دکتر فرزانه حسینی

دکتر فرزانه حسینی دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر فرزانه حسینی

Dr. Farzaneh Hosseini

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر ترکیبات دکس مدتومیدین- کتامین و زایلازین-کتامین بر میزان اکسیژن اشباع خون در سگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر تزریق داخل عضلانی هورمون رشد بر تغییرات هیستومورفومتری صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 1
3 ارزیابی رادیوگرافی و هیستولوژی روند ترمیم شکستگی استخوان زند زیرین کبوتر:تثبیت داخلی با استفاده از پر به عنوان یک گرافت خودی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
4 بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ ها در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 32، شماره: 1
5 پاسخ های ریوی رت های مواجه شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به صورت تزریق داخل نایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 3
6 یافته های رادیوگرافی استئومیلیت در یک بهله عقاب دشتی Aquila rapax (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 29، شماره: 2
7 یافته های رادیوگرافی متالوزیس در استخوان تیبیا در یک دلیجه معمولی (Falco tinnunculus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی یافته های رادیوگرافیک حاصل از استیوپروز تجربی در طیور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران