آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
4- مینا آبادی
5- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
6- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
7- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
8- حبیب آبدوست
9- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
10- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
11- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
12- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
13- سارا آبرون
14- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
15- دکتر محب علی آبسالان ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
16- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
17- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
18- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
19- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
20- سید آرشام آتش زر
21- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
22- محمدرضا آتشین صدف
23- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
24- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
25- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
26- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
27- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
28- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
29- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
30- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
31- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
32- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
33- دکتر فرهاد آخوندی
34- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
35- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
36- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
37- دکتر علی آدمی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
38- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
39- دکتر عادل آذر ، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
40- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
41- مائده آذربایجانی
42- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
43- حجة الاسلام مسعود آذربایجانی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
44- علیرضا آذربخت
45- علیرضا آذربخت بنکده
46- محمدتقی آذرشب
47- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران.
48- ایرج آذرفزا
49- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
50- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
51- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
52- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
53- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
54- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
55- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
56- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
57- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
58- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
59- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
60- اسماعیل آذغ
61- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
62- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
63- محمد جواد آذین فر
64- رضا آراد منش
65- نگار آرازشی
66- پروفسور حمیدرضا آراسته ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
67- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
68- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
69- محمدرضا آراستی
70- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
71- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
72- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
73- وحید آرایی
74- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
75- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
76- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
77- علیرضا آرش پور
78- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
79- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
80- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
81- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
82- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
83- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
84- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
85- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
86- رحمان آرمیده
87- موسی آرمیده
88- محسن آرمین
89- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
90- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
91- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
92- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
93- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
94- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
95- علی آریاپور
96- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
97- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
98- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
99- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
100- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
101- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
102- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
103- مجید آرین زادگان
104- سالار آرین مقدم
105- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
106- برهان آزاد
107- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
108- دکتر تقی آزاد ارمکی ، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
109- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
110- دکتر پرویز آزاد فلاح ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
111- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
112- محسن آزادبخت
113- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
114- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
115- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
116- حمید آزادگان
117- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
118- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
119- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
120- امین آزادی
121- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
122- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
123- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
124- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
125- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
126- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
127- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
128- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
129- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
130- کیوان آزادیخواه
131- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
132- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
133- سمیه آزرمی
134- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
135- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
136- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
137- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
138- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
139- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
140- محمد آستانه اصل
141- سجاد آستانی
142- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
143- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
144- مهدی آشتیانی
145- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
146- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
147- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
148- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
149- آیه آشفته یزدی
150- حسام الدین آشنا
151- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
152- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
153- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
154- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
155- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
156- حسین آشیانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
157- مازیار آصفی
158- آیدین آغداشلو
159- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
160- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
161- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
162- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
163- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
164- علی رضا آقا حسینی
165- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
166- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
167- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
168- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
169- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
170- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
171- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
172- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
173- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
174- دکتر حسن آقا نظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
175- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
176- اسماعیل آقائی زاده
177- محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
178- احسان آقابابایی
179- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
180- سیدکیوان آقابیک ایگلی
181- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
182- دکتر حسنعلی آقاجانی ، استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
183- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
184- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
185- فاطمه آقاجانی
186- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
187- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
188- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
189- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
190- مهرداد آقاجانی
191- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
192- حسین آقاجانی اصفهانی
193- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
194- حسین آقاحسینی
195- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
196- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
197- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
198- علی آقازادگان
199- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
200- ابوالفضل آقاسی
201- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
202- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
203- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
204- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
205- داوود آقامحمدی
206- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
207- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
208- علی آقامحمدی
209- دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
210- سیدمحمدکاظم آقامیر
211- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
212- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
213- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار
214- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
215- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
216- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
217- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
218- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
219- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
220- خانوم آقایی
221- سیدعلی آقایی
222- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
223- دکتر مجید آقایی ، مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
224- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
225- محمدرضا آقایی
226- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
227- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
228- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
229- دکتر مهرداد آقایی خفری
230- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
231- آرش آقایی فر
232- حسین آقایی نیا
233- همیرا آگاه
234- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
235- یاسمین آل آقا
236- علیرضا آل ابراهیم
237- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
238- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
239- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
240- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
241- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
242- دکتر سیدامیر آل داوود ، Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
243- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه عرفان اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
244- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
245- رویا آل عمران
246- دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
247- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
248- آیدا آل هاشمی
249- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
250- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
251- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
252- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
253- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
254- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
255- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
256- ژاله آموزگار
257- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
258- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
259- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
260- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
261- دکتر عباسعلی آهنگر ، استاد، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
262- دکتر سعیده آهنگری
263- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
264- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
265- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
266- سروش آوخ
267- کیامهر آویژه
268- محمدباقر آیانی
269- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
270- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
271- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
272- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
273- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
274- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
275- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
276- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
277- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
278- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
279- علی آیتی
280- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
281- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
282- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
283- دکتر محسن آیتی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
284- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
285- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
286- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
287- سیمون آیوازیان
288- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
289- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
3- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
4- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
5- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
6- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
7- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
8- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
9- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
10- اساما ابراهیم ازوی
11- نیازعلی ابراهیم پاک
12- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
13- حبیب ابراهیم پور
14- دکتر حسین ابراهیم پور
15- دکتر رضا ابراهیم پور ، دانشگاه شهید رجائی، تهران، ایران
16- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
17- صادق ابراهیم پور
18- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
19- امیر ابراهیم زاده
20- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
21- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
22- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
23- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
24- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
25- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
26- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
27- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
28- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
29- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
30- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
31- ابوالقاسم ابراهیمی
32- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
33- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
34- پریسا ابراهیمی
35- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
36- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
37- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
38- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
39- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
40- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
41- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
42- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
43- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
44- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
45- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
46- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
47- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
48- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
49- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
50- طاهر ابراهیمی
51- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
52- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
53- عطاالله ابراهیمی
54- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
55- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
56- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
57- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
58- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
59- محسن ابراهیمی
60- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
61- محمدمهدی ابراهیمی
62- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
63- مرضیه ابراهیمی
64- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
65- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
66- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
67- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
68- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
69- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
70- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
71- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
72- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
73- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
74- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
75- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
76- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
77- مریم ابراهیمی کیا
78- دکتر محسن ابراهیمی مقدم ، Shahid Beheshti University
79- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
80- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
81- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
82- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
83- دکتر حجت الله ابراهیمیان
84- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
85- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
86- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
87- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
88- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
89- دکتر حمید ابریشمی ، استاد دانشگاه تهران
90- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
91- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
92- سید مجتبی ابطحی
93- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
94- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
95- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
96- سید محمدرضا ابن الرسول
97- دکتر مجید ابن الرضا
98- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
99- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
100- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
101- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
102- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
103- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
104- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
105- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
106- محمد ابوالحسنی
107- زهرا ابوالحسنی چیمه
108- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
109- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
110- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
111- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
112- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
113- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
114- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
115- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
116- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
117- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
118- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
119- شبان ابوحسین
120- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
121- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
122- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
123- دکتر امید ابوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
124- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
125- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
126- اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
127- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
128- بهزاد اتابکی
129- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
130- منصوره اتحادیه
131- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
132- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
133- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
134- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
135- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
136- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
137- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
138- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
139- عبدالمهدی اجلالی
140- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
141- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
142- مجید احتشامی
143- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
144- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
145- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
146- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
147- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
148- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
149- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
150- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
151- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
152- دکتر علی محمد احدی ، دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد
153- فاطمه احدی
154- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
155- ایمان احدی اخلاقی
156- ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
157- جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
158- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
159- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
160- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
161- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
162- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
163- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
164- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
165- افسانه احسانی
166- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
167- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
168- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
169- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
170- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
171- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
172- محمدمهدی احسانی فر
173- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
174- مهدی احسانیان منفرد
175- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
176- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
177- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
178- دکتر قدسی احقر ، استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
179- منوچهر احقر
180- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
181- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
182- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
183- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
184- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
185- دکتر علی محمد احمد وند ، استاد دانشگاه امام حسین
186- علی احمدآبادی
187- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
188- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
189- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
190- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
191- بهروز احمدپور
192- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
193- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
194- مهندس حامد احمدزاده ، دانشجوی phd
195- رسول احمدزاده
196- علی احمدزاده
197- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
198- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
199- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
200- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
201- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
202- محمدرضا احمدنسب
203- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
204- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
205- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
206- احمد احمدی
207- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
208- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
209- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
210- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
211- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
212- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
213- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
214- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
215- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
216- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
217- جعفر احمدی
218- دکتر جعفر احمدی ، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
219- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
220- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
221- دکتر حجت احمدی
222- حسن احمدی
223- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
224- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
225- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
226- دکتر خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران
227- خلیل احمدی ، استادیار
228- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
229- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
230- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
231- سلیمان احمدی ، دانشیار
232- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
233- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
234- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
235- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
236- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
237- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
238- شیرین احمدی
239- عاطفه احمدی
240- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
241- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
242- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
243- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
244- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
245- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
246- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
247- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
248- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
249- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
250- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
251- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
252- فیروزه احمدی
253- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
254- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
255- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
256- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
257- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
258- محمد احمدی
259- محمد احمدی
260- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
261- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
262- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
263- دکتر محمدرحیم احمدی ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
264- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
265- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
266- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
267- دکتر محمدمهدی احمدی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
268- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
269- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
270- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
271- مهرداد احمدی
272- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
273- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
274- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
275- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
276- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
277- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
278- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
279- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
280- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
281- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
282- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
283- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
284- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
285- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
286- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
287- سوران احمدی زاد
288- سجاد احمدی زاده
289- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
290- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
291- جعفر احمدی شالی
292- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
293- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
294- اسماعیل احمدی فر
295- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
296- علی محمد احمدی قراچه
297- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
298- مجید احمدی کچایی
299- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
300- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
301- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
302- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
303- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
304- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
305- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
306- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
307- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
308- دکتر خدابخش احمدی نوده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
309- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
310- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
311- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
312- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
313- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
314- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
315- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
316- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
317- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
318- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
319- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
320- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
321- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
322- افشین اخلاص پور
323- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
324- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
325- احمد اخلاصی
326- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
327- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
328- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
329- حسین اخلاقی
330- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
331- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
332- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
333- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
334- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
335- دکتر پیمان اخوان ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران
336- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
337- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
338- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
339- حمیدرضا اخوان ارمکی
340- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
341- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
342- دکتر مهناز اخوان تفتی ، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
343- مریم اخوان خرازیان
344- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
345- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
346- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
347- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
348- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
349- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
350- سید محمد مهدی اخوت
351- سید محمود اخوت ، استاد
352- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
353- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
354- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
355- زهرا اخوی
356- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
357- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
358- دکتر نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
359- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
360- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
361- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
362- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
363- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
364- عبدالرئوف ادیب زاده
365- پیمان ادیبی
366- شادی ادیبی‌فرد
367- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
368- سینا ارادتی
369- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
370- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
371- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
372- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
373- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
374- اکبر اربابیان
375- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
376- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
377- علی ارحامی
378- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
379- زهراسادات اردستانی
380- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
381- سعید اردکانی
382- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
383- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
384- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
385- امیرهوشنگ اردلان
386- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
387- نادر اردلان
388- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
389- محمدجواد ارده
390- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
391- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
392- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
393- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
394- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
395- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه آموزشی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
396- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
397- دکتر مهدی ارزنلو ، دانشیار، دانشگاه تبریز
398- سولماز ارژنگی
399- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
400- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
401- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
402- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
403- دکتر علی ارشادی ، استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
404- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
405- محمدحسین ارشادی ، استادیار
406- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
407- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
408- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
409- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
410- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
411- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
412- سیدمحمد ارفعی
413- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
414- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
415- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
416- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
417- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
418- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
419- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
420- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
421- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
422- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
423- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
424- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
425- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
426- سمیه اسبکیان
427- دکتر داود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
428- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
429- مهدی استاد احمد
430- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
431- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
432- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
433- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
434- سعید رضا استادزاده
435- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
436- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
437- هوشنگ استادی
438- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
439- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
440- گلن استفن پاتتن
441- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
442- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
443- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
444- فرهاد استوان
445- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
446- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
447- دکتر الهه اسحاقی ، معاون علمی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران
448- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
449- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
450- دکتر مجید اسحاقی گرجی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
451- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
452- توفیق اسداف ، استادیار
453- الله شکر اسداللهی
454- خدابخش اسداللهی
455- سهراب اسداله زاده
456- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
457- امین اسدالهی
458- فرشته اسدالهیان بناب
459- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
460- علی اسدپور
461- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
462- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
463- حمید اسدزاده
464- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
465- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
466- عبدالله اسدزاده جاریحانی
467- دکتر حسن اسدزاده دهرایی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
468- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
469- ابراهیم اسدی
470- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
471- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
472- امیرحسین اسدی
473- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
474- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
475- حسن اسدی
476- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
477- حسین اسدی
478- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
479- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
480- زهرا اسدی
481- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
482- سیده کبری اسدی
483- علیرضا اسدی
484- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
485- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
486- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
487- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
488- محمدامین اسدی
489- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
490- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
491- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
492- دکتر مصطفی اسدی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
493- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
494- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
495- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
496- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
497- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
498- هرمز اسدی کوه آباد
499- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
500- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
501- الهه اسدیان
502- فریده اسدیان
503- قاسم اسدیان
504- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
505- مهسا اسرافیلی
506- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
507- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
508- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
509- مهرداد اسفنانی
510- مسعود اسفندياري
511- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
512- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
513- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
514- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
515- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
516- دکتر مرضیه اسفندیاری ، دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
517- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
518- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
519- الهام اسفندیاری فرد
520- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
521- اعظم اسفیجانی
522- حمیدرضا اسکاش
523- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
524- دکتر محمد جواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
525- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
526- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
527- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
528- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
529- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
530- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
531- دکتر فرزاد اسکندری ، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
532- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار مدیریت دانشگاه امام حسین (ع)
533- مسعود اسکندری
534- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
535- ندا اسکندری ، پژوهشگر دکتری شهرسازی
536- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
537- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
538- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
539- دکتر کیوان اسکندری چراتی ، استادیار
540- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
541- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
542- مهرداد اسکویی
543- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
544- کریم اسگندری
545- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
546- امیرحسین اسلام پناه
547- بهدیس اسلام نور
548- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
549- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
550- ابوالفضل اسلامی
551- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
552- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
553- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
554- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
555- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
556- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
557- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
558- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
559- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
560- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
561- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
562- محسن اسلامی
563- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
564- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
565- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
566- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
567- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
568- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
569- منصور اسلامی
570- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
571- سیدحسن اسلامی اردکانی
572- حسین اسلامی مفیدآبادی
573- سعید اسلامیان
574- دکتر سعید اسلامیان ، استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
575- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
576- ابوالقاسم اسماعیل پور
577- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
578- پوریا اسماعیل پور
579- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
580- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
581- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
582- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
583- مهربان اسماعیل زاده ، -
584- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
585- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
586- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
587- رضا اسماعیل زاده کناری
588- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
589- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
590- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
591- امیدعلی اسماعیلی
592- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
593- امین اسماعیلی
594- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
595- رضوان اسماعیلی
596- سمیرا اسماعیلی
597- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
598- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
599- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
600- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
601- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
602- دکتر محسن اسماعیلی ، استاد دانشگاه تهران
603- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
604- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
605- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
606- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
607- مژگان اسماعیلی
608- مهدی اسماعیلی
609- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
610- صالح اسماعیلی درکه
611- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
612- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
613- غریبه اسماعیلی کیا
614- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
615- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
616- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
617- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
618- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
619- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
620- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
621- فرحناز اسمعیلی رادور
622- جان الکساندر اسمیت
623- رضا اسودی
624- حسن اشتری
625- مهرداد اشتری
626- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
627- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
628- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
629- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
630- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
631- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
632- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
633- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
634- شهرام اشراق
635- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
636- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
637- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
638- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
639- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
640- رضا اشرف زاده
641- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
642- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
643- علی اشرف صدرالدینی
644- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
645- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
646- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
647- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
648- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
649- دکتر علی اشرفی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
650- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
651- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
652- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
653- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
654- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
655- شبیر اشکپور مطلق
656- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
657- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
658- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
659- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
660- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استادتمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
661- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
662- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
663- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
664- دکتر حسین اصغرپور ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
665- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
666- مرتضی اصغرنیا
667- جواد اصغری
668- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
669- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
670- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
671- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
672- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
673- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
674- محسن اصغری
675- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
676- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
677- دکتر محمدرضا اصغری
678- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
679- محمد باقر اصغری آقامشهدی
680- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
681- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
682- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
683- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
684- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
685- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
686- ابراهیم اصغری کلجاهی
687- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
688- دکتر اصغر اصغری مقدم ، استاد دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
689- محمد علی اصغری مقدم
690- محمدعلی اصغری مقدم
691- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
692- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
693- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
694- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
695- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
696- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
697- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
698- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
699- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
700- ابراهیم اصلانی
701- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
702- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
703- سردار اصلانی
704- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
705- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
706- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
707- مرتضی اصلانی نژاد
708- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
709- محمد اصولیان
710- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
711- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
712- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
713- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
714- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
715- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
716- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
717- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
718- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
719- امیرمهدی اعتباری
720- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
721- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
722- دکتر ایرج اعتصام ، Professor University of Tehran, Tehran, Iran
723- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
724- سید غلامرضا اعتماد
725- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
726- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
727- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
728- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
729- بهزاد اعتمادی
730- دکتر حسین اعتمادی ، استاد- دانشگاه تربیت مدرس
731- امیر اعتمادی بزرگ
732- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
733- دکتر احسان اعجازی ، دکتری علوم سیاسی
734- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
735- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
736- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
737- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
738- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
739- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
740- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
741- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
742- رضا اعطائی زاده
743- نوید اعطار شرقی
744- محمد اعظم زاده ، استادیار
745- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
746- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
747- موسی اعظمی
748- نسرین سادات اعظمی
749- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
750- حسین اعظمی چهاربرج
751- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
752- علی اعلمی
753- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
754- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
755- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
756- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
757- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
758- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
759- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
760- محمدرضا افتخار
761- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
762- مهرداد افتخار اردبیلی
763- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
764- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
765- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
766- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
767- سید ابوذر افتخاری ، استاد
768- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
769- سید علی افتخاری
770- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
771- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
772- مهران افتخاری
773- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
774- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
775- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
776- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
777- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
778- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
779- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
780- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
781- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
782- دکتر عباس افخمی عقداء ، استاد شیمی تجزیه - رئیس دانشگاه بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی گروه هشت(D۸)
783- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
784- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
785- پریا افراز ، کارشناس
786- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
787- پیمان افراسیاب
788- محبوب افراسیاب
789- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
790- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
791- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
792- مه لقا افراسیابی
793- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
794- محسن افروزه
795- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
796- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
797- سعید افسری فرد
798- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
799- پروفسور عباس افشار ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
800- دکتر عباس افشار ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
801- قهرمان افشار
802- ابراهیم افشار زنجانی
803- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
804- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
805- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
806- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
807- ابوالفضل افشاری
808- بهرام افشاری
809- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
810- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
811- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
812- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
813- علی افشاری
814- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
815- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
816- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
817- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
818- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
819- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
820- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
821- دکتر حسن افشین
822- پیمان افضل
823- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
824- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
825- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
826- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
827- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
828- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
829- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
830- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
831- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
832- خسرو افضلیان
833- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
834- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
835- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
836- احمد علی افکاری
837- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
838- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
839- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
840- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
841- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
842- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
843- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
844- منوچهر اقبال
845- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
846- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
847- بهشته اقبالی
848- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
849- دکتر ناصر اقبالی ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
850- بیژن اقتصاد
851- سوده اقتصاد
852- محمد اقتصاد
853- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
854- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
855- دکتر محمد اقدسی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
856- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
857- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
858- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
859- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
860- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
861- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
862- اردشیر اکبر آبادی
863- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
864- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
865- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
866- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
867- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
868- دکتر وحید اکبرپور ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
869- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
870- حبیب اکبرزاده
871- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
872- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
873- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
874- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
875- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
876- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
877- دکتر احمد اکبری ، استاد
878- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
879- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
880- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
881- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
882- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
883- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
884- دکتر تقی اکبری
885- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
886- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
887- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
888- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
889- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
890- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
891- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
892- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
893- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
894- علیمراد اکبری
895- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
896- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
897- غلامعلی اکبری
898- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
899- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
900- مجتبی اکبری
901- مجید اکبری
902- محسن اکبری ، استادیار
903- محسن اکبری
904- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
905- محمد اسماعیل اکبری
906- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
907- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
908- محمدعلی اکبری
909- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
910- مرتضی اکبری
911- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
912- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
913- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
914- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
915- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
916- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
917- دکتر نعمت اله اکبری ، استاد تمام علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان
918- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
919- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
920- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
921- دکتر سعیده اکبری داریان
922- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
923- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
924- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
925- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
926- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
927- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
928- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
929- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
930- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
931- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
932- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
933- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
934- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
935- محمد جعفر اکرام جعفری
936- محمد اکرم
937- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
938- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
939- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
940- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
941- میرجلیل اکرمی
942- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
943- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
944- زهرا البرز
945- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
946- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
947- ابراهیم التجائی
948- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
949- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
950- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
951- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
952- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
953- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
954- دکتر کمال الدین نیکنامی ، استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران
955- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
956- احمد الستی ، استادیار
957- محمد مهدی الشریف
958- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
959- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
960- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
961- دکتر ذبیح الله رضایی ، استاد، دانشگاه ممفیس آمریکا، آمریکا
962- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
963- دکتر لطف الله فروزنده ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
964- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
965- توفیق اللهویرانلو
966- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
967- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
968- حجت اله الماسی
969- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
970- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
971- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
972- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
973- محمد الموتی
974- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
975- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
976- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
977- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
978- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
979- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
980- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
981- دکتر احسان اله کبیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
982- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
983- دکتر حکمت اله ملاصالحی ، دانشیار دانشگاه تهران
984- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
985- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
986- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
987- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
988- محمدرضا الهامی ، استاد
989- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
990- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
991- دکتر محبوبه الهی
992- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
993- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
994- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
995- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
996- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
997- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
998- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
999- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
1000- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1001- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1002- حسین الهی نژاد
1003- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1004- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
1005- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
1006- فاطمه الهیان
1007- دکتر سیدمهدی الوانی ، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی
1008- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1009- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
1010- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1011- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1012- دکتر فاضل الیاسی
1013- دکتر مهدی الیاسی
1014- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1015- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1016- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1017- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
1018- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1019- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1020- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1021- محمدعلی امام هادی
1022- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1023- جمشید امامی
1024- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
1025- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1026- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1027- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1028- سعید امامی
1029- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1030- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
1031- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1032- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1033- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1034- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
1035- کامران امامی
1036- محسن امامی
1037- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1038- محمد امامی
1039- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1040- دکتر نصرالله امامی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
1041- دکتر نصرالله امامی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1042- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1043- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1044- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1045- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1046- سید عمادالدین امامی فر
1047- آریو امامی فر
1048- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1049- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1050- دکتر محمود امامی نمینی
1051- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1052- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1053- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1054- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1055- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1056- غلامرضا امانی
1057- محمدرضا امانی
1058- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1059- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1060- گیتی امتیازی
1061- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1062- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1063- آرش امرایی
1064- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1065- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1066- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1067- نبي اميدي
1068- دکتر فتح اله امی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1069- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
1070- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1071- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
1072- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
1073- پرویز امیدنیا
1074- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1075- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1076- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1077- کمال امیدوار
1078- کمال امیدوار
1079- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1080- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1081- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1082- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1083- ابوذر امیدی
1084- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1085- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1086- رسول امیدی
1087- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
1088- محمود امیدی
1089- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1090- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1091- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1092- فرانک امیدیان
1093- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1094- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1095- دکتر سعید امیدیان دهنو ، استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی قم
1096- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1097- مهرداد امیر آقایی
1098- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1099- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1100- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1101- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1102- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1103- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1104- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1105- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1106- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1107- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1108- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1109- دکتر سعید امیرحاجیلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1110- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1111- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1112- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1113- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1114- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1115- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1116- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1117- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1118- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1119- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1120- رضا امیرنیا
1121- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1122- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1123- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1124- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1125- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1126- زهرا امیری
1127- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1128- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1129- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1130- علی امیری
1131- دکتر علی نقی امیری ، استاد دانشگاه تهران
1132- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1133- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1134- مجتبی امیری
1135- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1136- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1137- دکتر مقصود امیری ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
1138- موسی امیری
1139- میلاد امیری
1140- ناصر امیری
1141- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1142- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1143- ویدا امیری
1144- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1145- سیدمحمد مهدی امیری پور
1146- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1147- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1148- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1149- رویا امیری نژاد
1150- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1151- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1152- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1153- دکتر فرشته امین ، استادیار
1154- محمد امین
1155- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1156- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1157- امید امین الرعایایی یمینی
1158- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1159- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1160- دکتر الهام امین زاده ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
1161- رضا امین زاده
1162- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1163- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1164- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار
1165- دکتر حمزه امین طهماسبی ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1166- نگوا امین عارف
1167- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1168- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
1169- عباس امین منصور
1170- دکتر محمدهادی امین ناجی ، دانشیار
1171- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1172- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1173- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1174- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1175- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1176- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1177- شیوا امینی
1178- مصطفی امینی
1179- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1180- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1181- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1182- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1183- حمیده امینی
1184- داوود امینی ، استادیار
1185- رحمان امینی
1186- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1187- دکتر سید مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1188- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1189- عباس امینی
1190- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1191- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1192- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1193- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1194- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1195- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1196- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1197- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1198- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1199- مجید امینی
1200- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1201- منوچهر امینی
1202- مهدی امینی
1203- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1204- نوروز امینی
1205- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1206- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1207- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1208- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1209- دکتر حسین علی امینی خواه میبدی
1210- محسن امینی خوزانی
1211- حسن امینی راد
1212- محمد امینی زاده ، استادیار
1213- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1214- طاهر امینی گلستانی
1215- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1216- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1217- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1218- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1219- غلامعلی امینیان
1220- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1221- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1222- محمدرضا انبیائی
1223- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1224- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1225- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1226- علیرضا انتظاری
1227- رضا انتظاری ملکی
1228- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1229- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1230- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1231- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1232- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1233- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1234- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
1235- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1236- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1237- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1238- محمدامین انسان
1239- رضا انشایی
1240- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1241- حسن انصاری
1242- دکتر حسین انصاری ، استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
1243- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1244- عبدالحمید انصاری
1245- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1246- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1247- محمد سعید انصاری
1248- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1249- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1250- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1251- نرگس انصاری
1252- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1253- یاسر انصاری
1254- کریم انصاری اصل
1255- علیرضا انصاری چهارسوقی
1256- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1257- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1258- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1259- حمید انصاریان
1260- خلیل انصاریان
1261- سیدجواد انگجی
1262- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1263- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1264- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1265- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1266- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1267- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1268- علی انوری
1269- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1270- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1271- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1272- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1273- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1274- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1275- قاسم اهنگری
1276- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1277- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1278- زهرا اوراقی اردبیلی
1279- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1280- دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1281- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1282- علیرضا اورنگی
1283- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
1284- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
1285- علی اوسط رشتچیان
1286- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1287- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1288- علیرضا اولی پور
1289- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1290- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1291- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1292- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1293- محمدرضا اولیاء
1294- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1295- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1296- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1297- مصطفی اویسی
1298- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1299- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1300- احسان ایپکی
1301- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1302- محمد حمید ایجازی
1303- غلامرضا ایراجیان
1304- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1305- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1306- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1307- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1308- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1309- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1310- دکتر علیرضا ایرانبخش ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1311- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1312- نفیسه ایرانپور
1313- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1314- عبداله ایرانخواه
1315- دکتر سلیمان ایرانزاده ، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1316- سید محمد ایرانمنش
1317- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1318- لیلا ایرانمنش
1319- دکتر محمد ایرانمنش
1320- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1321- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1322- راضیه ایرانی
1323- غلامرضا ایرانی
1324- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1325- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1326- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1327- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1328- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1329- شاهرخ ایروانی
1330- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1331- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1332- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1333- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1334- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1335- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1336- عبداله ایزد پناه
1337- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1338- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1339- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1340- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1341- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1342- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1343- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1344- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1345- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1346- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1347- جواد ایزدی
1348- عباسعلی ایزدی
1349- علی ایزدی
1350- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1351- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1352- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1353- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1354- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1355- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1356- محمد ایزدی خواه
1357- علی ایزدی دربندی
1358- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1359- دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، استاد دانشگاه مازندران
1360- ناصر ایزدی نیا
1361- دکتر منا ایزدیان ، عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
1362- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1363- محمد حسین ایکانی
1364- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1365- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1366- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1367- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1368- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1369- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1370- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1371- دکتر علی ایمان پور ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1372- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1373- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1374- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1375- جاوید ایمانپور نمین
1376- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1377- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1378- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1379- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1380- دکتر مریم ایمانی آرانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1381- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1382- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1383- مرتضی ایمانی راد
1384- رضا ایمانی رستابی
1385- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1386- دکتر محسن ایمانی نائینی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1387- مرتضی ایمانیان
1388- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1389- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- آناهیتا باباپور
9- عزیز باباپور
10- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، استاد تمام دانشگاه تبریز
11- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
12- سعیده باباجانی محمدی
13- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
14- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
15- حسین بابازاده
16- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
17- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
18- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
19- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
20- علی اکبر بابالو
21- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
22- پروفسور گیورک باباملک قره پتیان ، استاد دانشکده مهندسی برق گروه آموزشی قدرت دانشگاه علم و صنعت
23- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
24- دکتر بهمن بابایار رازلیقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
25- مهدى بابایى زاده
26- علیرضا بابایی
27- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
28- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
29- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
30- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
31- ساسان بابایی
32- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
33- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
34- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
35- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
36- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
37- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
38- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
39- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
40- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
41- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
42- ناصر بابایی
43- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
44- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
45- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
46- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
47- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران
48- حاجی بابایی مقدم
49- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
50- هلنا ماریا باپتیستا الویس
51- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
52- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
53- مینا باجگاه
54- بدريه باختري
55- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
56- دکتر یونس بادآورنهندی ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
57- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
58- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
59- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
60- بهروز بادامی
61- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
62- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
63- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
64- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
65- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
66- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
67- صمد بارانی
68- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
69- قاسم بارانی
70- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
71- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
72- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
73- دکتر صمد باروج
74- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
75- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
76- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
77- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
78- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
79- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
80- کامبیز بازرگان
81- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
82- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
83- شهرزاد بازرگان حجازی
84- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
85- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
86- مهدی بازرگانی
87- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
88- سعید بازگیر
89- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
90- حجت الله بازوبندی
91- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
92- پروفسور محمدحسن بازیار
93- مینو باسامی
94- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
95- اعظم باستان‌فرد
96- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
97- دکتر محرم باستانی
98- علی باستی
99- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
100- محمد باشکوه ، دانشیار
101- محمد باشکوه اجیرلو
102- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
103- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
104- پریسا باصری
105- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
106- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
107- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
108- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
109- مهدی باغبان
110- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
111- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
112- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
113- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
114- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
115- محمد باغستانی کوزه گر
116- دکتر مصطفی باغشیخی مفرد ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
117- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
118- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
119- حمیدرضا باغیانی
120- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
121- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
122- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
123- دکتر نادر باقر زاده ، University of California Irvine (UCI)
124- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
125- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
126- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
127- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
128- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
129- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
130- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
131- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
132- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
133- مظفر باقرزاده همايي
134- محمد باقرنیافر
135- ابوالفضل باقری
136- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
137- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
138- احمد باقری ، استاد
139- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
140- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
141- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
142- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
143- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
144- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
145- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
146- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
147- سیدرامتین باقری
148- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
149- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
150- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
151- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
152- علی باقری
153- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
154- علیرضا باقری
155- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
156- کمال الدین باقری
157- محمد باقری ، استادیار
158- محمد باقری
159- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
160- مرتضی باقری
161- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
162- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
163- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
164- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
165- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
166- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
167- نوید باقری
168- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
169- دکتر محمدحسین باقری افشردی ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
170- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
171- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
172- پروفسور علی اکبر باقری خلیلی ، استاد تمام
173- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
174- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
175- محمدباقر باقری کنی ، استاد
176- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
177- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
178- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
179- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
180- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
181- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
182- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
183- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
184- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
185- زهره بال
186- فرزانه بالاجه
187- مهسا سادات بالادهی
188- هومن بالازاده
189- دکتر محمدعلی بالافر
190- رائو بالوسو
191- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
192- کوروش بامداد
193- محمد بامنی مقدم
194- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
195- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
196- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
197- محمد تقی بانکی
198- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
199- بهرام بانی نسب
200- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
201- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
202- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
203- تقی باهو طرودی
204- بلقیس باورصاد
205- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
206- دکتر محمد بای بوردی ، مدرس دانشگاه
207- محمد بایبوردی
208- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
209- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
210- مریم بایه
211- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
212- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
213- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
214- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
215- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
216- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
217- عباس بحری ، مجری طرح
218- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
219- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
220- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
221- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
222- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
223- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
224- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
225- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
226- بیدار بخت
227- مصطفی بختیار
228- دکتر حسنعلی بختیار نصرابادی ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
229- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
230- محمدرضا بختیاری
231- دکتر بهرام بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
232- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
233- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
234- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
235- حسین بختیاری
236- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
237- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
238- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
239- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
240- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
241- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
242- مینا بختیاری
243- دکتر نوبخت بختیاری
244- دکتر روح اله بختیاری دوست ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
245- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
246- دکتر نورمحمد بخشانی ، استاد، روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
247- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
248- علیرضا بخشایی
249- طاها بخشپوری
250- محسن بخشنده
251- محمد بخشنده
252- عباس بخشنده بالی
253- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
254- محمد بخشوده ، استاد
255- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
256- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
257- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
258- زهرا بخشی
259- سعیدرضا بخشی
260- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
261- علی بخشی
262- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
263- محمود بخشی
264- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
265- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
266- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
267- اباصلت بداغی
268- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
269- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
270- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
271- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
272- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
273- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
274- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
275- دکتر بیت اله بدرلو ، استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم
276- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
277- سید علی بدری
278- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
279- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
280- عاطفه بدری
281- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
282- کاظم بدو
283- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
284- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
285- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
286- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
287- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
288- کاوه بذرافکن
289- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
290- سعید برآبادی
291- احمد براآنی
292- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
293- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
294- امیر نظام براتی ، استادیار حقوق
295- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
296- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
297- سارا براتی
298- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
299- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
300- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
301- محمد براتی
302- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
303- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
304- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
305- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
306- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
307- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
308- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
309- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
310- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
311- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
312- عبدالاحد برادران خلخالی
313- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
314- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
315- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
316- احمد برادران هاشمی
317- کیان براری
318- معصومه براری
319- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
320- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
321- عباس براعتی
322- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
323- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
324- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
325- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
326- حجة الاسلام یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
327- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
328- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
329- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
330- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
331- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
332- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
333- منصوره بردبار
334- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
335- دکتر مریم بردوده
336- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
337- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
338- پویا برزگر
339- شهرام برزگر
340- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
341- علی برزگر
342- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
343- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
344- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
345- محمدرضا برزگران
346- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
347- کاظم برزگربفرویی
348- دکتر محمد مهدی برزگری
349- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
350- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
351- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
352- رجبعلی برزویی
353- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
354- محسن برغمدی
355- هادی برغمدی
356- حمید برقبانی
357- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
358- ناصر برک پور
359- سیدمسعود برکاتی
360- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
361- حسن برگزین
362- دکتر رضا برنجکار ، استاد دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث
363- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
364- آیدین برنجیان
365- علی برهان زهی سرحدی
366- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
367- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
368- علیرضا برهانی داریان
369- اوشا برهمند
370- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
371- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
372- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
373- جورج بروفاس
374- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
375- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
376- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
377- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
378- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
379- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
380- ناصر برومند
381- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
382- پروفسور ارشام برومند سعید
383- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
384- دکتر سعید برومند نسب ، استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز
385- علی برومند نیا
386- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
387- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
388- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
389- فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
390- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
391- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
392- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
393- موسی بزرگ اصل
394- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
395- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
396- عیسی بزرگ زاده
397- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
398- دکتر محمد امین بزرگزاده
399- داوود بزرگمهر
400- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
401- علی بزرگی امیری
402- حسین بزرگیان
403- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
404- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
405- دکتر خدارحم بزی
406- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
407- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
408- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
409- الیاس بستگانی
410- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
411- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
412- مرتضی بسیج
413- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
414- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
415- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
416- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
417- دکتر سجاد بشرپور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
418- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
419- مسلم بشکار
420- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
421- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
422- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
423- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
424- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
425- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
426- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
427- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
428- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
429- سید جلال الدین بصام
430- عبدالعلي بصيري
431- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
432- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
433- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
434- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
435- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
436- عبدالحسن بصیره
437- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
438- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
439- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
440- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
441- مهدی بصیری ، استاد
442- دکتر محمد بصیری صدر ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
443- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
444- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
445- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
446- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
447- عبدالحسین بغلانی
448- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
449- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
450- پویا بقایی مقدم
451- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
452- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
453- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
454- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
455- دکتر مهدی بکرانی ، استادیار گروه برق دانشگاه صنعتی قم
456- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
457- ریکیک بل بابا
458- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
459- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
460- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
461- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
462- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
463- دکتر حسن بلخاری ، استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
464- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
465- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان غربی ، ایران.
466- احمد بلندنظر
467- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
468- غلامحسین بلندیان
469- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
470- شعله بلوچ
471- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
472- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
473- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
474- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
475- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
476- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
477- سعید بلیانی
478- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
479- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
480- عفت بمبئی چی
481- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
482- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
483- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
484- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
485- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
486- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
487- شیلا بناری
488- رضا بنازاده
489- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
490- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
491- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
492- دکتر احمد بناکار ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
493- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
494- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
495- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
496- امین بنایی
497- مهدی بنایی جهرمی
498- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
499- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
500- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
501- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
502- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
503- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
504- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
505- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
506- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
507- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
508- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
509- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
510- منصوره بنی اسدی
511- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
512- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
513- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
514- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
515- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
516- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
517- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
518- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
519- ناصر بنیادی
520- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
521- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
522- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
523- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
524- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
525- حمید بهادر قدوسی
526- علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
527- آرمان بهادری
528- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
529- هادی بهادری
530- بهرام بهادری بیرگانی
531- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
532- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
533- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
534- امیدرضا بهادری نژاد
535- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
536- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
537- دکتر جواد بهارارا ، استاد
538- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
539- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
540- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
541- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
542- عباسعلي بهاري اردشيري
543- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
544- شمس الدین بهاری
545- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
546- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
547- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
548- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
549- هما بهبهانی
550- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
551- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
552- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
553- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
554- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
555- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
556- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
557- دکتر محمد علی بهدانی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
558- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
559- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
560- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
561- محرم بهرام خو
562- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
563- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
564- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
565- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
566- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
567- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
568- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
569- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
570- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
571- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
572- شهاب بهرامی ، استادیار
573- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
574- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
575- عبدا... بهرامی ، استاد
576- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
577- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
578- علی بهرامی
579- علیرضا بهرامی
580- محسن بهرامی ، استاد
581- محمد بهرامی ، استادیار
582- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
583- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
584- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
585- نجمه بهرامی
586- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
587- دکتر هادی بهرامی احسان ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران
588- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
589- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
590- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
591- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
592- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
593- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
594- سجاد بهرامی مقدم
595- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
596- دکتر احمدرضا بهرامیان ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
597- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
598- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام، گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
599- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
600- منا بهره دار
601- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
602- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
603- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
604- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
605- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
606- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
607- بهروز بهروزی راد
608- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
609- محمد بهروزیان نژاد
610- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
611- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
612- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
613- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
614- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
615- جانعلی بهزادنسب
616- مرضیه بهزادی
617- مریم بهزادی
618- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
619- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
620- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
621- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
622- امیر خسرو بهشتی
623- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
624- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
625- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
626- مهندس سید محمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
627- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
628- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
629- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
630- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
631- محمدرضا بهشتی
632- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
633- ابراهیم بهشتی جاوید
634- حسین بهشتی نژاد
635- دکتر کیاچهر بهفرنیا
636- علی بهفروز
637- علی بهلولی
638- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
639- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
640- عبدالله بهمن پوری
641- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
642- میثم بهمنش
643- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
644- پریسا بهمنی
645- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
646- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
647- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
648- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
649- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
650- بیوک بهنام ، استادیار
651- حمید بهنام
652- ناصر بهنام پور
653- گلسا بهنام راد
654- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
655- دکتر محمد بهنام فر ، استاد گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
656- محمدحسن بهنام فر
657- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
658- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
659- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
660- نسرین بهنیافرد
661- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
662- بو عالم بواشش
663- خسرو بوالحسنی
664- سیدمحمدعلی بوترابی
665- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
666- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
667- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
668- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
669- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
670- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
671- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
672- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
673- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
674- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
675- علیرضا بوشهری
676- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
677- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
678- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
679- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
680- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
681- دکتر محمود بی جن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
682- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
683- احمد بی طرف
684- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
685- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
686- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
687- دکتر علی رضا بیابان نورد ، رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
688- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
689- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
690- بهرام بیات
691- دکتر بهرام بیات ، استاد تمام-دانشگاه عالی دفاع ملی
692- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
693- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
694- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
695- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
696- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
697- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
698- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
699- منصور بیات ، استاد تمام
700- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
701- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
702- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
703- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
704- نیلوفر بیاتی
705- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
706- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
707- لیلا بیان
708- فرهاد بیانی
709- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
710- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
711- هادی بیت الهی
712- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
713- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
714- محمد حسین بیجه کشاورزی
715- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
716- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
717- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
718- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
719- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
720- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
721- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
722- محمد بیدهندی
723- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
724- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
725- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
726- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
727- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
728- دکتر علی بیرانوند
729- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
730- دکتر بهروز بیرشک ، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
731- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
732- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
733- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
734- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
735- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
736- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
737- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
738- زهرا بیضائی
739- مسعود بیطرفان
740- مهدی بیطرفان
741- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
742- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
743- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
744- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
745- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
746- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
747- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
748- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
749- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
750- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
751- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
752- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
753- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
754- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
755- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
756- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
757- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
758- جمال بیگی
759- سکینه بیگی
760- محمدحسن بیگی
761- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
762- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
763- بیژن بینا ، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
764- محمد بینازاده
765- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
766- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
4- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
5- سمیه پاپی
6- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
7- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
8- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
9- بهزاد پارسا
10- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
11- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
12- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
13- دکتر فروغ پارسا ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
15- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
16- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
17- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
18- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
19- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
20- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
22- فرامرز پارسی
23- حسن پارسی پور
24- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
25- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
26- سالواتوره پاریسی
27- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
28- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
29- فاطمه پازوکی
30- محمد پازوکی ، دانشیار
31- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
32- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
33- هادی پازوکی طرودی
34- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
35- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
36- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
37- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
38- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
39- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
40- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
41- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
42- دکتر رضا پاشا ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز
43- حجت اله پاشا پور
44- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
45- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
46- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
47- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
48- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
49- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
50- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
51- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
52- شیدا پاشایی
53- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
54- دکتر امین پاشایی هولاسو ، دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی - تولید
55- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
56- فاطمه پاک
57- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
58- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
59- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
60- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
61- سجاد پاک گهر
62- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
63- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
64- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
65- دکتر احمد پاکتچی ، سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری
66- دکتر حسین پاکدامن
67- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
68- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
69- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
70- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
71- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
72- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
73- احمد پاکزاد
74- عبدالرضا پاکشیر
75- محمد پاک‌نژاد
76- سیرهار پال
77- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
78- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
79- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
80- الهام پایانی
81- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
82- رضا پایدار
83- شهرام پایدار ، دانشیار
84- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
85- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
86- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
87- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
88- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
89- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
90- محمود پایندان
91- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
92- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
93- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
94- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
95- دکتر مجید پدرام ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
96- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
97- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
98- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
99- فرشید پذیرا
100- دکتر دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
101- میلتون پرابو
102- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
103- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
104- حسن پرسا
105- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
106- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
107- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
108- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
109- مصطفی پرنیانی
110- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی
111- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
112- محمود پرهیزکار
113- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
114- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
115- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
116- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
117- آرمین پرهیزی
118- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
119- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
120- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
121- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
122- علی پرویزی ، استاد
123- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
124- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
125- دکتر خیراله پروین ، استاد/ گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
126- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
127- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
128- دکتر خلیل پروینی ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
129- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
130- دکتر مهری پریرخ ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
131- دکتر ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
132- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
133- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
134- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
135- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
136- صادق پژمان
137- صادق÷ پژمان
138- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
139- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
140- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
141- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
142- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
143- سید جلال پسته ای
144- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
145- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
146- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
147- دکتر عباس پسندیده ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
148- محمد پسندیده
149- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
150- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
151- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
152- علی محمد پشت دار ، دانشیار
153- مهندس آزاده پشتکوه
154- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
155- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
156- محمد پناهنده
157- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
158- روزبه پناهی
159- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
160- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
161- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
162- عماد پناهی
163- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
164- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
165- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
166- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
167- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
168- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
169- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
170- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
171- چیستا پناهی وقار
172- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
173- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
174- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
175- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
176- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
177- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
178- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
179- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
180- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
181- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
182- احسان پهلوانی فرد
183- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
184- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
185- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
186- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
187- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
188- علیرضا پور ابراهیمی
189- دکتر احمد پور احمد ، دانشگاه تهران
190- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
191- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
192- دکتر مهدی پور افشاری چنار
193- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
194- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
195- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
196- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
197- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
198- دکتر علی اصغر پور عزت ، استاد مدیریت دانشگاه تهران
199- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
200- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
201- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
202- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
203- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
204- دکتر شراره پورابراهیم آبادی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
205- احسان پوراسماعیل
206- یاسان الله پوراشرف
207- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
208- جلال پورالعجل
209- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
210- حسن پوربابایی
211- دکتر حسن پوربابایی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
212- حسن پورباغبان
213- حسن پوربافرانی
214- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
215- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
216- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
217- سید حسین پورتاکدوست ، استاد
218- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
219- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
220- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
221- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
222- امیرحسین پورجوهری
223- بهنام پورحسن
224- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
225- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
226- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
227- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
228- مهسا پورحقانی
229- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
230- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
231- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
232- علیرضا پورخورشیدی
233- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
234- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
235- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
236- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
237- سعید پورروستایی
238- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
239- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
240- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
241- مهدی پورشا
242- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
243- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
244- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
245- اسماعیل پورشاهید
246- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
247- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
248- دکتر خلیل پورشمسیان ، Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
249- وحید پورشهابی
250- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
251- ناصر پورصادق
252- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
253- نسترن پورصالحی
254- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
255- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
256- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
257- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
258- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
259- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
260- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
261- بهزاد پورغریب ، استادیار
262- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
263- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
264- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
265- دکتر عبدالوهاب پورقاز ، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
266- دکتر حسین پورقاسمیان ، استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم
267- دکتر غلامحسین پورقنبری مروست ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
268- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
269- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
270- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
271- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
272- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
273- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
274- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
275- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
276- محمد پورکیانی
277- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز
278- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
279- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
280- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
281- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
282- دکتر الهام پورمهابادیان
283- محمدصادق پورمهدی
284- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
285- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
286- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
287- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
288- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
289- لیلا پورنجفی
290- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
291- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
292- فرزاد پورنور
293- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
294- احسان پوری
295- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
296- محمدرضا پوریای ولی
297- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
298- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
299- مهندس پارسا پویا ، مربی
300- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
301- پروفسور علیرضا پویا ، Professor,Department of Management, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.
302- دکتر اعظم پویازاده ، دانشیار دانشگاه تهران
303- علی پویان
304- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
305- بابك پيله ور
306- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
307- دکتر میترا پیام بوساری
308- پائولو پیترو بیانسون
309- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
310- پرویز پیران
311- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
312- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
313- دکتر نصراله پیرانی ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
314- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
315- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
316- خسرو پیرایی
317- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
318- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
319- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
320- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
321- پویان پیردیر
322- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
323- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
324- سجاد پیرسا
325- مجید پیرستانی
326- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
327- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
328- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
329- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
330- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
331- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
332- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
333- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
334- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
335- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
336- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
337- حسین پیری ، دانشگاه بناب
338- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
339- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
340- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
341- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
342- اسماعیل پیش بین
343- ایمان پیش بین
344- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
345- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران
346- امیرحسین پیشگویی
347- دکتر پروانه پیشنمازی
348- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
349- حمیدرضا پیشوایی
350- مهدی پیشوایی
351- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
352- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
353- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
354- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
355- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
356- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
357- فاطمه پیغمبری
358- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
359- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
360- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
361- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
362- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
363- خسرو پیله وریان
364- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
365- مسلم پیمانی
366- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
367- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- فریبا تابع بردبار
4- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
5- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
8- دکتر محمد تاتار ، IIEES
9- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
10- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
11- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
12- بهجت تاج الدین
13- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
14- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
15- دکتر ضیاءالدین تاج الدین ، استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس، ایران
16- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
17- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
18- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
19- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
20- سحر تاج بخش مسلمان
21- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
22- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
23- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
24- سیمین تاج شریفی فر
25- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
26- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
27- دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
28- گلنار تاجدار
29- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
30- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
31- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
32- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
33- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
34- وحید تادیبی
35- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
36- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
37- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
38- دکتر محمدجعفر تارخ ، Khaje Nasir Toosi University of Technology
39- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
40- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
41- دکتر مهدی تازه ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
42- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
43- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
44- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
45- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
46- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
47- امیر تبادکانی
48- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
49- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
50- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
51- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
52- رضا تبریزی
53- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
54- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
55- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
56- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
57- حسین تبیانیان
58- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
59- ناصر تجبر
60- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
61- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
62- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
63- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
64- دکتر محمدحسن تحریریان ، Sheikhbahaee University
65- هوبه تحویلداری
66- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
67- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
68- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
69- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
70- پروفسور محمودرضا تدین ، استاد تمام
71- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
72- میثم تراب مستعدی
73- حسین ترابزاده خراسانی
74- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
75- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
76- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
77- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
78- صدیقه ترابی
79- فاطمه ترابی
80- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران
81- فیروزه ترابی
82- قدرت ترابی
83- محمد مهدی ترابی
84- مرتضی ترابی
85- یوسف ترابی
86- دکتر مسعود ترابی آزاد ، دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
87- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
88- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
89- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
90- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
91- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
92- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
93- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
94- آرش ترک سامنی ، استادیار
95- بهروز ترک لادانی
96- فرشید ترکاشوند
97- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
98- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
99- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
100- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
101- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
102- محمدرضا ترکی
103- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
104- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
105- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
106- دکتر محمد مهدی تسخیری ، استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم
107- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
108- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
109- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
110- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
111- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
112- بهنام تشکری
113- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
114- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
115- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
116- دکتر میثاق تصوری
117- دارا تفضلی
118- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
119- شجاع تفکری رضایی
120- شاهین تفنگدارزاده
121- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
122- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
123- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
124- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
125- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
126- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
127- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
128- دکتر محمد رضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
129- دکتر علی اکبر تقوائی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
130- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
131- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
132- ویدا تقوایی
133- مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
134- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
135- رضا تقوی
136- سید علی تقوی
137- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
138- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
139- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
140- دکتر علی تقوی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
141- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
142- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
143- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
144- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
145- دکتر مهدی تقوی ، Professor, Allameh Tabatabaiee Univesity
146- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
147- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
148- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
149- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
150- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
151- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
152- علی اکبر تقی پور
153- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
154- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
155- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
156- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
157- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
158- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
159- ابراهیم تقی زاده
160- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
161- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
162- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
163- دکتر قاسم تقی زاده
164- کتایون تقی زاده
165- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
166- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
167- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
168- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
169- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
170- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
171- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
172- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
173- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
174- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
175- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
176- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
177- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
178- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
179- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
180- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
181- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
182- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
183- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
184- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
185- دکتر مجید تلخابی ، مدیر مجتمع آموزش عالی فقه
186- محمدرضا تمامگر
187- دکتر مصطفی تمتاجی
188- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
189- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
190- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
191- محمدرضا تمدن
192- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
193- عباس تمیزی
194- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
195- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
196- میلاد تنها
197- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
198- فرهاد تنهای رشوانلو
199- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
200- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
201- دکتر مرتضی تهامی پور
202- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
203- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
204- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
205- هادی تهرانی
206- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
207- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
208- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
209- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
210- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
211- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
212- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
213- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
214- مجتبی توانگر
215- معصومه توانگر
216- ارکان توپال
217- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
218- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
219- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
220- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
221- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
222- دکتر عبدالعلی توجهی ، هیئت علمی دانشگاه شاهد
223- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
224- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
225- سمیه توحیدلو
226- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
227- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
228- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
229- علی توحیدی مقدم
230- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
231- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
232- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
233- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
234- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
235- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
236- دکتر محمدمهدی توسلی ، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
237- دکتر منوچهر توسلی نائینی
238- ایرج توسلیان
239- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
240- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
241- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
242- فیروز توفیق
243- امید توفیقی
244- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
245- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
246- علی اصغر توفیقی
247- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
248- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
249- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
250- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
251- علی توکلان
252- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
253- احسان توکلی
254- امید توکلی
255- امید توکلی
256- حمیدرضا توکلی
257- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
258- علی توکلی
259- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
260- غلامحسین توکلی
261- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
262- فائزه توکلی
263- فایزه توکلی
264- ماه گل توکلی
265- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
266- محمد جواد توکلی
267- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
268- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
269- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
270- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
271- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
272- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
273- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
274- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
275- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
276- محمدرضا توکلی شوشتری
277- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
278- محمدرضا توکلی صابری
279- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران
280- دکتر جمیله توکلی نیا ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
281- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
282- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
283- امیر توکمه چی
284- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
285- روح الله تولایی
286- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
287- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
288- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
289- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
290- نوین تولایی ، دانشیار
291- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
292- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
293- نویرا تومانیان
294- چنگ تونگ ، استاد
295- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
296- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه ها در شهر تهران-دارای دو مدرک کارشناسی ارشد(حقوق مالی- مدیریت مالی) -عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان - نویسنده،مشاور وداور مقالات- آشنا با چند زبان
297- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
298- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
299- کاوه تیمورنژاد
300- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
301- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
302- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
303- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
304- حمید رضا تیموری
305- سحر تیموری
306- سعید تیموری
307- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
308- فاطمه تیموری
309- فرشته تیموری
310- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
311- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
312- رضا تیموری فعال ، استاد
313- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
314- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
4- مهرداد ثابت
5- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
6- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
8- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
9- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
10- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
11- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
12- فرهاد ثبوتی
13- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
14- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
15- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
16- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
17- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
18- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
19- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
20- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
21- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
22- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
23- مراد ثقفی
24- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
25- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
26- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
27- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
28- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
29- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
30- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
31- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
32- داود ثمری
33- جعفر ثمری صفا
34- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
35- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
36- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
37- نوید ثنایی
38- باقر ثنایی ذاکر
39- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
40- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- دکتر قاسم جابری پور ، Shahid Beheshti University
5- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- محسن جاجرمی زاده
7- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
8- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
9- کاوه جاسب
10- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
11- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
12- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
13- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
14- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
15- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
16- سحر جامی
17- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
18- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
19- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
20- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
21- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
22- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
23- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
24- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
25- مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
26- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
27- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
28- عسکر جانعلی زاده
29- حیدر جانعلی زاده چوب بستی
30- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
31- دکتر محمد جانفدا ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
32- پرهام جانفشان
33- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
34- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
35- حسین جانمحمدی
36- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
37- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
38- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
39- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
40- محمد جاودان
41- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
42- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
43- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
44- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
45- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
46- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
47- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
48- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
49- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
50- فرهاد جاویدراد
51- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
52- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
53- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
54- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
55- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
56- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
57- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
58- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
59- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
60- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
61- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
62- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
63- حمید جباری
64- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
65- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
66- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار گروه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
67- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
68- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
69- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
70- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
71- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
72- عباسعلی جباری ثانی
73- تقی جباری فر
74- مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
75- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
76- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
77- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
78- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-دانشجوی دوره تخصصی حکمرانی دانشگاه عالی دفاع ملی(مدرسه حکمرانی شهیدبهشتی)-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
79- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
80- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
81- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
82- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
83- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
84- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
85- محمد جرادت
86- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
87- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
88- سیدحمید جزایری
89- علی جزایری
90- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
91- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
92- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
93- دکتر احمد جعفر نژاد چقوشی ، استاد دانشگاه تهران
94- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
95- امیر جعفرپور
96- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
97- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
98- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
99- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
100- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
101- جعفر جعفرزاده
102- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
103- علی جعفرزاده
104- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
105- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
106- میثم جعفرزاده
107- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
108- فروزنده جعفرزاده پور
109- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
110- سهیل جعفرصالحی
111- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
112- امیرعلی جعفرنژاد
113- حسين جعفري
114- حسين جعفري
115- سيداصغر جعفري
116- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
117- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
118- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
119- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
120- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
121- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
122- امین جعفری
123- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
124- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
125- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
126- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
127- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
128- جواد جعفری
129- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
130- حسین جعفری
131- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
132- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
133- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
134- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
135- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
136- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
137- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
138- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
139- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
140- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
141- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
142- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
143- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
144- علی جعفری
145- علی جعفری
146- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
147- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
148- علی اصغر جعفری
149- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
150- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
151- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
152- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
153- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
154- غلام حسین جعفری
155- کبری جعفری
156- محمد جعفری
157- محمد جعفری
158- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
159- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
160- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
161- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
162- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
163- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
164- دکتر محمدمهدی جعفری ، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
165- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
166- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
167- مرتضی جعفری
168- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
169- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
170- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
171- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
172- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
173- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
174- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
175- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
176- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
177- پروفسور احمد جعفری صمیمی ، استاد
178- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
179- احسان جعفری فر
180- نسرین جعفری گلستان
181- محسن جعفری مذهب
182- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
183- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
184- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
185- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
186- سعيد جعفری نیا
187- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
188- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
189- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
190- رسول جعفریان
191- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
192- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
193- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
194- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
195- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
196- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
197- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
198- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
199- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
200- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
201- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
202- دکتر حسن جلالی
203- سپهر جلالی
204- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
205- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
206- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
207- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
208- محمد امین جلالی
209- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
210- وحیدرضا جلالی
211- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
212- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
213- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
214- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
215- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
216- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
217- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
218- محمود جلالی کروه
219- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
220- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
221- سیداحمدرضا جلالی نائینی
222- محمدرضا جلالی ندوشن
223- سعید جلالی هنرمند
224- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
225- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
226- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
227- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
228- دکتر سیدعبدالمجید جلایی ، استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
229- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
230- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
231- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
232- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
233- پروین جلیلوند
234- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
235- حمید جلیلوند
236- محسن جلیلوند
237- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
238- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
239- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
240- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
241- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
242- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
243- دکتر عادل جلیلی ، استاد پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
244- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
245- حمید جلیلی راثی
246- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
247- سمانه جلیلی صدرآباد
248- هاشم جلیلی صفریان
249- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
250- دکتر علیرضا جلیلی فرد ، Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz
251- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
252- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
253- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
254- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
255- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
256- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
257- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
258- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
259- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
260- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
261- دکتر منصور جم زاد ، Sharif University of Technology
262- الهام جم زاده
263- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
264- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
265- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
266- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
267- فریبرز جمالزاد فلاح
268- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
269- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
270- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
271- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
272- فرید جمالی
273- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
274- مسعود جمالی آشتیانی
275- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
276- دکتر فرید جمالی شینی ، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
277- مهدی جمالی نژاد
278- ابوذر جمالی نیا
279- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
280- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
281- رسول جمشيدي
282- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
283- بهاره جمشیدی
284- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
285- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
286- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
287- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
288- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
289- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
290- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
291- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
292- سلیمان جمشیدی
293- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
294- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
295- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
296- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
297- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
298- همایون جمشیدیان ، استادیار
299- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد/ دانشگاه تهران
300- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
301- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
302- دکتر سارا جمهوری ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
303- سید مهدی جمیلی
304- رزیتا جمیلی اسکویی
305- دکتر حسین جناآبادی ، استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
306- نسرین جناب آقا
307- بهروز جنت
308- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
309- محسن جنتی
310- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
311- دکتر محمد جنتی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
312- سیما جنتیان
313- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
314- حامد جنیدی
315- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
316- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
317- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
318- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
319- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
320- عباس جهان بخشی
321- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
322- علی جهان بینی
323- پروفسور احمد جهان لتیباری ، استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
324- عاطفه جهان محمدی ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
325- محمدرضا جهان میری
326- حمید جهانبخش
327- دکتر سعید جهانبخش اصل ، استاد- دانشگاه تبریز
328- جلال جهانبخشی
329- آرزو جهانبین
330- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
331- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
332- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
333- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
334- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
335- دکتر محسن جهانشاهی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
336- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
337- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
338- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
339- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
340- نصرالله جهانگرد
341- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
342- جواد جهانگیر
343- دکتر غلامحسین جهانگیر ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
344- محمد حسین جهانگیر
345- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
346- دکتر هاشم جهانگیر ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
347- دکتر سکینه جهانگیرزاده ، استادیار گروه مهندسی برق - موسسه آموزش عالی کارون
348- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
349- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
350- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
351- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
352- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
353- محسن جهانگیری
354- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
355- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
356- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
357- عليرضا جهاني
358- دکتر داود جهانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
359- عباسقلی جهانی
360- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
361- دکتر مهدی جهانی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
362- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
363- دکتر فاطمه جهانی شکیب ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
364- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
365- دکتر مجتبی جهانیان ، PhD Student Mojtaba Jahanian
366- دکتر شهیده جهانیان سادات محله ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
367- نوید جهدی
368- نوید جهدی
369- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
370- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
371- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
372- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
373- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
374- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
375- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
376- اکبر جوادی
377- ایرج جوادی
378- دکتر سامان جوادی
379- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
380- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
381- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
382- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
383- دکتر محسن جوادی ، استاد دانشگاه قم
384- محمد جوادی
385- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
386- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
387- دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی
388- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
389- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
390- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
391- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
392- فرناز جوادی گرگری
393- دکتر محمد جوادی مال آباد ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
394- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
395- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
396- مهندس حجت اله جوادیان ، ریاست مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
397- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
398- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
399- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
400- مجید جوادیان زاده
401- دکتر سهیلا جوادیان فرزانه ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
402- عباس جوارشکیان
403- عباس جوارشکیان ، دانشیار
404- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
405- فرهاد جوان
406- دکتر جعفر جوان ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
407- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
408- دکتر محمد جوان ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
409- محمدرضا جوان
410- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
411- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
412- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
413- علی جوان فروزنده
414- جواد جوان مجیدی
415- دکتر محمد جوان نیک خواه ، استاد، دانشگاه تهران
416- دکتر محمد حسن جوانبخت ، دانشیار علوم تغذیه گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
417- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
418- دکتر سپیده جوانشیر ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
419- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
420- دکتر محمد جوانشیر گیو ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
421- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
422- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
423- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
424- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
425- دکتر حجت اله جوانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا
426- نادر جوانی
427- محمود جوانی پور
428- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
429- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
430- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
431- سعید جواهرزاده
432- فرید جواهرزاده
433- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
434- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
435- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
436- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
437- محمدرضا جودت
438- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
439- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
440- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
441- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
442- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
443- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
444- دکتر سیدعلی جوزی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
445- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
446- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
447- دکتر بهرام جوکار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
448- علی اکبر جوکار
449- مهدی جوکار
450- دکتر نجف جوکار ، استاد دانشگاه شیراز
451- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
452- دکتر فریبرز جولای ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران
453- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
454- سمیه جولایی
455- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
456- کامران جوهری
457- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
458- دکتر وحید جوهری مجد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
459- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
460- دکتر مرتضی جیریایی شراهی ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

چ

1- دکتر مرتضی چاجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
3- دکتر ویدا چالوی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گروه باغبانی
4- فیلیکس چان ، استاد
5- محمدتقی چاوشی
6- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
7- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
8- رامیار چتانی
9- علی چراغعلی خانی ، استادیار
10- علی چراغی
11- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
12- دکتر جواد چزگی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
13- دکتر جهانگیر چشم آور ، استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور
14- کیانوش چقامیرزا
15- مجید چگنی
16- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
17- دکتر غلامرضا چگنی زاده ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
18- دکتر محمدعلی چلونگر ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
19- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
20- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
21- اسماعیل چمنی
22- دکتر امین چمنی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
23- دکتر ریحانه چمنی ، استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
24- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
25- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
26- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
27- چینگ چنگ لی
28- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
29- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
30- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
31- فرهاد چنگیزی
32- وحید چنگیزی
33- بنویت چنیاس
34- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار دانشگاه دفاع ملی
35- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
36- منوچهر چهاردولی
37- دکتر سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
38- دکتر عبدالکریم چهرگانی راد ، استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران
39- شیما چهره ئی
40- دکتر فاطمه چهکندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
41- دکتر مجید چهکندی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
42- دکتر آزاده چوب فروش زاده ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
43- دکتر شهلا چوبچیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
44- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
45- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
46- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
47- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
48- شمهونا چودهاری
49- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
50- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
51- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
52- محمد جواد چیت ساز
53- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
54- علیرضا چیت سازیان
55- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
56- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
57- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سلما حائری ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
2- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
3- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
4- محمدرضا حائری مازندرانی
5- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
6- دکتر محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
7- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
10- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- مهران حاتم
13- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
14- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
15- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
16- دکتر جواد حاتمی ، استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس
17- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18- دکتر علی اصغر حاتمی ، هیئت علمی دانشگاه شیراز
19- فرزاد حاتمی
20- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
21- محمدرضا حاتمی
22- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
23- عادل حاتمی مربینی
24- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
25- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
26- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
27- دکتر طاهره حاج ابراهیمی ، دانشیار گروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
28- دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی ، استاد دانشگاه اصفهان
29- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
30- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
31- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
32- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
33- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
34- اصغر حاج سقطی
35- خسرو حاج صادقی
36- پروفسور محمد حاج عباسی ، Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan Iran
37- پروفسور محمدعلی حاج عباسی
38- دکتر عباسعلی حاج کریمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
39- دکتر نادر حاجلو ، Professor, General Psychology Department, University of Mohagegh Ardabili
40- علي حاجي آقا بزرگي
41- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
42- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
43- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
44- دکتر رضا حاجی آقایی ، دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
45- محسن حاجی آقایی
46- مصطفی حاجی آقایی کشتلی
47- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
48- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
49- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
50- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
51- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
52- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
53- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
54- خلیل حاجی پور
55- وحید حاجی پور
56- دکتر محسن حاجی تبار ، استادیار
57- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
58- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
59- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
60- دکتر علی حاجی خانی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
61- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
62- طیبه حاجی رضایی
63- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشکده علوم پزشکی گروه بیو استاتیک دانشگاه تربیت مدرس
64- مهندس احمد حاجی زاده ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
65- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
66- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
67- محمدامین حاجی زاده ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
68- دکتر فاضل حاجی زاده ابراهیمی ، مربی گروه صنایع دانشگاه صنعتی قم
69- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
70- اکبر حاجی زاده مقدم ، دانشیار
71- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
72- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
73- حسین حاجی سلطانی
74- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
75- دکتر علی حاجی شمسایی ، دانشگاه ازاد اسلامی
76- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
77- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
78- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
79- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
80- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
81- دکتر حمیدرضا حاجی قنبر ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
82- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
83- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
84- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
85- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
86- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
87- دکتر رحمت حاجی مینه ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
88- دکتر علی حاجی نژاد ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
89- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
90- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
91- دکتر خدیجه حاجیان ، استادیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
92- الهه حاجیان حیدری
93- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، استاد مدعو دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
94- زهره حاجیان فروشانی
95- دکتر علیرضا حاجیان نژاد ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
96- ابراهیم حاجیانی
97- دکتر محمود حاجیانی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
98- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
99- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
100- سید داود حاجی‌میررحیمی
101- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
102- معصومه حافظ رضازاده
103- مجتبیض حافظ مکی
104- محمد رضا حافظ نیا
105- دکتر محمدرضا حافظ نیا ، دانشگاه تربیت مدرس
106- احمد حافظی ، مدرس
107- اکرم حافظی
108- رحمت الله حافظی
109- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
110- فردین حافظی
111- دکتر محمدرضا حافظی ، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
112- مهندس سولماز حافظی زاده
113- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
114- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
115- دکتر مژده حاکمی والا
116- دکتر مهدی حامد سقایان ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
117- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
118- سمانه حامدی ، استادیار
119- شمیسا حامدی
120- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
121- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
122- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
123- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
124- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
125- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
126- پروفسور فرح حبیب ، استاد تمام
127- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
128- رضا حبیب اله گرمابکی
129- دکتر راضیه حبیب پور ، استادیار گروه پژوهشی صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
130- دکتر اصحاب حبیب زاده ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
131- دکتر توکل حبیب زاده ، هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
132- طاهر حبیب زاده
133- دکتر محمدجعفر حبیب زاده ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
134- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
135- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
136- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
137- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
138- عـزیزاله حبیبی
139- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
140- بهروز حبیبی
141- بیوک حبیبی ، پروفسور
142- پروفسور جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
143- حمیدرضا حبیبی
144- خسرو حبیبی
145- دکتر زهره حبیبی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
146- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
147- دکتر عبدالحمید حبیبی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران
148- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
149- دکتر علیرضا حبیبی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه رازی
150- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
151- دکتر فهیمه حبیبی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
152- کیومرث حبیبی
153- محمدحسین حبیبی
154- دکتر محمود حبیبی ، نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
155- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
156- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
157- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
158- هنگامه حبیبی
159- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
160- جواد حبیبی تبار
161- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
162- مهدی حبیبی دوست
163- صابر حبیبی سوادکوهی
164- آرش حبیبی لشکری
165- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
166- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
167- عزیز حبیبی ینگجه
168- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
169- سمیه حجابی
170- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
171- الهه حجازی ، دانشیار
172- دکتر جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
173- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
174- دکتر رضوان حجازی ، استاد- دانشگاه الزهراء
175- سحاب حجازی
176- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
177- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
178- مجید حجازی
179- دکتر نصرت حجازی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
180- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
181- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
182- دکتر شیرین حجازیان ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
183- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
184- عیسى حجت ، استاد تمام
185- دکتر عیسی حجت ، استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
186- محمدمهدی حجت
187- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
188- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
189- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
190- دکتر یوسف حجت ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
191- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
192- سعید حجتی
193- سعید حجتی
194- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
195- دکتر سید محمد علی حجتی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
196- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
197- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
198- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
199- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
200- وحید حجتی نیکو
201- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
202- دکتر محمد حجی پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
203- رحیم حداد
204- رضا حداد
205- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
206- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
207- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
208- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
209- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
210- دکتر غلامرضا حدادچی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
211- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
212- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
213- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
214- دکتر مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
215- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
216- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
217- هدی حدیدی ، کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
218- دکتر سعید حدیدی مود ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
219- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
220- بهمن حری امینی
221- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
222- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
223- مهدی حریری ، استادیار
224- دکتر نجلا حریری ، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
225- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
226- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
227- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
228- دکتر سعید حسام پور ، استاد دانشگاه شیراز
229- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
230- ابوذر حسامپور ، مدیر داخلی فصلنامه
231- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
232- وحیده حسامی ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
233- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
234- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
235- دکتر رضا حسان ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات
236- دکتر مصطفی حسرتی ، دانشیار، دانشگاه رازی
237- دکتر ابوالفضل حسن آبادی
238- دکتر علی حسن آبادی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
239- میرزا حسن الزمان
240- دکتر علی حسن بگی ، دانشیار دانشگاه اراک
241- دکتر ابراهیم حسن بیگی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
242- دکتر محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
243- جعفر حسن پور
244- دکتر حسن حسن پور ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
245- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
246- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
247- زینب حسن پور
248- شهاب حسن پور
249- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
250- دکتر مهدی حسن پور ، استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
251- سمیه حسن پور دربان
252- محمد حسن زاده
253- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
254- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
255- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
256- حامد حسن زاده
257- دکتر حسن حسن زاده ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
258- حسین حسن زاده ، استادیار
259- حمیدرضا حسن زاده
260- دکتر رضا حسن زاده ، استادیار گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی روزبهان ساری
261- دکتر رمضان حسن زاده ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
262- دکتر سعید حسن زاده ، استادیار گروه برق دانشگاه صنعتی قم
263- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
264- عاطفه حسن زاده
265- عليرضا حسن زاده
266- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
267- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
268- دکتر علیرضا حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
269- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
270- دکتر محمد حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
271- دکتر مهدی حسن زاده ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد
272- دکتر نادر حسن زاده ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
273- نیما حسن زاده ، استاد مشاور و موسس انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
274- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
275- حمید حسن زاده اصفهانی
276- دکتر محمدکاظم حسن زاده اقدم ، University of Guilan
277- علی حسن زاده خوئی
278- مجتبی حسن زاده دلوئی
279- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
280- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
281- دکتر رضا حسن ساجدی ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
282- دکتر کاووس حسن لی ، استاد دانشگاه شیراز
283- دکتر عامل حسن مظاهری ، جامعه المصطفی العالمیه
284- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
285- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
286- دکتر صادق حسن نیا ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
287- دکتر علی حسن نیا ، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
288- دکتر محمدرضا حسندخت ، استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.
289- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
290- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
291- حامد حسنلو
292- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
293- دکتر محمد حسنوند ، دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران
294- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
295- دکتر رضا حسنوی ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
296- آرمان حسنی ، استادیار
297- دکتر ابوالفضل حسنی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
298- امیر حسنی
299- دکتر بهروز حسنی ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایزان
300- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
301- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
302- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
303- سیدرضا حسنی
304- دکتر عباس حسنی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه
305- حجة الاسلام عبدالله حسنی
306- دکتر عبدالله حسنی ، فرمانده کل نیروی انتظامی استان سمنان
307- حجة الاسلام عبداله حسنی
308- علی حسنی
309- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
310- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
311- محمدجواد حسنی
312- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
313- دکتر محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
314- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
315- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
316- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
317- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
318- مصطفی حسنیان ، دانش آموخته مهندسی اقیانوس شناسی از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
319- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
320- دکتر علیرضا حسیبی ، رئیس قسمت فضای سبز شهرداری منطقه 12 تهران
321- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
322- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
323- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
324- دکتر داوود حسین پور ، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
325- سعید حسین پور
326- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
327- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
328- مرتضی حسین پور امام
329- محمدجواد حسین پورفرد
330- دکتر مسعود حسین چاری ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
331- عباسعلی حسین خانزاده
332- الهام حسین خانی
333- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
334- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
335- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
336- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
337- حسن حسین زاده
338- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
339- دکتر سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
340- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
341- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
342- دکتر غلامعلی حسین زاده ، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
343- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
344- متین حسین زاده
345- دکتر محبوبه سادات حسین زاده ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
346- مریم حسین زاده
347- دکتر وحید حسین زاده ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
348- یوسف حسین زاده تروان
349- پروفسور علی حسین زاده دلیر ، استاد دانشکده كشاورزی دانشگاه تبریز
350- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
351- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار دانشگاه الزهرا
352- سارا حسین زاده قشلاقی
353- دکتر علی حسین زاده کاشان ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
354- دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر ، استاد
355- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
356- دکتر فرهاد حسین زاده لطفی ، Professor of Operation Research, Science and Research Branch, Islamic Azad University
357- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
358- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
359- دکتر حمید حسین نژاد ، دبیر پژوهشی گروه عمومی
360- دکتر زهرا حسین نژاد ، رئیس انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
361- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
362- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
363- دکتر مرتضی حسینعلی بیگی ، استادیار
364- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
365- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
366- دکتر نرگس حسینمردی ، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
367- خداداد حسینی
368- سید حمزه حسینی
369- سید علی حسینی
370- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
371- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
372- دکتر بهشید حسینی ، استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
373- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
374- پریسا حسینی
375- پیام حسینی
376- حامد حسینی
377- دکتر حسین حسینی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
378- زینب السادات حسینی
379- سلمان حسینی
380- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
381- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
382- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
383- سید تیمور حسینی
384- سید جلال حسینی
385- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
386- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
387- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
388- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
389- دکتر سید سعید حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
390- سید سلیمان حسینی
391- دکتر سید شمس الدین حسینی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
392- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
393- سید طاهر حسینی
394- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
395- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
396- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
397- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
398- دکتر سید علی حسینی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
399- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
400- دکتر سید فخرالدین حسینی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
401- سید کریم حسینی
402- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
403- دکتر سید محسن حسینی ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
404- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
405- دکتر سید محمد حسینی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
406- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
407- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
408- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
409- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
410- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
411- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
412- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
413- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
414- سید ناصر حسینی
415- دکتر سید یعقوب حسینی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
416- دکتر سیداحمد حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
417- دکتر سیداحمد حسینی
418- دکتر سیداحمد حسینی ، گروه آموزشی مدیریت (بازرگانی و دولتی) دانشگاه شاهد
419- دکتر سیداحمد حسینی ، هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
420- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
421- دکتر سیدحسن حسینی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
422- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
423- دکتر سیدحسین حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
424- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
425- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
426- دکتر سیدعباس حسینی ، استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
427- سیدعلی حسینی ، دانشیار
428- دکتر سیدمحمد حسینی ، استادیارگروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی واحد بابل-دانشگاه آزاد اسلامی
429- سیدمحمد حسینی
430- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
431- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
432- سیدمحمود حسینی
433- سیدهادی حسینی
434- سیدوحید حسینی ، استاد
435- عباس حسینی
436- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
437- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
438- دکتر محمد حسین حسینی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
439- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
440- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
441- معصومه حسینی
442- ملیحه سادات حسینی
443- دکتر مهدی حسینی ، دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی
444- دکتر میرزا حسن حسینی ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
445- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
446- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
447- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
448- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
449- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
450- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
451- دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
452- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
453- دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.
454- دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
455- دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی
456- دکتر اکبر حسینی پور ، دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
457- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
458- دکتر داود حسینی چفلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
459- دکتر بابک حسینی خلج ، استاددانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
460- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
461- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
462- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
463- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
464- دکتر سیدحسن حسینی سروری ، استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف
465- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
466- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
467- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
468- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
469- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
470- موید حسینی صدر ، پروفسور
471- دکتر سیدمحمدرضا حسینی علی آباد ، مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
472- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
473- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
474- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
475- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
476- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
477- سیداحمد حسینی کازرونی
478- سید حسین حسینی لواسانی
479- سید مصطفی حسینی مزینانی
480- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
481- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
482- سید علی حسینی میلانی
483- سیدمحمد حسینی نژاد
484- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
485- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
486- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
487- سید محمد حسینی نصر
488- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
489- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
490- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
491- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران
492- دکتر سید جواد حسینی واشان ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
493- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
494- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
495- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
496- دکتر سیمین حسینیان ، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
497- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
498- دکتر نگار حسینیان
499- رویا حسینیان اصفهانی
500- حسین حسینیان مقدم ، دانشیار
501- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
502- پژمان حسینیون
503- سولماز حسینیون
504- دکتر رامین حشمت ، Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
505- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
506- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
507- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
508- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
509- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
510- غنی حشمتی تنکابنی
511- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
512- سعید حصارکی
513- جعفر حصاری ، مدرس دانشگاه و کارشناس پژوهش دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
514- ایوب حضرتی
515- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
516- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
517- محمد حضوری
518- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
519- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
520- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
521- معصومه حق پرست
522- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
523- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
524- دکتر محمد حق پناهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
525- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
526- دکتر مریم حق روستا ، دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
527- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
528- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
529- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
530- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
531- دکتر علی حق طلب ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
532- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
533- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
534- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
535- دکتر غلامحسین حق نیا ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
536- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
537- احمد حقانی
538- محمد حقانی
539- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
540- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
541- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
542- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
543- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
544- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
545- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
546- دکتر علی حقی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
547- پروفسور محمودرضا حقی فام ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
548- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
549- دکتر سعید حقیر ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران
550- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
551- حمید حقیقت
552- دکتر سید صادق حقیقت ، استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
553- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
554- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
555- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
556- دکتر حسن حقیقی ، Shahid Beheshti University
557- دکتر محمد حقیقی ، دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
558- محمد حقیقی ، استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
559- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
560- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
561- دکتر امین حقیقی پشتیری ، دانشیار گروه حرارت و سیالات دانشگاه گیلان
562- آزاده حکاک زاده
563- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
564- دکتر نصرالله حکمت ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
565- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
566- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
567- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
568- مسعود حکمی
569- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
570- دکتر احمد حکیم جوادی ، مدیرکل هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس
571- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
572- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
573- دکتر حمید حکیمی
574- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
575- خلیل حکیمی فر ، استادیار
576- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
577- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
578- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
579- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
580- محمد حلاج
581- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
582- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
583- دکتر ایمان حلوایی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
584- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
585- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
586- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
587- دکتر حسین حمامی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
588- مرجان حمدالهی
589- دکتر سید محمدمهدی حمدی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
590- دکتر سیدمحمد حمدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
591- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
592- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
593- دکتر علی حمزه ، استاد دانشگاه شیراز
594- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
595- حمید حمزه ای
596- دکتر مهدی حمزه پور ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
597- سیدرضا حمزه لو
598- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
599- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
600- دکتر ماجده حمود ، استاذه بجامعه دمشق
601- نجمه حمید
602- شهربانو حمیدپور
603- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
604- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
605- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
606- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
607- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
608- دکتر سمیه حمیدی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
609- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
610- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
611- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
612- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
613- دکتر مهرزاد حمیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
614- دکتر زهره حمیدی اصفهانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
615- دکتر محمدتقی حمیدی بهشتی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
616- علي حمیدی زاده
617- دکتر محمدرضا حمیدی زاده ، استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
618- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
619- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
620- دکتر محسن حمیدیان پور
621- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
622- پریچهر حناچی
623- پروفسور پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
624- سیمین حناچی
625- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
626- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
627- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
628- مرتضی حنیفه زاده
629- منصوره حور علی
630- فاطمه حورعلی
631- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
632- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
633- دکتر مهدی حیات زاده ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
634- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
635- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
636- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
637- زهرا حیاتی
638- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
639- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
640- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
641- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
642- دکتر منوچهر حیدر پور ، استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
643- نیما حیدر زاده
644- دکتر علیرضا حیدرئی ، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
645- ماشااله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
646- دکتر ماشااله حیدرپور ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
647- مهیار حیدرپور
648- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
649- محمد حیدرزاده
650- دکتر کیوان حیدرنژاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
651- دکتر محمدسعید حیدرنژاد ، دانشیار گروه زیست جانوری دانشگاه شهرکرد
652- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
653- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
654- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
655- دکتر اکبر حیدری ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
656- امید حیدری
657- امیر حیدری
658- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
659- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
660- دکتر حامد حیدری ، استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی مهر البرز
661- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
662- حسن حیدری
663- دکتر حسن حیدری ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
664- دکتر حسن حیدری ، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
665- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
666- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
667- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
668- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
669- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
670- دکتر عبادالله حیدری ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
671- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
672- دکتر عباس حیدری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
673- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
674- علی حیدری
675- علی حیدری
676- دکتر غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
677- فاطمه حیدری
678- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
679- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
680- دکتر مجتبی حیدری ، استادیار گروه برق دانشگاه صنعتی قم
681- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
682- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
683- محمدمهدی حیدری ، دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
684- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
685- دکتر محمود حیدری ، روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
686- مختار حیدری
687- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
688- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
689- منصور حیدری
690- مهدی حیدری
691- دکتر مهدی حیدری ، دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
692- نادر حیدری
693- دکتر نصرت حیدری ، گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی دانشگاه ارومیه
694- دکتر هادی حیدری ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
695- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
696- محسن حیدری بنی
697- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
698- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
699- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
700- دکتر جلیل حیدری دهوئی ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
701- کوروش حیدری شیرازی
702- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
703- مرتضی حیدری مظفر
704- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
705- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
706- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
707- دکتر قاسم حیدری نژاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
708- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
709- اسفندیار حیدریان
710- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
711- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
712- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
713- دکتر احسان حیدریان فروشانی ، استادیار گروه برق-قدرت دانشگاه صنعتی قم
714- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
715- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر احمد علی خائف الهی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
3- دکتر احمد خاتمی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
4- دکتر سید مهدی خاتمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- دکتر مهری خاتمی
7- دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، استاد تمام، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
8- دکتر ناصر خاجی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر جواد خادم ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
10- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
11- دکتر سارا خادم پیر ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
12- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
13- دکتر مجید خادم رضاییان ، استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
14- احمد خادم زاده ، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
15- دکتر جعفر خادم زاده یگانه ، استادیار گروه پلیمر دانشگاه صنعتی قم
16- حمید خادم مسجدی
17- جعفر خادمی
18- حسین خادمی
19- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
20- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
21- دکتر عین الله خادمی ، استاد، گروه فلسفه و کلام ،دانشگاه شهید رجایی،تهران، ایران.
22- دکتر ملوک خادمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
23- دکتر حبیب اله خادمی اسلام ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
24- دکتر جعفر خادمی حمیدی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
25- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
26- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
27- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
28- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
29- دکتر عباس خاشعی سیوکی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
30- دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی ، دانشیار مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری دانشگاه علامه طباطبایی
31- نازیلا خاقانی
32- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
33- امير خاكباز
34- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
35- سیمین خاکپور
36- محمدرضا خاکزاد
37- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
38- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
39- دکتر احمد خاکساری ، دانشیار جبر دانشگاه پیام نور
40- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
41- دکتر علی خاکساری رفسنجانی ، استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران
42- مرضیه خاکستری ، دانشیار
43- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
44- علی خاکی
45- میلاد خاکی
46- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
47- پروفسور علی خاکی صدیق ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
48- دکتر شهریار خالدی ، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
49- دکتر عبدالواحد خالدی درویشان ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
50- محمد خالدیان
51- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
52- دکتر محمدرضا خالصی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
53- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
54- دکتر علی خالق خواه
55- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
56- ابوالفتح خالقی ، استادیار
57- دکتر حسن خالقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
58- فریبا خالقی سروش
59- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
60- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
61- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
62- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
63- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
64- دکتر احمد خامسان ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
65- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
66- سیدهادی خامنه ای
67- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
68- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
69- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
70- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
71- دکتر شعبانعلی خان صنمی ، دانشیار معارف اسلامی گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
72- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
73- دکتر زینب خانجانی ، استاد دانشگاه تبریز
74- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
75- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
76- دکتر سیداحسان خاندوزی ، استادیار اقتصاد اسلامی
77- مصطفی خانزاده
78- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
79- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
80- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
81- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
82- محمدرضا خانلو
83- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
84- دکتر محمد خانه باد ، دانشیار گروه آموزشی زمين شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
85- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
86- حسن خانی
87- دکتر حسن خانی ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
88- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
89- دکتر روح الله خانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
90- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
91- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
92- دکتر مرتضی خانی دهنوئی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
93- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
94- دکتر هادی خانیکی ، استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
95- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
96- دکتر کاظم خاوازی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
97- دکتر رمضانعلی خاوری نژاد ، استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران
98- علیرضا خاوندی
99- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
100- محمدرضا خباز تمیمی
101- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
102- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
103- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
104- دکتر محمد خبیری ، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
105- علیرضا ختایی ، استاد
106- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
107- دکتر داود خجسته ، University of Guilan
108- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
109- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
110- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
111- رضا خجسته مهر
112- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
113- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
114- دکتر روشنک خدابخش ، دانشیار دانشگاه الزهراء
115- حمید خدابخشی
116- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
117- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
118- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
119- امین خدابخشیان
120- دکتر صابر خدابنده ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
121- دکتر سید اکبر خداپرست ، دانشیار ، دانشگاه گیلان
122- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
123- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
124- دکتر محمد کریم خداپناهی ، دانشگاه شهید بهشتی
125- دکتر سید حمید خداداد حسینی ، استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
126- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، استاد دانشگاه پیام نور
127- ابوالحسن خدادادپور
128- دکتر سیدحمید خدادادحسینی ، استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
129- ایرج خدادادی
130- جواد خدادادی
131- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
132- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
133- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
134- دکتر احمد خدادادی دربان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
135- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
136- علی اصغر خدادوست آرانی
137- دکتر بهروز خدارحمی ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
138- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
139- دکتر محمدفرید خدارحمی ، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
140- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
141- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
142- عباس خدامرادی
143- محمد خدامرادی
144- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
145- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
146- حبیب خداوردی لو
147- حمیده خداویسی
148- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
149- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
150- دکتر ابراهیم خدایار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
151- دکتر دادخدا خدایار ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
152- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
153- ابوذر خدایاری
154- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
155- دکتر عباس خدایاری
156- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
157- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
158- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
159- غلامحسن خدایی
160- زینب خدری
161- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
162- غلامحسین خدری ، دانشیار
163- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
164- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
165- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
166- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
167- فاطمه خرازی افرا
168- محمد خرازی افرا
169- دکتر علیرضا خرازی پور ، استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان
170- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
171- مهرناز خراسانچی
172- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
173- سیدعلی خراسانی
174- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
175- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
176- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
177- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
178- دکتر سرور خراشادی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
179- دکتر محمد خراشادی زاده ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
180- دکتر سعید خراشادیزاده ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
181- دکتر سید محمد خراشادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
182- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
183- منوچهر خرایی
184- منیره خردادمهر
185- سعید خردمندی
186- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
187- دکتر سیاوش خرسندی ، دانشکده مهندسی کامپیوتر گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
188- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
189- حسن خرقانی
190- دکتر حسن خرقانی ، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
191- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
192- الهام خرم
193- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
194- سیروس خرم
195- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
196- دکتر کاظم خرم دل ، استادیار گروه روان شناسی
197- کاظم خرم دل
198- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
199- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
200- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
201- دکتر محمدباقر خرمشاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
202- بهاء الدین خرمشاهی
203- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
204- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
205- دکتر فائزه خرمیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
206- منوچهر خرمین
207- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
208- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
209- احمدرضا خزائی
210- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
211- مهندس محسن خزائی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
212- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
213- دکتر احمد رضا خزاعی ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
214- امین خزاعی
215- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
216- پروفسور زهرا خزاعی ، Professor of University of Qom
217- دکتر سمانه خزاعی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
218- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
219- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
220- دکتر ابولقاسم خزاعیان ، دانشیار
221- ایمان خزایی
222- پژمان خزایی
223- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
224- دکتر سعید خزایی ، Medical University of Isfahan
225- دکتر شیرزاد خزایی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
226- دکتر محمد خزایی ، استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس
227- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
228- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
229- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
230- مجید خزعلی
231- دکتر علی خزلی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
232- دکتر حسین خزیمه نژاد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
233- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
234- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
235- قدرت الله خسرو شاهی
236- امیر خسروانی
237- امیر خسروانی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
238- دکتر هوشنگ خسروبیگی ، دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور
239- دکتر عبدالحسین خسروپناه ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
240- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
241- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
242- نرجس خسروجردی
243- اصغر خسروشاهی اصل
244- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
245- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
246- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
247- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
248- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
249- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
250- دکتر بهمن خسروی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
251- حسن خسروی
252- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
253- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
254- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
255- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
256- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
257- فریبرز خسروی
258- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
259- کیانوش خسروی
260- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
261- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
262- دکتر محمد حسین خسروی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
263- دکتر محمد حسین خسروی ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران
264- محمدرضا خسروی
265- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
266- دکتر محمود خسروی ، دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
267- دکتر محمود خسروی ، دانشیار جغرافیا طبیعی و اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
268- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
269- میثم خسروی
270- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
271- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
272- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
273- دکتر کورش خسروی دارانی ، استادیار شیمی فیزیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
274- مسلم خسروی زارگز ، مربی گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
275- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
276- عرفان خسرویان
277- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
278- عیسی خشرو رودبارکی
279- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
280- سلمان خضرایی
281- دکتر حامد خضرزاده ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
282- سید رضا خضری
283- دکتر سید احمدرضا خضری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
284- علیرضا خضریان
285- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
286- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
287- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
288- محمد خطیب
289- دکتر محمدمهدی خطیب ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
290- نازیلا خطیب زنجانی
291- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
292- دکتر تکتم خطیبی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
293- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
294- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
295- داوود خطیبی تبار
296- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
297- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
298- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
299- حمید خلج
300- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
301- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
302- دکتر حمیدرضا خلجی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
303- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
304- ابوالفضل خلخالی
305- مریم خلخالی
306- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
307- دکتر جواد خلعتبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
308- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
309- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
310- امیرحسین خلوتی
311- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
312- محمدعلی خلیجی
313- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
314- دکتر مجتبی خلیفه ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
315- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
316- جعفر خلیل پور
317- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
318- دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
319- اسمعیل خلیلی
320- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
321- رضا خلیلی
322- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
323- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
324- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
325- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
326- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
327- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
328- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
329- نصراله خلیلی
330- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
331- بیژن خلیلی مقدم
332- دکتر صادق خلیلیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
333- دکتر مرتضی خمیری ، استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
334- جواد خمیس آبادی
335- علی خنجری
336- دکتر محمد خنجری صادق ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
337- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
338- دکتر نجله خندق ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
339- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
340- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
341- دکتر خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
342- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
343- دکتر داتیس خواجه ئیان ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
344- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
345- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
346- کاووس خواجه حسنی ، مدیر اجرائی
347- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
348- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
349- غلامرضا خواجه سروی ، استاد تمام-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
350- دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
351- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
352- نادر خواجه‌احمدعطاری
353- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
354- احسان خواجویی
355- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
356- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
357- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
358- رحمت اله خوارزمی
359- دکتر علیرضا خواستان ، دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
360- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
361- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
362- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
363- دکتر علی خوانین ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
364- دکتر علیرضا خوانین زاده ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
365- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
366- دکتر میترا خوبی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
367- محمد خوران
368- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
369- دکتر محمدعلی خورسندیان ، دانشیار دانشگاه شیراز
370- صدیقه خورشید
371- دکتر علی محمد خورشید دوست ، استاد- دانشگاه تبریز
372- دکتر محسن خورشید زاده ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
373- عباس خورشیدی
374- دکتر کوروش خورشیدی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
375- دکتر محمدرضا خورشیدی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
376- مریم خورشیدی
377- عبدالحمید خورشیدیان
378- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
379- دکتر داود خوزان ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
380- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
381- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
382- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
383- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
384- علیرضا خوش تراش
385- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
386- دکتر محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
387- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
388- دکتر مریم خوش سخن مظفر ، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران
389- دکتر مسعود خوش سلیقه ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
390- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
391- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
392- دکتر سید مهدی خوش فطرت
393- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
394- بهرام خوش نویسان
395- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
396- علی خوشبخت
397- دکتر فریبا خوشبخت ، دانشیار دانشگاه شیراز
398- دکتر جعفر خوشبختی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
399- دکتر رحیم خوشبختی سرای ، استاد دانشگاه صنعتی سهند
400- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
401- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
402- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
403- دکتر شمس الملوک خوشدل ، استادیار جبر دانشگاه پیام نور
404- کاظم خوشدل
405- مریم خوشفکر
406- دکتر فرزین خوشکار ، استادیار موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
407- مانا خوشکام
408- مریم خوشنویس
409- دکتر رابعه خوشنویس زاده ، استادیار بیوفیزیک، گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، تهران، ایران
410- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
411- دکتر امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
412- حمیدرضا خویی
413- مهندس سیدمحمد خویی ، مدیر داخلي فصلنامه علمي مجلس و راهبرد
414- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
415- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
416- علی اکبر خیاط
417- دکتر مهدی خیاط ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
418- دکتر مجید خیاط خلقی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
419- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
420- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
421- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
422- افشین خیام
423- دکتر سید مجتبی خیام نکوئی ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
424- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
425- دکتر محمد خیر ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
426- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
427- محمد حسن خیرآور ، مشاور مدیریت
428- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
429- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
430- دکتر مژگان خیرالهی ازناوله ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
431- حامد خیرالهی میدانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اماکن ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
432- سید مهدی خیراندیش
433- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
434- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
435- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
436- ایمان خیرخواه ، مدیر گروه دانشگاه
437- مهدی خیرمند
438- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
439- حسن خیری ، استاد یار
440- رامین خیری
441- سلیمان خیری
442- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
443- هوشنگ خیری
444- حسین خیری استیار
445- دکتر محمد علی خیلی اردکانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- زکیه دائمی
3- دکتر هاشم داداش پور ، دانشیار گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
4- صادق داداشی
5- علیرضا داداشی
6- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
7- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
9- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
10- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
11- دکتر مرضیه دادخواه آسمان ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
12- علیرضا دادرس
13- سجاد دادفر
14- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
15- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
16- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
17- دکتر یداله دادگر ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
18- یعقوب دادگر اصل
19- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
20- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
21- فضیله دادورخانی
22- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
23- حسین دارآفرین
24- دکتر جلیل دارا ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
25- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
26- حجت الله دارابی
27- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
28- علی دارابی
29- دکتر علی دارابی ، دانشگاه صداوسیما
30- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
31- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
32- دکتر پریسا دارویی ، استادیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر اصفهان
33- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
34- رابرت داستال
35- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
36- علی داسمه
37- دکتر یاسر دالوند ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
38- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
39- معصومه دامغانی
40- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
41- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
42- دکتر الهام دانائی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
43- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
44- ابوالفضل دانای
45- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
46- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
47- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
48- دکتر حسن دانایی فرد ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
49- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
50- پروفسور عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
51- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
52- میترا دانش پرور
53- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
54- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
55- دکتر محسن دانش مسگران ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
56- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
57- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
58- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
59- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
60- دکتر خسرو دانشجو ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
61- دکتر سارا دانشجو ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
62- دکتر فرهاد دانشجو ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
63- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
64- افخم دانشفر ، دانشیار
65- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
66- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
67- امیر دانشگر
68- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
69- سارا دانشمند
70- دکتر سعید دانشمند ، Associate Professor; Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Majlesi Branch, Isfahan, Iran
71- مزدک دانشور
72- دکتر رضا دانشور ثانی ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
73- محمود دانشور کاخکی ، استاد
74- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
75- جهانبخش دانشیان ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
76- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
77- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
78- دکتر میثم داودآبادی فراهانی ، استادیار گروه سنجش از دور موسسه آموزش عالی حکمت قم، معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی حکمت قم
79- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
80- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
81- دکتر بهنام داودی ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
82- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
83- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
84- علیرضا داودیان
85- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
86- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
87- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
88- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
89- دکتر علی داوری ، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
90- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
91- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
92- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
93- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
94- حامد داوری اردکانی ، استادیار
95- پروفسور رضا داوری اردکانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
96- رضا داوری اردکانی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
97- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
98- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
99- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
100- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
101- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
102- دکتر مسعود داوری نژاد مقدم ، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه
103- اسماعیل داوود آبادی
104- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
105- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
106- دکتر پرویز داوودی
107- دکتر رزیتا داوودی ، Assistant Professor, Research Center for Patient Safety, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
108- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
109- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
110- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
111- دکتر محمد داوودی ، دانشیار علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
112- محمد داوودی
113- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
114- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
115- دکتر محمد سعید دایر ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
116- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
117- وان یانگ داییس
118- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
119- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
120- دکتر عادل دباغ محمدی نسب ، استاد دانشگاه تبریز
121- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
122- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
123- مارسین دبوسکی
124- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
125- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
126- دکتر حکیمه دبیران
127- محمد دبیرمقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
128- دکتر بهاره دبیرمنش ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
129- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
130- دکتر رحیم دبیری ، Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
131- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
132- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
133- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
134- سید حسین دخانچی
135- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
136- دکتر سارا درباری کوزه کنان ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
137- سیدعلی دربانی
138- دکتر سیدعلیرضا دربندی ، عضو شورای سردبیری
139- دکتر مسعود دربندی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
140- دکتر فریبرز درتاج ، استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
141- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
142- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
143- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
144- سیدعلیرضا درخشان
145- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
146- دکتر علی درخشان ، استادیار دانشگاه گلستان
147- دکتر فرناز درخشان ، استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
148- دکتر مسعود درخشان ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
149- امیر درخشان مهر
150- نجلا درخشانی
151- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
152- رضا درخشنده
153- کتایون درخشنده
154- دکتر جلال درخشه ، استاد / دانشگاه امام صادق (ع)
155- دکتر صادق دردایی ، استادیار دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس
156- دکتر رضا دررودی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
157- دکتر علی درزی ، استاد، دانشگاه تهران
158- عبدالله درزی نفتچالی
159- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
160- مریم درستکار
161- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
162- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
163- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
164- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
165- دردانه دُره
166- شکیبا درهگی
167- دکتر ولی درهمی ، استاد دانشگاه یزد
168- دکتر فریبرز درودی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
169- دکتر فاطمه درودیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
170- س دروسان
171- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
172- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
173- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
174- جهانگیر درویش بانی
175- دکتر رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
176- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
177- محمد درویش زاده ، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران
178- دکتر ابوالفضل درویشوند ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
179- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
180- دکتر فرشاد درویشی ، استاد تمام، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران
181- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
182- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
183- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
184- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
185- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
186- دکتر علی درویشی بلورانی
187- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
188- دکتر فرهاد درویشی سه تلانی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
189- دکتر بهروز دری ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
190- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
191- دکتر نجمه دری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
192- دکتر صادق دری نوگورانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
193- دکتر فرهاد دریانوش ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
194- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
195- عباسعلی دریایی
196- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
197- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
198- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
199- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
200- دکتر کاظم دزفولیان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
201- بهادر دژاگه ، کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
202- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
203- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
204- محمود دژکام
205- صنم دژم
206- دکتر لعیا دژم ، مدیر ارتباط نشر واحد
207- فرزان دست بوس
208- دکتر بهروز دستار ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
209- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
210- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
211- دکتر محسن دستگیر ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور)
212- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
213- دکتر مهدی دستورانی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
214- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
215- دکتر یاور دشت بانی ، دکتری علوم اقتصادی
216- دکتر زهرا دشت بزرگی ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
217- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
218- دکتر مجید دشتی ، دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
219- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
220- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
221- علی دشتی شفیعی
222- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
223- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
224- سوده دشتیانه ، کارشناس ارشد- مربی
225- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
226- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
227- دکتر حبیب اله دعائی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
228- دکتر داوود دعاگویان ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
229- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
230- دکتر معین دقیق ، هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
231- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
232- دکتر سعید دقیقی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند<