دکتر فرشته منصوری موید

دکتر فرشته منصوری موید دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرشته منصوری موید

Dr. Fereshteh Mansourimoayyed

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 18
2 ارایه مدلی جهت استقرار خوشه صنعتی در پتروشیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 28
3 ارزشیابی اثر بخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
4 Identifying the Factors Affecting Manufacturing Investment Projects and Using TOPSIS Method for Prioritizing Projects (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 12
5 Pricing Approaches for Investment Companies (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 11
6 بررسی اثر انگیزاننده های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای رفاه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 2
7 بررسی تاثیر تجانس تصویر از خود با تصویر فروشگاه بر قصد خرید از فروشگاه: نقش ارزش ویژه برند فروشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 17
8 بررسی تاثیر عملکرد بازیابی خدمات بر تبلیغات شفاهی: نقش میانجی گری ارزش ادراک شده مشتری، تجربه مشتری، واکنش احساسی و وفاداری برند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 39
9 بررسی رضایتمندی ارتباطی مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1399، شماره: 40
10 تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 86
11 تاثیر مصرف گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 18، شماره: 102
12 تاثیر نوستالژی و بازاریابی تجربی بر رضایت مشتریان از طریق تبیین ارزش های تجربی: مطالعه ای از مکان های گردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
13 رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی در بین شهروندان سردشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 6، شماره: 2
14 طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 1
15 مدیریت بحران در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 40
16 مقاله پژوهشی:معرفی الگویی برای مدیریت بحران های سازمانی با رویکردی راهبردی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر اعتبار اطلاعات بر تعامل اجتماعی از طریق تجربه مشتری: نقش تعدیل گری درگیری ذهنی وب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
2 بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر تبلیغات شفاهی با تبیین نقش میانجی رضایت مشتری (موردمطالعه: فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
3 تاثیر ابعاد نگرش بر قصد خرید آنلاین با در نظر گرفتن نقش ارزش های خرید کاربران آنلاین شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتری نسبت به برند مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهروند شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
5 تاثیر جهت گیری های صادرات سبز بر عملکرد غیر مالی صادراتی شرکت ها: نقش استراتژی های کسب و کار صادراتی سبز در شرکت های صادراتی استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
6 تاثیر جهت گیری های صادرات سبز بر عملکرد غیر مالی صادراتی شرکت ها: نقش مزیت رقابتی سبز در شرکت های صادراتی استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
7 تاثیر جهت گیری های صادرات سبز بر عملکرد غیر مالی صادراتی شرکت ها: نقش مزیت رقابتی سبز و استرتژی های کسب و کار صادراتی سبز در شرکتهای صادراتی استان تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
8 تاثیر قابلیت های مدیریتی، سازمانی، بازاریابی و کیفیت خدمات بر قصد خرید: نقش نوآوری خدمات (مورد مطالعه شرکت سایپا یدک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
9 طراحی الگوی تدوین استراتژی تحقیق و توسعه بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
10 طراحی الگوی تدوین استراتژی تحقیق و توسعه بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
11 طراحی فرآیند ایجاد و مدیریت شرکت های زایشی در مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
12 طراحی مدلی جهت تعیین حوزه های تکنولوژی و تجاری سازی آنها در مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
13 نقش میانجی نگرش نسبت به بسته بندی در رابطه بین ابعاد بسته بندی و رضایت مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم