دکتر مهدی احسان

دکتر مهدی احسان استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مهدی احسان

Dr. Mehdi Ehsan

استاد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Energy Management System based on Economic and Environmental aspects for Microgrids Incorporating Active and Reactive Power Sources and Demand Response Programs (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 3
2 استراتژی پیشنهاددهی ریزشبکه ها در بازارهای انرژی و رزرو روز بعد با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تولید و مصرف بار الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
3 اعمال رویکرد دفاعی در برنامه ریزی مشارکت نیروگاه ها و ارائه مدل احتمالی نوین دسترس ناپذیری آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 5، شماره: 4
4 الگوی بهینه تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع در حضور مقررات انگیزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 13، شماره: 52
5 Distribution System Restoration by Reconfiguration and MG formation Considering Post-Restoration Failure Probability (دریافت مقاله) مجله تحقیق و فناوری در صنعت برق دوره: 1، شماره: 1
6 Real Time Dynamic Simulation of Power System Using Multiple Microcomputers (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 3، شماره: 1
7 بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از کنترل فازی STATCOM (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 25، شماره: 52
8 تجدیدساختاردرآموزش مهندسی برق درکشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 38
9 تحلیل و شبیه سازی UPS اینورتری منبع ولتاژ تک فاز با فیلتر خروجی مرتبه چهارم (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 4
10 تسویه تصادفی بازار با توجه به قابلیت اطمینان واحدهای تولید انرژی التریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 10، شماره: 1
11 جایابی بهینه TCSC برای کاهش حساسیت در شینهای انتقال با استفاده از روش های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 5، شماره: 3
12 جایابی و تنظیم پارامترهای کنترل گر یکپارچه عبور توان (UPFC) جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
13 مدل سازی ریز شبکه جزیره ای و بهینه سازی بهره برداری آن با لحاظ کردن هزینه عدم تامین بار با استفاده از الگوریتم مهاجرت اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 3، شماره: 4
14 مروری بر برنامه ریزی سیستم های ذخیره ساز انرژی در شبکه های توزیع فعال و کاربردهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 4
15 مقایسه معیار قطعی N–۱ و معیار احتمالاتی قطع بار در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 14، شماره: 54
16 یک روش جدید برای کنترل ماشین القایی تغذیه دوگانه بدون نیاز به سنسور به روش SVM-DTC (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A DISCRETE IMPERIALIST COMPETITION ALGORITHM FOR TRANSMISSION EXPANSION PLANNING (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
2 A Heuristic Method for Distributed Generation Placement in Distribution Networks (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارزیابی حضور منابع فتوولتائیک و پاسخگویی بار برمیزان انرژی تامین نشده انتظاری شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
4 ارزیابی سریع ایمنی دینامیکی شبکه های قدرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی برق
5 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم در حضور نیروگاه بادی و سیستمهای ذخیرهساز انرژی با استفاده از مفهوم ناحیه ریسک در دوره کوتاهمدت بهرهبرداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
6 ارزیابی نقش UPFC جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و بهبود پرفیل ولتا ژ در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده با مدل بازار اشتراکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
7 ارزیابی ویژگی های نیروگاه های مجازی با DER های مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
8 استفاده از اعداد فازی در محاسبه قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
9 IGDT Based Risk-constrained Strategic Bidding of GenCos Considering Bilateral Contracts (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 Insert Title here Natural Gas Allocation to Power Plants For Day Ahead Scheduling (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
11 POWER SYSTEM SMALL SIGNAL STABILITY AND MAXIMUM LOADABILITY (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی برق
12 بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
13 بررسی اثرات U.P.F.C در پایداری گذرا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
14 بررسی تاثیر استراتژیهای تولید کنندگان روی قیمت بازار انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
15 بررسی تاثیر انواع ژنراتورهای القایی مورد استفاده در توربین های بادی متصل به شبکه قدرت بر روی پروفیل ولتاژ در سرعت های مختلف باد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 بررسی روند دینامیکی جایگزینی سیستم های گرمایش با منابع تولید همزمان گرما و الکتریسیته خانگی با در نظرگرفتن اثرات حذف یارانهها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
17 بررسی سیستم های سه فاز نامتقارن با بارهای نامتعادل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
18 برنامه ریزی تولیدات پراکنده به روش بهینه سازی چند هدفه به کمک الگوریتم NSGA- II (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
19 بهره برداری بهینه اقتصادی از شبکه های میکرو در محیط بازار (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
20 بهینه سازی سود شرکت های خرده فروشی در بازار برق با لحاظ شاخص ریسک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
21 تحلیل دینامیکی سهم مولدهای بادی از کل ظرفیت تولید برق کشور بر اساس تفکر سیستمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
22 تخصیص هزینه تلفات انتقال به مصرف کنندگان در سیستم های تجدید ساختار یافته با استفاده از نظریه بازی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
23 تعیین استراتژی مشارکت Genco ها دربازارروز بعدانرژی برمبنای کنترل ریسک به کمک IGDT (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
24 تعیین استراتژی مشارکت شرکت‌های بادی در بازار روز بعد انرژی بر مبنای IGDT (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
25 تعیین اندازه و بهرهبرداری بهینه واحد تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی با استفاده از بهینهسازی تصادفی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
26 تعیین ناحیه ضعیف ولتاژ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
27 جایابی و تنظیم بهینه پارامتر های UPFC با ترکیب معیارCongestion Rent Contribution و الگوریتم PSO بمنظور مدیریت تراکم انتقال (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
28 جبران سازی توان راکتیو با ملاحظه بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
29 کاربرد مدل دو قطبی و تزریق توان ادوات FACTS در خطوط انتقال جهت مطالعات پخش بار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
30 کنترل ساختار متغیر خطی و غیرخطی سیستم قدرت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
31 کنترل غیرمتمرکز ریزشبکه DC ایزوله با استفاده از استراتژی های مدیریت توان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
32 مدیریت برخط قطع بار خانگی با استفاده از قابلیت V2H خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
33 مطالعه عدم قطعیت انواع قیمتهای حاشیه ای بازار با روش های آماری (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
34 ویرایشگر گرافیکی پایگاه اطلاعاتی شبکه های قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
35 یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
36 یک مدل فازی برای توسعة بلند مدت سیستم تولید با استفاده از واحدهای حرارتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق