نادعلی بابائیان

 نادعلی بابائیان استاد - اصلاح نباتات

نادعلی بابائیان

Nadali Babaiyan

استاد - اصلاح نباتات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهینه سازی شرایط القای ریشه موئین در تربچه (Raphanus sativus L.) و بررسی توانایی بیوسنتز متابولیت های ثانویه در کشت های ریشه موئین (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc. درمرحله گیاهچه ای درشرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمون D-2,4- در کالوسزایی و افزایش وزن بافت کالوس گیاه دارویی آلوئهورا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 بررسی اثر هورمون 4-Dو2 روی کالوس زایی چند رقم برنج ایرانی L. Oryza sativa (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
4 بررسی اثرت راکم کشت در ریز ازدیادی سیب زمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی اثرتنظیم کننده های رشدی برکالوس زایی گیاه آنتوریوم(Anthurium andreanum Var. Midori (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی تاثیر آنتی اکسیدان های PVP در کاهش میزان فنوله و قهوه ای شدن ریزنمونه و محیط کشت گیاه آلوئه ورا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 بررسی تاثیر نوع قند برکالوس زایی و باززای ارقام برنج از طریق کشت بساک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی تعیین رابطه اجزای عملکرد با عملکرد در چند رقم برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی حساسیت و مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی قابلیت کالزایی گیاه دارویی کاسنی Cichorium intybus L. در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 بررسی و مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی واکنش باززایی ارقام کلزا با استفاده از قطعات جدا کشت تکوتیلدون و هیپوکوتیل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 تاثیر غلظت های مختلف هورمون NAA در کالزایی و وزن تر کالوس گیاه دارویی آلوئه ورا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 تاثیر غلظتهای مختلف هورمون NAA در کالزایی و وزن تر کالوس گیاه دارویی آلوئه ورا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 تاثیرنوع ریزنمونه و غلظت 2.4-D برکالوس زایی گیاه آنتوریوم (Anthurium andreanum Var. Fire (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تحلیل ژنتیکی عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی پنبه در شرایط خاک شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تعیین بهترین مدل برای بررسی رابطه اجزای عملکرد با عملکرد در برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ردیابی ژن نرعقیمی در تلاقی های برگشتی برنج((Oryza sativa. L با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
19 فیتوتوکسین پروتئینی NLP،علف کش انتخابی_ زیستی علف های هرز دولپه ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار