آرمین جلال زاده

 آرمین جلال زاده هیات علمی دانشگاه آزاد

آرمین جلال زاده

Armin Jalzalzadeh

هیات علمی دانشگاه آزاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.