مهدی افخمی نیا

 مهدی افخمی نیا دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

مهدی افخمی نیا

Mehdi Afkhaminia

دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.