دکتر عباس علی آبادی

دکتر عباس علی آبادی Chairman and CEO,Mapna group

دکتر عباس علی آبادی

Dr. Abbas ALi Abadi

Chairman and CEO,Mapna group

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج تایمینگ متغیر بهینه برای موتور چهارسیلندرXU7 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
2 Application of a single neuron PID controller based on immune mechanism for acombined cycle power plant (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
3 آنالیز اگزرژی سیستم تراکم بخار تقطیر چندمرحله ای (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
4 ارائه روشی نو جهت مدل سازی موتور استرلینگ به کمک شبکه های عصبی فازی تطبیق پذیر (ANFIS) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
5 ارائه مدل شبکه عصبی جهت تخمین عملکرد بازیاب حرارتی موتور استرلینگ بر اساس نتایج تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
6 ارائه مدل فازی عصبی تطبیق پذیر جهت مدل سازی و بررسی رفتار توان خروجی موتور استرلینگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
7 ارائه مدل فازی عصبی تطبیق پذیر جهت مدلسازی موتور استرلینگ و بررسی رفتار پارامترهای داخلی و توان خروجی موتور (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 ارائه نرم افزار برای بررسی ارتعاشات عرضی توربین ها در اثر نامیزانی جرمی به روش المان محدود (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
9 استحصال پارامترهای ابعادی بهینه پره ی ثابت یک پیش فیلتر سیکلونی اینرشیال لکوموتیو برای کاهش افت فشار و افزایش بازده (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
10 Fault Detection of Gas Unit of Gilan Combined Cycle Power Plant Using Neural Network (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
11 Lyapunov-Based Path Following of Four Wheel Steering Autonomous Vehicles (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 Multi-Input Sliding Mode Control for Path Following in Four Wheel Steering Autonomous Vehicles (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
13 Robust Control of Gas unit of Gilan combined Cycle Power Plant (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
14 Thermodynamic Simulation of a Solid Oxide Fuel Cell Integrated Gas Turbine Cycle Base on Irreversibility Analysis (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
15 بازیابی حرارت اتلافی اگزوز موتور احتراق داخلی بوسیله بویلر بازیاب حرارت HRSG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
16 بررسی اثر عدم توازن جرمی پیستونهای گرم و سرد در دامنه نیروها و گشتاورهای اینرسی وارد بر موتور استرلینگدوسیلندر خورجینی نوع α (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
17 بررسی رفتار ترمودینامیکی سیال عامل در سیکل استرلینگ با استفاده از سیستم های هوشمند براساس داده های تجربی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 بررسی رفتار ترمودینامیکی سیکل استرلینگ و تخمین عملکرد بازیاب حرارتی با استفاده از سیستم های هوشمند بر اساس داده های تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
19 بررسی رفتار دماثابت و آدیاباتیکموتور استرلینگ دوزمانه 2 کیلو وات (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
20 بهینه سازی سیستم تراکم بخار تقطیر چندمرحله ای (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
21 تنظیم فرکانس شبکه برق: توربین گاز یا باتری (بخش اول: مقایسه فنی استفاده از توربین گاز و یا سیستم ذخیره ساز انرژی به کمک باتری) (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
22 تنظیم فرکانس شبکه برق: توربین گاز یا باتری (بخش دوم: بررسی فنی استفاده از سیستم هیبرید توربین گاز-باتری) (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
23 جمع آوری تجربیات خبرگان بندسارها ( بنداران ) شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
24 جمع آوری نزولات جوی سطح شهر، راهکاری مناسب در افزایش فضای سبز و کاهش هزینه های آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
25 شبیه سازی چرخه عملکرد موتور بنزینی دریایی(برون نصب) 1 و صحه گذاری آن با نتایج آزمون عملکردی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
26 طراحی سیستم کنترلی موتور استرلینگ به منظور تنظیم فرکانس و افزایش سرعت عکس العمل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
27 طراحی کنتر لکننده فرکانس نیروگاه بر قآبی میکروبرای پروژه ناو در استان گیلان توسط شبک ههای عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
28 کاهش دامنه نیروها و گشتاورهای منتقل شده به دیش استرلینگدر موتور استرلینگ خورشیدی نوعαبا استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
29 کنترل غیرمتمرکز بهینه PID مبتنی بر مقادیر ویژه ماتریس مشخصه و تابع لیاپونف برای کنترل فرکانس بار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
30 مدل سازی آبشار مخازن نیروگاه های سه سد کارون 3، کارون 1 و مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
31 مدل سازی رفتار پارامترهای داخلی موتور استرلینگ با استفاده از شبکه های عصبی و نتایج مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
32 مدلسازی دینامیکی و شناسایی بخش هیدرولیک نیروگاه برق آبی دز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
33 مدلسازی دینامیکی و شناسایی نیروگاه برق آبی کارون 3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
34 مدیریت هزینه و مصرف انرژی با استفاده از یک سیستم تولید همزمان برق و حرارتCHP با محرکه موتور احتراق داخلی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
35 معرفی الگوریتم جهت محاسبه نرخ چرخش اوپراتور بویلر بازیاب حرارتHRSG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
36 وضعیت صنعت خودرو سبک در ایران از دیدگاه کلان انرژی: راهبردی برای آینده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو