دکتر افشین حمدی پور

دکتر افشین حمدی پور دانشیار

دکتر افشین حمدی پور

Dr. Afshin Hamdipour

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۵۰ سال پژوهش در حوزه روان درمانی: یک بررسی علم سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 59
2 آسیب شناسی چالش های توانمندسازی دانشی استادان علوم انسانی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
3 بررسی تولیدات علمی با موضوع زعفران در پایگاه بین المللی وب آو ساینس طی سالهای ۱۹۹۵-۲۰۱۷ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
4 بررسی میزان رعایت استاندارد بین المللی ایزو 214 در چکیده فارسی پایان نامه ها و رساله های رشته های فنی_ مهندسی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 22، شماره: 85
5 بررسی و تحلیل انگیزه ها، میزان، و عوامل تاثیرگذار بر استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شبکه های اجتماعی علمی در دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 2
6 بررسی ویژگی های ساختاری پایان نامه های رشته های فنی و مهندسی دانشگاه تبریز براساس استاندارد ایزو ۷۱۴۴ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 49
7 تاثیر اعتبار شبکه های اجتماعی بر باورپذیری اطلاعات آنها از طریق متغیر میانجی تخصص فردی در میان دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 30
8 تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش های اشاعه نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 6، شماره: 14
9 تحلیل استنادی و محتوایی مجله پژوهشهای نوین روانشناختی از آغاز انتشار (۱۳۸۵) تا سال ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
10 تحلیل رفتار استنادی نویسندگان مقالات علمی "فصلنامه امنیت ملی" (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 40
11 تحلیلی بر عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه های مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مورد مطالعه دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
12 خود ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهش های دانشگاهیشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 3
13 مطالعه عوامل مرتبط با جابجایی علمی بین المللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش پژوهی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مروری بر ورودی ها، خروجی ها، روشهای به کاررفته برای ارزیابی بهره وری پژوهشی در ایران و جهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)
2 مصورسازی نقشه علمی پژوهش های حوزه اکوتوریسم و گردشگری در طی یک دهه اخیر (2009-2018) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 مطالعه علم سنجی تولیدات علمی حوزه کارآفرینی و ترسیم ساختار علمی آن در پایگاه سالهای Web of Science طی سال های 2000-2017 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار