دکتر محمدمسعود تجریشی

دکتر محمدمسعود تجریشی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدمسعود تجریشی

Dr. Mohammadmasoud Tajrishi

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اندرکنش آبخوان و رودخانه با استفاده از مدل تلفیقی SWAT-MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 4
2 ارزیابی تاثیر توام تغییر متغیرهای اقلیمی و کاربری اراضی بر روند تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل SWAT در حوضه آجی چای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
3 ارزیابی نگرش و نیات رفتاری شهروندان کاشان نسبت به آب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 2
4 برآورد تبخیر از سطح دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 1
5 برآورد تبخیر از مخازن چاه نیمه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 4
6 برآورد حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی پایین دست سد حسنلو با استفاده از الگوریتم METRIC (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 1
7 برآورد و ارزیابی مولفه های بیلان آب با واسنجی مدل SWAT، مطالعه موردی: دشت مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 1
8 بررسی اثر سیانور بر ضرایب بیوسینیتیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 4
9 بررسی انتقال ویروس در محیط متخلخل اشباع به کمک مدل Hydrus- ID جهت تعیین حریم چاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 4
10 بیلان انرژی و ساختار حرارتی مخازن در مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 4
11 تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در مقایسه اقتصادی روش های متداول تصفیه فاضلاب شهری در شرایط اقلیمی ایران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 2
12 تحلیل زیرتراوش خاکریزهای سیل بند ( گوره ها) واقع بر روی پی های سه لایه ای (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 2
13 تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب رودخانه سیستان و بررسی قابلیت اعتماد سیستم کنترل سیل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
14 تحلیل منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه آبریز آجی چای با استفاده از شاخص RDI (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
15 تحلیل و مدل سازی استوکستیک تراز متوسط ماهانه سطح آب دریاچه هامون پوزک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 4
16 تصیحیح روش بیلان انرژی تاریخی مخزن سد ساوه الغذیر با استفاده از اندازه گیری میدانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
17 تعیین دمای سطح با استفاده از فن آوری سنجش از دور در منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 2
18 تعیین محدوده های روزانه سیلابدشت رودخانه ها در بخش جنوبی دریاچه ارومیه در سال ۲۰۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
19 توسعه جعبه ابزار برآورد نرخ تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم METRIC و تصاویر ماهواره Landsat ۸ (مطالعه موردی دشت ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 3
20 توسعه مدل هیدرولوژیکی روزانه بارش- رواناب برای شبیه سازی آب ورودی به سد بوکان و کمی سازی تاثیرات خشکسالی شدید تاریخی با به کارگیری مدل WEAP و کالیبراسیون چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 3
21 شبیه سازی بیلان آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی و جامع آب سطحی و زیرزمینی SWAT-MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 1
22 شبیه سازی کیفی مخزن سد بوکان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 1
23 کاربرد الگوریتم بیلان انرژی SUTSEBAL در تخمین میزان آب مصرفی در دشت ورامین (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
24 کاربرد مدلهای ریاضی شبیه سازی کلر باقیمانده در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 2
25 مدل های استوکستیک منطقه ای جریان سالانه حوزه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
26 مطالعات شبیه سازی تغییرات کیفی آب مخزن سد لتیان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 13، شماره: 4
27 ممیزی و کاهش مصرف آب در کارخانه قند اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 13، شماره: 3
28 نگرشی جامع به رفع بحران آب در تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 2
29 نگرشی جدید و جامع به مشکل فاضلاب شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 4
30 واسنجی چندمنظوره مدل SWAT در برآورد رواناب، تبخیر و تعرق و عملکرد محصولات (مطالعه موردی: دشت مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی با روش الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: زرینه رود) (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
2 ارزیابی اثر احداث سدهای واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر توسعه کشاورزی در مناطق پایین دست آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 ارزیابی اثرات کیفی- بهداشتی آب دریاچه چیتگر و ارایه راه کارهای مدیریتی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
4 برآورد مساحت پهنه آبی دریاچه ارومیه طی سال های 1395-1392 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
5 بررسی اثر پوشش های شیمیایی کاهنده تبخیر بر شاخص های کیفی آب دریاچه ارومیه و شرایط جسمانی آرتمیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی اثر پوشش های شیمیایی کاهنده تبخیر بر نفوذ نور، گرادیان دمایی و شفافیت آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی تاثیر پوشش های نانومتری بر میزان تبخیر دریاچه چیتگر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
8 بررسی تاثیر تغییرات تراز دریاچه ارومیه بر کاهش سطوح با پتانسیل تولید غبار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
9 بررسی و ارزیابی تأثیرات رطوبت سطحی خاک بر داده های تصاویر چندطیفی ماهواره سنتینل 2 و ارائه الگوریتمی برای برآورد مقدار رطوبت خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی و صحت سنجی استفاده از داده های GDAS0P25 در مدل سازی دامنه انتشار و سیر حرکت غبار از دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
11 پهنه بندی کانون های غبار ایران و بررسی عوامل شکل گیری آن ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 پیش بینی بارش بهاره با استفاده از متغیرهای اقلیمی اقیانوسی - جوی به روش رگرسیون اجزای اصلی (مطالعه موردی : حوضه سد بوکان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 تحلیل هیدرولیک و انتقال رسوب رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
14 شناسایی متغیرهای اقلیمی تاثیرگذار بر حجم آورد ورودی سد بوکان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 کاربرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره به منظور سنجش اثربخشی پروژه های احیای تالاب ها جهت تأمین نیاز آب زیست محیطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 محاسبه غلظت نمک ترسیب و انحلال یافته در دریاچه ارومیه به کمک مدل سازی معکوس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
17 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی میزان کلراید و کل مواد جامد محلول در رودخانه های ورودی به تالاب انزلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران