احمد احمدیان

 احمد احمدیان استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه

احمد احمدیان

Ahmad Ahmadian

استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of nano- and micro-sized particles of cattle manure on soybean growth (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
2 اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیزتحت تاثیر انواع کود آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
3 اثر شخم حفاظتی و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و شاخصه ای کیفی زعفران (Crocus Sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
4 اثر کاربرد شوک الکتریکی و هیدروپرایمینگ بذر بر افزایش بهره وری آب گندم تحت سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
5 اثر متقابل تنش خشکی و کود دامی بر اجزاء عملکرد، میزان اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره سبزCuminum cyminum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
6 اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
7 اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علف های هرز جوموشی (Hordeum murinum L.) و خاکشیر (Descurainia sophia L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
8 ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد موثره در گیاه دارویی زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 1
9 بررسی تاثیر تنش کم آبی و مراحل برداشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی کنه کشی ترکیبات گیاهی و شیمیایی بر کنه زعفران Rhizoglyphu robini در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
11 بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
12 تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران Crocus sativus L اسپانیایی و ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
13 تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود ورمی کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و آلیسین گیاه سیر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
14 تاثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
15 تاثیر مکمل چربی (نمک های کلسیمی) در جیره های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 1
16 تدوین راهبردهای مدیریتی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به عنوان جایگزینی برای آب و اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
2 آزمون زیست سنجی سمیت کمپوست تولید شده از زباله شهری : جوانه زنی و رشد اولیه دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
3 آللوپاتی نگرشی نوین در تغییر نظام شیمیایی کنترل علف هرز و تولید محصولات ارگانیک در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
4 اثر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات پیکره رویشی گیاه گشنیز تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثر پرایمینگ شوری بر مولفه های جوانه زنی گیاه دارویی خاکشیر (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 اثر تنش خشکی بروی خصوصیات مورفولوژیکی در گیاهچه خیار cucumis sativs فلفل دلمه ای (capsicum annuum) و کدوlegenaria vulgaris پس از عملیات کاشت در زمین اصلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
7 اثر دگرآسیبی عصاره برگ بادام بر روی جوانهزنی هویج، شاهدانه و شبدر سفید (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 اثر زمان های برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 اثر سطوح مختلف روی و منگنز بر گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
10 اثر سطوح مختلف ساکاروز و عصاره گلبرگ زعفران بر عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریده داوودی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
11 اثر غلظت های مختلف عصاره کمپوست شهری (نیتروژن ، فسفر، پتاسیم) بر ظهور و رشد اولیه تره ایرانی (Allium ampeloprasum persicum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 اثرات تاریخ کاشت و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گل زعفران در منطقه گیلان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی در نشاهای گوجهفرنگی، فلفل و بادمجان پس از کشت در زمین اصلی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
14 اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علف های هرز جوموشی (.Hordeum murinum L.) و خاکشیر (.Descurainia Sophia L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
15 اثیر بازدارندگی عصاره گیاه دارویی آویشن بر همیشه بهار، شاهدانه و تاتوره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 ارزیابی اثرات آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات جوی زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 ارزیابی تغییرات اکولوژیکی سیستان تحت تاثیر کاهش بارندگی و خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
19 ارزیابی و تحلیل اقتصادی و راندمان محصول نهایی زعفران تحت تاثیر طول دمگل و نوع گل باز و غنچه زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
20 ارزیابی وضعیت بیابانزایی دشت سربیشه بیرجند با استفاده از مدل ICD (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 ارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 ارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات گندم زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 استانداردسازی و اهمیت ان در محصولات کشاورزی مطالعه موردی: زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
24 استفاده از انرژی های پاک در راستای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
25 استفاده از تکنیک سنجش از دور در مطالعه تخریب پوشش گیاهی سیستان تحت تأثیر خشکسالی های اخیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
26 استفاده از خاصیت آللوپاتیک گیاه دارویی آلوورا جهت مبارزه بیولوژیکی با علف های هرز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
27 استفاده پایدار از پساب فاضلاب در کشاورزی: محدودیت ها و راهکار ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
28 استفاده گلبرگ زعفران در تولید قارچ خوراکی، راهکاری برای استفاده مجدد از پسماند زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
29 اسید سالیسیلیک راهی برای مقابله با تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
30 اندرزنامه ای سیاسی-حکمی از قرن دهم هجری از حکیمی کمتر شناخته شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
31 Study of the effect of water stress and manure and chemical fertilizers on quantity and quality of chamomile (Matricariachamomile) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
32 The effect of hydro and elements priming on fennel (Foeniculum vulgare) seed under salt conditions (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
33 بررسی اثر آللوپاتیک برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه زعفران بر پارامترهای رشدی در علف های هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 بررسی اثر آللوپاتیک برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه زعفران زراعی Crocus sativus برپارامترهای رشدی در علفهای هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 بررسی اثر بقایای انواع کود و تنش خشکی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
36 بررسی اثر پیش تیمار عصاره آبی خشخاش در زمان ھای مختلف بر خصوصیات رشدی و فیتوشیمیایی عصاره بذر گیاه ختمی (Malvasylvestris L) در سطوح تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
37 بررسی اثر تنش خشکی انتهای فصل رشد و نسبت های تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
38 بررسی اثر تنش خشکی و نسبتهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی جو (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
39 بررسی اثر تنش شوری و سطوح مختلف پرایم بر جوانه زنی گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovate) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 بررسی اثر دورهای زمانی پرایمینگ پنبه دانه با غلظت های مختلف عصاره خشخاش در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
41 بررسی اثر غلظت انواع کود آلی بر رشد اولیه و پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه دارویی گشنیز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
42 بررسی اثر کاربرد آب مغناطیسی بر میزان مصرف کود نیتروژن و عملکرد پنبه درشرایط خاک شور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
43 بررسی اثر کاربردآب یونیزه شده بر تغییرات سطح برگ و وزن قوزه پنبه در سطوح مختلف کود نیتروژن تحت شرایط خاک شور (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
44 بررسی اثر متقابل فاضلاب شهری، کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عناصر سنگین در ذرت در زابل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی آویشن دنایی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
46 بررسی اجمالی وضعیت ترجمه در مناطق کردنشین ایران(با تأکید بر ترجمه های فارسی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
47 بررسی بیماری لکه برگی زعفران ناشی از قارچAlternaria alternate× در مزارع زعفران استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
48 بررسی پیامد های ناشی از خشکسالی بر اکوسیستم منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
49 بررسی تاثیر اقلیم برمیزان اسانس بذرگشنیز Coriandrum sativum L. (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
50 بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره آبی گیاه داروئی مریم گلیSalvia officinalis بر روی خصوصیات جوانه زنی فلفل دلمه ای Capsicum annum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
51 بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر کمیت و کیفیت گیاه داروئی گشنیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
52 بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره آبی خشخاش بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاھان دارویی چای ترش و پنیرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
53 بررسی تاثیر عوامل زنده و غیر زنده بر تولید دیاسژنین در شنبلیله (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
54 بررسی تاثیر کاربرد انواع کودهای نانو بر رشد و تولید ارقام مختلف توت فرنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 بررسی تاثیر کاربرد عصاره آبی گلبرگ زعفران بر رشد باکتری پکتوباکتریوم و قارچ رایزوکتونیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
56 بررسی تاثیر کشت مخلوط ذرت و کدو بر عملکرد و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 بررسی تاثیر کنه کشی دو ترکیب گیاهی و دو ترکیب شیمیایی بر کنترل کنه زعفران Rhizoglyphus robini در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
58 بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، دامی، عناصر ریزمغذی و تقلفبقی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomil) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 بررسی تاثیردگر آسیبی عصاره آبی گیاه دارویی مریم گلی Salvia officinalis بر خصوصیات جوانه زنی علف هرز بابا آدم (Arctium lapa) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
60 بررسی تاثیرعوامل زنده و غیرزنده برتولید دیاسژنین درگیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
61 بررسی تأثیر پرایمینگ با SNP(sodium nitroprusside)بر جوانه زنی بذور و رشد اولیه رازیانه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
62 بررسی تأثیر مدیریتدانش در رابطه با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بازار بزرگ زعفران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
63 بررسی تأثیرهیدرو و اسموپرایمینگ بذر بر شاخص های مقاومت به خشکی و شوری کلزا و رازیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
64 بررسی ترکیب شیمیایی منابع آب روستایی استان سمنان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
65 بررسی تغییرات رشد اولیه گیاه دارویی رازیانه( vulgare Foeniculum) و تأثیر غلظت تیمار انواع کود آلی بر پارامترهای فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
66 بررسی تغییرات رشد اولیه گیاه دارویی گشنیز و پارامترهای فیزیولوژیکی آن تحت تاثیر غلظت انواع کود آلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
67 بررسی تغییرات رشدی و عملکردی چای ترش تحت تأثیر مصرف انواع کودهای بیولوژیک و اصلاح کننده های خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
68 بررسی تغییرات شاخص های جوانه زنی بذور چند گیاه دارویی تحت تأثیر مواد اللوپاتیکحاصل از عصاره آبی رازیانه (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
69 بررسی تغییرات شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی خاکشیر تحت تأثیر اسموپرایمینگ (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
70 بررسی تنش خشکی و نانو کود آلیبرعملکرد کمی و کیفی چای ترش (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
71 بررسی توصیفی و مقابله ای ساخت قید درکردی سورانی و کرمانجی و انگلیسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
72 بررسی جوانه زنی گونه زردتاغ (Halloxylon persicum) از دشت سلمآباد سربیشه تحت تاثیر سطوح مختلف تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
73 بررسی خصوصیات ضددیابتی گیاهان دارویی ایران با نگاهی برطب سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
74 بررسی خصوصیات غذایی علوفه ای و دارویی گیاه شنبلیله (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
75 بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاوری تعمیم برآورد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
76 بررسی رشد اولیه و خصوصیات جوانه زنی نخود تحت تأثیر مصرف عصاره ریشه تربچه و پیکره رویشی ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
77 بررسی رشد و جوانهزنی بذور بارهنگ، سلمه تره و قدومه تحت اثر دگر آسیبی عصاره آبی گیاه دارویی سداب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
78 بررسی رشد هتروتروفیک گیاهچه برنج و تغییرات غلظت پرولین و قندهای محلول تحت سطوح فرسودگی بذر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
79 بررسی روشهای مختلف تولید اسپان قارچ از ساقه ، کلاهک ، هاگ در محیط کشت PDA (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
80 بررسی زعفران از لحاظ اقتصادی واجتماعی و تاثیر مکانیزاسیون کردن فرایند آن در تربت حیدریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
81 بررسی سبک شناختی، محتوایی و تطبیقی اثری حکمی از علامه مصنف چوری (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
82 بررسی سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد، اجزا عملکرد، کیفیت و ترکیبات اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
83 بررسی عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه تحت اثر بقایای انواع کود و در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
84 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه پنیرک موریتانی تحت مصرف کمپوست زباله شهری و کلش گندم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
85 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L. تحت تأثیر تنش خشکی و انواع کودها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
86 بررسی عملکردخیارگوجه فرنگی و سیب زمینی تحت تاثیرکودهای آلی وشیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
87 بررسی عوامل انگیزشی در نسل قدیم برای استفاده از بازاریابی اینترنتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
88 بررسی کاربرد ضایعات کشاورزی در تولید پایدار قارچ خوراکی صدفی در بستر کشت (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
89 بررسی کاربرد غلظت های مختلف عصاره شیرابه خشخاش بر شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی کتان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
90 بررسی کاربرد ورمیکمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر با هدف جایگزینی کشت زعفران در منطقه تربت حیدریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
91 بررسی مصرف کود نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
92 بررسی مصرف کود نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد و اجزایعملکرد گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
93 بررسی مقادیر مختلف کود نیتروژنه و نانو کود دامیبرعملکرد کمی و کیفی رازیانه (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
94 بررسی میزان تولید مواد آللوپاتیک و عصاره حاصل از بنه سالم و پوسیده زعفران در خاک های مختلف زراعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
95 بررسی نقش درختچه تاغ در اگروفارستری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
96 بررسی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات نخود زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
97 برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت یکپارچه زنجیره تولید تا فرآوری و صادرات زعفران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
98 تاثیر بازدارندگی عصاره گیاه دارویی آویشن بر همیشه بهار، شاهدانه و تاتوره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
99 تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران Crocus sativus L اسپانیایی و ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
100 تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
101 تاثیر تنش خشکی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان نشایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
102 تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه دارویی سیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
103 تاثیر حاصلخیزی خاک بر عملکرد و شاخص های شیمیایی اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 تاثیر سطوح مختلف تنش شوری برجوانه زنی گونه زردتاغ Halloxylon persicumاز دشت سلم آبادسربیشه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
105 تاثیر کود نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد واسانس گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
106 تاثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه بابونه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
107 تاثیر مصرف انواع کودهای آلی گاوی، مرغی، ورمی کمپوست و خاکبرگ بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (cuminum cyminum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
108 تاثیر مصرف کودهای آلی و شیمیایی بر تولید بنه های دختری و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
109 تاثیر مصرف هیومیک و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد بامیه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
110 تاثیر مواد آلبلوپاتیک عصاره آبی رازیانه بر روی شاخص های جوانه زنی بذور چند گیاه دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
111 تأثیر اسموپرایمینگ بر روی شاخ صهای جوانه زنی گیاه دارویی خاکشیر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
112 تأثیر سطوح مختلف انواع کود بر عملکرد علوفه و دانه ذرت رقم 704 سینگل کراس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
113 تجزیه اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر در ژئوتیپ های جو لخت ( .Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
114 تحلیل اقتصادی تأثیر میزان آبیاری بر افزایش در درآمد کشت زیره سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
115 توصیف وتحلیل اشتباهات زبان شناختی درانشافارسی مناطق دوزبانه بررسی موردی: انشای فارسی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی مدارس شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
116 تولید دمنوش ھای کپسولی جدید، راھی برای افزایش مصرف، کارآفرینی و تجارت گیاھان دارویی ایران و جھان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
117 تولید و توسعه کشت زعفران تحت تاثیر تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
118 تهیه ی فیلم حساس به pH بر پایه ی صمغ قدومه ی شهری و مخلوط عصاره ی گلبرگ زعفران و نانو کریستال سلولز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
119 جمع اوری و تفکیک از مبدا تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
120 جنبههای اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تحت تأثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
121 حذف ضایعات تولیدی، راهکاری جهت پدافند غیر عامل کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
122 سی تغییرات شاخص های جوانه زنی بذور چند گیاه دارویی تحت تأثیر مواد اللوپاتیک حاصل از عصاره آبی رازیانه (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
123 علما و حکمای مناطق کرد نشین ایرانو مراودات علمی حکما و علما کردستان ایران و عراق (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی حکمت ناب
124 عنوان تجریه : افزایش درآمد با تشکیل ستاد درآمد شهرستانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
125 کاربرد سالیسیلیک اسید در ایجاد مقاومت به شوری در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
126 کاربرد عصاره آبی خشخاش به منظور پرایمینگ بذر گیاه دارویی چای ترش در شرایط تنش دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
127 کاربرد عصاره آبی خشخاش به منظور پرایمینگ بذر گیاه دارویی سیاهدانه در شرایط تنش دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
128 کاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنعت دمنوش و نوشیدنی های درمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
129 کاهش اثرات تنش خشکی به روش هیدرو و اسموپرایمینگ بذر در گیاه کلزا و رازیانه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
130 کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه دارویی رازیانه از طریق پرایمینگ (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
131 مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و اسید آسکوربیک بر خصوصیات جوانه زنی گیاه آویشن دنایی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
132 مطالعه اثرات مصرق NACL و ساکارز بر درصد و سرعت جوانه زنی گیاه دارویی ختمی ( Althaea officinalis) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
133 مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه دارویی زعفران )Crocus sativus L.( تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
134 مطالعه بیوانفورماتیکی و مقایسه توالی ژن مقاوم به خشکی BnD22 در هفت گیاه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
135 مطالعه تاثیر محلول پاشی انواع کود و غلظت های مختلف عصاره گلبرگ زعفران بر ویژگی های برگ و بنه آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
136 مطالعه خاصیت آللوپاتی تربچه و ریحان بر جوانه زنی و شاخص های رشد اولیه عدس (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
137 مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر میزان پایبندی به اخلاق شهروندی (جوانان شهرستان لنجان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
138 مقایسه اثر محلول پاشی کودهای کامل و اجزای گیاه زعفران بر تولید آن زعفران تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
139 مقایسه تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
140 مقایسه تأثیر سیستم های مختلف کودهای زیستی، شیمیایی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی زنیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
141 مقایسه تأثیر مصرف کود ورمی کمپوست و نیتروژن بر عملکرد گل و ویژگی های رویشی زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
142 مقایسه مصرف انرژی و میزان تولید در گلخانه های زیرزمینی با شاسی و گلخانه های متداول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
143 نگرشی بر مدیریت بحران آب در سیستان، موانع و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
144 واکنش خصوصیات جوانه زنی بذر به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول در 3 رقم گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی