- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
592- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
593- نیلوفر بیاتی
594- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
595- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
596- لیلا بیان
597- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
598- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
599- هادی بیت الهی
600- محمد حسین بیجه کشاورزی
601- عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
602- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
603- محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
604- رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
605- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
606- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
607- محمد بیدهندی
608- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
609- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
610- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
611- علی بیرانوند ، مربی
612- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
613- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
614- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
615- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
616- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
617- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
618- زهرا بیضائی
619- مسعود بیطرفان
620- مهدی بیطرفان
621- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
622- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
623- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
624- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
625- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
626- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
627- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
628- ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
629- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
630- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
631- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
632- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
633- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
634- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
635- اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
636- سکینه بیگی
637- محمدحسن بیگی
638- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
639- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
640- بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
641- محمد بینازاده
642- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
643- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- سمیه پاپی
4- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
5- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
6- بهزاد پارسا
7- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
8- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
9- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
10- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
11- زهرا پارساپور
12- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
13- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
14- فرامرز پارسی
15- حسن پارسی پور
16- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
17- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
18- سالواتوره پاریسی
19- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
20- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
21- محمد پازوکی ، دانشیار
22- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
23- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
24- هادی پازوکی طرودی
25- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
26- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
27- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
28- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
29- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
30- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
31- حجت اله پاشا پور
32- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
33- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
34- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
35- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
36- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
37- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
38- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
39- شیدا پاشایی
40- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
41- فاطمه پاک
42- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
43- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
44- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
45- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
46- سجاد پاک گهر
47- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
48- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
49- احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
50- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
51- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
52- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
53- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
54- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
55- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
56- احمد پاکزاد
57- عبدالرضا پاکشیر
58- محمد پاک‌نژاد
59- سیرهار پال
60- ریچارد پالمر
61- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
62- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
63- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
64- الهام پایانی
65- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
66- رضا پایدار
67- شهرام پایدار ، دانشیار
68- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
69- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
70- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
71- محمود پایندان
72- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
73- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
74- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
75- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
76- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
77- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
78- فرشید پذیرا
79- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
80- میلتون پرابو
81- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
82- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
83- حسن پرسا
84- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
85- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
86- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
87- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
88- مصطفی پرنیانی
89- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
90- محمود پرهیزکار
91- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
92- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
93- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
94- آرمین پرهیزی
95- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
96- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
97- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
98- علی پرویزی ، استاد
99- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
100- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
101- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
102- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
103- خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
104- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
105- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
106- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
107- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
108- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
109- صادق÷ پژمان
110- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
111- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
112- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
113- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
114- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
115- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
116- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
117- محمد پسندیده
118- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
119- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
120- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
121- علی محمد پشت دار ، دانشیار
122- آزاده پشتکوه
123- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
124- محمد پناهنده
125- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
126- روزبه پناهی
127- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
128- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
129- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
130- عماد پناهی
131- محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
132- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
133- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
134- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
135- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
136- چیستا پناهی وقار
137- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
138- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
139- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
140- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
141- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
142- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
143- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
144- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
145- احسان پهلوانی فرد
146- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
147- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
148- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
149- علیرضا پور ابراهیمی
150- احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
151- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
152- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
153- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
154- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
155- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
156- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
157- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
158- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
159- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
160- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
161- احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
162- احسان پوراسماعیل
163- یاسان الله پوراشرف
164- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
165- جلال پورالعجل
166- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
167- حسن پوربابایی
168- حسن پورباغبان
169- حسن پوربافرانی
170- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
171- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
172- محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
173- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
174- ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
175- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
176- امیرحسین پورجوهری
177- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
178- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
179- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
180- امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
181- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
182- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
183- علیرضا پورخورشیدی
184- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
185- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
186- محسن پوررضا بیلندی
187- سعید پورروستایی
188- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
189- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
190- مهدی پورشا
191- اسماعیل پورشاهید
192- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
193- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
194- وحید پورشهابی
195- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
196- ناصر پورصادق
197- نسترن پورصالحی
198- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
199- مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
200- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
201- محمدرضا پورعابدی ، رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
202- علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
203- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
204- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
205- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
206- بهزاد پورغریب ، استادیار
207- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
208- بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
209- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
210- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
211- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
212- محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
213- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
214- محمد پورکیانی
215- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
216- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
217- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
218- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
219- دکتر الهام پورمهابادیان
220- محمدصادق پورمهدی
221- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
222- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
223- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
224- تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
225- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
226- لیلا پورنجفی
227- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
228- فرزاد پورنور
229- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
230- احسان پوری
231- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
232- محمدرضا پوریای ولی
233- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
234- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
235- مهندس پارسا پویا ، مربی
236- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
237- علی پویان
238- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
239- بابك پيله ور
240- میترا پیام بوساری
241- پائولو پیترو بیانسون
242- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
243- پرویز پیران
244- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
245- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
246- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
247- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
248- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
249- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
250- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
251- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
252- پویان پیردیر
253- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
254- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
255- سجاد پیرسا
256- مجید پیرستانی
257- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
258- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
259- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
260- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
261- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
262- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
263- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
264- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
265- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
266- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
267- حسین پیری ، دانشگاه بناب
268- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
269- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
270- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
271- اسماعیل پیش بین
272- ایمان پیش بین
273- رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
274- امیرحسین پیشگویی
275- پروانه پیشنمازی
276- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
277- حمیدرضا پیشوایی
278- مهدی پیشوایی
279- میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
280- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
281- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
282- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
283- فاطمه پیغمبری
284- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
285- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
286- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
287- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
288- خسرو پیله وریان
289- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
290- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

ت

1- مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- فریبا تابع بردبار
4- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
7- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
8- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
9- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
10- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
11- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
12- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
13- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
14- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
15- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
16- سیمین تاج شریفی فر
17- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
18- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
19- علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
20- گلنار تاجدار
21- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
22- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
23- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
24- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
25- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
26- وحید تادیبی
27- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
28- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
29- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
30- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
31- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
32- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
33- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
34- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
35- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
36- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
37- امیر تبادکانی
38- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
39- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
40- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
41- رضا تبریزی
42- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
43- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
44- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
45- حسین تبیانیان
46- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
47- ناصر تجبر
48- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
49- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
50- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
51- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
52- هوبه تحویلداری
53- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
54- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
55- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
56- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
57- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
58- حسین ترابزاده خراسانی
59- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
60- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
61- سید علی ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
62- صدیقه ترابی
63- فاطمه ترابی
64- فیروزه ترابی
65- قدرت ترابی
66- محمد مهدی ترابی
67- مرتضی ترابی
68- یوسف ترابی
69- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
70- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
71- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
72- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
73- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
74- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
75- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
76- آرش ترک سامنی ، استادیار
77- بهروز ترک لادانی
78- فرشید ترکاشوند
79- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
80- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
81- گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
82- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
83- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
84- محمدرضا ترکی
85- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
86- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
87- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
88- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
89- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
90- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
91- عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
92- بهنام تشکری
93- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
94- محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
95- دارا تفضلی
96- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
97- شجاع تفکری رضایی
98- شاهین تفنگدارزاده
99- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
100- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
101- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
102- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
103- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
104- محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
105- محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
106- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
107- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
108- ویدا تقوایی
109- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
110- سید علی تقوی
111- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
112- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
113- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
114- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
115- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
116- مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
117- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
118- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
119- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
120- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
121- علی اکبر تقی پور
122- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
123- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
124- مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
125- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
126- ابراهیم تقی زاده
127- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
128- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
129- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
130- قاسم تقی زاده
131- کتایون تقی زاده
132- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
133- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
134- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
135- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
136- هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
137- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
138- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
139- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
140- وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
141- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
142- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
143- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
144- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
145- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
146- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
147- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
148- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
149- محمدرضا تمامگر
150- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
151- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
152- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
153- عباس تمیزی
154- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
155- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
156- میلاد تنها
157- زهرا تنها معافی ، دانشیار
158- فرهاد تنهای رشوانلو
159- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
160- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
161- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
162- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
163- هادی تهرانی
164- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
165- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
166- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
167- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
168- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
169- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
170- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
171- مجتبی توانگر
172- معصومه توانگر
173- ارکان توپال
174- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
175- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
176- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
177- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
178- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
179- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
180- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
181- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
182- سمیه توحیدلو
183- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
184- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
185- علی توحیدی مقدم
186- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
187- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
188- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
189- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
190- دکتر منوچهر توسلی نائینی
191- ایرج توسلیان
192- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
193- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
194- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
195- فیروز توفیق
196- امید توفیقی
197- جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
198- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
199- علی اصغر توفیقی
200- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
201- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
202- علی توکلان
203- احسان توکلی
204- امید توکلی
205- امید توکلی
206- حمیدرضا توکلی
207- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
208- علی توکلی
209- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
210- غلامحسین توکلی
211- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
212- فایزه توکلی
213- ماه گل توکلی
214- محمد جواد توکلی
215- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
216- منصور توکلی
217- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
218- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
219- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
220- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
221- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
222- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
223- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
224- محمدرضا توکلی صابری
225- رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
226- جمیله توکلی نیا
227- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
228- امیر توکمه چی
229- روح الله تولایی
230- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
231- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
232- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
233- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
234- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
235- چنگ تونگ ، استاد
236- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
237- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه ها در شهر تهران-دارای دو مدرک کارشناسی ارشد(حقوق مالی- مدیریت مالی) -عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان - نویسنده،مشاور وداور مقالات- آشنا با چند زبان
238- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
239- کاوه تیمورنژاد
240- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
241- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
242- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
243- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
244- حمید رضا تیموری
245- سحر تیموری
246- سعید تیموری
247- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
248- فاطمه تیموری
249- فرشته تیموری
250- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
251- رضا تیموری فعال ، استاد
252- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
253- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- مهرداد ثابت
4- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
6- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
7- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
8- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
9- فرهاد ثبوتی
10- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
11- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
12- محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
13- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
14- محمدجواد ثفقی
15- علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
16- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
17- علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
18- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
19- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
20- مراد ثقفی
21- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
22- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
23- بهرام ثقفیان
24- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
25- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
26- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
27- داود ثمری
28- جعفر ثمری صفا
29- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
30- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
31- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
32- نوید ثنایی
33- باقر ثنایی ذاکر
34- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- کاوه جاسب
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
14- سحر جامی
15- مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
16- فاطمه جان احمدی
17- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
18- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
19- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
20- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
21- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
22- مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
23- عسکر جانعلی زاده
24- حیدر جانعلی زاده چوب بستی
25- پرهام جانفشان
26- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
27- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
28- حسین جانمحمدی
29- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
30- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
31- محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
32- محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
33- محمد جاودان
34- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
35- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
36- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
37- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
38- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
39- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
40- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
41- رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
42- فرهاد جاویدراد
43- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
44- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
45- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
46- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
47- علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
48- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
49- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
50- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
51- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
52- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
53- تیمور جباری
54- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
55- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
56- حمید جباری
57- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
58- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
59- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
60- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
61- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
62- عباسعلی جباری ثانی
63- تقی جباری فر
64- مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
65- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
66- دکتر امیر جبلی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه تخصصی منابع و سرمایه انسانی-استاد دانشگاه- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان
67- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
68- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
69- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
70- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
71- محمد جرادت
72- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
73- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
74- سیدحمید جزایری
75- علی جزایری
76- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
77- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
78- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
79- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
80- امیر جعفرپور
81- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
82- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
83- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
84- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
85- جعفر جعفرزاده
86- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
87- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
88- میثم جعفرزاده
89- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
90- فروزنده جعفرزاده پور
91- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
92- سهیل جعفرصالحی
93- احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
94- حسين جعفري
95- حسين جعفري
96- سيداصغر جعفري
97- آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
98- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
99- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
100- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
101- امین جعفری
102- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
103- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
104- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
105- جواد جعفری
106- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
107- حسین جعفری
108- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
109- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
110- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
111- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
112- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
113- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
114- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
115- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
116- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
117- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
118- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
119- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
120- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
121- علی جعفری
122- علی جعفری
123- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
124- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
125- علی اصغر جعفری
126- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
127- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
128- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
129- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
130- غلام حسین جعفری
131- کبری جعفری
132- محمد جعفری
133- محمد جعفری
134- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
135- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
136- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
137- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
138- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
139- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
140- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
141- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
142- مرتضی جعفری
143- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
144- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
145- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
146- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
147- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
148- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
149- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
150- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
151- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
152- احسان جعفری فر
153- نسرین جعفری گلستان
154- محسن جعفری مذهب
155- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
156- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
157- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
158- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
159- سعيد جعفری نیا
160- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
161- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
162- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
163- رسول جعفریان
164- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
165- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
166- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
167- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
168- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
169- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
170- عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
171- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
172- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
173- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
174- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
175- حسن جلالی
176- سپهر جلالی
177- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
178- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
179- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
180- محمد امین جلالی
181- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
182- وحیدرضا جلالی
183- مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
184- خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
185- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
186- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
187- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
188- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
189- محمود جلالی کروه
190- سیداحمدرضا جلالی نائینی
191- محمدرضا جلالی ندوشن
192- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
193- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
194- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
195- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
196- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
197- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
198- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
199- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
200- پروین جلیلوند
201- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
202- حمید جلیلوند
203- محسن جلیلوند
204- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
205- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
206- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
207- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
208- صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
209- عادل جلیلی
210- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
211- حمید جلیلی راثی
212- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
213- سمانه جلیلی صدرآباد
214- هاشم جلیلی صفریان
215- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
216- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
217- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
218- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
219- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
220- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
221- منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
222- الهام جم زاده
223- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
224- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
225- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
226- فریبرز جمالزاد فلاح
227- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
228- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
229- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
230- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
231- فرید جمالی
232- مسعود جمالی آشتیانی
233- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
234- فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
235- مهدی جمالی نژاد
236- ابوذر جمالی نیا
237- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
238- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
239- رسول جمشيدي
240- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
241- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
242- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
243- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
244- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
245- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
246- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
247- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
248- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
249- سلیمان جمشیدی
250- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
251- محمدرضا جمشیدی
252- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
253- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
254- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
255- همایون جمشیدیان ، استادیار
256- غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
257- محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
258- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
259- سید مهدی جمیلی
260- نسرین جناب آقا
261- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
262- بهروز جنت
263- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
264- محسن جنتی
265- محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
266- سیما جنتیان
267- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
268- حامد جنیدی
269- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
270- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
271- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
272- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
273- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
274- عباس جهان بخشی
275- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
276- علی جهان بینی
277- احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
278- محمدرضا جهان میری
279- حمید جهانبخش
280- جلال جهانبخشی
281- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
282- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
283- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
284- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
285- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
286- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
287- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
288- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
289- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
290- نصرالله جهانگرد
291- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
292- جواد جهانگیر
293- محمد حسین جهانگیر
294- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
295- سکینه جهانگیرزاده
296- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
297- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
298- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
299- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
300- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
301- محسن جهانگیری
302- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
303- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
304- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
305- عاطفه جهان‌محمدی
306- عليرضا جهاني
307- عباسقلی جهانی
308- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
309- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
310- امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
311- نوید جهدی
312- نوید جهدی
313- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
314- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
315- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
316- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
317- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
318- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
319- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
320- اکبر جوادی
321- ایرج جوادی
322- سامان جوادی
323- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
324- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
325- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
326- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
327- محمد جوادی
328- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
329- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
330- محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
331- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
332- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
333- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
334- فرناز جوادی گرگری
335- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
336- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
337- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
338- سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
339- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
340- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
341- مجید جوادیان زاده
342- عباس جوارشکیان
343- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
344- فرهاد جوان
345- جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
346- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
347- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
348- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
349- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
350- علی جوان فروزنده
351- جواد جوان مجیدی
352- محمد جوان نیکخواه ، استاد
353- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
354- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
355- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
356- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
357- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
358- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
359- نادر جوانی
360- محمود جوانی پور
361- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
362- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
363- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
364- سعید جواهرزاده
365- فرید جواهرزاده
366- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
367- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
368- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
369- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
370- محمدرضا جودت
371- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
372- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
373- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
374- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
375- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
376- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
377- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
378- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
379- علی اکبر جوکار
380- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
381- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
382- سمیه جولایی
383- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
384- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
385- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
386- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- فیلیکس چان ، استاد
4- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- رامیار چتانی
7- علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
11- محمدعلی چلونگر
12- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
13- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
14- اسماعیل چمنی
15- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
16- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
17- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
18- چینگ چنگ لی
19- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
20- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
21- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
22- فرهاد چنگیزی
23- وحید چنگیزی
24- بنویت چنیاس
25- عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
26- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
27- منوچهر چهاردولی
28- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
29- عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
30- شیما چهره ئی
31- شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
32- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
33- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
34- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
35- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
36- شمهونا چودهاری
37- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
38- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
39- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
40- محمد جواد چیت ساز
41- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
42- علیرضا چیت سازیان
43- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
44- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
45- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سلما حائری ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
2- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
3- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
4- محمدرضا حائری مازندرانی
5- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
6- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
7- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
10- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
11- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- مهران حاتم
13- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
14- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
15- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
16- جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
17- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18- فرزاد حاتمی
19- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
20- محمدرضا حاتمی
21- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
22- عادل حاتمی مربینی
23- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
24- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
25- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
26- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
27- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
28- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
29- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
30- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
31- اصغر حاج سقطی
32- خسرو حاج صادقی
33- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
34- علي حاجي آقا بزرگي
35- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
36- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
37- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
38- محسن حاجی آقایی
39- مصطفی حاجی آقایی کشتلی
40- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
41- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
42- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
43- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
44- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
45- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
46- خلیل حاجی پور
47- وحید حاجی پور
48- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
49- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
50- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
51- ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
52- طیبه حاجی رضایی
53- ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
54- سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
55- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
56- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
57- اکبر حاجی زاده مقدم ، دانشیار
58- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
59- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
60- حسین حاجی سلطانی
61- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
62- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
63- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
64- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
65- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
66- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
67- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
68- حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
69- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
70- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
71- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
72- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
73- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
74- الهه حاجیان حیدری
75- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشگاه
76- زهره حاجیان فروشانی
77- ابراهیم حاجیانی
78- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
79- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
80- سید داود حاجی‌میررحیمی
81- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
82- معصومه حافظ رضازاده
83- مجتبیض حافظ مکی
84- محمد رضا حافظ نیا
85- محمدرضا حافظ نیا
86- احمد حافظی ، مدرس
87- اکرم حافظی
88- رحمت الله حافظی
89- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
90- فردین حافظی
91- دکتر محمدرضا حافظی ، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
92- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
93- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
94- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
95- سمانه حامدی ، استادیار
96- شمیسا حامدی
97- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
98- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
99- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
100- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
101- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
102- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
103- فرح حبیب ، استاد تمام
104- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
105- رضا حبیب اله گرمابکی
106- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
107- طاهر حبیب زاده
108- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
109- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
110- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
111- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
112- عـزیزاله حبیبی
113- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
114- بهروز حبیبی
115- بیوک حبیبی ، پروفسور
116- جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
117- حمیدرضا حبیبی
118- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
119- عبدالحمید حبیبی
120- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
121- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
122- کیومرث حبیبی
123- محمدحسین حبیبی
124- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
125- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
126- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
127- هنگامه حبیبی
128- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
129- جواد حبیبی تبار
130- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
131- مهدی حبیبی دوست
132- صابر حبیبی سوادکوهی
133- آرش حبیبی لشکری
134- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
135- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
136- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
137- سمیه حجابی
138- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
139- الهه حجازی ، دانشیار
140- جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
141- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
142- رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
143- سحاب حجازی
144- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
145- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
146- مجید حجازی
147- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
148- زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
149- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
150- عیسى حجت ، استاد تمام
151- عیسی حجت
152- محمدمهدی حجت
153- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
154- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
155- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
156- یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
157- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
158- سعید حجتی
159- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
160- سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
161- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
162- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
163- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
164- وحید حجتی نیکو
165- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
166- رحیم حداد
167- رضا حداد
168- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
169- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
170- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
171- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
172- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
173- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
174- مسعود حدادها
175- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
176- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
177- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
178- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
179- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
180- هدی حدیدی
181- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
182- بهمن حری امینی
183- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
184- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
185- مهدی حریری ، استادیار
186- نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
187- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
188- شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
189- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
190- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
191- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
192- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
193- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
194- میرزا حسن الزمان
195- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
196- جعفر حسن پور
197- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
198- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
199- زینب حسن پور
200- شهاب حسن پور
201- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
202- مهدی حسن پور
203- سمیه حسن پور دربان
204- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
205- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
206- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
207- حامد حسن زاده
208- حسین حسن زاده ، استادیار
209- حمیدرضا حسن زاده
210- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
211- عاطفه حسن زاده
212- عليرضا حسن زاده
213- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
214- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
215- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
216- محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
217- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
218- حمید حسن زاده اصفهانی
219- علی حسن زاده خوئی
220- مجتبی حسن زاده دلوئی
221- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
222- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
223- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
224- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
225- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
226- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
227- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
228- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
229- حامد حسنلو
230- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
231- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
232- رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
233- آرمان حسنی ، استادیار
234- ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
235- امیر حسنی
236- بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
237- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
238- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
239- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
240- سیدرضا حسنی
241- علی حسنی
242- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
243- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
244- محمدجواد حسنی
245- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
246- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
247- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
248- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
249- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
250- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
251- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
252- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
253- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
254- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
255- سعید حسین پور
256- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
257- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
258- مرتضی حسین پور امام
259- محمدجواد حسین پورفرد
260- الهام حسین خانی
261- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
262- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
263- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
264- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
265- حسن حسین زاده
266- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
267- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
268- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
269- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
270- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
271- متین حسین زاده
272- مریم حسین زاده
273- یوسف حسین زاده تروان
274- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
275- معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
276- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
277- فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
278- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
279- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
280- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
281- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
282- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
283- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
284- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
285- سید حمزه حسینی
286- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
287- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
288- بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
289- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
290- پریسا حسینی
291- پیام حسینی
292- حامد حسینی
293- زینب السادات حسینی
294- سلمان حسینی
295- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
296- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
297- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
298- سید تیمور حسینی
299- سید جلال حسینی
300- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
301- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
302- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
303- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
304- سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
305- سید سلیمان حسینی
306- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
307- سید طاهر حسینی
308- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
309- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
310- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
311- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
312- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
313- سید کریم حسینی
314- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
315- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
316- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
317- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
318- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
319- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
320- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
321- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
322- سید ناصر حسینی
323- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
324- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
325- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
326- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
327- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
328- سیدعلی حسینی ، دانشیار
329- سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
330- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
331- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
332- سیدمحمود حسینی
333- سیدوحید حسینی ، استاد
334- عباس حسینی
335- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
336- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
337- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
338- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
339- ملیحه سادات حسینی
340- میرزا حسن حسینی ، دانشیار
341- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
342- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
343- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
344- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
345- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
346- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
347- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
348- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
349- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
350- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
351- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
352- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
353- سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
354- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
355- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
356- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
357- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
358- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
359- موید حسینی صدر ، پروفسور
360- دکتر سیدمحمدرضا حسینی علی آباد ، مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
361- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
362- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
363- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
364- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
365- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
366- سید حسین حسینی لواسانی
367- سید مصطفی حسینی مزینانی
368- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
369- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
370- سید علی حسینی میلانی
371- سیدمحمد حسینی نژاد
372- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
373- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
374- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
375- سید محمد حسینی نصر
376- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
377- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
378- بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
379- شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
380- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
381- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
382- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
383- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
384- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
385- رویا حسینیان اصفهانی
386- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
387- پژمان حسینیون
388- سولماز حسینیون
389- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
390- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
391- محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
392- غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
393- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
394- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
395- سعید حصارکی
396- ایوب حضرتی
397- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
398- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
399- محمد حضوری
400- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
401- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
402- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
403- معصومه حق پرست
404- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
405- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
406- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
407- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
408- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
409- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
410- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
411- علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
412- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
413- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
414- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
415- غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
416- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
417- احمد حقانی
418- محمد حقانی
419- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
420- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
421- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
422- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
423- عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
424- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
425- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
426- علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
427- محمودرضا حقی فام
428- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
429- سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
430- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
431- حمید حقیقت
432- سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
433- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
434- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
435- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
436- محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
437- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
438- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
439- آزاده حکاک زاده
440- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
441- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
442- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
443- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
444- مسعود حکمی
445- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
446- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
447- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
448- حمید حکیمی
449- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
450- مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
451- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
452- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
453- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
454- محمد حلاج
455- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
456- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
457- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
458- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
459- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
460- مرجان حمدالهی
461- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
462- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
463- جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
464- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
465- حمید حمزه ای
466- سیدرضا حمزه لو
467- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
468- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
469- نجمه حمید
470- شهربانو حمیدپور
471- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
472- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
473- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
474- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
475- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
476- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
477- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
478- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
479- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
480- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
481- مهرزاد حمیدی
482- علي حمیدی زاده
483- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
484- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
485- محسن حمیدیان پور
486- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
487- پریچهر حناچی
488- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
489- سیمین حناچی
490- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
491- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
492- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
493- مرتضی حنیفه زاده
494- منصوره حور علی
495- فاطمه حورعلی
496- مجیدعلی حوری
497- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
498- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
499- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
500- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
501- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
502- زهرا حیاتی
503- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
504- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
505- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
506- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
507- نیما حیدر زاده
508- ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
509- منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
510- مهیار حیدرپور
511- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
512- محمد حیدرزاده
513- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
514- علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
515- احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
516- امید حیدری
517- امیر حیدری
518- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
519- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
520- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
521- حسن حیدری
522- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
523- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
524- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
525- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
526- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
527- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
528- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
529- علی حیدری
530- علی حیدری
531- غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
532- فاطمه حیدری
533- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
534- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
535- محمدمهدی حیدری
536- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
537- محمود حیدری
538- مختار حیدری
539- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
540- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
541- مهدی حیدری
542- نادر حیدری
543- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
544- محسن حیدری بنی
545- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
546- حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
547- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
548- کوروش حیدری شیرازی
549- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
550- مرتضی حیدری مظفر
551- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
552- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
553- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
554- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
555- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
556- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
557- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
558- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
559- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- سید مهدی خاتمی
4- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
5- ناصر خاجی
6- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
7- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
8- احمد خادم زاده ، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
9- حمید خادم مسجدی
10- جعفر خادمی
11- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
12- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
13- عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
14- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
15- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
16- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
17- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- عباس خاشعی سیوکی
19- نازیلا خاقانی
20- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
21- امير خاكباز
22- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
23- سیمین خاکپور
24- محمدرضا خاکزاد
25- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
26- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
27- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
28- مرضیه خاکستری ، دانشیار
29- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
30- علی خاکی
31- میلاد خاکی
32- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
33- علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
34- محمد خالدیان
35- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
36- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
37- علی خالق خواه
38- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
39- ابوالفتح خالقی ، استادیار
40- فریبا خالقی سروش
41- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
42- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
43- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
44- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
45- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
46- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
47- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
48- ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
49- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
50- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
51- شعبانعلی خان صنمی
52- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
53- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
54- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
55- مصطفی خانزاده
56- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
57- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
58- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
59- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
60- محمدرضا خانلو
61- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
62- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
63- حسن خانی
64- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
65- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
66- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
67- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
68- هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
69- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
70- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
71- علیرضا خاوندی
72- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
73- محمدرضا خباز تمیمی
74- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
75- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
76- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
77- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
78- علیرضا ختایی ، استاد
79- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
80- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
81- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
82- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
83- رضا خجسته مهر
84- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
85- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
86- سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
87- حمید خدابخشی
88- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
89- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
90- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
91- امین خدابخشیان
92- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
93- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
94- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
95- سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
96- فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
97- ابوالحسن خدادادپور
98- ایرج خدادادی
99- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
100- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
101- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
102- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
103- علی اصغر خدادوست آرانی
104- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
105- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
106- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
107- عباس خدامرادی
108- محمد خدامرادی
109- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
110- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
111- حمیده خداویسی
112- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
113- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
114- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
115- ابوذر خدایاری
116- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
117- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
118- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
119- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
120- غلامحسن خدایی
121- زینب خدری
122- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
123- غلامحسین خدری ، دانشیار
124- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
125- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
126- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
127- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
128- فاطمه خرازی افرا
129- محمد خرازی افرا
130- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
131- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
132- سیدعلی خراسانی
133- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
134- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
135- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
136- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
137- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
138- منوچهر خرایی
139- منیره خردادمهر
140- سعید خردمندی
141- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
142- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
143- حسن خرقانی
144- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
145- الهام خرم
146- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
147- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
148- کاظم خرم دل
149- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
150- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
151- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
152- محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
153- بهاء الدین خرمشاهی
154- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
155- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
156- منوچهر خرمین
157- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
158- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
159- احمدرضا خزائی
160- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
161- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
162- امین خزاعی
163- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
164- زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
165- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
166- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
167- ایمان خزایی
168- پژمان خزایی
169- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
170- محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
171- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
172- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
173- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
174- مجید خزعلی
175- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
176- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
177- قدرت الله خسرو شاهی
178- امیر خسروانی
179- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
180- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
181- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
182- نرجس خسروجردی
183- اصغر خسروشاهی اصل
184- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
185- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
186- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
187- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
188- حسن خسروی
189- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
190- زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
191- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
192- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
193- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
194- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
195- کیانوش خسروی
196- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
197- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
198- محمدرضا خسروی
199- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
200- محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
201- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
202- میثم خسروی
203- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
204- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
205- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
206- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
207- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
208- عیسی خشرو رودبارکی
209- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
210- سلمان خضرایی
211- احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
212- علیرضا خضریان
213- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
214- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
215- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
216- محمد خطیب
217- نازیلا خطیب زنجانی
218- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
219- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
220- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
221- داوود خطیبی تبار
222- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
223- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
224- حمید خلج
225- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
226- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
227- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
228- ابوالفضل خلخالی
229- مریم خلخالی
230- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
231- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
232- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
233- امیرحسین خلوتی
234- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
235- محمدعلی خلیجی
236- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
237- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
238- جعفر خلیل پور
239- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
240- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
241- رضا خلیلی
242- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
243- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
244- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
245- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
246- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
247- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
248- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
249- نصراله خلیلی
250- مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
251- بیژن خلیلی مقدم
252- مرتضی خمیری
253- جواد خمیس آبادی
254- علی خنجری
255- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
256- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
257- سیدمحمد خوئی
258- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
259- خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
260- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
261- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
262- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
263- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
264- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
265- غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
266- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
267- داتیس خواجه‌ئیان
268- نادر خواجه‌احمدعطاری
269- علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
270- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
271- احسان خواجویی
272- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
273- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
274- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
275- رحمت اله خوارزمی
276- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
277- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
278- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
279- علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
280- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
281- محمد خوران
282- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
283- صدیقه خورشید
284- عباس خورشیدی
285- مریم خورشیدی
286- عبدالحمید خورشیدیان
287- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
288- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
289- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
290- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
291- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
292- علیرضا خوش تراش
293- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
294- محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
295- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
296- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
297- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
298- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
299- بهرام خوش نویسان
300- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
301- علی خوشبخت
302- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
303- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
304- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
305- کاظم خوشدل
306- مریم خوشفکر
307- مانا خوشکام
308- مریم خوشنویس
309- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
310- امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
311- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
312- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
313- علی اکبر خیاط
314- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
315- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
316- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
317- افشین خیام
318- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
319- محمد خیر
320- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
321- محمد حسن خیرآور
322- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
323- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
324- سید مهدی خیراندیش
325- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
326- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
327- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
328- ایمان خیرخواه ، مدیر گروه دانشگاه
329- مهدی خیرمند
330- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
331- حسن خیری ، استاد یار
332- سلیمان خیری
333- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
334- هوشنگ خیری
335- حسین خیری استیار

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- زکیه دائمی
3- صادق داداشی
4- علیرضا داداشی
5- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
6- علیرضا داداشی جوکندان
7- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
9- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
10- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
11- علیرضا دادرس
12- سجاد دادفر
13- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
14- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
15- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
16- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
17- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
18- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
19- فضیله دادورخانی
20- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
21- حسین دارآفرین
22- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
23- حجت الله دارابی
24- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
25- علی دارابی
26- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
27- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
28- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
29- رابرت داستال
30- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
31- علی داسمه
32- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
33- معصومه دامغانی
34- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
35- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
36- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
37- ابوالفضل دانای
38- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
39- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
40- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
41- حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
42- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
43- عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
44- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
45- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
46- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
47- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
48- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
49- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
50- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
51- فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
52- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
53- افخم دانشفر ، دانشیار
54- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
55- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
56- امیر دانشگر
57- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
58- سارا دانشمند
59- مزدک دانشور
60- محمود دانشور کاخکی ، استاد
61- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
62- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
63- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
64- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
65- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
66- بهنام داودی
67- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
68- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
69- علیرضا داودیان
70- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
71- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
72- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
73- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
74- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
75- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
76- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
77- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
78- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
79- حامد داوری اردکانی ، استادیار
80- رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
81- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
82- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
83- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
84- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
85- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
86- دکتر مسعود داوری نژاد مقدم ، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه
87- اسماعیل داوود آبادی
88- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
89- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
90- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
91- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
92- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
93- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
94- محمد داوودی
95- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
96- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
97- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
98- وان یانگ داییس
99- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
100- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
101- عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
102- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
103- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
104- مارسین دبوسکی
105- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
106- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
107- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
108- حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
109- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
110- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
111- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
112- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
113- سید حسین دخانچی
114- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
115- سیدعلی دربانی
116- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
117- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
118- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
119- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
120- سیدعلیرضا درخشان
121- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
122- مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
123- امیر درخشان مهر
124- نجلا درخشانی
125- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
126- رضا درخشنده
127- جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
128- صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
129- عبدالله درزی نفتچالی
130- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
131- مریم درستکار
132- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
133- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
134- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
135- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
136- دردانه دُره
137- شکیبا درهگی
138- ولی درهمی
139- فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
140- س دروسان
141- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
142- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
143- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
144- جهانگیر درویش بانی
145- رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
146- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
147- محمد درویش زاده ، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران
148- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
149- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
150- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
151- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
152- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
153- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
154- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
155- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
156- نجمه دری ، دانشیار
157- بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
158- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
159- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
160- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
161- عباسعلی دریایی
162- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
163- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
164- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
165- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
166- کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
167- بهادر دژاگه ، کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک و مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
168- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
169- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
170- محمود دژکام
171- صنم دژم
172- فرزان دست بوس
173- بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
174- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
175- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
176- محسن دستگیر
177- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
178- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
179- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
180- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
181- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
182- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
183- علی دشتی شفیعی
184- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
185- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
186- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
187- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
188- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
189- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
190- محمد دقیقی ، دانشیار
191- نیوشا دقیقی ماسوله
192- نیوشا دقیقی ماسوله ، کارشناس ارشد ایرانشناسی گرایش تاریخ از دانشگاه دولتی
193- محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
194- ماندانا دل آرا
195- علی دل پیشه
196- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
197- علی دلاور
198- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
199- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
200- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
201- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
202- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
203- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
204- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
205- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
206- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
207- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
208- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
209- ئاکو دلگشاد
210- نیره دلیر ، دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
211- لیلا دلیری
212- محمدرضا دلیری
213- مقصود دلیری
214- عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
215- سورش دمان ، استاد مدیریت
216- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
217- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
218- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
219- عادل دنیایی
220- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
221- محمدرضا ده بزرگی
222- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
223- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
224- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
225- علی دهباشی
226- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
227- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
228- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
229- زهره دهدشتی شاهرخ
230- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
231- عباس دهش ور
232- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
233- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
234- محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
235- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
236- حسین دهقان
237- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
238- رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
239- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
240- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
241- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
242- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
243- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
244- فاطمه دهقان
245- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
246- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
247- یوسف دهقان
248- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
249- امین دهقان قهفرخی
250- بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
251- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
252- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
253- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
254- محمود دهقان نیری
255- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
256- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
257- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
258- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
259- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
260- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
261- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
262- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
263- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
264- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
265- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
266- دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد کسب وکار - دانش آموخته رشته کارآفرینی دانشگاه تهران
267- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
268- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
269- حسین دهقانی سانیج
270- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
271- سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
272- امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
273- سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
274- فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
275- مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
276- مهدی دهمرده
277- رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
278- نظام علی دهنوی
279- رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
280- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
281- ناصر دواتگر
282- علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
283- پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
284- امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
285- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
286- ماریا دوتسنکو
287- سارا دودانگه
288- داوود دورانیان
289- جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
290- محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
291- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
292- حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
293- احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
294- حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
295- علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
296- محمدرضا دوستان
297- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
298- مهندس علی دوستی ، بنیانگذار رادیو معدن
299- علی دوستی
300- وحید دوستی
301- محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
302- حبیب دوستی فر
303- پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
304- شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
305- شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
306- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
307- فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
308- علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
309- حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
310- داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
311- داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
312- فتح الله دویرانی
313- منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
314- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
315- نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
316- ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
317- رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
318- زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
319- امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
320- محمدعلی دیانی
321- محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
322- داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
323- سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
324- شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
325- صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
326- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
327- حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
328- مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
329- فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
330- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
331- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
332- علی دینی ترکمانی
333- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
334- جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
335- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
336- اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
337- علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- مهدی ذاکر اکبری
2- سعید ذاکر بستان آباد
3- سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
4- کیانوش ذاکرحقیقی ، دانشیار گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
5- محمدرضا ذاکرزاده
6- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
7- احمد ذاکری
8- جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
9- محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
10- محمد حسین ذاکری
11- مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
12- ناصر ذاکری
13- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
14- سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
15- مهدی ذاکریان
16- حسین ذبحی
17- ابوالقاسم ذبیح الله
18- سید مجید ذبیح زاده
19- آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
20- اطهره ذبیحی
21- حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
22- علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
23- محمد ذبیحی
24- محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
25- کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
26- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
27- حسین ذکاوتی زاده
28- علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
29- عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
30- محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
31- امیرحسین ذکرگو
32- غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
33- محمد ذوالحواریه
34- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
35- حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
36- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
37- احمدرضا ذوالفقاری
38- حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
39- رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
40- سهیل ذوالفقاری
41- سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
42- شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
43- عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
44- محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
45- میترا ذوالفقاری
46- شهرام ذوالقدر
47- خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
48- علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
49- محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
50- محمدهادی ذوالنوریان
51- حسن ذوقی
52- مهدی ذوقی
53- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران

ر

1- جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
14- لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
15- مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
16- غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
19- سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
20- رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
21- مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
28- لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
29- ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
30- محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
31- حامد رادمرد
32- عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
33- مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
34- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
35- مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
36- هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
37- محمد رادور
38- رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
39- مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40- علی رضا رازقی
41- ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
42- فيروز رازنهان
43- ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
44- رضا راستخواه
45- ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
46- نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
47- عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
48- عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
49- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
50- جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
51- بهزاد راسخ
52- حسین راسخ
53- فاطمه راسخ
54- نازنین راسخ
55- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
56- سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
57- جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
58- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
59- محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
60- حمید راشدی ، دانشگاه تهران
61- کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
62- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
63- احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
64- زهره راشکی
65- سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
66- جلال راعی
67- جلال راعی ، استاد یار
68- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
69- محمد راعی
70- عباس راعی تبار
71- محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
72- حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
73- زهرا راکعی
74- فاطمه راکعی
75- محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
76- علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
77- غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
78- غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
79- سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
80- اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
81- حسین رایتی مقدم
82- بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
83- محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
84- حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
85- داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
86- طاها ربانی
87- محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
88- محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
89- مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
90- علی ربانی خوراسگانی
91- علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
92- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
93- شهنوش ربیعی
94- اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
95- بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
96- حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
97- زهرا ربیعی
98- سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
99- علی ربیعی
100- محمد ربیعی
101- مریم ربیعی
102- ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
103- محمدمهدی رجا
104- مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
105- ناهید رجائی
106- نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
107- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
108- سیدمحمدکاظم رجایی
109- شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
110- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
111- عباس رجایی ، استادیار
112- علیرضا رجایی
113- محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
114- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
115- قدیر رجب زاده
116- ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
117- علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
118- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
119- علی رجب زاده قطرمی
120- مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
121- پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
122- حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
123- حمیدرضا رجبی
124- رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
125- سجاد رجبی
126- سهیل رجبی
127- سوران رجبی
128- علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
129- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
130- قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
131- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
132- مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
133- معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
134- محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
135- احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
136- حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
137- مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
138- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
139- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
140- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
141- عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
142- محمد ضیا رحمان
143- مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
144- رضا رحمان ستایش
145- حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
146- اشکان رحمانی ، استادیار
147- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
148- امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
149- امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
150- ایرج رحمانی
151- بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
152- تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
153- حجت رحمانی ، استادیار
154- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
155- حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
156- حسین رحمانی
157- حلیمه رحمانی
158- دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
159- زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
160- علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
161- علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
162- علیرضا رحمانی
163- کریم رحمانی
164- کیومرث رحمانی
165- محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
166- مهدی رحمانی
167- وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
168- آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
169- رامین رحمانی نژاد
170- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
171- مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
172- سجاد رحمتی
173- سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
174- صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
175- فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
176- محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
177- محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
178- محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
179- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
180- هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
181- ولی رحمتی
182- دکتر بهمن رحمتی نژاد ، دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
183- روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
184- حسین رحمنی
185- حسن رحیق اغصان ، مسئول حوزه امور امنیت سازمانهای مرکزمدیریت راهبردی افتای استان آذربایجان شرقی
186- محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
187- مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
188- نواب رحیم پور
189- صمد رحیم زاده
190- شروین رحیم زاده
191- رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
192- فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
193- ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
194- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
195- اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
196- اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
197- اکبر رحیمی
198- امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
199- امیر رحیمی
200- امیر رحیمی
201- پژمان رحیمی
202- حسین رحیمی
203- داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
204- رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
205- رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
206- روح الله رحیمی
207- زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
208- سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
209- سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
210- عیسی رحیمی
211- فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
212- دکتر محمد رحیمی ، جامعه شناس
213- محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
214- محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
215- مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
216- مهدی رحیمی
217- مهرک رحیمی
218- میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
219- وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
220- علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
221- محمدرضا رحیمی پور ، Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
222- جلیل رحیمی جهان آبادی
223- عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
224- عاطفه رحیمی فر
225- ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
226- وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
227- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
228- محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر
229- جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
230- حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
231- حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
232- سحر رحیمیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
233- علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
234- محمد جواد رحیمیان
235- مرتضی رحیمیان
236- نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
237- حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
238- فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
239- محمد حسین رخشانی
240- ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
241- غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
242- محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
243- مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
244- فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
245- محمدرضا رزازی ، Computer Science
246- محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
247- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
248- سیدقاسم رزاقی
249- محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
250- مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
251- مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
252- طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
253- آرمین رزم آهنگ
254- سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
255- قادر رزمجو ، استادیار
256- جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
257- حبیب رزمی ، پروفسور
258- زهرا رزمی
259- نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
260- ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
261- احمد رستگار ، عضو هیات علمی
262- حسن رستگار
263- حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
264- نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
265- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
266- فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
267- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
268- امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
269- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
270- امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
271- امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
272- امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
273- ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
274- جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
275- حامد رستمی
276- خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
277- روح اله رستمی
278- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
279- دکتر سهیلا رستمی ، استادیار
280- شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
281- دکتر شعیب رستمی ، مدرس دانشگاه، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
282- عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
283- علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
284- محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
285- محمد رستمی
286- محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
287- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
288- محمدرضا رستمی
289- مصطفی رستمی ، استادیار
290- ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
291- وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
292- علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
293- محسن رستمی مال خلیفه ، خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی
294- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
295- عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
296- مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
297- علیرضا رستمی هرانی
298- خادم رسول
299- یحیی رسول زاده
300- حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
301- رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
302- سعید رسولی
303- سید جلال رسولی
304- علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
305- علی اکبر رسولی
306- فاطمه رسولی
307- مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
308- دکتر محسن رسولی
309- دکتر محمد رضا رسولی ، استادیار
310- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
311- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
312- سید حسن رسولی ( جامخانه ) ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ،گروه معماری و شهرسازی
313- رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
314- محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
315- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
316- میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
317- گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
318- احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
319- نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
320- مهدی رشوند
321- مهدی رشوند
322- غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
323- نعمت اله رشید نژاد
324- فتح اله رشیدزاده
325- احمد رشیدی ، استادیار
326- حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
327- حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
328- سامان رشیدی
329- فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
330- فرید رشیدی
331- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
332- محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
333- حمید رشیدی نژاد
334- مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
335- آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
336- آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
337- حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
338- جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
339- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
340- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
341- محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
342- قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
343- بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
344- کامران رضا یزدی ، دانشیار
345- امید رضائی
346- بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
347- پژمان رضائی
348- جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
349- زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
350- علیرضا رضائی
351- دکتر مهناز رضائی
352- موسی رضائی
353- نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
354- محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
355- مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
356- محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
357- جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
358- غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
359- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
360- علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
361- علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
362- مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
363- محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
364- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
365- جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
366- مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
367- فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
368- راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
369- رضا رضازاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
370- سلمان رضازاده
371- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
372- مهسا رضازاده
373- منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
374- منصور رضاعلی
375- فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
376- امین رضایان
377- مهدی رضایت
378- یحیی رضایت
379- محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
380- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
381- مسعود رضایتی
382- محمد رضایی
383- احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
384- پریسا رضایی
385- حامد رضایی
386- حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
387- حمید رضایی
388- حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
389- حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
390- ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
391- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
392- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
393- عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
394- عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
395- عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
396- علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
397- علی اکبر رضایی
398- علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
399- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
400- عیسی رضایی
401- غلامرضا رضایی
402- غلامرضا رضایی
403- فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
404- فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
405- کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
406- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
407- محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
408- محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
409- محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
410- مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
411- مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
412- ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
413- نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
414- هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
415- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
416- یوسف رضایی
417- حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
418- امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
419- محمد علی رضایی اصفهانی ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
420- جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
421- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
422- کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
423- حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
424- حسین رضایی دولت آبادی
425- عبدالحسین رضایی راد
426- غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
427- محمود رضایی زاده
428- علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
429- سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
430- مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
431- روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
432- خدیجه رضایی کیخایی ، دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
433- محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
434- مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
435- محسن رضایی میرقائد
436- حامد رضایی نسب
437- حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
438- مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
439- مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
440- شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
441- مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
442- ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
443- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
444- رضا رضوانی
445- زهرا رضوانی
446- علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
447- مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
448- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
449- محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
450- محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
451- محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
452- پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
453- راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
454- رسول رضوی ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
455- سید ابوالفضل رضوی
456- سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
457- سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
458- سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
459- عباس رضوی
460- عبدالحمید رضوی
461- محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
462- محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
463- نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
464- هوشنگ رضوی
465- وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
466- اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
467- سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
468- مهدی رضوی فر
469- بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
470- سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
471- ندا رضوی‌زاده
472- ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
473- ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
474- حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
475- محمد رعایایی اردکانی
476- محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
477- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
478- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
479- زینب رفتنی امیری
480- محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
481- مسعود رفيقي
482- حسین رفیع ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
483- همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
484- فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
485- جلال الدین رفیع فر
486- فرزان رفیعا
487- مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
488- بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
489- رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
490- سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
491- شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
492- علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
493- مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
494- مهناز رفیعی
495- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
496- عطااله رفیعی آتانی
497- مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
498- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
499- بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
500- سید حسام الدین رفیعی طباطبایی ، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی
501- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
502- فرزاد رفیعیان
503- مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
504- علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
505- حجة الاسلام جواد رقوی
506- شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
507- مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
508- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
509- عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
510- محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
511- نوردهر رکنی
512- رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
513- حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی رکنی لموکی
514- محمدمهدی رکنی یزدی
515- علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
516- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
517- مجید رمضان
518- سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
519- محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
520- علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
521- احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
522- رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
523- یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
524- علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
525- مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
526- ابوالفضل رمضانی ، استادیار
527- احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
528- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
529- امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
530- جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
531- حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
532- علی رمضانی
533- علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
534- فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
535- مجتبی رمضانی ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
536- محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
537- محمود رمضانی
538- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
539- یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
540- یعقوب رمضانی
541- یوسف رمضانی
542- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
543- فرزاد رمضانی راد
544- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
545- احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
546- محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
547- احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
548- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
549- رضا رمضانیان
550- محمدرحیم رمضانیان ، دانشیار دانشگاه گیلان
551- علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
552- جواد رمضی ، رییس فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران
553- محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
554- احسان رنجبر
555- اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
556- امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
557- بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
558- رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
559- رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
560- زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
561- علیرضا رنجبر
562- غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
563- محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
564- محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
565- شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
566- محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
567- زهره رنجبر کهن
568- اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
569- فرزانه رنجبر نوشری ، مربی دانشگاه پیام نور
570- آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
571- عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
572- الهام رنجبرضرابی
573- اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
574- محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
575- سمیه رنجکش
576- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
577- فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
578- زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
579- رضا رهاوی
580- علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
581- محمدرضا رهبانیان
582- ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
583- عباسعلی رهبر
584- مرتضی رهبر ، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
585- مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
586- دکتر نادر رهبر ، استادیار
587- زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
588- زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
589- دکتر عباس رهبری ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
590- مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
591- محبعلی رهدار ، استادیار
592- رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
593- اکبر رهنما
594- مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
595- محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
596- محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
597- محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
598- مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
599- جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
600- فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
601- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
602- محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
603- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
604- محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
605- عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
606- سپهر رواتی
607- اعظم روادراد
608- دکتر حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
609- علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
610- حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
611- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
612- سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
613- مهدی روانشادنیا ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
614- ثمین روانشادی روانشادی
615- مهدی روپایی
616- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
617- محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
618- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
619- حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
620- جواد روحانی
621- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
622- شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
623- محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
624- مسعود روحانی ، دانشیار دانشگاه مازندران
625- نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
626- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
627- طاهره روحانی بسطامی
628- فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
629- احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
630- داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
631- رضا روحی
632- سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
633- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
634- کاوس روحی
635- اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
636- عليرضا رودباري
637- هدی رودکی لواسانی
638- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
639- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
640- مظاهر روزبهانی
641- مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
642- حسین روزبهی
643- محمد حسن روزیطلب
644- احمد روستا
645- جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
646- کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
647- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
648- محمدجواد روستا پیشه
649- سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
650- شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
651- شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
652- غلامرضا روشن
653- امیر روشن بخش قنبری
654- فروز روشن بین
655- رسول روشن چسلی
656- سوسن روشن ضمیر
657- منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
658- قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
659- امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
660- سبحان روشنفکر جورشری
661- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
662- سبحان روشنی
663- سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
664- محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
665- ویدا روشنی
666- جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
667- محسن روشنیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
668- شكوفه روغني
669- مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
670- فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
671- ابراهیم رومینا
672- وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
673- رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
674- احمد ریاحی ، Iranian-Australian Community of Science
675- اعظم ریاحی
676- حسین ریاحی
677- رضا ریاحی
678- فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
679- محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
680- وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
681- جواد ریاحی اصل
682- مهدی ریاحی خرم
683- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار
684- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
685- نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
686- نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
687- فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
688- عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
689- علی ریاضی
690- مارکوس ریتر
691- عظیمه ریحانی ، مدرس دانشگاه
692- موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
693- افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
694- علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- ساجد زاده داداشی
5- علی ‌ زاده‌محمدی
6- آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
7- حسین زارع
8- حسین زارع ، دانشیار
9- داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
10- داوود زارع
11- رامین زارع ، مسئول کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش
12- رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
13- ساسان زارع
14- شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
15- عبدالرضا زارع
16- عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
17- علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
18- غلامحسین زارع
19- فریبا زارع
20- کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
21- پروفسور مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22- مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
23- هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
24- اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
25- مهدی زارع بهرام آبادی
26- علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
27- محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
28- محمدعلی زارع چاهوکی
29- عیسی زارع درنیانی
30- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
31- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مشاور مدیریت منابع انسانی و استقرار سیستم تولید ناب
32- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
33- محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
34- احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
35- حسین زارع شعار
36- اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
37- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
38- فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
39- احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
40- وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
41- یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
42- عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
43- جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
44- محمدجواد زارعان
45- اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
46- بهروز زارعی
47- حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
48- عباسعلی زارعی ، دانشیار
49- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
50- فاطمه زارعی ، استادیار
51- فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
52- مجتبی زارعی ، استاد نورولوژی و نوروساینس،پژوهشکده ی علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
53- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
54- محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
55- محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
56- محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
57- محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
58- محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
59- مرضیه زارعی
60- مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
61- پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
62- حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
63- محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
64- دکتر مرتضی زارعی حاجی آبادی مینابی ، دکتری
65- بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
66- اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
67- کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
68- سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
69- مرتضی زارعی گوار
70- حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
71- حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
72- غلامرضا زارعی محمودآبادی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
73- آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
74- احسان زارعیان
75- حسین زارعیان
76- علیرضا زاکانی
77- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
78- سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
79- علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
80- نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
81- فاطمه زاهد
82- محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
83- یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
84- عادل زاهدبابلان
85- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
86- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
87- عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
88- فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
89- محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
90- مرتضی زاهدی
91- مهدی زاهدی
92- مهسا زاهدی
93- محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
94- قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
95- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
96- مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
97- پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی ، استاد تمام
98- محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
99- مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
100- فخرالدین زاوه
101- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
102- احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
103- سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
104- اسفندیار زبردست ، استاد تمام
105- عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
106- لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
107- مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
108- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
109- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
110- زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
111- منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
112- علیرضا زراسوندی
113- عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
114- حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
115- فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
116- منصور زرانژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
117- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
118- عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
119- زهره زرشناس
120- سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
121- سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
122- مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
123- حمید زرکش اصفهانی
124- ستار زرکلام
125- ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
126- سیدمحمد زرگر
127- سارا زرگر آزاد
128- رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
129- کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
130- مژده زرگران ، عضو هیات علمی بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
131- رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
132- فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
133- هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
134- جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
135- امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
136- محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
137- مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
138- محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
139- سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
140- آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
141- محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
142- حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
143- فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
144- مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
145- ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
146- علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
147- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
148- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
149- حجة الاسلام علیرضا زکی زاده رنانی
150- پروفسور محمدعلی زلفی گل ، وزیر علوم تحقیقات و فناوری
151- مجید زلقی
152- الهه زمان
153- اصغر زماني
154- احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
155- الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
156- بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
157- بهزاد زمانی
158- بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
159- حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
160- ذبیح اله زمانی ، استاد
161- رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
162- رضا زمانی
163- سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
164- علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
165- غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
166- فهیمه زمانی
167- محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
168- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
169- مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
170- جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
171- فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
172- محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
173- علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
174- امیر حسین زمردیان
175- رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
176- زهرا زمردیان
177- غلامرضا زمردیان ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
178- محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
179- حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
180- محمدعلی زنجانچی ، دانشگاه گیلان
181- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
182- هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
183- بهزاد زنجانی نژاد
184- مجید زنجیردار ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
185- اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
186- رضا زند
187- سیامک زند رضوی
188- محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
189- مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
190- امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
191- غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
192- مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
193- مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
194- بهمن زندی
195- حسن زندی
196- مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
197- نوشین زندی
198- هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
199- طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
200- رضا زندی دولابی
201- آرزو زندی محب ، دکتر معماری
202- مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
203- مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
204- احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
205- یعقوب زنگنه
206- حجة الاسلام جعفر زنگنه شهرکی
207- بهنام زنگی
208- علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
209- سیروس زنیلی
210- سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
211- امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
212- مهدی زهدی
213- سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
214- بنفشه زهرایی
215- سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
216- سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
217- محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
218- یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
219- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
220- حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
221- کرامت الله زیاری
222- کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
223- یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
224- رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
225- سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
226- منصور زیبایی ، استاد
227- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
228- مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
229- فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل
230- افشین زین الدینی
231- سعید زین الدینی
232- محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
233- نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
234- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
235- مهدی زینالی
236- علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
237- اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
238- حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
239- تورج زینی وند
240- امین زیوری
241- فرهاد زیویار

ژ

1- وی ژانگ ، Yale University, United States
2- محمد ژیانی

س

1- محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- ابوالفضل ساجدی
6- دکتر سیدفتح اله ساجدی ، دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
7- آرمان ساجدی نژاد
8- حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
9- محمد حسین ساجدی نیا
10- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
11- علی محمد سادات افسری
12- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
13- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
14- سعید سادات نیا
15- سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
16- سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
17- سید جواد ساداتی نژاد
18- سید علی ساداتی نژاد
19- سیدمحمد ساداتی نژاد
20- جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
21- عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
22- محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
23- فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
24- معین الدین سارکر
25- ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
26- امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
27- باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
28- حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
29- امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
30- علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
31- بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
32- عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
33- مجید ساریخانی ، استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد
34- معصومه سازنده
35- اعظم سازور ، Alzahra University
36- فرزانه ساسان پور
37- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، وکیل دادگستری
38- فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
39- مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
40- محمدرضا ساسولی
41- مسعود ساعت ساز ، استادیار
42- احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
43- بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
44- علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
45- محمدامین ساعی
46- اسماعیل ساعی ور
47- محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
48- عادل ساکی
49- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
50- محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
51- حسین سالار آملی ، استاد
52- علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
53- زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
54- سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
55- مجید سالاری
56- محمد سالاری
57- محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
58- مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
59- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
60- حسام الدین سالاریان
61- رضا سالاریان ، (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار
62- حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
63- محمدمهدی سالخورده حقیقی
64- مجتبی سالک رازی
65- نوریه سالکی
66- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
67- نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
68- فردین سالمیان
69- عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
70- علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
71- نوذر سامانی
72- امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
73- صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
74- مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
75- فاطمه سامع ، محقق پسادکترای علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
76- محمود سامکن
77- احد سامی فر
78- شیب سانکار سانا
79- محمد ساوجی
80- مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
81- محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
82- جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
83- حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
84- سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
85- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
86- محمدتقی سبحانی
87- داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
88- محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
89- مهدی سبحانی نژاد
90- غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
91- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
92- تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
93- فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
94- فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
95- وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
96-