دکتر محمد رضا تاجیک

دکتر محمد رضا تاجیک دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد رضا تاجیک

Dr. Mohammadreza Tajik

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «مطلق خاص» در اندیشه رورتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 5، شماره: 7
2 «منطق جانشینی» در رویکرد ژاک دریدا و ژاک رانسیر به مبادی فلسفه ی سیاسی: «نوشتار و سیاست» (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 2
3 الگوهای صدور انقلاب در گفتمان های سیاست خارجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 11، شماره: 1
4 اندیشه نااندیشیده حوزه سیاست؛ واکاوی بنیان های روش استتیکی ژاک رانسیر (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 3
5 بررسی تاثیر فضای سایبر در تحولات سیاسی شمال آفریقا (تونس و مصر ۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 4
6 بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 5
7 پسا مارکسیسم و «پسامارکسیسم» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 2، شماره: 2
8 پسامدرنیسم و روش (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 55
9 پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 3، شماره: 2
10 تاملی بر امکان سوژه سیاسی با توجه به نظریه ی ارنستو لاکلائو (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 3
11 تحلیل قدرت مولد فوکویی از منظر گفتمان (مطالعه موردی: تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 4
12 تحلیل گفتمان تلویزیون بی بی سی فارسی درباره جنگ عراق با ایران (مطالعه موردی دو فیلم مستند) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 25، شماره: 1
13 جامعه ایرانی و شکاف میان نسلها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 4
14 جایگاه دانشگاه در مناسبات قدرت بررسی موردی: انقلاب فرهنگی در سطح محتوا، ساختار و سوژه دانشگاه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 8، شماره: 1
15 جهاد در نگاه متصوفه عصر ایلخانان (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 3
16 چپ جدید، تناتر مواجهه و امکان ظهور سوژه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
17 دیالکتیک مضاعف: ساخت یابی عقلانیت سیاسی جوامع (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 3
18 رسانه و بحران در عصر فراواقعیت (با تاکید بر بحران هویت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 15، شماره: 56
19 رنگ به مثابه امر سیاسی: تاملی زیبایی شناختی _ زبانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 14، شماره: 3
20 روان کاوی و سیاست (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 3، شماره: 4
21 شکل گیری جریانهای فکری رومانتیک در عرصه سیاسی ایران؛ دوره مشروطه تا دهه ۱۳۳۰ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 1
22 گفتمان نواصلاح طلبی و گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ زیست-جنبش های ریزوماتیکی (۱۳۹۸-۱۳۹۲) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 2
23 مبانی نقد و بازاندیشی جامعه شناسی سیاسی در اندیشه ژاک رانسیر (امر اجتماعی در عصر پساجهانی شدن) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 2
24 مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 3
25 نظریه مقاومت و اندیشه مشروطه خواهی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 3
26 نقش روابط مجازآفرین در ترسیم مرزهای خود و دیگری: تحلیل نقادانه-شناختی قدرت های جهانی و تروریسم در گفتمان اولین سخنرانی خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
27 نقش قدرت و گفتمان سیاست خارجی در عصر کرونایی و پساکرونایی (مطالعه موردی چین) (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تأثیر فرایند جهانی شدن بعد سیاسی جهانی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
2 رابطه فضای مجازی اینترنت( با تغییرات دینی کاربران )دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران