آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
4- مینا آبادی
5- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
6- دکتر حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
7- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
8- حبیب آبدوست
9- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
10- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
11- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
12- دکتر ناصر آبروش ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
13- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
14- سارا آبرون
15- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
16- دکتر محب علی آبسالان ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
17- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
18- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
19- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
20- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
21- سید آرشام آتش زر
22- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
23- محمدرضا آتشین صدف
24- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
25- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
26- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
27- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
28- پروفسور حسین آخانی ، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران
29- دکتر شاهین آخوندزاده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
30- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
31- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
32- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
33- دکتر احمد آخوندی ، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
34- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
35- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
36- دکتر فرهاد آخوندی ، دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
37- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
38- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
39- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
40- دکتر علی آدمی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
41- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
42- پروفسور عادل آذر ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
43- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
44- مائده آذربایجانی
45- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، استاد، فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
46- دکتر مسعود آذربایجانی ، استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
47- حجة الاسلام مسعود آذربایجانی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
48- علیرضا آذربخت
49- علیرضا آذربخت بنکده
50- دکتر مریم آذرخشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
51- محمدتقی آذرشب
52- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
53- ایرج آذرفزا
54- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
55- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
56- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
57- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
58- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
59- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
60- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
61- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
62- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
63- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
64- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
65- اسماعیل آذغ
66- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
67- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
68- دکتر محمد جواد آذین فر
69- رضا آراد منش
70- نگار آرازشی
71- پروفسور حمیدرضا آراسته ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
72- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
73- محمد آراسته
74- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
75- دکتر زهرا آراستی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
76- محمدرضا آراستی
77- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
78- دکتر فرشید آرام ، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه - استادیار گروه شهرسازی
79- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
80- وحید آرایی
81- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
82- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
83- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
84- علیرضا آرش پور
85- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
86- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
87- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
88- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
89- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
90- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
91- دکتر سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
92- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
93- رحمان آرمیده
94- موسی آرمیده
95- محسن آرمین
96- دکتر علی آرمینیان ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
97- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
98- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
99- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
100- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
101- دکتر هادی آروین بروجنی ، دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد
102- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
103- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
104- علی آریاپور
105- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
106- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
107- دکتر شهرام آریافر ، استادیار بخش مهندسی صنایع
108- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
109- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
110- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
111- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
112- افشین آریز
113- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
114- مجید آرین زادگان
115- سالار آرین مقدم
116- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
117- برهان آزاد
118- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
119- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
120- دکتر تقی آزادارمکی ، استاد دانشگاه تهران
121- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
122- محسن آزادبخت
123- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
124- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
125- دکتر پرویز آزادفلاح ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
126- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
127- حمید آزادگان
128- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
129- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
130- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
131- امین آزادی
132- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
133- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
134- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
135- دکتر مجید آزادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
136- دکتر محبوبه آزادی ، Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran
137- دکتر محمد آزادی ، دانشیار
138- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
139- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
140- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
141- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
142- دکتر قاسم آزادی احمدآبادی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
143- دکتر مهرناز آزادی بویاغچی ، دانشیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
144- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
145- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
146- دکتر مصطفی آزادیان ، دکتری ادیان و عرفان
147- کیوان آزادیخواه
148- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
149- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
150- سمیه آزرمی
151- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
152- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران
153- دکتر یعقوب آژند ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
154- دکتر پرویز آژیده ، Professor, University of Tabriz
155- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
156- دکتر فرزاد آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
157- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
158- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
159- محمد آستانه اصل
160- سجاد آستانی
161- فتح الله آسترکی
162- دکتر سعید آسعیدی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان
163- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
164- دکتر محمدامین آسودار ، استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
165- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
166- مهدی آشتیانی
167- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
168- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
169- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
170- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
171- آیه آشفته یزدی
172- حسام الدین آشنا
173- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
174- پروفسور فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
175- دکتر حسین آشوری ، استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
176- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
177- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه تهران
178- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
179- دکتر محمدتقی آشوری ، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
180- حسین آشیانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
181- دکتر مازیار آصفی ، استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
182- آیدین آغداشلو
183- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
184- دکتر اکبر آفرینش خاکی
185- دکتر محمدحسین آق خانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
186- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
187- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
188- دکتر حمیدرضا آقا بزرگ ، استاد، پژوهشگاه صنعت نفت
189- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
190- علی رضا آقا حسینی
191- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
192- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
193- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
194- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
195- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
196- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
197- دکتر حمیدرضا آقا محمدیان ، استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
198- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
199- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
200- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
201- دکتر حسن آقا نظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
202- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
203- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
204- علیرضا آقائی
205- دکتر مهرداد آقائی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
206- اسماعیل آقائی زاده
207- پروفسور محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
208- دکتر علیرضا آقابابا ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
209- احسان آقابابایی
210- دکتر راضیه آقابابایی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
211- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
212- دکتر کیوان آقابیک
213- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
214- دکتر کامله آقاجانلو ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
215- دکتر حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
216- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
217- دکتر سیف اله آقاجانی ، دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
218- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
219- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
220- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
221- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
222- مهرداد آقاجانی
223- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
224- حسین آقاجانی اصفهانی
225- دکتر عباس آقاجانی بزازی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان
226- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
227- دکتر محمود آقاحسینعلی شیرازی
228- دکتر حسین آقاحسینی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
229- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
230- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
231- ابوالفضل آقادادی
232- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
233- علی آقازادگان
234- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
235- دکتر شهلا آقازیارتی ، کارشناسی ارشد مدیریت و دستیار پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران
236- ابوالفضل آقاسی
237- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
238- دکتر مهرداد آقاشریفیان اصفهانی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
239- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
240- ژیلا آقاغفاری
241- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
242- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
243- دکتر آزاده آقالطیفی ، استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی
244- داوود آقامحمدی
245- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
246- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
247- علی آقامحمدی
248- سیدمحمدکاظم آقامیر
249- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
250- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
251- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
252- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
253- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
254- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
255- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
256- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
257- خانوم آقایی
258- سیدعلی آقایی
259- دکتر عبداله آقایی ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
260- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
261- دکتر مجید آقایی ، مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
262- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
263- محمدرضا آقایی
264- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
265- دکتر نجف آقایی ، هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
266- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
267- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
268- دکتر علی آقایی جودکی ، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
269- دکتر مهرداد آقایی خفری
270- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
271- یاسین آقایی شلمانی
272- آرش آقایی فر
273- حسین آقایی نیا
274- همیرا آگاه
275- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
276- دکتر حسین آگهی ، دانشیار دانشگاه رازی
277- یاسمین آل آقا
278- علیرضا آل ابراهیم
279- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
280- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
281- دکتر علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
282- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
283- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
284- دکتر سیدامیر آل داوود ، Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
285- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه عرفان اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
286- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
287- رویا آل عمران
288- دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
289- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
290- جعفر آل کثیر
291- آیدا آل هاشمی
292- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
293- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
294- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
295- دکتر مسعود آلگونه ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
296- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
297- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
298- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
299- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
300- دکتر ژاله آموزگار ، استاد دانشگاه تهران
301- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
302- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
303- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
304- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار دانشگاه مازندران
305- دکتر ندا آهنجیده ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی شهرکرد
306- دکتر محمدرضا آهنچیان ، استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
307- دکتر عباسعلی آهنگر ، استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
308- دکتر نادر آهنگر
309- دکتر محمد رسول آهنگران ، استاد، دانشگاه تهران
310- دکتر سعیده آهنگری
311- دکتر لاله آهنی ، استادیار گروه هنرهای اسلامی- فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز
312- دکتر علی آهون منش ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
313- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
314- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
315- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
316- سروش آوخ
317- کیامهر آویژه
318- محمدباقر آیانی
319- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
320- دکتر هدا آیت ، استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
321- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
322- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
323- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
324- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
325- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
326- دکتر مجید رضا آیت الهی ، استاد مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
327- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
328- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
329- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
330- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
331- علی آیتی
332- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
333- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
334- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
335- دکتر محسن آیتی ، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
336- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
337- دکتر سجاد آیدنلو ، استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران
338- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
339- دکتر سیمون آیوازیان ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
340- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
341- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
3- دکتر سعید اباذری ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
4- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
5- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
6- دکتر تقی ابتکار
7- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
8- دکتر نویدرضا ابجدی ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
9- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
10- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
11- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
12- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
13- اساما ابراهیم ازوی
14- دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
15- نیازعلی ابراهیم پاک
16- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
17- دکتر حبیب ابراهیم پور ، استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی
18- دکتر رضا ابراهیم پور ، دانشگاه شهید رجائی، تهران، ایران
19- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
20- صادق ابراهیم پور
21- قدسیه ابراهیم پور
22- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
23- دکتر حسین ابراهیم پور کومله ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
24- امیر ابراهیم زاده
25- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
26- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
27- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
28- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
29- دکتر علی ابراهیم نژاد ، استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
30- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
31- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
32- دکتر محمد ابراهیمپور نمین
33- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
34- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
35- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
36- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
37- ابوالقاسم ابراهیمی
38- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
39- دکتر افشین ابراهیمی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
40- دکتر ایلناز ابراهیمی
41- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
42- پریسا ابراهیمی
43- دکتر جعفر ابراهیمی ، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
44- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
45- دکتر حسین ابراهیمی ، عضوهیات علمی
46- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
47- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
48- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
49- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
50- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
51- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
52- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
53- دکتر سپیده ابراهیمی ، دکتری ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
54- دکتر سجاد ابراهیمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
55- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
56- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
57- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
58- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
59- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
60- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
61- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
62- طاهر ابراهیمی
63- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
64- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
65- عطاالله ابراهیمی
66- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
67- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
68- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
69- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
70- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
71- دکتر محسن ابراهیمی
72- دکتر محسن ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
73- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
74- محمدمهدی ابراهیمی
75- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
76- دکتر مرضیه ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
77- دکتر مریم ابراهیمی ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
78- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
79- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم
80- دکتر مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
81- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
82- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
83- دکتر نادرقلی ابراهیمی ، عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
84- دکتر یعقوب ابراهیمی ، معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر
85- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
86- دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک ، دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
87- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
88- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد دانشگاه تهران
89- دکتر احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
90- نرجس ابراهیمی غانمی
91- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
92- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
93- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
94- دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی ، استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
95- مریم ابراهیمی کیا
96- دکتر محسن ابراهیمی مقدم ، Faculty of Computer Science and Engineering, SB university, Evin Ave,Tehran, Iran
97- دکتر حسین ابراهیمی ناغانی ، استادیار صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه تربیت مدرس
98- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
99- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
100- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
101- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
102- دکتر حجت الله ابراهیمیان
103- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
104- دکتر محمد رضا ابراهیمیان ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه کار واحد قزوین
105- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
106- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
107- دکتر شیوا ابری فام
108- پروفسور کارن ابری نیا ، University of Tehran, Iran
109- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
110- دکتر حمید ابریشمی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
111- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
112- دکتر مهدی ابزری ، استاد دانشگاه اصفهان
113- سید مجتبی ابطحی
114- دکتر سیدحسین ابطحی ، استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
115- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
116- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
117- مهدی ابطحی
118- دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
119- سید محمدرضا ابن الرسول
120- دکتر مجید ابن الرضا
121- دکتر مجید ابن علی حیدری ، دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
122- دکتر حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
123- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
124- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
125- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
126- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
127- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
128- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
129- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
130- محمد ابوالحسنی
131- دکتر محمد مهدی ابوالحسنی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
132- دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
133- فاطمه ابوالحسنی طرقی
134- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
135- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
136- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
137- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
138- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
139- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
140- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
141- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
142- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
143- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
144- دکتر روح اله ابوجعفری
145- شبان ابوحسین
146- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
147- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
148- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
149- دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی ، گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان
150- دکتر امید ابوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
151- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
152- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
153- دکتر اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
154- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
155- دکتر الناز ابی زاده
156- سامان ابی زاده
157- خدایار ابیلی
158- بهزاد اتابکی
159- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
160- دکتر منصوره اتحادیه
161- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
162- دکتر ناهید اتقیا
163- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
164- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
165- دکتر احسان اثنی عشری ، دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان
166- دکتر محمدمهدی اثنی عشری
167- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
168- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
169- سید امیر اجاق ، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
170- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
171- دکتر سید حسین اجتهد ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان
172- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
173- دکتر رسول اجل لوئیان ، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
174- دکتر رضا قلی اجلالی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
175- عبدالمهدی اجلالی
176- دکتر علیرضا اجلالی
177- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
178- دکتر احسان احتشام نژاد
179- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
180- مجید احتشامی
181- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
182- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
183- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
184- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
185- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
186- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
187- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
188- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
189- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
190- دکتر علی محمد احدی ، دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد
191- فاطمه احدی
192- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
193- ایمان احدی اخلاقی
194- دکتر ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
195- دکتر جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
196- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
197- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
198- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
199- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
200- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
201- دکتر پرویز احسان زاده ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
202- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
203- افسانه احسانی
204- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
205- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
206- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
207- دکتر محمدرضا احسانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
208- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
209- عبدالوهاب احسانی راد
210- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
211- محمدمهدی احسانی فر
212- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
213- مهدی احسانیان منفرد
214- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
215- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
216- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
217- دکتر قدسی احقر ، استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات
218- منوچهر احقر
219- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
220- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
221- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
222- دکتر محمود احمد پورداریانی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
223- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
224- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
225- علی احمدآبادی
226- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
227- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
228- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
229- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
230- بهروز احمدپور
231- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
232- مهندس امیرمحمد احمدزاده
233- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
234- دکتر خالد احمدزاده ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
235- رسول احمدزاده
236- سید مصطفی احمدزاده ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
237- علی احمدزاده
238- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
239- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
240- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
241- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
242- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
243- دکتر فرهاد احمدنژاد ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
244- محمدرضا احمدنسب
245- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
246- دکتر شیرین احمدنیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
247- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
248- دکتر علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
249- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
250- احمد احمدی
251- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
252- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
253- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
254- حجة الاسلام احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
255- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
256- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
257- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
258- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
259- دکتر امین احمدی ، استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
260- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
261- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
262- دکتر پروین احمدی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
263- دکتر جعفر احمدی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
264- دکتر جعفر احمدی ، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
265- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
266- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
267- دکتر حبیب احمدی ، استاد تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران
268- دکتر حجت احمدی
269- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
270- دکتر حسین احمدی ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
271- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
272- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
273- دکتر خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران
274- خلیل احمدی ، استادیار
275- دکتر رضا احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
276- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
277- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
278- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
279- سلیمان احمدی ، دانشیار
280- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
281- دکتر سیداحمد احمدی ، استاد مشاوره دانشگاه اصفهان
282- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
283- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
284- دکتر سیروس احمدی ، استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
285- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
286- دکتر شهین احمدی
287- شیرین احمدی
288- عاطفه احمدی
289- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
290- دکتر عباسعلی احمدی ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
291- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
292- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
293- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
294- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
295- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
296- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
297- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
298- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
299- دکتر فرشید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
300- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
301- دکتر فریال احمدی ، استادیار
302- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
303- فیروزه احمدی
304- دکتر کامبیز احمدی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
305- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
306- دکتر مالک احمدی ، دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
307- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
308- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
309- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
310- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
311- محمد احمدی
312- دکتر محمد احمدی
313- دکتر محمد تقی احمدی ، دانشیار گروه نانوفیزیک دانشگاه ارومیه
314- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
315- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
316- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
317- دکتر محمدرحیم احمدی ، دانشیار، گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا (س)
318- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
319- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
320- دکتر محمدمهدی احمدی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
321- دکتر محمدنبی احمدی ، ریاست دانشگاه رازی
322- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
323- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
324- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
325- مهرداد احمدی
326- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
327- نگار احمدی ، فرد مهم علمی
328- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
329- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
330- دکتر وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
331- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
332- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
333- دکتر خدیجه احمدی آملی ، Associate Professor - Payame Noor University
334- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
335- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
336- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
337- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر مجموعه تفریحی و توریستی آبدرمانی گنو بندر عباس -مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار سابق شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
338- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
339- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
340- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
341- دکتر بهنام احمدی پور جونقانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
342- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
343- دکتر محمد رضا احمدی دارانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
344- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
345- سوران احمدی زاد
346- دکتر حسن احمدی زاده ، استادیار دانشگاه کاشان
347- سجاد احمدی زاده
348- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
349- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
350- جعفر احمدی شالی
351- محمود احمدی شریف ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
352- دکتر جواد احمدی شکوه ، University of Sistan and Baluchestan
353- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
354- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
355- دکتر محسن احمدی طهور ، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
356- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
357- علی محمد احمدی قراچه
358- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
359- مجید احمدی کچایی
360- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
361- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
362- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
363- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
364- دکتر فرهنگ احمدی گیوی ، عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
365- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
366- دکتر هاجر احمدی مقدم ، استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
367- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
368- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
369- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
370- دکتر مژگان احمدی ندوشن ، رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
371- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
372- دکتر خدابخش احمدی نوده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
373- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
374- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
375- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
376- دکتر قدرت احمدیان ، دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
377- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
378- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
379- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
380- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
381- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
382- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
383- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
384- دکتر مریم اخباری ، پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
385- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
386- دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی ، مدیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی
387- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
388- دکتر محمدرضا اختصاصی ، استاد، دانشگاه یزد
389- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
390- دکتر امیرحسین اخروی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد
391- دکتر مجید اخشابی ، استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور استان تهران
392- دکتر محمدرضا اخگر
393- افشین اخلاص پور
394- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
395- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
396- احمد اخلاصی
397- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
398- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
399- حسین اخلاقی
400- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
401- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
402- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
403- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
404- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
405- دکتر پیمان اخوان ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران
406- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
407- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
408- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
409- دکتر مهدی اخوان ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
410- حمیدرضا اخوان ارمکی
411- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
412- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
413- دکتر مهناز اخوان تفتی ، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
414- دکتر مریم السادات اخوان حجازی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
415- مریم اخوان خرازیان
416- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
417- مصطفی اخوان صفار
418- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
419- دکتر مسعود اخوان فرد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
420- دکتر بهرام اخوان کاظمی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
421- دکتر مسعود اخوان کاظمی ، دانشیار
422- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
423- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
424- دکتر مهری اخوان ملایری ، دانشگاه الزهرا
425- دکتر سیدتقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
426- سید محمد مهدی اخوت
427- دکتر سید محمود اخوت ، استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
428- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
429- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
430- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
431- دکتر زهرا اخوی
432- دکتر محمدمهدی اخویان ، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
433- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
434- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
435- دکتر نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
436- نرگس ادبی ، مربی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز
437- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
438- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
439- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
440- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
441- دکتر یوسف ادیب ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
442- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
443- عبدالرئوف ادیب زاده
444- دکتر فروزان ادیب فر ، استادیار گروه آموزش تاریخ، دانشگاه فرهنگیان
445- دکتر فرزاد ادیبان ، پژوهشگر
446- پیمان ادیبی
447- شادی ادیبی‌فرد
448- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
449- سینا ارادتی
450- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
451- حسین ارباب ، مربی دانشکده:دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
452- دکتر شهرام ارباب
453- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
454- دکتر فریدون اربابی
455- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
456- دکتر مسعود اربابی ، استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
457- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
458- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
459- اکبر اربابیان
460- پیمان اربابیان ، کارشناسی ارشد روانشناسی
461- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
462- مهندس روح الله ارجمند نیا ، كارشناس ارشد نرم افزار كامپيوتر
463- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
464- علی ارحامی
465- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
466- زهراسادات اردستانی
467- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
468- دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول
469- سعید اردکانی
470- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
471- دکتر محمدرضا اردکانی ، استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
472- دکتر رضا اردکانیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
473- امیرهوشنگ اردلان
474- دکتر داریوش اردلان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
475- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
476- نادر اردلان
477- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
478- محمدجواد ارده
479- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
480- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
481- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
482- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
483- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
484- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
485- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
486- دکتر مهدی ارزنلو ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
487- سولماز ارژنگی
488- دکتر محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
489- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
490- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
491- دکتر فرهنگ ارشاد ، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
492- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
493- دکتر علی ارشادی ، استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
494- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
495- محمدحسین ارشادی ، استادیار
496- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
497- دکتر نسرین ارشدی ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
498- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
499- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
500- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
501- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
502- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
503- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
504- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
505- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
506- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
507- دکتر فاطمه اروجی ، دانشیار-دانشگاه تبریز
508- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
509- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
510- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
511- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
512- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
513- پروفسور مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
514- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
515- دکتر مهدی اژدری مقدم ، استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
516- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
517- سمیه اسبکیان
518- دکتر داود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
519- محمد علی اسپنانی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد
520- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
521- مهدی استاد احمد
522- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
523- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
524- آذین السادات استاد رمضان
525- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
526- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
527- دکتر حسن استادحسین ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
528- سعید رضا استادزاده
529- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
530- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
531- هوشنگ استادی
532- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
533- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
534- گلن استفن پاتتن
535- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
536- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
537- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
538- دکتر یاسمین استوار ایزدخواه ، دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
539- فرهاد استوان
540- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
541- سید رضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
542- دکتر آرش اسحاقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند
543- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
544- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
545- دکتر مجید اسحاقی گرجی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
546- دکتر علی اسحق بیگی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
547- دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی ، ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
548- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
549- دکتر ابراهیم اسداغی ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
550- توفیق اسداف ، استادیار
551- الله شکر اسداللهی
552- خدابخش اسداللهی
553- دکتر الله شکر اسداللهی تجرق ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
554- دکتر سهراب اسداله زاده
555- امین اسدالهی
556- فرشته اسدالهیان بناب
557- دکتر مرتضی اسدامرجی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
558- دکتر سعید اسدپور ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
559- علی اسدپور
560- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
561- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
562- حمید اسدزاده
563- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
564- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
565- عبدالله اسدزاده جاریحانی
566- دکتر حسن اسدزاده دهرائی ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
567- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
568- ابراهیم اسدی
569- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
570- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
571- امیرحسین اسدی
572- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
573- دکتر پیام اسدی
574- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
575- حسن اسدی
576- مهندس حسن اسدی ، قائم مقام دانشگاه کار واحد قزوین
577- حسن اسدی
578- دکتر حسین اسدی ، دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
579- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
580- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
581- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
582- زهرا اسدی
583- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
584- سیده کبری اسدی
585- دکتر عباس اسدی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
586- علیرضا اسدی
587- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
588- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
589- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
590- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
591- محمدامین اسدی
592- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
593- دکتر مریم اسدی
594- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
595- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
596- دکتر مصطفی اسدی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
597- دکتر مهدی اسدی آقبلاغی ، استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
598- دکتر اسماعیل اسدی بروجنی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
599- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
600- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
601- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
602- دکتر ابراهیم اسدی خشوئی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
603- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
604- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
605- دکتر مهدی اسدی قالهری ، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط
606- دکتر غلامرضا اسدی کرم ، استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
607- هرمز اسدی کوه آباد
608- دکتر اسدالله اسدی گرمارودی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
609- سیدمحمد اسدی نژاد
610- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
611- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
612- الهه اسدیان
613- فریده اسدیان
614- قاسم اسدیان
615- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
616- مهسا اسرافیلی
617- دکتر سیدامیر اسعد فاطمی
618- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
619- مهدی اسعدی شالی ، مسولIT و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک
620- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
621- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
622- مهرداد اسفنانی
623- دکتر عیسی اسفنجاری کناری ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
624- مسعود اسفندياري
625- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
626- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
627- دکتر رجب اسفندیاری ، Associate Professor of Imam Khomeini International University
628- دکتر زهرا اسفندیاری ، گروه صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
629- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
630- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
631- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
632- دکتر مرضیه اسفندیاری ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
633- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
634- دکتر مهدی اسفندیاری ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
635- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
636- الهام اسفندیاری فرد
637- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
638- اعظم اسفیجانی
639- حمیدرضا اسکاش
640- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
641- بهروز اسکندرپور
642- دکتر محمد جواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
643- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
644- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
645- دکتر مهتا اسکندرنژاد
646- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
647- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
648- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
649- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
650- دکتر راضیه اسکندری ، مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
651- دکتر علی اسکندری ، دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان
652- دکتر فرزاد اسکندری ، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
653- دکتر کیوان اسکندری ، استادیار
654- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار، دانشگاه امام حسین(ع)
655- مسعود اسکندری
656- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
657- ندا اسکندری ، دکترای شهرسازی
658- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
659- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشگاه بیرجند
660- پروفسور جعفر اسکندری جم ، استاد دانشگاه مالک اشتر
661- دکتر مرتضی اسکندری قادی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
662- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
663- مهرداد اسکویی
664- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
665- دکتر آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
666- کریم اسگندری
667- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
668- امیرحسین اسلام پناه
669- بهدیس اسلام نور
670- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
671- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
672- دکتر ابوالفضل اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
673- دکتر احمدعلی اسلامی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
674- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
675- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
676- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
677- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
678- دکتر سید غلامرضا اسلامی ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
679- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
680- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
681- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
682- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
683- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
684- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
685- محسن اسلامی
686- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
687- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
688- دکتر محمدرضا اسلامی ، گروه زبان و ادبیات عربی
689- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
690- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
691- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
692- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
693- دکتر منصور اسلامی ، دانشیار دانشگاه مازندران
694- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
695- سیدحسن اسلامی اردکانی
696- حسین اسلامی مفیدآبادی
697- دکتر سعید اسلامیان ، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
698- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
699- دکتر محمد اسماعیل اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
700- دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ، استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی
701- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
702- پوریا اسماعیل پور
703- دکتر خلیل اسماعیل پور ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
704- دکتر مجید اسماعیل پور ، دانشیار
705- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
706- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
707- دکتر علی اسماعیل زاده ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
708- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
709- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
710- مهربان اسماعیل زاده ، -
711- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
712- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
713- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
714- رضا اسماعیل زاده کناری
715- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
716- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
717- دکتر احمد اسماعیلی ، Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran
718- امیدعلی اسماعیلی
719- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
720- امین اسماعیلی
721- بهرام اسماعیلی ، پرسنل دانشگاه فرهنگیان
722- دکتر جعفر اسماعیلی ، دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه
723- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
724- رضوان اسماعیلی
725- سمیرا اسماعیلی
726- دکتر شاهرخ اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه کردستان
727- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
728- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
729- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
730- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
731- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
732- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه تهران
733- دکتر محسن اسماعیلی
734- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
735- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
736- دکتر محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
737- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
738- مژگان اسماعیلی
739- مهدی اسماعیلی
740- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
741- صالح اسماعیلی درکه
742- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
743- دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد ، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی
744- دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
745- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
746- غریبه اسماعیلی کیا
747- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
748- دکتر آیدا اسماعیلیان
749- دکتر مجید اسماعیلیان ، استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
750- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
751- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
752- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
753- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
754- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
755- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
756- فرحناز اسمعیلی رادور
757- جان الکساندر اسمیت
758- رضا اسودی
759- حسن اشتری
760- مهرداد اشتری
761- دکتر کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
762- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
763- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
764- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
765- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
766- دکتر محسن اشجاری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
767- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
768- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
769- مجید اشرافی
770- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
771- شهرام اشراق
772- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
773- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
774- دکتر حسین اشراقی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
775- دکتر فرشید اشراقی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
776- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
777- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
778- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
779- رضا اشرف زاده
780- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
781- دکتر علی اشرف صادقی ، استاد، دانشگاه تهران
782- علی اشرف صدرالدینی
783- دکتر محمد علی اشرف گنجویی
784- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
785- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
786- دکتر حسین اشرفی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
787- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
788- دکتر سید علیرضا اشرفی ، استاد دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
789- دکتر سیدمحمد اشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
790- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
791- دکتر علی اشرفی ، استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه بیرجند
792- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
793- دکتر حسن اشرفی ریزی ، استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
794- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
795- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
796- دکتر جواد اشرفی هلان ، Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
797- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
798- شبیر اشکپور مطلق
799- سیدعدنان اشکوری
800- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
801- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
802- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
803- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
804- دکتر علی اصغر علوی ، استاد دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ایران
805- دکتر علی اصغر کیا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
806- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
807- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
808- دکتر حسین اصغرپور ، استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
809- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
810- مرتضی اصغرنیا
811- دکتر اباذر اصغری
812- دکتر بهور اصغری ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
813- دکتر جواد اصغری
814- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
815- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
816- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
817- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
818- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
819- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
820- محسن اصغری
821- دکتر محمد اصغری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز
822- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
823- دکتر محمدرضا اصغری
824- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
825- دکتر محمد باقر اصغری آقامشهدی
826- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
827- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
828- دکتر سید امین اصغری پری
829- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
830- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
831- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
832- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
833- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
834- دکتر اصغر اصغری مقدم ، دانشگاه تبریز
835- محمد علی اصغری مقدم
836- محمدعلی اصغری مقدم
837- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
838- دکتر رضا اصفهانی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران
839- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
840- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
841- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
842- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
843- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
844- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
845- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
846- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
847- دکتر محمدعلی اصلانخانی ، استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
848- ابراهیم اصلانی
849- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
850- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
851- سردار اصلانی
852- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
853- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
854- دکتر محمدرضا اصلانی ، استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
855- مرتضی اصلانی نژاد
856- دکتر مهدی اصلی نژاد
857- دکتر امیررضا اصنافی ، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
858- دکتر محمد اصولیان
859- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
860- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
861- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
862- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
863- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
864- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
865- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
866- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
867- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
868- دکتر زینب السادات اطهری اصفهانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
869- امیرمهدی اعتباری
870- دکتر فرهاد اعتباری
871- دکتر اکبر اعتباریان ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
872- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
873- مجید اعترافی
874- دکتر ایرج اعتصام ، استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
875- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
876- مریم اعتضادالسلطنه ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
877- سید غلامرضا اعتماد
878- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
879- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
880- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
881- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
882- بهزاد اعتمادی
883- دکتر حسین اعتمادی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
884- امیر اعتمادی بزرگ
885- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
886- دکتر مجتبی اعتمادی نیا ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
887- دکتر سیدمحمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
888- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
889- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
890- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
891- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
892- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
893- دکتر علیرضا اعرافی ، رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
894- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
895- رضا اعطائی زاده
896- دکتر نوید اعطار شرقی ، استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
897- دکتر سعید اعظم ، دانشگاه اصفهان
898- محمد اعظم زاده ، استادیار
899- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
900- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
901- موسی اعظمی
902- نسرین سادات اعظمی
903- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
904- حسین اعظمی چهاربرج
905- دکتر اکبر اعظمیان جزی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
906- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
907- علی اعلمی
908- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
909- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
910- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
911- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
912- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
913- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
914- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
915- محمدرضا افتخار
916- دکتر محمدرضا افتخار ، دانشگاه صنعتی اصفهان
917- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
918- مهرداد افتخار اردبیلی
919- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
920- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
921- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
922- سید ابوذر افتخاری ، استاد
923- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
924- سید علی افتخاری
925- دکتر علی افتخاری ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
926- دکتر محمدحسن افتخاری ، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
927- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
928- مهران افتخاری
929- دکتر نها افتخاری ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
930- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
931- بیژن افتخاری یکتا
932- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
933- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
934- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
935- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
936- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
937- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
938- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
939- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
940- دکتر عباس افخمی عقداء ، Professor, Bu-Ali Sina University
941- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
942- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
943- پریا افراز ، کارشناس
944- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
945- پیمان افراسیاب
946- محبوب افراسیاب
947- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
948- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
949- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
950- مه لقا افراسیابی
951- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
952- محسن افروزه
953- دکتر عماد افروغ
954- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
955- دکتر سید احمدرضا افسری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
956- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
957- سعید افسری فرد
958- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
959- دکتر عباس افشار ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
960- قهرمان افشار
961- ابراهیم افشار زنجانی
962- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
963- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
964- دکتر عزیزالله افشار کرمانی ، دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
965- دکتر کامران افشار مهاجر ، دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی
966- دکتر بهروز افشار نجفی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین
967- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
968- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
969- ابوالفضل افشاری
970- بهرام افشاری
971- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
972- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
973- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
974- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
975- علی افشاری
976- دکتر محسن افشاری ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
977- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
978- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
979- دکتر مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
980- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
981- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
982- دکتر سید علیرضا افشانی ، استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
983- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
984- دکتر حسن افشین
985- دکتر پیمان افضل
986- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
987- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
988- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
989- دکتر افسانه افضلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:محیط زیست دانشگاه کاشان
990- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
991- دکتر علی افضلی ، دانشگاه تهران
992- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
993- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
994- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
995- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
996- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
997- خسرو افضلیان
998- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
999- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
1000- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
1001- دکتر رضا افقی
1002- احمد علی افکاری
1003- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
1004- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1005- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
1006- دکتر حسین افلاکی فرد ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1007- پروفسور شهریار افندی زاده ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
1008- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1009- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1010- منوچهر اقبال
1011- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
1012- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
1013- دکتر عباس اقبالی ، استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1014- دکتر محمد اقبالی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1015- دکتر ناصر اقبالی ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1016- بیژن اقتصاد
1017- سوده اقتصاد
1018- محمد اقتصاد
1019- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1020- دکتر جواد اقدس طینت ، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
1021- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
1022- دکتر محمد اقدسی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1023- دکتر محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
1024- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
1025- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
1026- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
1027- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
1028- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
1029- دکتر مهدی اکابری تفتی ، استادیار دانشگاه میبد
1030- اردشیر اکبر آبادی
1031- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1032- دکتر علی اکبر دهقان ، استادیار دانشکده بهداشت
1033- دکتر علی اکبر رسولی ، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
1034- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1035- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1036- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
1037- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
1038- دکتر وحید اکبرپور ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1039- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
1040- دکتر پوریا اکبرزاده ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
1041- حبیب اکبرزاده
1042- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
1043- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
1044- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
1045- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1046- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1047- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
1048- دکتر احمد اکبری ، استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
1049- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان
1050- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1051- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1052- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1053- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
1054- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
1055- دکتر تقی اکبری ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
1056- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
1057- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
1058- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
1059- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1060- دکتر حسین اکبری
1061- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
1062- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
1063- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
1064- رضا اکبری
1065- دکتر زهرا اکبری
1066- سید انور اکبری
1067- دکتر عباس اکبری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
1068- علیمراد اکبری
1069- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1070- غلامعلی اکبری
1071- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1072- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
1073- مجتبی اکبری
1074- مجید اکبری
1075- محسن اکبری ، استادیار
1076- دکتر محسن اکبری
1077- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1078- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1079- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
1080- دکتر محمدرضا اکبری ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1081- دکتر محمدعلی اکبری
1082- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1083- دکتر محمود اکبری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
1084- مرتضی اکبری
1085- دکتر مرتضی اکبری ، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
1086- مژگان اکبری
1087- دکتر منوچهر اکبری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
1088- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
1089- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
1090- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
1091- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
1092- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
1093- دکتر نعمت اله اکبری ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان
1094- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
1095- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
1096- دکتر سعیده اکبری داریان
1097- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
1098- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
1099- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1100- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
1101- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1102- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
1103- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1104- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1105- دکتر رضا اکبریان ، دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
1106- دکتر رضا اکبریان ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
1107- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
1108- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1109- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
1110- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
1111- محمد جعفر اکرام جعفری
1112- دکتر محمود اکرامی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
1113- محمد اکرم
1114- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
1115- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
1116- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
1117- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
1118- دکتر موسی اکرمی ، استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی
1119- دکتر میرجلیل اکرمی
1120- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1121- محمد الباجی
1122- دکتر جلال البادی ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1123- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
1124- زهرا البرز
1125- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
1126- دکتر فریبا البرزی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
1127- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
1128- ابراهیم التجائی
1129- دکتر مهشید التماسی ، استدایار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
1130- رضا التیامی نیا
1131- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1132- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1133- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1134- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
1135- دکتر جمال الدین سهیلی ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1136- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
1137- دکتر کمال الدین نیکنامی ، استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران
1138- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
1139- دکتر شمس السادات زاهدی ، استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
1140- دکتر احمد الستی ، استادیار
1141- دکتر کیوان الستی ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1142- محمد مهدی الشریف
1143- دکتر لعیا الفت ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
1144- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
1145- دکتر ذبیح الله رضایی ، استاد، دانشگاه ممفیس آمریکا، آمریکا
1146- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
1147- دکتر لطف الله فروزنده ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1148- توفیق اللهویرانلو
1149- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1150- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1151- حجت اله الماسی
1152- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
1153- دکتر مرتضی الماسی ، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1154- دکتر نجادعلی الماسی ، استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1155- دکتر محمد الماسی کاشی ، استاد دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1156- پروفسور سید علی المدرسی ، استاد
1157- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
1158- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1159- محمد الموتی
1160- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
1161- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1162- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1163- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
1164- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
1165- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1166- دکتر فرج اله شهریاری احمدی ، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
1167- دکتر عزت اله قدم پور ، استاد گروه روانشاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
1168- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1169- دکتر احسان اله کبیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1170- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
1171- دکتر حکمت اله ملاصالحی ، دانشیار دانشگاه تهران
1172- دکتر سیف اله ملایی پاشایی ، استادیار، دانشگاه پیام نور
1173- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
1174- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
1175- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1176- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
1177- دکتر محمدرضا الهامی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1178- دکتر پژمان الهامی طالشمیکائیل ، استاد دانشگاه-عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
1179- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1180- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
1181- دکتر محبوبه الهی
1182- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
1183- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1184- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
1185- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
1186- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
1187- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
1188- حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
1189- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1190- دکتر مجید الهی شیروان ، Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran
1191- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1192- حجة الاسلام حسین الهی نژاد ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1193- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1194- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
1195- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
1196- فاطمه الهیان
1197- دکتر سیدمهدی الوانی ، استاد - دانشگاه علامه طباطبایی
1198- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1199- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
1200- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1201- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1202- دکتر فاضل الیاسی
1203- دکتر مهدی الیاسی
1204- دکتر ژانت الیزابت بلک ، دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
1205- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1206- دکتر محمدرضا امام
1207- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1208- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1209- دکتر زهرا امام جمعه ، استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
1210- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1211- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1212- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1213- محمدعلی امام هادی
1214- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1215- جمشید امامی
1216- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1217- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1218- دکتر حسین امامی ، Majlesi Branch, Islamic Azad University, Iran
1219- حسین امامی
1220- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1221- سعید امامی
1222- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1223- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1224- دکتر سیدمحمدامین امامی ، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
1225- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1226- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1227- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
1228- کامران امامی
1229- محسن امامی
1230- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1231- دکتر محمد امامی ، استاد دانشگاه شیراز
1232- محمد امامی
1233- دکتر مرتضی امامی ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:معارف اسلامی دانشگاه کاشان
1234- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1235- دکتر نصرالله امامی ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1236- دکتر محمدجواد امامی اسکاردی
1237- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1238- سوزان امامی پور
1239- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1240- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1241- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1242- سید عمادالدین امامی فر
1243- آریو امامی فر
1244- دکتر سیدنظام الدین امامی فر ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1245- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1246- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1247- دکتر محمود امامی نمینی
1248- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1249- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1250- دکتر حمید امانلو ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
1251- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1252- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1253- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1254- غلامرضا امانی
1255- محمدرضا امانی
1256- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1257- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1258- گیتی امتیازی
1259- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1260- دکتر سونیا امجدیان
1261- دکتر احمد امدادی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
1262- دکتر سید علی امرئی ، دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
1263- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1264- آرش امرایی
1265- دکتر بابک امرایی ، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1266- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1267- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1268- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1269- نبي اميدي
1270- دکتر فتح اله امی ، استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
1271- دکتر محمدحسین امید ، گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
1272- دکتر محمود امید ، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1273- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1274- دکتر محمدرضا امیدخواه ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
1275- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
1276- پرویز امیدنیا
1277- دکتر ابراهیم امیدوار ، استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
1278- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1279- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1280- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1281- کمال امیدوار
1282- دکتر کمال امیدوار ، عضو هیات علمی دانشگاه یزد
1283- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1284- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1285- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1286- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1287- ابوذر امیدی
1288- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1289- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1290- رسول امیدی
1291- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
1292- دکتر علیرضا امیدی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1293- دکتر محمدرضا امیدی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
1294- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1295- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1296- دکتر مصطفی امیدی بیدگلی ، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
1297- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1298- دکتر محمد امیدی نژاد ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
1299- فرانک امیدیان
1300- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1301- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1302- دکتر سعید امیدیان دهنو ، استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی قم
1303- دکتر سعید امیر ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1304- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1305- مهرداد امیر آقایی
1306- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1307- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1308- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1309- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1310- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1311- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1312- دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1313- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1314- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1315- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1316- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1317- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1318- دکتر سعید امیرحاجلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1319- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1320- دکتر طیبه امیرخانی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
1321- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1322- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1323- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1324- دکتر سید حسین امیرشاهی
1325- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1326- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1327- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1328- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1329- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1330- دکتر مجید امیرفخریان ، Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
1331- دکتر مسعود امیرمعافی ، بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1332- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1333- دکتر رضا امیرنیا ، دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه
1334- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1335- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1336- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1337- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1338- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1339- زهرا امیری
1340- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1341- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1342- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1343- علی امیری
1344- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1345- دکتر فوژان امیری
1346- مجتبی امیری
1347- دکتر مجتبی امیری ، دانشیار دانشگاه‌تهران
1348- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1349- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1350- دکتر محمدجواد امیری
1351- دکتر محمدجواد امیری ، هیات علمی گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه فسا
1352- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1353- دکتر مقصود امیری ، استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
1354- مهرداد امیری
1355- موسی امیری
1356- میلاد امیری
1357- ناصر امیری
1358- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1359- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1360- ویدا امیری
1361- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1362- سیدمحمد مهدی امیری پور
1363- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1364- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1365- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1366- رویا امیری نژاد
1367- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1368- دکتر احمد امین ، استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1369- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1370- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1371- دکتر فرشته امین ، استادیار
1372- محمد امین
1373- دکتر محمدمهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1374- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1375- دکتر محمد امین ابریشمی راد ، استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
1376- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
1377- دکتر علی اکبر امین بیدختی ، گروه مدیریت دانشگاه سمنان
1378- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1379- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1380- دکتر الهام امین زاده ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
1381- دکتر بهناز امین زاده
1382- رضا امین زاده
1383- دکتر میلاد امین زاده
1384- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1385- دکتر فرهام امین شرعی ، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- هیات علمی فناور
1386- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1387- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار
1388- دکتر حمزه امین طهماسبی ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1389- نگوا امین عارف
1390- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1391- دکتر محمد امین فرد
1392- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
1393- عباس امین منصور
1394- پروفسور محمد هادی امین ناجی ، استاد
1395- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1396- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1397- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1398- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1399- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1400- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1401- شیوا امینی
1402- مصطفی امینی
1403- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1404- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1405- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1406- دکتر امیرحسین امینی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1407- دکتر امین امینی ، استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1408- دکتر جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1409- دکتر حمیده امینی
1410- پروفسور داوود امینی ، Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
1411- رحمان امینی
1412- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1413- دکتر روح اله امینی ، دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
1414- دکتر سعید امینی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
1415- دکتر سید مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1416- دکتر سیدجواد امینی ، دانشیار
1417- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1418- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1419- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1420- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1421- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1422- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1423- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1424- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1425- دکتر غزاله امینی
1426- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1427- دکتر فرشته امینی
1428- دکتر کامران امینی ، Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran
1429- پروفسور کیوان امینی امینی ، پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه
1430- مجید امینی
1431- دکتر محمد امینی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1432- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1433- منوچهر امینی
1434- مهدی امینی
1435- دکتر مهدی امینی ، استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1436- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1437- نوروز امینی
1438- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1439- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1440- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1441- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1442- دکتر حسین علی امینی خواه میبدی
1443- محسن امینی خوزانی
1444- حسن امینی راد
1445- محمد امینی زاده ، استادیار
1446- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1447- طاهر امینی گلستانی
1448- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1449- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1450- علی امینی نژاد
1451- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1452- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1453- غلامعلی امینیان
1454- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1455- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1456- محمدرضا انبیائی ، دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران
1457- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1458- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1459- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1460- علیرضا انتظاری
1461- رضا انتظاری ملکی
1462- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1463- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1464- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1465- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1466- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1467- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1468- دکتر مرتضی انحصاری ، Department of Chemistry, Faculty of science.
1469- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
1470- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1471- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1472- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1473- محمدامین انسان
1474- رضا انشایی
1475- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1476- حسن انصاری
1477- دکتر حسین انصاری ، استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
1478- دکتر رامین انصاری ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1479- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1480- زمیفرا انصاری ، مربی هیئت علمی فنی
1481- دکتر عبدالحمید انصاری
1482- دکتر علیرضا انصاری ، دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی
1483- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1484- محمد سعید انصاری
1485- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1486- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1487- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1488- نرگس انصاری
1489- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1490- یاسر انصاری
1491- دکتر علی انصاری اردلی ، استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1492- کریم انصاری اصل
1493- علیرضا انصاری چهارسوقی
1494- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1495- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1496- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1497- حمید انصاریان
1498- خلیل انصاریان
1499- دکتر علی اکبر انصاریان ، Professor, English Department, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
1500- سیدجواد انگجی
1501- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1502- دکتر سیداحمد انوار ، دانشگاه شیراز
1503- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1504- مهندس محمد انوار
1505- دکتر سعید انواری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامۀ طباطبائی
1506- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1507- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1508- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1509- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1510- دکتر حسن انوری ، استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
1511- علی انوری
1512- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1513- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1514- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1515- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1516- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1517- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1518- قاسم اهنگری
1519- دکتر علی اوتارخانی
1520- دکتر شهین اوجاقعلی زاده
1521- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1522- دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.
1523- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1524- زهرا اوراقی اردبیلی
1525- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1526- دکتر حمزه اورعی ، استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1527- دکتر هاشم اورعی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1528- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1529- دکتر محمد اورکی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
1530- علیرضا اورنگی
1531- دکتر احد اوریا ، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
1532- دکتر شاهین اوستان ، دانشگاه تبریز
1533- علی اوسط رشتچیان
1534- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1535- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1536- دکتر علیرضا اولی پور
1537- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1538- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1539- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1540- دکتر مجید اولیاء ، دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1541- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1542- محمدرضا اولیاء
1543- پروفسور محمدصالح اولیاء ، استاد
1544- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1545- دکتر منوچهر اولیازاده ، دانشگاه تهران
1546- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1547- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1548- مصطفی اویسی
1549- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1550- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1551- دکتر علی ایاسه ، دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تبریز
1552- دکتر حمیدرضا ایپک چی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
1553- احسان ایپکی
1554- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1555- محمد حمید ایجازی
1556- غلامرضا ایراجیان
1557- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1558- دکتر خدیجه ایران دوست ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1559- دکتر سلیمان ایران زاده ، استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1560- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1561- دکتر پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1562- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1563- دکتر مهدی ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1564- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1565- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1566- دکتر علیرضا ایرانبخش ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1567- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1568- نفیسه ایرانپور
1569- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1570- دکتر عبدالله ایرانخواه ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
1571- عبداله ایرانخواه
1572- دکتر کیومرث ایراندوست ، دانشیار دانشگاه کردستان
1573- دکتر نعمت اله ایرانزاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
1574- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1575- علی ایرانمنش ، استاد
1576- لیلا ایرانمنش
1577- لیلی ایرانمنش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
1578- دکتر محمدعلی ایرانمنش
1579- دکتر مهدی ایرانمنش ، مجتمع آموزش عالی زرند
1580- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1581- دریادار شهرام ایرانی
1582- غلامرضا ایرانی
1583- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1584- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1585- دکتر هما ایرانی بهبهانی ، استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
1586- دکتر شهزاد ایرانی پور ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
1587- ابوالفضل ایرانی خواه
1588- دکتر محسن ایرانی رهقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1589- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1590- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1591- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1592- شاهرخ ایروانی
1593- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1594- دکتر فرشید ایروانی قدیم ، دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
1595- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1596- دکتر حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1597- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1598- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1599- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1600- عبداله ایزد پناه
1601- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1602- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1603- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1604- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1605- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1606- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1607- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1608- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
1609- حبیب ایزدخواه
1610- دکتر سیدسجاد ایزدهی ، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1611- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1612- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1613- جواد ایزدی
1614- دکتر زهرا ایزدی ، استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1615- عباسعلی ایزدی
1616- علی ایزدی
1617- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1618- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1619- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1620- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1621- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1622- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1623- دکتر محمد ایزدی خواه ، Department of Mathematics, Islamic Azad University, Arak Branch
1624- علی ایزدی دربندی
1625- دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
1626- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1627- پروفسور علی اکبر ایزدی فرد ، دکترای فقه و حقوق اسلامی
1628- الهام ایزدی نیا
1629- ناصر ایزدی نیا
1630- دکتر منا ایزدیان ، عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
1631- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1632- محمد حسین ایکانی
1633- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1634- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1635- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1636- دکتر محمد ایلخانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
1637- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1638- مهندس پریا ایلدرآبادی
1639- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1640- دکتر محمدتقی ایمان ، استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
1641- دکتر علی ایمان پور ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1642- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1643- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1644- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1645- جاوید ایمانپور نمین
1646- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1647- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1648- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1649- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1650- دکتر مریم ایمانی آرانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1651- دکتر نرگس ایمانی پور ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
1652- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1653- دکتر محمدحسین ایمانی خشخو ، Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran
1654- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1655- مرتضی ایمانی راد
1656- دکتر رضا ایمانی رستابی
1657- دکتر جواد ایمانی شاملو ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
1658- دکتر ماهرخ ایمانی مقدم ، استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران
1659- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
1660- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1661- دکتر محسن ایمانی نائینی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1662- دکتر حسین ایمانیان ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1663- مرتضی ایمانیان
1664- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1665- دکتر محسن ایمنی ، استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
1666- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
1667- دکتر سیدعلی ایوب زاده ، استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر امیر بابائی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- دکتر ایمان بابائیان ، عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
8- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
9- آناهیتا باباپور
10- عزیز باباپور
11- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
12- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
13- سعیده باباجانی محمدی
14- دکتر فرهاد باباجمالی ، استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
15- دکتر سید رحمان باباحیدری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
16- دکتر اشرف باباخانلو ، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
17- زهرا باباخانلو
18- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
19- دکتر ملیحه باباخانی ، هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
20- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
21- حسین بابازاده
22- دکتر عباس بابازاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
23- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
24- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
25- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
26- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
27- علی اکبر بابالو
28- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
29- دکتر سید مرتضی بابامیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
30- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
31- دکتر بهمن بابایار رازلیقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
32- مهدى بابایى زاده
33- علیرضا بابایی
34- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
35- دکتر ام السلمه بابایی ، دانشیار - دانشگاه پیام نور
36- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
37- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
38- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
39- ساسان بابایی
40- دکتر عصمت بابایی ، Kharazmi University, Iran
41- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
42- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
43- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
44- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
45- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
46- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
47- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
48- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار
49- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
50- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
51- ناصر بابایی
52- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
53- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
54- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
55- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
56- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران
57- دکتر اسداله بابایی فرد ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
58- حاجی بابایی مقدم
59- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
60- هلنا ماریا باپتیستا الویس
61- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
62- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
63- مینا باجگاه
64- بدريه باختري
65- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
66- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
67- دکتر محمدعلی بادامچی زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
68- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
69- بهروز بادامی
70- دکتر رخساره بادامی ، دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
71- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، دانشیار گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران
72- دکتر ضیاءالدین باده یان ، دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی
73- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
74- دکتر مهرعلی باران چشمه ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
75- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
76- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
77- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
78- صمد بارانی
79- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
80- قاسم بارانی
81- دکتر قاسم بارانی ، Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
82- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
83- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
84- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
85- دکتر مجتبی بارانی مطلق ، دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
86- دکتر صمد باروج
87- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
88- دکتر بهنام باریک بین ، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
89- دکتر مهدی باریکانی ، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
90- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
91- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
92- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
93- دکتر عباس بازرگان ، استاد مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
94- کامبیز بازرگان
95- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
96- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
97- شهرزاد بازرگان حجازی
98- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
99- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
100- دکتر مهدی بازرگانی
101- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
102- سعید بازگیر
103- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
104- حجت الله بازوبندی
105- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
106- پروفسور محمدحسن بازیار ، Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
107- دکتر بهنام بازیگران ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
108- مینو باسامی
109- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
110- اعظم باستان‌فرد
111- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
112- دکتر سوسن باستانی ، استاد دانشگاه الزهرا
113- دکتر محرم باستانی
114- علی باستی
115- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
116- محمد باشکوه ، دانشیار
117- محمد باشکوه اجیرلو
118- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
119- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
120- پریسا باصری
121- دکتر سعید باطبی ، گروه فیزیک دانشکده علوم
122- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
123- دکتر محمدرضا باطنی ، دانشگاه تهران
124- دکتر فرشته باعزت ، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران
125- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
126- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
127- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
128- مهدی باغبان
129- دکتر فهیمه باغبان آرانی ، Associate Professor of Genetics, Department of Genetics & Biotechnology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch Tehran, Iran
130- دکتر سجاد باغبان ماهر ، استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
131- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
132- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
133- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
134- دکتر محمدعلی باغستانی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
135- محمد باغستانی کوزه گر
136- دکتر سعید باغشاهی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
137- دکتر مصطفی باغشیخی مفرد ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
138- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
139- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
140- حمیدرضا باغیانی
141- دکتر سیدمحمود بافقی ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد
142- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
143- دکتر علیرضا بافنده زنده ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
144- دکتر نادر باقر زاده ، University of California Irvine (UCI)
145- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
146- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
147- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
148- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
149- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
150- حمید باقرزاده
151- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
152- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
153- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
154- دکتر احد باقرزاده خلخالی ، Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
155- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
156- مظفر باقرزاده همايي
157- محمد باقرنیافر
158- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
159- دکتر ابوالفضل باقری ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
160- دکتر احمد باقری ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
161- دکتر احمد باقری ، استاد
162- دکتر اسماعیل باقری
163- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
164- دکتر افسانه باقری ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
165- دکتر بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
166- دکتر پرویز باقری ، دانشیار دانشگاه ایلام
167- دکتر حسن باقری ، Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
168- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
169- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
170- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
171- دکتر رضا باقری ، دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
172- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
173- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
174- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
175- سیدرامتین باقری
176- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
177- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
178- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
179- دکتر عبدالعلی باقری ، استادیار گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
180- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
181- علی باقری
182- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
183- علیرضا باقری
184- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
185- کمال الدین باقری
186- محمد باقری ، استادیار
187- محمد باقری
188- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
189- مرتضی باقری
190- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
191- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
192- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
193- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
194- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
195- دکتر مهری باقری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
196- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
197- نوید باقری
198- دکتر حیدر باقری اصل ، استاد دانشگاه تبریز
199- دکتر رضا باقری اصل ، رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
200- دکتر محمدحسین باقری افشردی ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
201- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
202- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
203- پروفسور علی اکبر باقری خلیلی ، استاد تمام
204- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
205- دکتر ابوالفضل باقری فرد ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
206- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
207- محمدباقر باقری کنی ، استاد
208- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
209- دکتر ناصر باقری مقدم ، عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
210- کامیار باقری نژاد
211- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
212- دکتر حسین باقریان ، عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
213- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
214- دکتر سجاد باقریان دهکردی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
215- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
216- پروفسور امین باقی زاده ، دانشیار
217- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
218- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
219- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
220- زهره بال
221- مهسا سادات بالادهی
222- هومن بالازاده
223- حسین بالاشیر
224- دکتر محمدعلی بالافر
225- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
226- دکتر کوروش بامداد
227- دکتر محمد بامنی مقدم
228- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
229- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
230- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
231- دکتر محمدتقی بانکی
232- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
233- بهرام بانی نسب
234- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
235- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
236- دکتر ناصر باهنر ، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
237- تقی باهو طرودی
238- بلقیس باورصاد
239- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
240- مهندس سعید بای
241- دکتر محمد بای بوردی ، مدرس دانشگاه
242- محمد بایبوردی
243- دکتر ویلما بایرام زاده ، دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
244- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
245- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
246- مریم بایه
247- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
248- دکتر محسن بت شکنان دهکردی ، دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
249- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
250- زهرا بچه‌نو
251- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
252- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
253- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
254- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
255- عباس بحری ، مجری طرح
256- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
257- دکتر سیدحسین بحرینی
258- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
259- دکتر محمدجواد بحرینی ، استادیار
260- دکتر منیژه بحرینی زاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
261- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
262- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
263- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
264- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
265- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
266- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
267- بیدار بخت
268- مصطفی بختیار
269- دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی ، استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
270- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
271- محمدرضا بختیاری
272- دکتر بهرام بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
273- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
274- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
275- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
276- حسن بختیاری
277- حسین بختیاری
278- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
279- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
280- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
281- دکتر شهلا بختیاری ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
282- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
283- علی بختیاری
284- دکتر لطفعلی بختیاری
285- دکتر مجید بختیاری
286- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
287- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
288- مینا بختیاری
289- دکتر نوبخت بختیاری
290- دکتر روح اله بختیاری دوست ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
291- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
292- دکتر مقصود بخشاوند ، معاون پژوهش
293- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
294- علیرضا بخشایی
295- طاها بخشپوری
296- محسن بخشنده
297- محمد بخشنده
298- عباس بخشنده بالی
299- دکتر حمیدرضا بخشنده فرد ، دانشیار گروه آموزشی، مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
300- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد دانشگاه خوارزمی
301- دکتر ابراهیم بخشوده ، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
302- محمد بخشوده ، استاد
303- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
304- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
305- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
306- زهرا بخشی
307- سعیدرضا بخشی
308- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
309- علی بخشی
310- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
311- محمود بخشی
312- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
313- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
314- دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
315- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
316- اباصلت بداغی
317- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
318- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
319- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
320- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
321- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
322- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
323- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
324- دکتر بیت اله بدرلو ، استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم
325- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
326- سید علی بدری
327- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
328- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
329- عاطفه بدری
330- دکتر یعقوب بدری آذرین ، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
331- دکتر رحیم بدری گرگری ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
332- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
333- دکتر کاظم بدو ، دانشگاه ارومیه
334- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
335- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
336- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
337- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
338- دکتر فوژان بدیعی ، دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
339- دکتر نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
340- دکتر جواد بذرافشان ، دانشگاه تهران
341- دکتر جواد بذرافشان ، دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
342- دکتر بهادر بذرافشان مقدم ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه
343- کاوه بذرافکن
344- دکتر مهتا بذرافکن
345- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
346- سعید برآبادی
347- احمد براآنی
348- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
349- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
350- امیر نظام براتی ، استادیار حقوق
351- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
352- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
353- سارا براتی
354- دکتر فرج الله براتی ، استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
355- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
356- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
357- دکتر فرید براتی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
358- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
359- محمد براتی
360- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
361- مهندس مهدی براتی ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
362- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
363- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
364- دکتر محمود براتی خوانساری ، استاد، دانشگاه اصفهان
365- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
366- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
367- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
368- دکتر عبدالله برادران ، Associate Professor ,Department of English Language Islamic Azad University, Central Tehran ,Iran
369- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
370- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
371- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
372- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
373- عبدالاحد برادران خلخالی
374- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
375- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
376- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
377- احمد برادران هاشمی
378- کیان براری
379- معصومه براری
380- میثم براری ، مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
381- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
382- عباس براعتی
383- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
384- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
385- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
386- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
387- دکتر یعقوبعلی برجی ، عضو هیات علمی جامعت المصطفی
388- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
389- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
390- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
391- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
392- زهرا بردال
393- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
394- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
395- منصوره بردبار
396- دکتر بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
397- دکتر مریم بردوده
398- دکتر ابراهیم برز آبادی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
399- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
400- پویا برزگر
401- دکتر رحیم برزگر ، استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
402- شهرام برزگر
403- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
404- علی برزگر
405- دکتر محسن برزگر ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
406- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
407- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
408- محمدرضا برزگران
409- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
410- کاظم برزگربفرویی
411- دکتر محمد مهدی برزگری
412- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
413- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
414- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
415- دکتر رجبعلی برزویی
416- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
417- دکتر محسن برغمدی
418- هادی برغمدی
419- حمید برقبانی
420- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا(س)
421- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
422- دکتر مجید برقیان
423- ناصر برک پور
424- دکتر سید مسعود برکاتی ، University Sistan and Baluchestan
425- سیدمسعود برکاتی
426- دکتر بهزاد برکت ، دانشیار دانشگاه گیلان
427- سید مسعود برکت
428- بهرنگ برکتین
429- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
430- حسن برگزین
431- دکتر رضا برنجکار ، استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
432- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
433- آیدین برنجیان
434- علی برهان زهی سرحدی
435- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
436- دکتر محسن برهانی
437- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
438- علیرضا برهانی داریان
439- دکتر محمود برهانی زرندی ، استاد دانشگاه یزد
440- دکتر اوشا برهمند
441- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
442- دکتر مصطفی بروجردی
443- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
444- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
445- جورج بروفاس
446- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
447- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
448- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
449- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
450- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
451- دکتر صفورا برومند
452- دکتر محمدرضا برومند
453- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
454- ناصر برومند
455- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
456- پروفسور ارشام برومند سعید
457- دکتر سعید برومند نسب ، استاد، گروه آموزشی آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز
458- علی برومند نیا
459- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
460- دکتر خیراله بروین ، جامعه الطهران
461- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
462- دکتر فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
463- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
464- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
465- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
466- موسی بزرگ اصل
467- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
468- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
469- عیسی بزرگ زاده
470- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
471- دکتر محمد امین بزرگزاده
472- داوود بزرگمهر
473- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
474- دکتر وحید بزرگی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
475- علی بزرگی امیری
476- حسین بزرگیان
477- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
478- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
479- دکتر مهناز بزمی ، ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد
480- دکتر خدارحم بزی
481- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
482- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
483- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
484- عقیله بستانی اصل ، کارشناس ارشد حسابداری- مدرس دانشگاه- مولف
485- الیاس بستگانی
486- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
487- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
488- مرتضی بسیج
489- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
490- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
491- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
492- شاهین بشارتی ، مربی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
493- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
494- دکتر سجاد بشرپور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
495- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
496- مسلم بشکار
497- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
498- دکتر کیومرث بشلیده ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
499- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
500- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
501- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
502- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
503- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
504- دکتر مهدی بشیری ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
505- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
506- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
507- دکتر سیدجلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
508- عبدالعلي بصيري
509- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
510- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
511- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
512- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
513- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
514- عبدالحسن بصیره
515- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
516- دکتر محمد احسان بصیری ، دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
517- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
518- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
519- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
520- دکتر مهدی بصیری ، استاد
521- دکتر محمد بصیری صدر ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
522- دکتر حسن بصیری هریس ، استاد گروه حقوق خانواده،دانشکده حقوق
523- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
524- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
525- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
526- دکتر سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
527- عبدالحسین بغلانی
528- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
529- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
530- پویا بقایی مقدم
531- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
532- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
533- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
534- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
535- دکتر مهدی بکرانی ، دانشگاه صنعتی قم
536- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
537- ریکیک بل بابا
538- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
539- دکتر علی بلاغی ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
540- دکتر اسماعیل بلالی ، دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
541- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
542- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
543- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
544- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
545- دکتر میثم بلباسی ، دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
546- دکتر لطفعلی بلبلی
547- پدرام بلبلی زاده
548- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد تمام، عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.
549- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
550- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
551- احمد بلندنظر
552- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
553- غلامحسین بلندیان
554- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
555- شعله بلوچ
556- دکتر سعید بلوچیان ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
557- دکتر طیبه بلوردی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
558- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
559- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
560- دکتر امیرحسین بلوریان ، دانشکده مهندسی جنگ الکترونیک، دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری
561- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
562- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
563- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
564- سعید بلیانی
565- دکتر لیدا بلیلان ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
566- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
567- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
568- عفت بمبئی چی
569- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
570- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
571- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
572- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
573- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
574- علی بنائیان
575- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
576- دکتر نوشین بنار
577- شیلا بناری
578- رضا بنازاده
579- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
580- دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی ، استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
581- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
582- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
583- دکتر احمد بناکار ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
584- دکتر محمد بنان ، پژوهشگر دکتری
585- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
586- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
587- دکتر محمد بنایان اول ، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
588- امین بنایی
589- احمدرضا بنایی اسماعیلی ، پژوهشگر فرهنگی و مدیریت شهری شهرداری تهران
590- مهدی بنایی جهرمی
591- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
592- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
593- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
594- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
595- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
596- دکتر علی بنده حق ، دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز
597- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
598- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
599- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
600- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
601- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
602- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
603- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
604- منصوره بنی اسدی
605- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
606- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
607- دکتر ابراهیم بنی طالبی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
608- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
609- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
610- دکتر بهمن بنی مهد ، دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
611- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
612- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
613- دکتر سیدهادی بنی هاشمی ، دکتری مهندسی مکانیک
614- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
615- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
616- دکتر ضیاء الدین بنیادی ، استادیار دانشکده بهداشت
617- ناصر بنیادی
618- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
619- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
620- دکتر پریناز بنیسی ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
621- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
622- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
623- حمید بهادر قدوسی
624- دکتر شهاب بهادران ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
625- دکتر علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
626- آرمان بهادری
627- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
628- هادی بهادری
629- بهرام بهادری بیرگانی
630- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
631- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
632- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
633- امیدرضا بهادری نژاد
634- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
635- دکتر مهری بهار ، دانشیار دانشگاه تهران
636- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
637- دکتر جواد بهارارا ، استاد
638- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
639- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
640- ناصر بهارلو
641- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
642- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
643- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
644- شمس الدین بهاری
645- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
646- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
647- دکتر عباسعلی بهاری اردشیری
648- دکتر حمید بهبهانی ، Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
649- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
650- هما بهبهانی
651- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
652- دکتر داود بهبودی ، استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
653- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
654- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
655- پروفسور نادره بهتاش ، Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
656- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
657- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
658- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
659- دکتر فاطمه بهدانی ، استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
660- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشگاه بیرجند
661- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
662- دکتر مرتضی بهرام ، Professor, Urmia University
663- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
664- محرم بهرام خو
665- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
666- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
667- دکتر محسن بهرام نژاد
668- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
669- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
670- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
671- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
672- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
673- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
674- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
675- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
676- شهاب بهرامی ، استادیار
677- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
678- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
679- عبدا... بهرامی ، استاد
680- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
681- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
682- علی بهرامی
683- علیرضا بهرامی
684- دکتر فریبا بهرامی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
685- دکتر محسن بهرامی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
686- محمد بهرامی ، استادیار
687- دکتر محمد امین بهرامی ، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
688- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
689- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
690- نجمه بهرامی
691- هادی بهرامی
692- دکتر هادی بهرامی احسان ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران
693- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
694- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
695- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
696- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
697- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
698- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
699- سجاد بهرامی مقدم
700- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
701- کیمیا بهرامی نژاد ، سر دبیر | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک
702- دکتر آرمین بهرامیان ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
703- دکتر احمدرضا بهرامیان ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
704- دکتر مجتبی بهرامیان ، گروه ریاضی محض، دانشگاه کاشان
705- نسرین بهرامیان
706- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
707- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام، گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
708- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
709- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
710- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
711- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
712- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
713- دکتر حسین بهروان ، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
714- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
715- بهروز بهروزی راد
716- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
717- محمد بهروزیان نژاد
718- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
719- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
720- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
721- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
722- دکتر مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
723- دکتر امین بهزادمهر ، Professor of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
724- جانعلی بهزادنسب
725- دکتر بهزاد بهزادنیا ، استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
726- مرضیه بهزادی
727- مریم بهزادی
728- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
729- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
730- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
731- حجة الاسلام احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
732- امیر خسرو بهشتی
733- دکتر سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
734- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
735- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
736- مهندس سیدمحمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
737- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
738- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
739- دکتر محمدباقر بهشتی ، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز
740- پروفسور محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
741- محمدرضا بهشتی
742- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
743- ابراهیم بهشتی جاوید
744- دکتر ملیکه بهشتی فر ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
745- حسین بهشتی نژاد
746- دکتر کیاچهر بهفرنیا ، دانشگاه صنعتی اصفهان
747- علی بهفروز
748- اعظم بهلول ، مربی صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
749- علی بهلولی
750- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
751- دکتر هما بهمدی
752- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
753- عبدالله بهمن پوری
754- دکتر جواد بهمنش ، استاد دانشگاه ارومیه
755- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
756- میثم بهمنش
757- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
758- پریسا بهمنی
759- دکتر سجاد بهمنی
760- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
761- دکتر محسن بهمنی ، دانشیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
762- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
763- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
764- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
765- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
766- بیوک بهنام ، استادیار
767- حمید بهنام
768- ساناز بهنام
769- سعید بهنام ، کارشناس مطالعات فناوریهای نوین
770- ناصر بهنام پور
771- گلسا بهنام راد
772- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
773- دکتر فرهاد بهنام فر
774- دکتر محمد بهنام فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند
775- محمدحسن بهنام فر
776- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
777- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
778- دکتر الناز بهنود ، استادیار
779- پروفسور عبدالکریم بهنیا ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)
780- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
781- دکتر ابوالفضل بهنیافر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
782- نسرین بهنیافرد
783- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
784- بو عالم بواشش
785- خسرو بوالحسنی
786- دکتر جعفر بوالهری ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
787- دکتر سیدمحمدعلی بوترابی
788- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
789- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
790- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
791- دکتر یحیی بوذری نژاد ، دانشگاه تهران
792- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
793- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
794- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
795- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
796- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
797- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
798- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
799- دکتر علیرضا بوشهری
800- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
801- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
802- دکتر قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
803- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
804- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
805- دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد ، دانشیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
806- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
807- احمد بی طرف
808- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
809- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
810- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
811- دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی ، رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
812- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
813- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
814- دکتر بهرام بیات ، استاد دانشگاه دفاع عالی ملی
815- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
816- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
817- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
818- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
819- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
820- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
821- دکتر مسعود بیات ، دانشیار-دانشگاه زنجان
822- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
823- منصور بیات ، استاد تمام
824- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
825- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
826- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
827- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
828- دکتر مهدی بیاتی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی
829- نیلوفر بیاتی
830- دکتر علی بیاتی اشکفتکی ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
831- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
832- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
833- لیلا بیان
834- علی اصغر بیانی
835- فرهاد بیانی
836- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
837- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
838- هادی بیت الهی
839- دکتر حامد بیتی ، دانشیار گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز
840- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
841- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
842- دکتر محمود بیجن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
843- محمد حسین بیجه کشاورزی
844- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
845- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
846- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
847- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
848- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی هنر اصفهان
849- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
850- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
851- محمد بیدهندی
852- دکتر محمد بیدهندی ، دانشگاه اصفهان
853- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
854- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
855- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
856- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
857- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
858- دکتر علی بیرانوند
859- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
860- دکتر بهروز بیرشک ، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
861- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
862- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
863- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
864- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
865- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
866- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
867- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
868- زهرا بیضائی
869- مسعود بیطرفان
870- مهدی بیطرفان
871- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
872- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
873- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
874- دکتر حامد بیکران بهشت ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
875- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
876- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
877- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
878- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
879- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
880- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
881- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
882- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
883- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
884- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
885- دکتر شعله بیگدلی ، عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
886- پروفسور علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
887- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
888- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
889- جمال بیگی
890- دکتر حمید بیگی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
891- سکینه بیگی
892- محمدحسن بیگی
893- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
894- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
895- پروفسور بیژن بینا ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
896- محمد بینازاده
897- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
898- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
4- سمیه پاپی
5- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
6- دکتر حمید پاداش زیوه ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
7- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
8- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
9- بهزاد پارسا
10- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
11- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
12- دکتر سید احمد پارسا ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
13- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
14- دکتر فرزاد پارسا ، دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان
15- دکتر فروغ پارسا ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
16- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
17- پروفسور ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
18- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
19- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
20- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
21- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
22- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
23- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
24- فرامرز پارسی
25- حسن پارسی پور
26- پروفسور فرخ پارسی زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
27- دکتر احمد پارسیان ، استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
28- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
29- سالواتوره پاریسی
30- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
31- دکتر شهرام پازوکی ، استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران
32- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
33- دکتر فاطمه پازوکی
34- دکتر محمد پازوکی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
35- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
36- هادی پازوکی طرودی
37- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
38- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
39- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
40- دکتر بهمن پاسبان اسلام
41- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
42- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
43- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
44- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
45- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
46- دکتر رضا پاشا ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز
47- حجت اله پاشا پور
48- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
49- دکتر سجاد پاشائی ، استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
50- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
51- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
52- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
53- دکتر غلامعلی پاشازاده ، دانشیار-دانشگاه تبریز
54- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
55- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
56- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
57- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
58- شیدا پاشایی
59- دکتر محمدرضا پاشایی
60- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.
61- دکتر امین پاشایی هولاسو ، دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی - تولید
62- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
63- دکتر عباس پاک ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
64- فاطمه پاک
65- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
66- دکتر سیدمهدی پاک ذات ، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
67- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
68- دکتر محمد پاک سرشت ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
69- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
70- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
71- دکتر محمد مهدی پاک فطرت
72- سجاد پاک گهر
73- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
74- محمدرضا پاک منش
75- دکتر منصوره پاک نژادی
76- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
77- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
78- دکتر احمد پاکتچی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
79- دکتر حسین پاکدامن
80- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
81- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
82- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
83- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
84- دکتر عباس پاکدل ، Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran
85- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
86- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
87- احمد پاکزاد
88- دکتر جهانشاه پاکزاد ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
89- دکتر مهدی پاکزاد بناب
90- عبدالرضا پاکشیر
91- محمد پاک‌نژاد
92- دکتر علی پاکیزه ، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
93- سیرهار پال
94- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
95- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
96- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
97- الهام پایانی
98- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
99- رضا پایدار
100- شهرام پایدار ، دانشیار
101- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
102- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
103- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
104- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
105- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
106- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
107- محمود پایندان
108- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
109- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
110- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
111- دکتر بهنام پدرام ، دانشیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
112- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
113- دکتر مجید پدرام ، دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
114- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
115- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
116- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
117- فرشید پذیرا
118- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
119- میلتون پرابو
120- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
121- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
122- دکتر پروین پرتوی ، استاد دانشگاه هنر تهران
123- روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری ، مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
124- دکتر محمدحسن پرداختچی ، دانشگاه شهید بهشتی
125- دکتر پرویز پرزور ، استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي
126- حسن پرسا
127- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
128- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
129- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
130- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
131- مصطفی پرنیانی
132- دکتر عباس پرهام ، Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
133- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران
134- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
135- محمود پرهیزکار
136- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
137- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
138- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
139- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
140- آرمین پرهیزی
141- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
142- دکتر کاوه پروانک ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
143- دکتر بهروز پروانه ، استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
144- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
145- دکتر عاطفه پرورش ریزی ، دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
146- دکتر هادی پروز ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
147- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
148- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
149- علی پرویزی ، استاد
150- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
151- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
152- دکتر خیراله پروین ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
153- دکتر ستار پروین ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
154- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
155- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
156- دکتر خلیل پروینی ، استاذ بجامعه تربیت مدرس
157- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
158- دکتر مهری پریرخ ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
159- دکتر ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
160- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
161- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
162- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
163- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
164- صادق پژمان
165- صادق÷ پژمان
166- دکتر مهدیه پژوهان فر ، استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان
167- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
168- دکتر مهدی پژوهش ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
169- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
170- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
171- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
172- سید جلال پسته ای
173- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
174- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
175- فائزه پسندی
176- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
177- دکتر عباس پسندیده ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
178- محمد پسندیده
179- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
180- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
181- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
182- علی محمد پشت دار ، دانشیار
183- مهندس آزاده پشتکوه
184- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
185- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
186- محمد پناهنده
187- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
188- روزبه پناهی
189- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
190- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
191- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
192- عماد پناهی
193- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
194- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
195- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
196- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
197- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
198- مهدی پناهی ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
199- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
200- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
201- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
202- چیستا پناهی وقار
203- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
204- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
205- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
206- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
207- دکتر فاطمه پنجه علی بیک ، Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
208- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
209- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
210- کیان پهلوان افشاری
211- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
212- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
213- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
214- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
215- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
216- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
217- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
218- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
219- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
220- دکتر تقی پور ابراهیم ، دانشگاه شهید بهشتی
221- علیرضا پور ابراهیمی
222- دکتر راضیه پور احمد جکتاجی ، دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
223- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
224- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
225- دکتر مهدی پور افشاری چنار
226- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
227- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
228- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
229- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
230- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
231- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
232- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
233- دکتر شراره پورابراهیم آبادی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
234- دکتر احمد پوراحمد ، استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
235- دکتر افشین پوراحمد ، گروه شیمی دانشکده علوم
236- احسان پوراسماعیل
237- یاسان الله پوراشرف
238- دکتر نصیبه پوراصغر
239- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
240- جلال پورالعجل
241- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
242- دکتر احمدعلی پوربابائی
243- حسن پوربابایی
244- دکتر حسن پوربابایی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
245- حسن پورباغبان
246- حسن پوربافرانی
247- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
248- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
249- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
250- سید حسین پورتاکدوست ، استاد
251- دکتر ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسی و عضو لابراتوار باستان شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
252- دکتر غلامحسین پورتقی ، دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بهداشت نظامی پژوهشکده سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
253- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
254- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی
255- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
256- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
257- امیرحسین پورجوهری
258- بهنام پورحسن
259- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
260- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
261- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
262- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
263- دکتر لیلا پورحسینی ، استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندس کشاورزی -علوم باغبانی دانشگاه آزاد کرج
264- مهسا پورحقانی
265- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
266- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
267- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
268- علیرضا پورخورشیدی
269- دکتر سعید پورداد ، Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran
270- دکتر حامد پوررستمی ، دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران
271- دکتر ناهید پوررستمی ، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
272- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
273- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
274- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
275- دکتر ناهید پوررضا ، Professor, Shahid Chamran University
276- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
277- سعید پورروستایی
278- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
279- دکتر حسین پورزاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
280- دکتر حمیدرضا پورزمانی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
281- دکتر زهرا پورزمانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
282- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
283- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
284- مهدی پورشا
285- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
286- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
287- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
288- نرگس پورشاهی آقچه کند
289- اسماعیل پورشاهید
290- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
291- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
292- دکتر خلیل پورشمسیان ، Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
293- وحید پورشهابی
294- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
295- ناصر پورصادق
296- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
297- نسترن پورصالحی
298- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
299- دکتر رضا پورطاهری ، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
300- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
301- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
302- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
303- دکتر محسن پورعبادالهان کویچ ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
304- دکتر علی اصغر پورعزت ، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
305- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
306- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
307- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
308- بهزاد پورغریب ، استادیار
309- مهندس مسعود پورغلام آمیجی ، دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
310- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
311- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
312- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
313- دکتر عبدالوهاب پورقاز ، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
314- جواد پورقاسم ، مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران
315- دکتر حسین پورقاسم ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد
316- دکتر حمیدرضا پورقاسمی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
317- دکتر حسین پورقاسمیان ، استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم
318- دکتر رضا پورقلی ، School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran
319- دکتر غلامحسین پورقنبری ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
320- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
321- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
322- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
323- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
324- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
325- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
326- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
327- محمد پورکیانی
328- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز
329- دکتر سها پورمحمد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
330- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
331- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
332- پروفسور جعفر پورمحمود ، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
333- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
334- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
335- دکتر الهام پورمهابادیان
336- محمدصادق پورمهدی
337- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
338- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
339- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
340- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
341- لیلا پورنجفی
342- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
343- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
344- فرزاد پورنور
345- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
346- احسان پوری
347- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
348- دکتر حمیدرضا پوریان
349- محمدرضا پوریای ولی
350- دکتر ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
351- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
352- مهندس پارسا پویا ، مربی
353- دکتر علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
354- دکتر اعظم پویازاده ، دانشیار دانشگاه تهران
355- علی پویان
356- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
357- بابك پيله ور
358- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
359- دکتر میترا پیام بوساری
360- پائولو پیترو بیانسون
361- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
362- پرویز پیران
363- دکتر وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
364- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
365- دکتر نصراله پیرانی ، دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
366- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
367- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
368- خسرو پیرایی
369- دکتر محمدتقی پیربابایی ، استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
370- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
371- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
372- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
373- پویان پیردیر
374- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
375- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
376- سجاد پیرسا
377- مجید پیرستانی
378- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
379- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
380- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
381- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
382- دکتر رسول پیرمحمدی ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
383- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
384- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
385- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
386- دکتر مصطفی پیرمرادیان ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
387- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
388- دکتر محمدرضا پیرهادی ، استادیار
389- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
390- دکتر سهیلا پیروزفر ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
391- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
392- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
393- دکتر علی پیروی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
394- دکتر جمشید پیری ، استادیار
395- حسین پیری ، دانشگاه بناب
396- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
397- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
398- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
399- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
400- اسماعیل پیش بین
401- ایمان پیش بین
402- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
403- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
404- امیرحسین پیشگویی
405- دکتر پروانه پیشنمازی
406- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
407- حمیدرضا پیشوایی
408- مهدی پیشوایی
409- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
410- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
411- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
412- دکتر رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
413- دکتر هادی پیغمبردوست ، استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
414- دکتر سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
415- فاطمه پیغمبری
416- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
417- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
418- حمیدرضا پیکری
419- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
420- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
421- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
422- خسرو پیله وریان
423- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
424- دکتر بهرام پیمان نیا ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
425- مسلم پیمانی
426- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
427- دکتر یعقوب پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
428- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- سعید تابش
2- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
3- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
4- دکتر فریبا تابع بردبار
5- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
6- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
9- دکتر محمد تاتار ، استاد و معاون پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
11- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
12- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
13- دکتر بهجت تاج الدین ، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
14- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
15- دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
16- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
17- دکتر کیهان تاج الدینی ، Professor, Sheffield Hallam University, UK
18- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
19- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس سازمان هواشناسی ایران
20- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
21- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
22- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
23- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
24- سیمین تاج شریفی فر
25- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
26- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
27- گلنار تاجدار
28- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
29- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
30- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
31- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
32- دکتر افسانه تاجیک ، دکترای استعداد درخشان مشاوره و راهنمایی
33- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
34- وحید تادیبی
35- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
36- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
37- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
38- دکتر محمدجعفر تارخ ، استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
39- دکتر غفار تاری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
40- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
41- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
42- دکتر مهدی تازه ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
43- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
44- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
45- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
46- دکتر سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
47- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
48- امیر تبادکانی
49- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
50- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
51- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
52- دکتر مریم تبرزد ، Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology, Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Science, Iran
53- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
54- رضا تبریزی
55- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
56- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
57- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
58- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
59- حسین تبیانیان
60- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
61- ناصر تجبر
62- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
63- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
64- دکتر حبیب تجلی ، Biophotonics Research Center, Islamic Azad University, Tabriz Branch,Tabriz, Iran
65- دکتر سیداحمد تجلی ، استادیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
66- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
67- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
68- هوبه تحویلداری
69- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
70- دکتر بهزاد تخم چی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
71- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
72- اعظم تدین
73- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
74- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
75- پروفسور محمودرضا تدین ، استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
76- دکتر مهدی تدین ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
77- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
78- دکتر میثم تراب مستعدی ، Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran-Iran
79- حسین ترابزاده خراسانی
80- دکتر امیر ترابی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
81- دکتر بهنام ترابی ، دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات
82- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
83- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
84- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
85- صدیقه ترابی
86- فاطمه ترابی
87- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران
88- قدرت ترابی
89- محمد مهدی ترابی
90- دکتر محمدعلی ترابی ، Associate professor , University of Tabriz
91- مرتضی ترابی
92- یوسف ترابی
93- دکتر مسعود ترابی آزاد ، دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
94- دکتر کاملیا ترابی زاده
95- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
96- دکتر ندا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
97- دکتر موسی ترابی گیگلو
98- دکتر علی ترابیان ، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
99- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
100- بختیار ترتیبیان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
101- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
102- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
103- آرش ترک سامنی ، استادیار
104- بهروز ترک لادانی
105- فرشید ترکاشوند
106- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
107- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
108- دکتر احمد ترکمان ، استادیار، عضو هیات علمی
109- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
110- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
111- دکتر پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
112- محمدرضا ترکی
113- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
114- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
115- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
116- مهدی ترمه باف ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
117- دکتر حسنعلی ترنج ، پژوهشگر مستقل
118- دکتر حافظ تره باری ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
119- دکتر محمد مهدی تسخیری ، استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم
120- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
121- دکتر علی تسلیمی ، دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
122- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
123- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
124- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
125- بهنام تشکری
126- دکتر سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
127- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
128- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
129- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
130- دکتر میثاق تصوری
131- دارا تفضلی
132- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
133- شجاع تفکری رضایی
134- شاهین تفنگدارزاده
135- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
136- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
137- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
138- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
139- پروفسور محمد حسین تقدیسی ، استاد
140- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
141- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
142- دکتر محمدرضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
143- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
144- دکتر علی اکبر تقوایی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
145- دکتر مسعود تقوایی ، استاد، دانشگاه اصفهان
146- ویدا تقوایی
147- مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
148- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
149- دکتر حسین تقوی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
150- دکتر حسین تقوی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
151- رضا تقوی
152- سید علی تقوی
153- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
154- دکتر سید محمدرضا تقوی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
155- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
156- دکتر علی تقوی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
157- علی تقوی ، ریاست نمایندگی گرگان در جامعه المصطفی
158- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
159- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
160- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
161- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
162- دکتر مسعود تقوی ، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر
163- دکتر مهدی تقوی ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
164- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
165- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
166- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
167- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
168- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
169- دکتر بهاره تقوی نژاد ، استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه اصفهان
170- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
171- علی اکبر تقی پور
172- دکتر علیرضا تقی پور ، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان
173- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
174- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
175- دکتر صمد تقی پور بروجنی ، استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
176- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
177- دکتر محمد تقی پور(متولد تالش) ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
178- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
179- محمد جواد تقی پوریان ، دکتری مدیریت بازرگانی
180- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
181- دکتر ابراهیم تقی زاده ، استاد
182- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
183- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
184- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
185- دکتر قاسم تقی زاده
186- کتایون تقی زاده
187- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
188- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
189- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
190- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
191- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
192- دکتر هدایت الله تقی زاده ، استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
193- دکتر هدایت اله تقی زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
194- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
195- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
196- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
197- دکتر مریم تقی زاده دهکردی ، استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
198- دکتر مهرداد تقی زاده منظری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
199- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
200- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
201- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
202- دکتر فاطمه تقی یاره ، دانشیار دانشگاه تهران
203- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
204- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
205- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
206- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
207- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
208- دکتر عبدالقادر تکه ئی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
209- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
210- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
211- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
212- دکتر مجید تلخابی ، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
213- محمدرضا تمامگر
214- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
215- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
216- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
217- محمدرضا تمدن
218- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
219- عباس تمیزی
220- دکتر مرتضی تمیزی فر ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت
221- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
222- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
223- دکتر حمید تنکابنی ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
224- میلاد تنها
225- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
226- فرهاد تنهای رشوانلو
227- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
228- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
229- دکتر مرتضی تهامی پور
230- دکتر مرتضی تهامی پورزرندی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
231- محمد مهدی تهرانچی
232- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
233- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
234- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
235- هادی تهرانی
236- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
237- دکتر علی تهرانی فر ، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
238- دکتر یحیی تهمتن ، دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی
239- دکتر علیرضا تهور ، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
240- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
241- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
242- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
243- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
244- دکتر محمدعلی توانائی ، دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
245- دکتر حسین توانایی ، استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
246- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
247- مجتبی توانگر
248- معصومه توانگر
249- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
250- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
251- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
252- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
253- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
254- دکتر عبدالعلی توجهی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
255- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
256- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
257- سمیه توحیدلو
258- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
259- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
260- دکتر محمدعلی توحیدی ، آمر گروه پژوهشی فقه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
261- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
262- دکتر سیدستار توحیدی فر ، استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
263- علی توحیدی مقدم
264- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
265- دکتر حیدر تورانی ، استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
266- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
267- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
268- دکتر محمود تورچی ، استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
269- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
270- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
271- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
272- دکتر محمدمهدی توسلی ، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
273- دکتر منوچهر توسلی نائینی
274- ایرج توسلیان
275- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
276- علی توفیق ، کارشناس نشریه الهیات شهر
277- فیروز توفیق
278- امید توفیقی
279- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
280- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
281- علی اصغر توفیقی
282- دکتر پیوند توفیقی بروجنی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
283- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
284- دکتر سیدمحمدعلی توکل ، استاد دانشگاه تهران
285- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
286- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
287- علی توکلان
288- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
289- احسان توکلی
290- دکتر امید توکلی
291- امید توکلی
292- حمیدرضا توکلی
293- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
294- علی توکلی
295- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
296- غلامحسین توکلی
297- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
298- دکتر فائزه توکلی
299- فایزه توکلی
300- ماه گل توکلی
301- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
302- محمد جواد توکلی
303- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
304- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
305- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
306- دکتر منصور توکلی
307- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
308- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
309- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
310- دکتر سیدسعید توکلی افشاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
311- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta) Electrical & Computer Engineering Department
312- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
313- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
314- محمدرضا توکلی شوشتری
315- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
316- محمدرضا توکلی صابری
317- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد، دانشگاه تهران، ایران
318- دکتر جمیله توکلی نیا ، عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
319- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
320- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
321- امیر توکمه چی
322- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
323- روح الله تولایی
324- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
325- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
326- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
327- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
328- نوین تولایی ، دانشیار
329- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
330- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
331- سید مجید تولیت ابوالحسنی
332- نویرا تومانیان
333- چنگ تونگ ، استاد
334- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
335- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه ها در شهر تهران-دارای دو مدرک کارشناسی ارشد(حقوق مالی- مدیریت مالی) -عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان - نویسنده،مشاور وداور مقالات- آشنا با چند زبان
336- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
337- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
338- کاوه تیمورنژاد
339- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
340- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
341- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
342- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
343- حمید رضا تیموری
344- مهندس سحر تیموری
345- سعید تیموری
346- دکتر شراره تیموری
347- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
348- فاطمه تیموری
349- فرشته تیموری
350- دکتر مصطفی تیموری ، استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
351- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
352- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
353- رضا تیموری فعال ، استاد
354- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
355- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر سید عبدالحمید ثابت ، رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
4- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
5- مهرداد ثابت
6- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
7- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
9- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
10- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
11- دکتر سیدمهدی ثاقبیان ، استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
12- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
13- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
14- فرهاد ثبوتی
15- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
16- پروفسور یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
17- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
18- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
19- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
20- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
21- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
22- دکتر فاطمه ثقفی ، دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
23- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
24- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
25- دکتر محمود رضا ثقفی ، گروه آموزشی، معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
26- مراد ثقفی
27- دکتر هادی ثقفی اصفهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
28- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
29- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
30- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
31- دکتر حسن ثقفیان ، استادیار
32- دکتر حسن ثقفیان
33- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
34- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
35- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
36- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
37- دکتر مرضیه ثمره هاشمی ، استادیار بخش مهندسی آب
38- داود ثمری
39- دکتر جعفر ثمری صفا ، دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان
40- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
41- دکتر ابراهیم ثنائی
42- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
43- نوید ثنایی
44- باقر ثنایی ذاکر
45- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
46- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- دکتر قاسم جابری پور ، Shahid Beheshti University
5- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- محسن جاجرمی زاده
7- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
8- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
9- کاوه جاسب
10- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
11- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
12- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
13- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
14- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
15- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
16- سحر جامی
17- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
18- دکتر مونا جامی پور ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)
19- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
20- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
21- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
22- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
23- رکسانا جان قربان
24- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
25- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
26- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
27- دکتر مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
28- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
29- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
30- عسکر جانعلی زاده
31- دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
32- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
33- دکتر محمد جانفدا ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
34- پرهام جانفشان
35- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
36- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
37- دکتر حسین جانمحمدی
38- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
39- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
40- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
41- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
42- محمد جاودان
43- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
44- دکتر موسی جاودان ، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
45- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
46- دکتر تقی جاودانی گندمانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
47- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
48- دکتر حامد جاودانیان ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
49- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
50- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
51- دکتر محمدجواد جاوید ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
52- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
53- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
54- علی جاویدانه
55- دکتر فرهاد جاویدراد ، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
56- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
57- دکتر محمد جاویدی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
58- دکتر نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
59- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
60- دکتر امین جایدری ، دانشگاه لرستان
61- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
62- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
63- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
64- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
65- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
66- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
67- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
68- ایرج جباری
69- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
70- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
71- حمید جباری
72- دکتر علی جباری
73- دکتر علی جباری ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
74- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
75- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
76- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار گروه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
77- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
78- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
79- دکتر نجم الدین جباری ، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، ایران
80- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
81- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
82- عباسعلی جباری ثانی
83- تقی جباری فر
84- دکتر منصور جباری قره باغ ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
85- مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
86- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
87- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
88- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
89- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
90- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
91- پروفسور پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
92- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
93- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
94- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
95- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
96- محمد جرادت
97- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
98- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
99- سیدحمید جزایری
100- علی جزایری
101- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
102- دکتر نسرین جزنی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
103- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
104- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
105- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
106- امیر جعفرپور
107- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
108- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
109- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
110- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
111- ندا جعفرپور ، کارشناس
112- دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی ، استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
113- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
114- جعفر جعفرزاده
115- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
116- علی جعفرزاده
117- دکتر علی اصغر جعفرزاده ، استاد، دانشگاه تبریز
118- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
119- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
120- میثم جعفرزاده
121- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
122- فروزنده جعفرزاده پور
123- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
124- سهیل جعفرصالحی
125- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
126- دکتر احمد جعفرنژاد ، استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
127- دکتر احمد جعفرنژاد ، استادیار مهندسی کشاورزی
128- امیرعلی جعفرنژاد
129- حسين جعفري
130- حسين جعفري
131- سيداصغر جعفري
132- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
133- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
134- دکتر ابوالفضل جعفری ، استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
135- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
136- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
137- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
138- دکتر افشار جعفری ، دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
139- امین جعفری
140- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
141- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
142- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
143- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
144- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
145- جواد جعفری
146- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
147- دکتر حسن جعفری ، Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran
148- حسین جعفری
149- دکتر حسین جعفری ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
150- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
151- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
152- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
153- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
154- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
155- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
156- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
157- دکتر سیدمحمدباقر جعفری ، دانشگاه تهران
158- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
159- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
160- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
161- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
162- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
163- علی جعفری
164- دکتر علی جعفری
165- دکتر علی جعفری ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
166- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
167- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
168- علی اصغر جعفری
169- دکتر علی اکبر جعفری ، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.
170- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
171- دکتر علی اکبر جعفری
172- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
173- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
174- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
175- غلام حسین جعفری
176- کبری جعفری
177- پروفسور محمد جعفری ، گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی
178- محمد جعفری
179- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
180- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
181- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
182- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
183- مهندس محمدرضا جعفری
184- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
185- دکتر محمدمهدی جعفری ، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
186- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
187- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
188- مرتضی جعفری
189- دکتر مرتضی جعفری ، معاون پژوهشی و سرپرست گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
190- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
191- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
192- دکتر نسرین جعفری
193- دکتر حمیده جعفری پاورسی
194- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
195- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
196- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
197- دکتر شیما جعفری دهقی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
198- دکتر محمود جعفری دهقی ، استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
199- دکتر افشین جعفری دهکردی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
200- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
201- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
202- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
203- پروفسور احمد جعفری صمیمی ، استاد
204- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
205- احسان جعفری فر
206- نسرین جعفری گلستان
207- محسن جعفری مذهب
208- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
209- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
210- دکتر محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
211- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
212- سعيد جعفری نیا
213- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
214- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
215- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
216- دکتر رسول جعفریان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
217- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
218- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
219- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
220- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
221- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
222- هانیه سادات جعفریه ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
223- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
224- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
225- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
226- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
227- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
228- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
229- دکتر حسن جلالی
230- سپهر جلالی
231- دکتر سید مجتبی جلالی ، استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
232- دکتر سید محمد جلالی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
233- پروفسور علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
234- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
235- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
236- محمد امین جلالی
237- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
238- دکتر محمود جلالی
239- وحیدرضا جلالی
240- دکتر یدالله جلالی پندری ، دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
241- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
242- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
243- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
244- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
245- پروفسور حسین جلالی فر ، Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
246- علیرضا جلالی فراهانی
247- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
248- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
249- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
250- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
251- سیداحمدرضا جلالی نائینی
252- محمدرضا جلالی ندوشن
253- دکتر سعید جلالی هنرمند ، Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran
254- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
255- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
256- دکتر محمدحسن جلالیان ، دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران
257- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
258- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
259- دکتر سیدعبدالمجید جلایی ، استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
260- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
261- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
262- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
263- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
264- پروین جلیلوند
265- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
266- حمید جلیلوند
267- محسن جلیلوند
268- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
269- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
270- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
271- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
272- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
273- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
274- دکتر عادل جلیلی ، استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
275- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
276- حمید جلیلی راثی
277- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
278- سمانه جلیلی صدرآباد
279- هاشم جلیلی صفریان
280- پروفسور علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
281- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
282- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
283- عزیز جلیلی هریس ، فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
284- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
285- دکتر شهرام جلیلیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
286- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
287- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
288- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
289- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
290- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
291- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
292- دکتر منصور جم زاد ، Sharif University of Technology
293- الهام جم زاده
294- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
295- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
296- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
297- دکتر مجید جمال امیدی
298- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
299- فریبرز جمالزاد فلاح
300- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
301- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
302- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
303- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
304- دکتر علی اکبر جمالی ، گروه مهندسی شیمی دانشگاه امام حسین
305- غلامرضا جمالی
306- فرید جمالی
307- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
308- مسعود جمالی آشتیانی
309- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
310- دکتر فرید جمالی شینی ، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
311- مهدی جمالی نژاد
312- ابوذر جمالی نیا
313- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
314- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
315- رسول جمشيدي
316- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
317- بهاره جمشیدی
318- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
319- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
320- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
321- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
322- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
323- دکتر امین رضا جمشیدی ، استاديار گروه مهندسي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي شهيد سليماني (كرمان)
324- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
325- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
326- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
327- سلیمان جمشیدی
328- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
329- دکتر هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
330- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
331- مهندس محسن جمشیدی زرمهری
332- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
333- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
334- همایون جمشیدیان ، استادیار
335- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
336- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
337- دکتر نبی جمعه زاده ، Department of Medical Bacteriology, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
338- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
339- دکتر فرهاد جمهری ، استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
340- دکتر سارا جمهوری ، دانشیار گروه آمار دانشگاه بیرجند
341- سید مهدی جمیلی
342- رزیتا جمیلی اسکویی
343- دکتر حسین جناآبادی ، استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
344- نسرین جناب آقا
345- بهروز جنت
346- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
347- محسن جنتی
348- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
349- دکتر محمد جنتی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
350- سیما جنتیان
351- پروفسور غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
352- دکتر تراب جنگی قهرمان ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
353- دکتر المیرا جنوی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
354- حامد جنیدی
355- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
356- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
357- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
358- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
359- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
360- عباس جهان بخشی
361- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
362- علی جهان بینی
363- پروفسور احمد جهان لتیباری ، استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
364- دکتر عاطفه جهان محمدی ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
365- محمدرضا جهان میری
366- حمید جهانبخش
367- دکتر عباس جهانبخش ، استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
368- دکتر سعید جهانبخش اصل ، استاد- دانشگاه تبریز
369- جلال جهانبخشی
370- آرزو جهانبین
371- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
372- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
373- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
374- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
375- دکتر آزیتا جهانشاد ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی
376- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
377- دکتر محسن جهانشاهی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
378- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
379- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
380- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
381- دکتر اسفندیار جهانگرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
382- نصرالله جهانگرد
383- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
384- جواد جهانگیر
385- دکتر غلامحسین جهانگیر ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
386- محمد حسین جهانگیر
387- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
388- دکتر هاشم جهانگیر ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
389- دکتر سکینه جهانگیرزاده ، استادیار گروه مهندسی برق - موسسه آموزش عالی کارون
390- دکتر احمد جهانگیری ، استاد، دانشگاه تبریز
391- دکتر حمید رضا جهانگیری
392- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
393- دکتر عبدالحمید جهانگیری
394- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
395- دکتر علیرضا جهانگیری ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
396- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
397- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
398- محسن جهانگیری
399- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
400- دکتر مهدی جهانگیری ، استادیار
401- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
402- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
403- دکتر علیرضا جهانگیریان ، استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
404- عليرضا جهاني
405- دکتر داود جهانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
406- عباسقلی جهانی
407- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
408- دکتر مهدی جهانی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
409- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
410- دکتر فاطمه جهانی شکیب ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
411- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
412- دکتر مجتبی جهانیان ، PhD Student Mojtaba Jahanian
413- دکتر شهیده جهانیان سادات محله ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
414- نوید جهدی
415- نوید جهدی
416- مهندس نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
417- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
418- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
419- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
420- دکتر سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
421- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
422- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
423- اکبر جوادی
424- ایرج جوادی
425- دکتر سامان جوادی
426- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
427- دکتر سیدمحمد جوادی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
428- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
429- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
430- دکتر محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
431- محمد جوادی
432- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
433- ولی جوادی آذر خیاوی ، مربی گروه هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
434- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
435- دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی
436- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران.
437- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
438- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
439- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
440- فرناز جوادی گرگری
441- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
442- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
443- مهندس حجت اله جوادیان ، ریاست مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
444- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
445- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
446- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
447- مجید جوادیان زاده ، .
448- دکتر سهیلا جوادیان فرزانه ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
449- عباس جوارشکیان
450- عباس جوارشکیان ، دانشیار
451- دکتر محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
452- فرهاد جوان
453- دکتر جعفر جوان ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
454- دکتر فرهاد جوان ، دکتری دانشگاه خوارزمی
455- دکتر محمد جوان ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
456- محمدرضا جوان
457- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
458- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
459- دکتر هنرمند جوان بخت ، بازنشسته علوم پزشکی
460- عبدالرضا جوان جعفری
461- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
462- دکتر غلام جوان دولوئی ، استادیار؛ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
463- علی جوان فروزنده
464- جواد جوان مجیدی
465- دکتر محمد جوان نیک خواه ، استاد، دانشگاه تهران
466- دکتر محمد حسن جوانبخت ، دانشیار علوم تغذیه گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
467- دکتر مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
468- دکتر سپیده جوانشیر ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
469- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
470- دکتر محمد جوانشیر گیو ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
471- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
472- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
473- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
474- دکتر سهیلا جوانمرد ، عضئ هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
475- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
476- دکتر حجت اله جوانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا
477- نادر جوانی
478- دکتر وجیهه جوانی
479- محمود جوانی پور
480- دکتر اصغر جوانی جونی ، دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان
481- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
482- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
483- سعید جواهرزاده
484- فرید جواهرزاده
485- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
486- دکتر بختیار جواهری ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
487- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
488- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
489- مجید جواهری ، کارشناس دانشنامه ادبیات عرب
490- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
491- محمدرضا جودت
492- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
493- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
494- دکتر محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
495- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
496- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
497- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
498- دکتر سیدعلی جوزی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
499- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
500- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
501- دکتر بهرام جوکار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
502- جلیل جوکار ، مدیر گروه آموزشی هنر اسلامی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
503- طاهره جوکار ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
504- علی اکبر جوکار
505- منوچهر جوکار
506- مهدی جوکار
507- دکتر نجف جوکار ، استاد دانشگاه شیراز
508- دکتر عیسی جوکار سرهنگی ، دانشیار
509- دکتر عباداله جولائی ، کارشناس مجله
510- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
511- دکتر فریبرز جولای ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران
512- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
513- سمیه جولایی
514- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
515- کامران جوهری
516- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
517- دکتر وحید جوهری مجد ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه تربیت مدرس
518- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
519- دکتر مرتضی جیریایی شراهی ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

چ

1- دکتر جعفر چابک پور ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
2- دکتر مرتضی چاجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
3- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
4- دکتر ویدا چالوی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گروه باغبانی
5- فیلیکس چان ، استاد
6- محمدتقی چاوشی
7- دکتر حسن چاوشیان ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان
8- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
9- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
10- رامیار چتانی
11- علی چراغعلی خانی ، استادیار
12- اکبر چراغی
13- علی چراغی
14- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
15- رحیم چرخی ، استادیار گروه نگارگری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
16- دکتر جواد چزگی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
17- دکتر جهانگیر چشم آور ، استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور
18- دکتر کیانوش چقامیرزا ، Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran
19- کیانوش چقامیرزا
20- مجید چگنی
21- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
22- دکتر غلامرضا چگنی زاده ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
23- دکتر محمدعلی چلونگر ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
24- دکتر تورنگ چماچم ، مربی بخش هنر و معماری موسسه آموزش عالی هنر شیراز
25- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
26- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
27- اسماعیل چمنی
28- دکتر امین چمنی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
29- دکتر ریحانه چمنی ، استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
30- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
31- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
32- دکتر حسین چناری ، رئیس دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
33- دکتر محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
34- چینگ چنگ لی
35- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
36- طاهره چنگیز
37- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
38- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
39- فرهاد چنگیزی
40- وحید چنگیزی
41- بنویت چنیاس
42- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار دانشگاه دفاع ملی
43- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
44- منوچهر چهاردولی
45- دکتر سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
46- دکتر سعید چهرآزاد ، فوق دکترا روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران
47- سیروس چهرازی
48- دکتر عبدالکریم چهرگانی راد ، استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران
49- شیما چهره ئی
50- دکتر فاطمه چهکندی ، دانشگاه بیرجند
51- دکتر مجید چهکندی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
52- دکتر آزاده چوب فروش زاده ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
53- دکتر شهلا چوبچیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
54- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
55- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
56- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
57- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
58- شمهونا چودهاری
59- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
60- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
61- دکتر احسان چیت ساز ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
62- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
63- محمد جواد چیت ساز
64- دکتر منوچهر چیت سازان ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
65- دکتر هستی چیت سازان ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
66- دکتر امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
67- علیرضا چیت سازیان
68- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
69- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
70- رحیم چینی پرداز
71- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سلما حائری ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
2- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
3- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
4- محمدرضا حائری مازندرانی
5- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
6- دکتر محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
7- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
10- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- مهران حاتم
13- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
14- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
15- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
16- دکتر جواد حاتمی ، استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس
17- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18- دکتر حسین حاتمی ، İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
19- سهیل حاتمی
20- دکتر علی اصغر حاتمی ، هیئت علمی دانشگاه شیراز
21- فرزاد حاتمی
22- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
23- دکتر محمد حاتمی
24- محمدرضا حاتمی
25- مهندس عاطفه حاتمی ساربان ، کارشناس دبیرخانه کنفرانس ها و سمینار های بین المللی
26- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
27- عادل حاتمی مربینی
28- پروفسور حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
29- دکتر سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
30- دکتر سیدحسن حاتمی نسب ، استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران
31- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
32- دکتر طاهره حاج ابراهیمی ، دانشیار گروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
33- دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی ، استاد دانشگاه اصفهان
34- دکتر محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
35- مهندس محمدرضا حاج بابایی ، دانشجوی دکتری عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
36- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
37- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
38- دکتر موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
39- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
40- اصغر حاج سقطی
41- خسرو حاج صادقی
42- پروفسور محمد حاج عباسی ، Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan Iran
43- پروفسور محمدعلی حاج عباسی
44- مهندس حامدرضا حاج قاسم ، کارشناس ارشد عمران(آب و سازه های هیدرولیکی) دانشگاه خوارزمی تهران
45- مهندس زینب حاجری ، نائب رئیس موسسه آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
46- دکتر نادر حاجلو ، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
47- علي حاجي آقا بزرگي
48- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
49- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
50- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
51- دکتر رضا حاجی آقایی ، دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
52- محسن حاجی آقایی
53- مصطفی حاجی آقایی کشتلی
54- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
55- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
56- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
57- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
58- دکتر حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
59- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
60- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
61- دکتر بهمن حاجی پور
62- خلیل حاجی پور
63- وحید حاجی پور
64- دکتر محسن حاجی تبار ، استادیار
65- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
66- دکتر مهرداد حاجی حسنی ، استادیار مشاوره و راهنمایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
67- دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
68- دکتر منصور حاجی حسینلو ، عضو هيئت علمی گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
69- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
70- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
71- دکتر علی حاجی خانی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
72- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
73- طیبه حاجی رضایی
74- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشکده علوم پزشکی گروه بیو استاتیک دانشگاه تربیت مدرس
75- مهندس احمد حاجی زاده ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
76- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
77- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
78- محمدامین حاجی زاده ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
79- دکتر یعقوب حاجی زاده ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
80- دکتر فاضل حاجی زاده ابراهیمی ، مربی گروه صنایع دانشگاه صنعتی قم
81- دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
82- پروفسور ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
83- اکبر حاجی زاده مقدم ، دانشیار
84- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
85- دکتر محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
86- حسین حاجی سلطانی
87- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
88- دکتر علی محمد حاجی شعبانی ، Professor, Yazd University
89- دکتر علی حاجی شمسایی ، دانشگاه ازاد اسلامی
90- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
91- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
92- پروفسور مسعود حاجی علیلو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
93- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
94- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
95- دکتر حمیدرضا حاجی قنبر ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
96- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
97- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
98- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
99- دکتر عباسعلی حاجی کریمی ، دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
100- هومن حاجی کندی
101- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
102- دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
103- دکتر سید داود حاجی میررحیمی
104- دکتر رحمت حاجی مینه ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
105- دکتر علی حاجی نژاد ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
106- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
107- دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
108- دکتر خدیجه حاجیان ، استادیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
109- دکتر حمید حاجیان پور ، دانشیار-دانشگاه شیراز
110- دکتر رضا حاجیان حسین آبادی ، استادیار گروه علوم قرآن و نهج البلاغه دانشگاه پیام نور
111- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، استاد مدعو گروه معماری دانشگاه فنی و حرفه ای
112- زهره حاجیان فروشانی
113- دکتر علیرضا حاجیان نژاد ، دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران
114- دکتر ابراهیم حاجیانی ، دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
115- دکتر فرخ حاجیانی ، استاد دانشگاه شیراز
116- دکتر محمود حاجیانی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
117- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
118- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
119- دکتر فتانه حاجیلو ، استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
120- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
121- معصومه حافظ رضازاده
122- مجتبیض حافظ مکی
123- دکتر محمدرضا حافظ نیا ، استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
124- احمد حافظی ، مدرس
125- اکرم حافظی
126- رحمت الله حافظی
127- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
128- فردین حافظی
129- دکتر محمدرضا حافظی ، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
130- مهندس سولماز حافظی زاده
131- دکتر ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
132- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
133- دکتر مژده حاکمی والا
134- دکتر مهدی حامد سقایان ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
135- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
136- سمانه حامدی ، استادیار
137- شمیسا حامدی
138- دکتر فرزانه حامدی
139- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
140- مهدی حامدی ، مربی گروه آموزشی نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
141- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
142- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
143- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
144- دکتر پریا حبرانی ، دانشیار روان پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
145- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
146- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
147- پروفسور فرح حبیب ، استاد تمام
148- دکتر قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
149- پروفسور علی حبیب الله زاده ، دانشکده مواد دانشگاه سمنان
150- دکتر رضا حبیب اله گرمابکی
151- دکتر راضیه حبیب پور ، استادیار گروه پژوهشی صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
152- دکتر اصحاب حبیب زاده ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
153- دکتر توکل حبیب زاده ، دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)
154- طاهر حبیب زاده
155- دکتر محمدجعفر حبیب زاده ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
156- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
157- دکتر سیداحمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
158- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
159- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
160- دکتر سعید حبیبا ، استاد دانشگاه تهران
161- عـزیزاله حبیبی
162- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
163- دکتر احسان اله حبیبی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
164- بهروز حبیبی
165- بیوک حبیبی ، پروفسور
166- پروفسور جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
167- حمیدرضا حبیبی
168- خسرو حبیبی
169- دکتر رضا حبیبی ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
170- دکتر زهره حبیبی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
171- دکتر سیدمحسن حبیبی ، Professor of Urban Design and Planning, Tehran University
172- دکتر عبدالحمید حبیبی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران
173- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
174- دکتر علیرضا حبیبی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه رازی
175- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
176- دکتر فاتح حبیبی ، دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
177- دکتر فهیمه حبیبی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
178- دکتر کیومرث حبیبی ، دانشیار
179- محمدحسین حبیبی
180- دکتر محمود حبیبی ، نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
181- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
182- دکتر مهدی حبیبی ، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
183- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
184- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
185- هنگامه حبیبی
186- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
187- جواد حبیبی تبار
188- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
189- مهدی حبیبی دوست
190- صابر حبیبی سوادکوهی
191- آرش حبیبی لشکری
192- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
193- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
194- دکتر مجید حبیبی نوخندان
195- عزیز حبیبی ینگجه
196- دکتر میقات حبیبیان ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری
197- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
198- دکتر سعید حبیبیان دهکردی ، دانشیار علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
199- سمیه حجابی
200- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
201- دکتر مسعود حجاریان
202- الهه حجازی ، دانشیار
203- دکتر جلال حجازی ، استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
204- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
205- دکتر رضوان حجازی ، استاد دانشگاه الزهرا
206- دکتر سحاب حجازی
207- دکتر سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
208- دکتر سیدرضا حجازی ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
209- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
210- کیوان حجازی
211- مجید حجازی
212- دکتر محمد امین حجازی ، دانشیار موسسه بیوتکنولوژی شمال غرب
213- دکتر مهرداد حجازی ، دانشیار- دانشگاه اصفهان
214- دکتر میرجلیل حجازی ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
215- دکتر نصرت حجازی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
216- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
217- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
218- دکتر شیرین حجازیان ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
219- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
220- عیسى حجت ، استاد تمام
221- دکتر عیسی حجت ، استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
222- محمدمهدی حجت
223- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
224- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
225- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
226- دکتر یوسف حجت ، استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس
227- دکتر فرخ حجت کاشانی ، استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
228- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
229- سعید حجتی
230- سعید حجتی
231- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
232- دکتر سید محمد علی حجتی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
233- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
234- دکتر غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
235- دکتر محمد حجتی ، عضو هیات علمی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
236- دکتر ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
237- دکتر راضیه حجتی زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان
238- وحید حجتی نیکو
239- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
240- دکتر محمد حجی پور ، دانشگاه بیرجند
241- دکتر جواد حداد
242- رحیم حداد
243- رضا حداد
244- دکتر عبدالحسین حداد
245- دکتر فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
246- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
247- دکتر کریم حداد ایرانی نژاد ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
248- دکتر محسن حداد سبزوار ، استاد / دانشگاه فردوسی مشهد
249- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
250- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
251- دکتر حسن حدادپور ، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
252- دکتر غلامرضا حدادچی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
253- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
254- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
255- دکتر هدایت الله حدادی ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
256- دکتر وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
257- دکتر مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
258- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
259- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
260- هدی حدیدی ، کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
261- دکتر سعید حدیدی مود ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
262- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
263- دکتر عباس حری ، استادیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
264- بهمن حری امینی
265- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
266- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
267- مهدی حریری ، استادیار
268- دکتر نجلا حریری ، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
269- دکتر زینب حزباوی
270- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
271- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
272- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
273- دکتر سعید حسام پور ، استاد دانشگاه شیراز
274- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
275- ابوذر حسامپور ، مدیر داخلی فصلنامه
276- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
277- دکتر وحیده حسامی ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
278- دکتر عبدالرزاق حسامی فر ، استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
279- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
280- دکتر رضا حسان ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات
281- دکتر مصطفی حسرتی ، دانشیار، دانشگاه رازی
282- دکتر ابوالفضل حسن آبادی
283- دکتر علی حسن آبادی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
284- دکتر علی حسن آبادی
285- میرزا حسن الزمان
286- دکتر علی حسن بگی ، دانشیار دانشگاه اراک
287- دکتر ابراهیم حسن بیگی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
288- دکتر جعفر حسن پور ، دانشیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
289- دکتر حسن حسن پور ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
290- دکتر حسین حسن پور ، استاد تمام علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
291- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
292- دکتر حمید حسن پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ایران
293- دکتر حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
294- دکتر حمید حسن پور ، گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه
295- زینب حسن پور
296- شهاب حسن پور
297- دکتر فرزاد حسن پور
298- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
299- دکتر مهدی حسن پور ، استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
300- سمیه حسن پور دربان
301- محمد حسن زاده
302- دکتر اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
303- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
304- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
305- حامد حسن زاده
306- دکتر حسن حسن زاده ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
307- حجة الاسلام حسین حسن زاده ، استادیار
308- حمیدرضا حسن زاده
309- دکتر رضا حسن زاده ، استادیار گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی روزبهان ساری
310- دکتر رمضان حسن زاده ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
311- دکتر سعید حسن زاده ، دانشگاه صنعتی قم
312- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
313- عاطفه حسن زاده
314- عليرضا حسن زاده
315- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
316- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
317- دکتر علیرضا حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
318- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
319- دکتر محمد حسن زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
320- محمد حسن زاده
321- دکتر مهدی حسن زاده ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد
322- دکتر نادر حسن زاده ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
323- نیما حسن زاده ، رئیس سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون ورزش‌های همگانی
324- دکتر یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
325- حمید حسن زاده اصفهانی
326- دکتر محمدکاظم حسن زاده اقدم ، University of Guilan
327- علی حسن زاده خوئی
328- مجتبی حسن زاده دلوئی
329- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
330- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
331- دکتر رضا حسن ساجدی ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
332- دکتر مهدی حسن شاهیان ، استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
333- دکتر کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
334- دکتر نرگس حسن مرادی ، دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال، تهران
335- دکتر عامل حسن مظاهری ، جامعه المصطفی العالمیه
336- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
337- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
338- دکتر صادق حسن نیا ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
339- دکتر علی حسن نیا ، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
340- دکتر محمدرضا حسنائی ، استاد گروه آموزشی انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
341- دکتر کریم حسنپور ، استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
342- دکتر مهسا حسنپور کاشانی ، استادیار گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
343- دکتر محمدرضا حسندخت ، استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.
344- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
345- دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری ، استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
346- حامد حسنلو
347- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
348- دکتر محمد حسنوند ، دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران
349- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
350- دکتر رضا حسنوی ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
351- آرمان حسنی ، استادیار
352- دکتر ابوالفضل حسنی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
353- امیر حسنی
354- دکتر بهروز حسنی ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
355- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
356- دکتر سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
357- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
358- سیدرضا حسنی
359- دکتر عباس حسنی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه
360- حجة الاسلام عبدالله حسنی
361- دکتر عبدالله حسنی ، فرمانده کل نیروی انتظامی استان سمنان
362- حجة الاسلام عبداله حسنی
363- علی حسنی
364- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
365- دکتر محمد حسنی ، استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
366- محمدجواد حسنی
367- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
368- دکتر محمدرضا حسنی آهنگر ، رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع)
369- دکتر پیمان حسنی ابهریان
370- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
371- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
372- دکتر احمد حسنی رنجبر ، استاد دانشگاه خوارزمی، تهران
373- دکتر عبدالرحمن حسنی فر ، هیات علمی
374- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
375- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
376- مصطفی حسنیان ، کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران
377- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
378- طاهره حسومی ، استادیار
379- دکتر علیرضا حسیبی ، رئیس قسمت فضای سبز شهرداری منطقه 12 تهران
380- دکتر زهرا حسین آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان بلوچستان
381- دکتر رضا حسین آرا
382- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
383- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
384- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
385- دکتر داود حسین پور ، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
386- دکتر رضا حسین پور
387- سعید حسین پور
388- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
389- سیدمحمدمهدی حسین پور ، دانش آموخته دکتری مذاهب کلامی
390- دکتر علیرضا حسین پور ، استاد، دانشگاه شهرکرد
391- دکتر محمد حسین پور ، دانشیار گروه مدیریت آموزشی
392- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
393- مرتضی حسین پور امام
394- دکتر حسن حسین پور جاجرم ، استاد بیماریهای دهان ، فک و صورت _ دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
395- محمدجواد حسین پورفرد
396- علی اکبر حسین جانی
397- دکتر مسعود حسین چاری ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
398- عباسعلی حسین خانزاده
399- دکتر عباسعلی حسین خانزاده ، دانشیار روان شناسی دانشگاه گیلان
400- الهام حسین خانی
401- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
402- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
403- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
404- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
405- حسن حسین زاده
406- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
407- دکتر سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
408- دکتر سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
409- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
410- دکتر علی حسین حسین زاده ، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
411- دکتر غلامعلی حسین زاده ، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
412- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
413- متین حسین زاده
414- دکتر محبوبه سادات حسین زاده ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
415- محمد حسین زاده
416- محمدرضا حسین زاده
417- مریم حسین زاده
418- دکتر وحید حسین زاده ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
419- یوسف حسین زاده تروان
420- دکتر علی حسین زاده دلیر ، استاد، دانشگاه تبریز
421- دکتر کریم حسین زاده دلیر ، استاد گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
422- دکتر بهرام حسین زاده سامانی ، دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
423- دکتر فرانک حسین زاده سلجوقی ، دانشیار دانشکده ریاضی،آمار و علوم كامپیوتر
424- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار دانشگاه الزهرا
425- سارا حسین زاده قشلاقی
426- دکتر علی حسین زاده کاشان ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
427- دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر ، استاد
428- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
429- دکتر فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
430- دکتر نسیم حسین زاده نصرتی ، مدرس مدعو.گروه مدیریت و حسابداری.موسسه آموزش عالی سراج
431- دکتر احمد حسین شریفی ، استاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، قم، ایران.
432- دکتر رضوان حسین قلی زاده ، دانشیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
433- دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
434- دکتر حمید حسین نژاد ، دبیر پژوهشی گروه عمومی
435- دکتر زهرا حسین نژاد ، رئیس انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
436- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
437- دکتر سلطان حسین نوری ، دکتری فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام
438- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
439- دکتر علی حسینخانی ، دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
440- دکتر مرتضی حسینعلی بیگی ، استادیار
441- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
442- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
443- دکتر نرگس حسینمردی ، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
444- خداداد حسینی
445- سید حمزه حسینی
446- سید علی حسینی
447- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
448- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
449- بی بی زینب حسینی ، دانشیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
450- پریسا حسینی
451- پیام حسینی
452- حامد حسینی
453- حسنیه حسینی
454- زینب السادات حسینی
455- دکتر زینت السادات حسینی ، Department of Chemistry, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University
456- سلمان حسینی
457- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
458- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
459- سید تیمور حسینی
460- دکتر سید جعفر حسینی
461- سید جلال حسینی
462- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
463- دکتر سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
464- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
465- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
466- دکتر سید سعید حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
467- سید سلیمان حسینی
468- دکتر سید شمس الدین حسینی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
469- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
470- سید طاهر حسینی
471- دکتر سید عبدالرحیم حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
472- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
473- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
474- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
475- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
476- دکتر سید علی حسینی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
477- مهندس سید علی حسینی
478- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
479- دکتر سید فخرالدین حسینی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
480- سید کریم حسینی
481- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
482- دکتر سید محسن حسینی ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
483- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
484- دکتر سید محمد حسینی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
485- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
486- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
487- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
488- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
489- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
490- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
491- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
492- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
493- دکتر سید موسی حسینی ، دانشگاه تهران
494- سید ناصر حسینی
495- سیدابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
496- دکتر سیداحمد حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
497- دکتر سیداحمد حسینی
498- دکتر سیداحمد حسینی ، گروه آموزشی مدیریت (بازرگانی و دولتی) دانشگاه شاهد
499- دکتر سیداحمد حسینی ، هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
500- دکتر سیدایوب حسینی ، استادیار ، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.
501- دکتر سیدبهشید حسینی ، استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
502- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
503- دکتر سیدحسن حسینی ، استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف
504- دکتر سیدحسن حسینی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
505- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
506- دکتر سیدحسین حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
507- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
508- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
509- دکتر سیدعباس حسینی ، استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
510- سیدعظیم حسینی
511- سیدعلی حسینی ، دانشیار
512- دکتر سیدمحمد حسینی ، استادیارگروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی واحد بابل-دانشگاه آزاد اسلامی
513- دکتر سیدمحمد حسینی ، استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی
514- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
515- سیدمحمود حسینی ، استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد
516- سیدمحمود حسینی
517- دکتر سیدمحمود حسینی ، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
518- سیدموسی حسینی
519- سیدهادی حسینی
520- دکتر سیدهاشم حسینی ، دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
521- سیدوحید حسینی ، استاد
522- دکتر سیدیعقوب حسینی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس
523- عباس حسینی
524- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
525- دکتر عماد حسینی
526- دکتر فرزانه حسینی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
527- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
528- دکتر محمد حسین حسینی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
529- محمدسعید حسینی ، پژوهشگر علوم جنایی
530- دکتر محمود حسینی
531- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
532- دکتر مریم حسینی ، استاد دانشگاه الزهرا
533- معصومه حسینی
534- ملیحه سادات حسینی
535- دکتر مهدی حسینی ، استاد،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
536- دکتر میرزا حسن حسینی ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
537- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
538- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
539- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
540- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
541- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
542- فاطمه سادات حسینی ابراهیم آبادی
543- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
544- امین حسینی اصل ، دانشجوی دکتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
545- دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
546- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
547- دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.
548- دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
549- دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی
550- دکتر اکبر حسینی پور ، دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
551- پروفسور حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
552- دکتر حسین حسینی جیردهی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
553- دکتر داود حسینی چفلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
554- دکتر بابک حسینی خلج ، استاددانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
555- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
556- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
557- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
558- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
559- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
560- دکتر سید امین حسینی سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
561- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
562- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
563- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
564- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
565- موید حسینی صدر ، پروفسور
566- دکتر سیدمحمدرضا حسینی علی آباد ، مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی - رئیس هیئت مدیره شرکت آریا اندیشه صنعت اکسین - رئیس بنیاد نخبگان و کارآفرینان مازندران - سرپرست تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها شهرستان نوشهر - موسس و مدیر استارتآپ و شرکت ایتوک
567- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
568- دکتر شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
569- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
570- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
571- سید احمد حسینی کازرونی
572- دکتر سیدعلی حسینی کرد خیلی ، دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
573- سید حسین حسینی لواسانی
574- سید مصطفی حسینی مزینانی
575- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
576- دکتر سیدحسن حسینی مقدم ، استادیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
577- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
578- سید علی حسینی میلانی
579- سیدمحمد حسینی نژاد
580- دکتر مرتضی حسینی نژاد ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
581- دکتر مرضیه حسینی نژاد ، استاد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
582- دکتر حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
583- دکتر سید مجتبی حسینی نسب ، استادیار گروه مهندسی نفت، مخازن هیدروکربوری دانشگاه علم و صنعت
584- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
585- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
586- سید محمد حسینی نصر
587- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
588- دکتر غلامحسین حسینی نیا ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
589- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
590- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
591- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران
592- دکتر سید جواد حسینی واشان ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
593- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
594- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
595- دکتر سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
596- دکتر سیمین حسینیان ، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
597- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
598- دکتر نگار حسینیان
599- رویا حسینیان اصفهانی
600- حسین حسینیان مقدم ، دانشیار
601- پژمان حسینیون
602- سولماز حسینیون
603- دکتر رامین حشمت ، Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
604- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
605- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
606- رسول حشمتی
607- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
608- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
609- غنی حشمتی تنکابنی
610- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
611- دکتر سعید حصارکی ، Professor in Materials Engineering (Bio-Materials), Nano-Technology and Advanced Materials Research Department, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
612- جعفر حصاری ، مدرس دانشگاه و کارشناس پژوهش دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
613- ایوب حضرتی
614- دکتر حسن حضرتی
615- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
616- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
617- محمد حضوری
618- دکتر فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
619- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی