دکتر فریبرز درتاج

دکتر فریبرز درتاج  استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر فریبرز درتاج

Dr. Fariborz Dortaj

استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در مطالعات همبودی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
2 آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 3
3 اثر افزایشی ترکیب روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا در زنان با چاقی سطح یک و دو (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 41
4 اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 6
5 اثربخشی آموزش چشم انداز زمان بر مدیریت استرس و خودشناسی انسجامی در دانش آموزان غربت شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 21
6 اثربخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارت های عدد کودکان در خطر مشکلات ریاضی در دوره پیش دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
7 اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
8 اثربخشی آموزش خود دلگرمسازی بر لغزش شناختی و ترس از ارزیابی منفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 64
9 اثربخشی آموزش خودتنظیمی رفتار توجهی بر حافظه کاری و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی کودکان (ADHD) (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 9، شماره: 1
10 اثربخشی آموزش خودمهربانی بر مدرسه هراسی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
11 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 50
12 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تعلل ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
13 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 4
14 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مولفه های خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (اعتماد اجتماعی، تاکید تحصیلی و احساس هویت) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 53
15 اثربخشی آموزش روان شناسی مثبت نگر و تاثیر آن بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی بانوان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 7، شماره: 1
16 اثربخشی آموزش ریاضی بر حس عدد و حافظه فعال دیداری- فضایی کودکان دختر با مشکلات ریاضی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 9، شماره: 1
17 اثربخشی آموزش شفقت به خود بر اسناد شخصی و بهزیستی هیجانی مادران دارای کودکان استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 72
18 اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 24، شماره: 2
19 اثربخشی آموزش شناختی رفتاری برظرفیت خودمهارگری و تعهد زناشویی در زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 57
20 اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 2
21 اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
22 اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر تنیدگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 56
23 اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق بر افزایش توانایی بصری - فضایی و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 3
24 اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر مولفه های چهارگانه سرمایه روانشناخت (تاب آوری، امید، خوش بینی، خودکارآمدی) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 0
25 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان دانشجویان سال اول علوم بهزیستی دانشگاه کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
26 اثربخشی آموزش و تمرین های تن آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 6
27 اثربخشی امید درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 48
28 اثربخشی امیددرمانی بر سرمایه روانشناختی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 7، شماره: 2
29 اثربخشی بازی درمانی مبتنی برتعامل والد-کودک (CPRT) بر کارکردهای اجرایی و سازگاری اجتماعی کودکان دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
30 اثربخشی بحث گروهی و ایفای نقش بر مهارت جرئت ورزی در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 20
31 اثربخشی بسته آموزشی تفکر انتقادی بر نحوه استفاده و نگرش نوجوانان به شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 50
32 اثربخشی بسته آموزشی توانمندسازی شناختی – هیجانی بر توانایی فضایی و بازداری پاسخ دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 6
33 اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چندرسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر مهارت های شناختی درس علوم در دانش آموزان دختر پایه هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
34 اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته* (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 4، شماره: 2
35 اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 24، شماره: 2
36 اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 2
37 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 4
38 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سطح اضطراب امتحان بالا و پایین (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
39 ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 47
40 ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه ای ذهن آگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
41 ارائه مدل علی تنظیم هیجانی بر اساس هوش معنوی با میانجی گری نشخوار فکری در دانشجویان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 3
42 ارائه مدلی برای رتبه بندی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
43 ارایه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
44 ارتباط اجتماعی خردمندانه؛ بازتعریف مفهوم ارتباط در فرهنگ ایرانی مبتنی بر شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
45 ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
46 ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 83 - 1382 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 1
47 ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
48 ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 8
49 ارزیابی مدل ساختاری انگیزش پیشرفت بر اساس جو مدرسه و ارزش های وابسته به تحصیل با واسطه گری فراهیجان در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 4
50 اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
51 الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری والدین: نقش واسطه ای سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
52 الگوی ساختاری رابطه ساختار انگیزشی با رفتار خودشکن تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش: نقش میانجی راهبردهای حل مسئله (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 13، شماره: 49
53 الگوی ساختاری همبستگی بین انطباق و انسجام خانواده با نگرانی تصویر بدن با نقش میانجیگر کمال گرایی و شفقت خود در ساکنان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 3
54 Comparison of Mental Health Status in Mothers of Primary School Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder and Mothers of Normal Children in Yazd city (۲۰۱۵- ۲۰۱۶) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 5، شماره: 4
55 Comparison of the effectiveness of cognitive-social education and coaching on self-awareness in female high school students (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 6، شماره: 21
56 Compiling the Green Therapy Training Package and its Effectiveness on the Function of Frontal Part and Mirror Neurons in Hyperactive Children (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 6، شماره: 21
57 Designing a Strategist Training Model at National Iranian Oil Company Based on a Mixed Approach (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 2، شماره: 1
58 Developing a Yoga-based Mindfulness Training Package and Evaluating Its Effectiveness on the Symptoms of Emotional Behavioral Disorders in Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 1
59 Effectiveness of the Democratic Relation Instruction to Mothers on Psychological Capital of Daughters (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 11، شماره: 4
60 Explaining Wisdom based on Moral intelligence (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 4، شماره: 14
61 Investigating the Music and Melodic Teaching Impacts on the Math Learning Progress of Elementary School Students (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 5، شماره: 17
62 Investigating validity and reliability and factor analysis of Webster s Wisdom Questionnaire in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 1
63 Modeling Academic Emotions based on the Quality of Parent-Child Relationships Mediated by the Psychological Capital (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 4، شماره: 16
64 Providing a structural model of social-emotional competence based on psychology capital with mediation of career motivation among primary teachers (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 5، شماره: 19
65 The Causal Model of Coronavirus Anxiety in the Medical Staff Based on Coping Styles (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 16، شماره: 3
66 The effectiveness of "web-based Narrative therapy" on executive functions and social interactions of children with ADHD (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 4، شماره: 3
67 The Effectiveness of a School-based Self-injury Prevention Program on Reducing Interpersonal Cognitive Distortion and Fear of Negative Evaluation in Adolescent Girls (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 8، شماره: 1
68 The effectiveness of self-encouragement training based on Adler's theory on psychological capital and academic engagement of students (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 37
69 The Relationship Between Perfectionism and Resilience by the Mediation of Students’ Academic Adjustment (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 6، شماره: 3
70 بازتعریف مفهوم حل ‎مسئله اجتماعی بر اساس داستان های کلیله و دمنه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 25، شماره: 2
71 بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
72 بررسی اثربخشی آموزش خردورزی بر یادگیری خودراهبر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 4
73 بررسی پیام ها و مفاهیم اقتصادی در کتاب های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
74 بررسی تاثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 37
75 بررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
76 بررسی رابطه ی ادراک از محیط کلاس درس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
77 بررسی رابطه ی علی فشارزاهای آموزشی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی گری استرس ادراک شده در دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 4
78 بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی- هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 2، شماره: 1
79 بررسی مهارت های مطالعه و یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 7
80 بررسی میزان تاثیر برنامه ی منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی- حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز پایه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 4
81 بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی ، آموزشی مهارت های ابراز وجود و آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
82 بررسی وضعیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر براساس سهمیه ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 4
83 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خرد سن دیگو (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 43
84 برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مولفه ها و راهکارهای تربیتی. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
85 پیش بینی بی صداقتی تحصیلی بر اساس هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی و خود پنداره تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 4
86 پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان براساس خودپنداشت تحصیلی و مسند مهارگری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 3
87 پیش بینی فراهیجان براساس جو مدرسه، ارزش های وابسته به تحصیل و عملکرد خانواده در دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 32
88 پیشبینی عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی حرکتی بر اساس سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 24
89 تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 18
90 تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
91 تاثیر آموزش تنظیم شناختی هیجان بر نشانه های خشم کودکان پسر با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
92 تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری و مطالعه با تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 0
93 تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 58
94 تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ۱۵-۱۲ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
95 تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
96 تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
97 تاثیر استفاده از استعاره در متن بر درک مطلب و یادآوری اطلاعات در دانش آموزان سال سوم دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 4
98 تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 2، شماره: 1
99 تاثیر راهبرد آموزشی KWL بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
100 تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ای در بهبود کارکرد و پیش رفت تحصیلی دانش جویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 1، شماره: 2
101 تأثیر آموزش برنامۀ ارتقاء راهبردهای تفکر چندجانبه(PATHS) بر احترام، همدلی و خویشتن‌داری کودکان پیش‌دبستانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
102 تبیین عوامل روانشناختی و اجتماعی بر نوعدوستی خیرین مدرسه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
103 تبیین مدل بهزیستی روان شناختی بر اساس خردمندی با میانجی گری احساس تنهایی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 20، شماره: 3
104 تبیین مدل بهزیستی روان شناختی معلمان بر اساس خردمندی با میانجی گری سبک های شوخ طبعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 3
105 تبیین و ارائه مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 33
106 تحلیل روان سنجی نسخه کوتاه پرسشنامه هیجانهای پیشرفت در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
107 تحلیل ویژگی های روان سنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
108 تدوین برنامه آموزش اخلاق بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ و معماهای زندگی واقعی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 0
109 تدوین بسته آموزشی تربیت جنسی کودکان از تولد تا ۵ سالگی ویژه والدین و تعیین اثربخشی آن بر دانش و نگرش و عملکرد والدین نسبت به پیشگیری از سواستفاده جنسی و احساس کفایت والدگری آنها در دو گروه مادران عادی و تنها (والد-مادر) (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
110 تدوین بسته آموزشی توانمندسازی روانی - اجتماعی مبتنی بر نظریه انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 1
111 تدوین مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوههای فرزندپروری: نقش واسطهای اسناد علی منفی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 35
112 تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت های ارادی و ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
113 تدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره ی کارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 24
114 تدوین مدل علی وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس روابط بین اضطراب اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده ، احساس تنهایی با میانجی گری خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 29
115 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدرسه محور مبتنی بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 31
116 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدیریت کلاس براساس تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سبک مدیریت معلم و مسئولیت پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 49
117 تدوین و اعتباریابی بسته ی آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه ی باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن بر سرسختی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
118 تدوین و بررسی اثربخشی بسته درمان گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و پذیرش و تعهد بر مولفه های خودشفقتی دختران با تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 3
119 تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
120 تعیین اثر بخشی بسته مدیریت راهبرانه کلاس درس بر درگیری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 51
121 تعیین علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 49
122 توانایی کودکان پیش دبستانی برای تمایز میان حق استفاده و حق مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 57
123 رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای جهت گیری هدفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
124 رابطه بین حمایت اجتماعی و هسته ارزشیابی خود با ازکارافتادگی تحصیلی: نقش واسطه ای رضایت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 66
125 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ورویکردهای یادگیری با روشهای سنجش دردانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
126 رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 2
127 رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
128 رابطه صفات شخصیتی و خلاقیتدر نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
129 رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا: نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 21
130 رابطه هوش هیجانی بار - آن و مولفه های آن با دینداری نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 42
131 ساخت و استانداردکردن مقیاس خشم چندبعدی دردانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب درسال تحصیلی 87-86 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
132 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ ) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
133 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه چندبعدی اضطراب پاندمی کروناویروس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 34
134 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبکهای مقابلهای در رویارویی با اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 55
135 ساخت و اعتباریابی سنجه کیفیت فرایندی تعامل مربی و کودک در مهدهای کودک: یک پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
136 ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
137 ساخت و رواسازی آزمون عصب - روان شناختی تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی برای کودکان دبستانی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 16
138 ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 4
139 ساخت، رواسازی و اعتباریابی پرسش نامه رفتار خودشکن تحصیلی در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 47
140 شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی ( ASRL-S) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 2
141 شناسایی و اعتباریابی ویژگیهای روانشناختی معلم اثربخش پایه اول دوره ابتدایی ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
142 طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
143 طراحی الگوی مشغولیت تحصیلی: اعتباریابی به روش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
144 طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خود مهارگری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
145 طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش آموزان و مقایسه ی اثربخشی آن با روش آموزش سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 36
146 طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 2
147 طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
148 طراحی و تبیین مدل تاب آوری روان شناختی با تعلق آموزشگاهی از طریق سازگاری اجتماعی و تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بندرلنگه (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 0
149 عوامل موثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدایی: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 1
150 فرزندپروری در آیینه فرهنگ غربت در شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
151 مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی دختران جوان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
152 مدل ساختاری روابط بین ابعاد آسیب شناسی شخصیت با قلدری به واسطه خودناتوان سازی در بین دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 6
153 مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 102
154 مدل سازی تاثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 12
155 مدل علی استفاده آسیب زا از اینترنت بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی با واسطه گری راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله اجتنابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 9، شماره: 34
156 مدل علی استفاده آسیب زا از اینترنت: نقش دلبستگی ناایمن با میانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان و پریشانی روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 66
157 مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
158 مدل یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموز (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 23، شماره: 2
159 مدل یابی روابط ساختاری تعارضات والدین و دانش آموزان با پرخاشگری: نقش میانجی بی تفاوتی اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
160 مدل یابی روابط ساختاری تعارضات والدین و نوجوانان با پرخاشگری از طریق نقش میانجی خودکنترلی ادراک شده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 14، شماره: 10
161 مدل یابی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران براساس هوش اخلاقی و ادراک از ساختار خانواده با اثر واسطه ای توانایی تصمیم گیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
162 مدلی ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی:تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن انگاره (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
163 مدلیابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابعاجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
164 مدلیابی هیجان های تحصیلی بر مبنای کیفیت روابط والد-فرزندی با میانجیگری سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 28
165 مقایسه اثر بخشی روشهای رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 6
166 مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی عاطفی و آموزش ذهن آگاهی بر افزایش جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 4
167 مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و مهارت عاطفی اجتماعی بر ارتقای نظریه ذهن درکودکان اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 45
168 مقایسه اثربخشی دارودرمانی، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (TDCS) و درمان ترکیبی (دارودرمانی و TDCS) در کاهش علائم افسردگی اساسی و بهبود حافظه فعال جانبازان مبتلا به PTSD (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 21، شماره: 4
169 مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 29، شماره: 2
170 مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 3
171 مقایسه اثربخشی راهبردهای یادگیری خلاصه نویسی، علامت گذاری، حاشیه نویسی و نقشه مفهومی بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
172 مقایسه اثربخشی راهبردهای یادگیری خلاصه نویسی، علامت گذاری، حاشیه نویسی و نقشه مفهومی بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان دختر سال دوم تجربی مدارس غیرانتفاعی نوبت صبح شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 13، شماره: 38
173 مقایسه اثربخشی روش‌های درمانی ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مستقیم مغز (TDCS) بر تجربه درد زنان دارای میگرن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 2
174 مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای کیفیت زناشویی زوجین غیربالینی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 12، شماره: 43
175 مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 7
176 مقایسه اثربخشی مداخله فراشناختی و خودآموزی کلامی مایکنبام بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 1
177 مقایسه اثربخشی مداخله های خودتنظیمی رفتار توجهی با خودتنظیمی رفتار انگیزشی بر کاهش علایم اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 4
178 مقایسه تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحلهای بایبی و سنتی برخلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
179 مقایسه سبک دلبستگی، احساس تنهایی و جرات ورزی نوجوانان قربانی زورگویی با نوجوانان عادی مدارس دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 4
180 مقایسه عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی با عملکرد خانواده کودکان بدون اختلال بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 2
181 مقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
182 مقایسه نیمرخ عصب - روان شناختی دانش آموزان تیزهوش و بااستعداد کم آموز و موفق در درس ریاضی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 17
183 مقایسه ی تاثیر دو روش آموزش به شیوه ی بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 4
184 مقایسه ی ناگویی خلقی وکنترل عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 2
185 میزان ثبات مدیریت مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
186 نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
187 نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
188 نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
189 نقش مولفه های کیفیت زندگی با میانجی گری سرمایه های روانشناختی در کاهش PTSD در بین زلزله زدگان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 2
190 نقش میانجی نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 63
191 نقش میانجیگری اشتیاق تحصیلی در رابطه علی سبک های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 1
192 نقش واسطه ای اضطراب زبان در رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی با یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دوزبانه (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 49
193 نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین راهکارهای مقابله با استرس با شایستگی اجتماعی-هیجانی در معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 59
194 نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
195 نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
196 واکاوی و شناسایی مولفه های کیفیت فرایند تعامل مربی–کودک: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 2
197 ویژگی های روان سنجی مقیاس یادگیری خودجهت دهی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 25
198 ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزان نوجوان (ASBPNSS) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 6، شماره: 1
199 هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیرحادثه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 42
200 هنجاریابی۱۱ ، روایی ۲ و پایایی ۳ آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ در بیندان شآموزان پای ههای اول و دوم دوره ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش خرد در کلاس درس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری بر عزت نفس و خود تنظیمی اثر بخشی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت وذهن آگاهی بر افزایش تحمل آشفتگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
3 اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خود شفقت ورزی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه منطقه 8 آموزش و پروش شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
4 اثربخشی آموزش هیجان مدار بر پذیرش اجتماعی، کفایت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی زنان درگیر طلاق عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
5 اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر انعطاف پذیری شناختی و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان با اختلال یادگیری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
6 اثربخشی دو روش بهبود تعامل والد-کودک از طریق بازی درمانی (CPRT) و بازی درمانی مبتنی بر یکپارچگی حسی (SI)، بر اختلال اضطراب کودکان دارایاختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
7 اثربخشی شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآوردهای در کاهش استرس دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
8 اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر خودانضباطی و خودسنجی دانش آموزان دختر نارساخوان ۹ تا ۱۰ سال (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
9 ارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
10 ارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری شکاف نسلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
11 ارایه مدلی برای رتبه بندی عملکرد شغلی ماماها در ارایه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
12 Formulate the structural model of Math Enthusiasm based on causal Math affective memories, Mediating Role of Math Ability/expectancy beliefs and Task value (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
13 Presenting a Structural Model of Wisdom in Couples Based on Moral Intelligence with the Mediating Role of Mindfulness (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
14 بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
15 بررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی، فرآورده ای و توآم بر تقویت حافظه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
16 بررسی جایگاه نظریه پردازش شناختی اطلاعات در یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 بررسی دانش ونگرش مدیران مقطع متوسطه شهر یزد نسبت به شرح وظایفشان وارتباط آن با رضایت شغلی آنها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
18 بررسی رابطه کنترل تکانه با حل مسئله ریاضی و درک مطلب خواندن (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
19 بررسی رابطه هوش معنوی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی شهرستان ایلام در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
20 بررسی رابطه هوش هیجانی والدین و سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
21 بررسی رابطه ی حافظه ی کاری با درک مطلب خواندن در دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی منطقه1 شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
22 بررسی روش های آموزش در حوزه علمیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
23 بررسی نقش ترتیب تولد در شکل گیری شخصیت کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
24 پیش بینی اضطراب کووید- ۱۹ بر اساس انعطاف پذیری شناختیبا نقش واسطه ای خود شفقت ورزی در دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
25 پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس ادراک عدالت کلاسی ،توانایی های شناختی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
26 تاثیر راهبرد آموزشی kwl و راهبرد آموزشی نقشه مفهومی بر انگیزش تحصیلی دانش آموز ان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
27 تاثیر روش تدریس پژوهش محور بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه هفتم در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
28 تاثیر مددکاری گروهی به شیوه شناختی ت رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
29 تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
30 تدوین بسته آموزش اخلاق حرفه ای و بررسی تاثیر آن بر رفتار یادگیری، اشتیاق تحصیلی و مشکلات بین فردی دانشجو معلمان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
31 تدوین بسته آموزش ریاضی از طریق داستان گویی و تاثیر آن بر رفتار یادگیری، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
32 چگونگی کشف و مدیریت استعدادها ( معرفی نخستین سامانه دانش بنیان هوشمند استعدادیابی کشور ) (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد
33 چگونه با کیفیت، جذاب و آسان بیاموزیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
34 رابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه بجنورد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
35 رابطه بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با تاکید بر جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
36 رابطه بین کمالگرایی و درک استعاری زمان با میزان خردورزی معلمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
37 رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با خشونت زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
38 رابطه سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با تاکید بر شکاف نسلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
39 رابطه سلامت روانی-جسمانی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
40 رابطه کمال گرایی ناسازگارانه و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نوجوان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
41 رابطه هوش معنوی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
42 مرور نظامند کیفی مداخلات زوج درمانی شناختی-رفتاری بر ابعاد زندگی زناشویی در ایران(از سال های 1384 تا 1399) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
43 مقایسه اثربخشی آموزش شناختی اجتماعی و کوچینگ بر خودآگاهی دردانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری
44 مقایسه ادراک شایستگی، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دختران بر اساس سن ورود به مدرسه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
45 مقایسه میزان تاب آوری و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در فرزندان افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
46 نقش میانجی شایستگی اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ناسازگارانه و خودناتوان سازی تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
47 یادگیری زائد در آموزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
48 یادگیری مغز محور و اهمیت آن در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه