دکتر علی حسین احتشامی

دکتر علی حسین احتشامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علی حسین احتشامی

Dr. ali husein ehteshami

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مبانی عقلی- اجتماعی اجرای امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر قرآن و حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 12، شماره: 48
2 بررسی انگیزه ها و عوامل پیدایش نقل به معنا در روایات نبوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه صلح پژوهی اسلامی دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی و تحلیل عوامل و موانع موثر در تربیت اخلاقی بر اساس آموزه های امام علی(ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
6 تجلی انسان کامل آخرالزمان در پرتو بلوغ اجتماعی از منظر قرآن کریم و عرفان اسلامی، با تاکید بر عوامل ایجابی ظهور (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 70
7 تحلیل صدوری متنی روایات تفسیری پیامبر در منابع فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 8، شماره: 2
8 تحلیل کمی و کیفی احادیث مورد اهتمام عارفان مسلمان در متون عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 5، شماره: 2
9 تحلیل کمی و کیفی حدیث قرب نوافل از دیدگاه عارفان مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 11، شماره: 4
10 تغییر ارزشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی اهمیت آن در سلامت روانی جامعه اسلامی از منظر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
11 جایگاه معیارهای اخلاق اسلامی در زمینه پیامدهای منفی نقل به معنا و بازتاب آن در روایات نبوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 4
12 جستاری در جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی با محوریت اخلاق اقتصادی؛ تولید، توزیع و مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 3
13 روش تعامل علامه طباطبایی(ره) با روایات تفسیری نقل به معنا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 11، شماره: 41
14 رونق تولید از نگاه قرآن با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 4
15 رویکرد اسلام به مساله ترور(با تکیه بر آیات و روایات) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
16 زیبایی شناسی ادبی حدیث و سبک و سیاق آن در علوم حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
17 سبک زندگی و موانع آن در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 21، شماره: 2
18 سنجش قرائات با معیار زبان عربی و شاخصه های گزینش قرائت صحیح (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 8، شماره: 14
19 مطالعه تطبیقی علل و انگیزه های پدیده غلو از منظر قرآن کریم و عهدین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 1
20 مکائد نفس؛ چیستی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
21 نقش بلوغ اجتماعی در زمینه سازی پیشاظهور از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 13، شماره: 52
22 واکاوی کرامت و آزادی انسان در عرفان و شریعت اسلامی با تاکید بر حریم خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تساهل و بررسی عواقب وخاستگاه های آن در فهم روایات تفسیری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
2 بررسی انگیزه ها و عوامل پیدایش نقل به معنا در روایات نبوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
3 بررسی عوامل تقویت و تحکیم جایگاه خانواده از دیدگاه آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 پژوهشی در نقل به معنا و شرایط آن در روایات نبوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
5 تاثیر جنسیت در سهم الارث در طبقات بالا با تاکیدبر عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
6 تحدی و اثبات معجزه بودن قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
7 جایگاه علوم انسانی در قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
8 شیخ محمد عبده و رشید رضا؛ نقد تطبیقی روش ها ، شاخص ها وتفاوت های تفسیری آن دو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
9 عواقب و پیامدهای نقل به معنا در روایات نبوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
10 هر منوتیک وتاویل قرآن ، پیش فرض ها و حمل آیات بر معنای مجازی و رمزی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران