ورن تگیت

 ورن تگیت استاد، دانشگاه کارلتون کانادا

ورن تگیت

استاد، دانشگاه کارلتون کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.