دکتر محمد امیر احمدزاده

دکتر محمد امیر احمدزاده عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر محمد امیر احمدزاده

Dr. Mohamad Amir Ahmadzadeh

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و نقد مسئله کشف حجاب از منظر رابطه قدرت و سیاست های فرهنگی(۱۳۲۰-۱۳۰۵ش) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
2 اقدامات و چالش های نخبگان سیاسی ایران در بهره گیری از دانش آمریکایی ها در صنعت نفت (از ۱۳۲۲ تا ۱۳۴۴قمری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 15، شماره: 2
3 العلاقه بین الترجمه والنقل الثقافی فی ایران عصر ناصر الدین شاه القاجاری نموذجا (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 22، شماره: 2
4 اندیشه دفاعی ایرانیان در مواجهه با جنگ مدرن (1243 1218 ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 2
5 اهمیت کاربرد الگوها و روش های تحلیل اسناد در پژوهش تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 15
6 بازنمایی آیین عیاری در داستان امیرارسلان دوره ناصرالدین شاه قاجار (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی جایگاه عکاسی مستند و کاربردهای آن در عصر ناصری (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی و نقد کتاب طبقه متوسط (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 35
9 بهره مندی از یافته های روان شناختی در تحلیل تاریخی؛ یک مرور انتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 26، شماره: 17
10 پیوند تاریخ فرهنگی و تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 3، شماره: 1
11 تاثیر ترکیب بند محتشم کاشانی بر گسترش ادبیات شیعی در جغرافیای آذربایجان و اران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 12، شماره: 2
12 تاثیر گفتمان ملی گرایی بر بازنمایی ایران باستان در تاریخ نگاری جدید دوره قاجار (مطالعه موردی نامه خسروان جلال الدین میرزا قاجار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 29، شماره: 23
13 تحول «مکتب» شیخی به «فرقه» شیخیه (تمهیدات نظری- تاریخی در فرایند شکل گیری فرقه شیخیه) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 2
14 تداوم و تغییر مولفه های امنیت اجتماعی در ایران دوره ناصری 1313-1264ق (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
15 تقابل ستاره شناسی سنتی و مدرن در جریان ترجمه علوم جدید (دوره ناصرالدین شاه قاجار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 3
16 چرخش از بدن به مثابه امر الهیاتی به سوی رویکرد فرهنگی- اجتماعی به آن: مطالعه‌ای در بابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 7
17 چرخش از بدن به‌مثابه امر الهیاتی به‌سوی رویکرد فرهنگی - اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 24، شماره: 46
18 حوزه های کاربست رویکرد تاریخ فرهنگی در تحلیل تاریخ قاجاریه (مطالعه و ارزیابی منابع سفرنامه ای) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 3
19 دانش کشاورزی در اندلس بر مبنای الفلاحه الاندلسیه ابن عوام (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 48، شماره: 1
20 روایت پردازی هویت سیاسی اجتماعی ایران در منابع تاریخ نگاری دوره قاجار (۱۲۱۰-۱۲۵۰ ق) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 5، شماره: 14
21 ریشه‎های علمی−فکری پیدایش تاریخ فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 102
22 زبان و تفکر در پرتو ترجمه های دوره ناصرالدین شاه قاجار (۱۳۱۳-۱۲۶۴ه.ق) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
23 زن در عرصه سیاست ایران مطالعه موردی دوره قاجار (مهدعلیای سوم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 13، شماره: 2
24 ساخت فرهنگی- اجتماعی نهاد ازدواج در دوره قاجار (تحلیلی از فرآیند و الگوی ازدواج) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
25 کاربست داده‎های اسناد خانوادگی و خاندانی در پژوهش‎های تاریخی (رهیافت‎ها، الزامات و چالش‎ها) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 113
26 مالکیت ارضی و نظام های بهره برداری در دوره ناصری نمونه موردی لرستان (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 12، شماره: 2
27 مبانی تاریخ‎نگری در اندیشه مورخان شیرازی از سقوط دولت ایلخانی تا پایان تیموریان (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 5، شماره: 1
28 متون ترجمه شده در ایران پیشامشروطه و ارزیابی موضوعی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 55، شماره: 2
29 مراحل سه گانه تحول دولت در ایران دوره ناصرالدین شاه قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 35
30 ناسیونالیسم در اندیشه و آثار افراسیاب آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 9، شماره: 35
31 نقش ترجمه آثار جدید در شکل گیری فرایند نوگرایی در ایران دوره قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 8
32 وضعیت ترجمه، کنشگران و ابعاد آن در دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اسلام سیاسی و تحقق تمدن نوین اسلامی؛ امکان یا امتناع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم
2 بازنمایی مولفه های اثرگذار بر وضعیت جنوب ایران از منظر سدید السلطنه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
3 تاریخ فرهنگی؛ رویکردی میان رشته ای برای خلقنوآوری در دانش تاریخ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
4 مناسبات صلح و جنگ در رویکرد امام علی (ع) واکاوی رفتار سیاسی صلح گرای امام علی در عصر خلفاء (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام