محمدعلی بصیری

 محمدعلی بصیری استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

محمدعلی بصیری

Mohamad Ali Basiri

استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسلام سیاسی و انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 3، شماره: 11
2 تجزیه وتحلیل رویکرد دولت ترامپ درقبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 43
3 تحلیل مسیله اتمی ایران و غرب در چارچوب نظریه بازی ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 10، شماره: 19
4 جایگاه حقوق بشر در سیره پیامبر (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری دوره: 4، شماره: 1
5 جھانی شدن، دین و الھیات تسلیمی در روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 14
6 حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 5، شماره: 9
7 مقایسه رویکرد روسیه، چین و آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رقابت ایالاتمتحده آمریکا و چین در قاره آفریقا 2001-2014 (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
2 بررسی مقایسهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در خاورمیانه 2014-2001 (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
3 قشم ونظا مهای امنیتی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
4 مواضع کشورهای گروه 5+1در برابر برنامه هسته ای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
5 نقش دیپلماسی عمومی در تعیین جایگاه هند در نظام بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
6 نهاد دولت ازدیدگاه اسلام (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام