دکتر سیمین حسینیان

دکتر سیمین حسینیان گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

دکتر سیمین حسینیان

Dr. Simin Hosseinian

گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرزوهای شغلی کودکان پیش دبستانی و دبستانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 26
2 آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 27
3 اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 5، شماره: 4
4 اثربخشی آموزش خود گویی های درونی مثبت بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی کوتاه قامتان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 23
5 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و بهزیستی روانشناختی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 1
6 اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 2
7 اثربخشی آموزش فرزندپروری انعکاسی بر دلبستگی و استرس والدینی مادران صاحب کودکان ۳ تا ۶ سال (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 1
8 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد راه حل محور بر سازگاری و سلامت روان نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی زوجین با استفاده از رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 3
10 اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 7، شماره: 1
11 اثربخشی آموزش مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر همدلی و انعطاف‌پذیری شناختی زنان دارای همسر جانباز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 11، شماره: 42
12 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
13 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی برصمیمیت زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 18
14 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
15 اثربخشی آموزش مهارت های برقراری ارتباط موثر بر بهزیستی شخصی زنان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 26
16 اثربخشی برنامه آموزشی دلبستگی به جنین بر ارتباط مادر - جنین و سلامت روان زنان باردار (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 4
17 اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر مثبت اندیشی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 1
18 اثربخشی درمان مبتنی برخانواده در تصویربدنی و سبک های هویت نوجوانان دختر مبتلا به بی اشتهایی عصبی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 4
19 اثربخشی فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب و افزایش بهزیستی روانشناختی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
20 اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی-رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 1
21 اثربخشی مشاوره گروهی رویکرد مبتنی برپذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی و معناداری زندگی زنان نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 54
22 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش بر تقویت تاب آوری خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 47
23 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش بر تقویت تاب آوری خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 47
24 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 1
25 اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 25
26 اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 25
27 ارائه یک مدل مفهومی جهت تبیین رابطه میان سبک های هویتی، ویژگی های شخصیتی نئو و کمال گرایی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 16
28 ارتقای سلامت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب آوری برای مادران کودکان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 26
29 ارزیابی مدل نقش مهارت حل مساله اجتماعی و سرمایه روانشناختی برفرسودگی تحصیلی با میانجیگری وجدان تحصیلی و کمکطلبی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 56
30 ارزیابی مدل نقش مهارت حل مسئله اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر فرسودگی تحصیلی با میانجی گری کمک طلبی از همسالان و وجدان تحصیلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 3، شماره: 3
31 الگوی بومی چالش های گذار دانشجویان از دانشگاه به کار: یک پژوهش داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 22، شماره: 86
32 الگوی علی خود ناتوان سازی تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 4
33 Mediating Role of Marital Intimacy in the Relationship between Love Attitudes and Marital Satisfaction among Married Women and Men in Songor, Kermanshah Province of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 12، شماره: 2
34 Narrative therapy, Applications, and Outcomes: A Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره پیشگیرانه دوره: 2، شماره: 4
35 Predicting Fear of COVID-۱۹ Based on Spiritual Well-being and Self-efficacy in Iranian University Students by Emphasizing the Mediating Role of Mindfulness (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 1
36 Psychometric Assessment of the Persian Version of Ethical and Legal Issues in Counseling Self-Efficacy Scale (ELICSES) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره پیشگیرانه دوره: 5، شماره: 2
37 Psychometric properties of the Persian version of the Mental Health Literacy Scale (MHLS) on Iranian students in ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 14، شماره: 4
38 Relationship Between Hardiness and Stress of COVID-۱۹ Through the Mediating Role of Mindfulness in Iranian Students (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 3
39 Relationship between self-efficacy and mental health among teachers:the role of perceived social support (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 11، شماره: 2
40 The Role of Gender Moderation and Mediation of Marital Intimacy in Relation to People's Attitude Towards Love and Marital Satisfaction of Married in Songor, Kermanshah province of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 12، شماره: 3
41 Validity of the Persian translation of the COVID-۱۹ Attitudes and Behaviors (ACAB) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره پیشگیرانه دوره: 5، شماره: 1
42 بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 1
43 بررسی اثر ترس القاشده بر سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ضمن حل مسایل طبقه بندی شده کشف مفهوم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 17
44 بررسی اثر نوروفیدبک بر همدلی شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان بیش فعال (ADHD) (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 2
45 بررسی اثربخشی درمان های خانواده محور بر پیامدهای رفتاری کودکان و نوجوانان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 46
46 بررسی اثربخشی مداخله بازسازی پس ازطلاق فیشر بر خودپنداره و امیدواری زنان پس از طلاق (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 12، شماره: 43
47 بررسی اثربخشی و ماندگاری نمایش خلاق بر سازگاری اجتماعی در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 60
48 بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس تاب آوری مسیر شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 47
49 بررسی پیش بین های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیتدر پرستاران زن (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 2، شماره: 1
50 بررسی پیشایند حرکت هراسی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی عضلانی بر اساس ابعاد کارکرد خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 16
51 بررسی پیشایند حرکت هراسی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی عضلانی براساس ابعاد کارکرد خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 12
52 بررسی تاثیر آموزش تمرینات کاراته بر افزایش ابراز وجود دانش آموزان دختر مبتلا به کمرویی مقطع راهنمایی شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 21
53 بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 1، شماره: 4
54 بررسی تاثیر زوج درمانی اسلامی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 1، شماره: 2
55 بررسی تحلیلی ریشه های دافعه های روانی – جنسی و احساس همسرگریزی در زوج های متقاضی طلاق و ارائه راهکارهای آموزشی و تربیتی در اسلام برای کاهش طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 54
56 بررسی تطبیقی مفاهیم نظریه انتخاب و آراء صدرالمتالهین ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
57 بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 6، شماره: 1
58 بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی با سلامت معنوی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 5، شماره: 2
59 بررسی رابطه بهوشمندی و ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 20
60 بررسی رابطه بین سخت رویی و رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 21
61 بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان زنان معتاد (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
62 بررسی رابطه خودپنداره، کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 20
63 بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی دربین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا(س) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 17
64 بررسی رابطهء بین سازمان های بیمار(نوروتیک) با سبک رهبری و جوسازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 3
65 بررسی شرایط قضاوت عاطفی بر شناخت اجتماعی نوجوانان اتیسم با عملکرد بالا در هر دو جنس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
66 بررسی عملی بودن آزمون استعداد بارت (۲۰۱۵) در هدایت تحصیلی شغلی دانش آموزان پایه نهم (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 1
67 بررسی مقایسه ای رابطه ازدواج موفق و خود متمایزسازی با نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجانی میان زنان و مردان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
68 بررسی مقایسه ای رابطه ازدواج موفق و خود متمایزسازی با نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجانی میان زنان و مردان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
69 بررسی نقش تجربه خشونت در دوران کودکی و الگوهای رفتاری خشونت و صمیمیت در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 8، شماره: 2
70 بررسی نقش تعدیل گر حمایت اجتماعی و ارتباط آن با استرس و رضایت شغلی کارکنان منطقه ی فراساحلی پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 24
71 بررسی نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیازی های آموزشی سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 15، شماره: 1
72 بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان دختر و پسر گریزان و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 1، شماره: 2
73 بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تاثیر آن بر میزان قدرت آ نها در تصمیم گیری های درون خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 4، شماره: 14
74 پیش بینی رضایت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 5، شماره: 1
75 پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیر های رضایت زناشویی و خودکارآمدی، با میانجی گری رضایت شغلی به منظور ارایه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 30
76 پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 5، شماره: 9
77 پیشبینی خودکارآمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی براساس سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 18
78 تاثیر آموزش رفتار جراتمندانه برکیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 2
79 تاثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مشکلات رفتاری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 4
80 تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر ادراک شایستگی و مهارت های اجتماعی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 1
81 تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس دختران نابینای شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 5، شماره: 4
82 تاثیر آموزشهای ارائه شده از طریق بروشور در ارتقای سطح آگاهی و مهارتهای تربیتی اولیای دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 63
83 تاثیر مداخله آموزش شناختی - رفتاری بر خود ناتوانسازی و خودکارآمدی زنان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 7
84 تاثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 4
85 تجربه زیسته تک فرزندان از تعامل با والدین " مطالعه پدیدارشناسی" (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 2
86 تجربه زیسته زنان مطلقه با طلاق های غیرمنتظره: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
87 تحلیل ساختاری رسالت مسیر شغلی پرستاران با مولفه های فرسودگی شغلی و خودکارآمدی (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 4، شماره: 4
88 تحلیل ساختاری فرسودگی شغلی پرستاران با مولفه های مبتنی بر پذیرش، تعهد و تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 113
89 تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
90 تدوین الگوی بومی خانواده شادی محور با استفاده از نظریه مبنایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
91 تدوین شاخصها و ترسیم الگوی خانواده تراز در اسلام (از منظر آیات قرآن و روایات) با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 40
92 تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 4
93 تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 5، شماره: 2
94 تدوین فرصت یاب تحصیلی بومی بر اساس الگوی رغبت ر کروی تریسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 42
95 تدوین مدل کامیابی شغلی در ارتباط با هوش هیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی در معلمان زن مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 48
96 تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 8
97 توانمندسازی زنان سرپرست خانواده از طریق مشاوره گروهی، آگاه سازی و کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 4
98 تهیه و تدوین برنامه مهارتهای ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزشهای دینی، جهت افزایش رضامندی زوجیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 3، شماره: 2
99 چگونگی آموزش تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدارس مورد مطالعه: دانش آموزان ابتدایی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 2
100 دلتنگی برای خود مطلوب: تحلیل تماتیک روایت های افراد از تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 83
101 رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 6، شماره: 3
102 رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
103 رابطه ازدواج موفق با خود متمایز سازی : نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 4
104 رابطه انواع سبک های تفکر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 3
105 رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران و عزت نفس دانش آموزان دختر ناشنوا و شنوا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 7، شماره: 4
106 رابطه خود- دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 4، شماره: 2
107 رابطه دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با سلامت روان درزنان بزهکار زندانی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 16، شماره: 1
108 رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های حل تعارض در زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 24
109 رابطه علی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 31
110 ساخت و رواسازی مقیاس بومی گذار موفق دانشجویان از دانشگاه به کار (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 1
111 سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 38
112 فراتحلیل اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر زوج درمانی (ایران، ۱۳۹۶ ۱۳۸۵) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
113 فراتحلیل اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر زوج درمانی (ایران، 1396 1385) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
114 مدل پیش بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس ترومای پیچیده و روابط ابژه با نقش میانجی توانمندی خود در زوج های متعارض (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 5
115 مدل پیش بینی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری بر اساس آسیب های پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی توانمندی خود در زوج های متعارض (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 18، شماره: 64
116 مدل یابی رابطه انعطاف پذیری شناختی و خود متمایز سازی با ازدواج موفق: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
117 مدل یابی رابطه بین کامیابی شغلی با انطباق پذیری مسیر شغلی در معلمان: نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 1
118 مدل یابی روابط ساختاری شناخت اجتماعی و سبک های هویت با رفتارهای خودآسیب رسان با میانجی گری شفقت به خود در نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
119 مدل یابی سازگاری زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی و عملکرد رابطه زناشویی با میانجی گری نگرش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 2
120 مدلسازی بومی عوامل موثر بر گذار موفق دانشجویان از دانشگاه به کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 15، شماره: 3
121 مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائه الگو (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 4
122 مقایسه اثربخشی آموزش روانی بر اساس الگوی مک مستر و السون در انسجام خانواده معلمان زن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 37
123 مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر «درمان پذیرش و تعهد» و «درمان متمرکز بر شفقت» بر خودکارآمدی، کیفیت روابط و معنای زندگی در زنان نابارور (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 3
124 مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری مادران و آموزش شناختی-رفتاری با و بدون حضور دختران بر جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 42
125 مقایسه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی برهیجان و درمان مبتنی پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی مادران با فرزند کم توان ذهنی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 3
126 مقایسه اثربخشی روش های شناختی – رفتاری در مقابل روش های القای خلق برخلق مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 4
127 مقایسه اثربخشی رویکردهای سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 22
128 مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 7، شماره: 3
129 مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تاب آوری خانواده (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 2
130 مقایسه الگوهای ارتباطی، سبک های ابراز هیجان و میزان صمیمیت در بین زنان خیانت دیده و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 45
131 مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیرشغلی مبتنی برنظریه شناختی اجتماعی، سازه گرایی و انگیزشی بر اشتیاق -مسیرشغلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 26
132 مقایسه تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زنان متاهل تماشاگر و غیرتماشاگر سریال های فارسی زبان ماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 12
133 مقایسه شیوه های مقابله با استرس و جرات ورزی دانش آموزان آموزش دیده در پایگاه های بسیج و دانش آموزان غیر بسیجی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 23
134 مقایسه و ارتباط سلامت روانی فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندانشان را دارند با فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندانشان از آن ها سلب شده است (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 1، شماره: 2
135 مقایسه وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 25
136 نقش انعطاف پذیری خانواده و تمایزیافتگی مادران در خودکارآمدی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
137 نقش انعطاف پذیری خانواده و تمایزیافتگی مادران در خودکارآمدی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 45
138 نقش پیش بینی کنندگی عملکرد جنسی و کیفیت ارتباط بر تعهد زناشویی زوجها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 48
139 نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 33
140 نقش مولفه های تمایزیافتگی والدین در پیش بینی تمایزیافتگی دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 1
141 نقش میانجی گر نگرش معنوی در رابطه با الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 18
142 نقش میانجی گری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 60
143 نقش میانجی گری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 60
144 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 17، شماره: 2
145 ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس کمالگرایی اخلاقی در دانشجویان ایرانی در سال ۱۳۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
146 ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس منابع خودکارآمدی مشاوران مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 14، شماره: 54
147 هم سنجی تاثیر شرکت زوجین در نشست های روان- آموزشی طرح واره درمانی با درمانگری پذیرش و تعهد در بی رمقی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش برنامه مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه های دینی بر رضامندی زوجیت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 اثربخشی آموزش رفتارهای جنسی به شیوه گروهی ، بر بهبود کیفیت روابط زناشویی در برنامه های آموزش خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
3 اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه فوردایس بر دلزدگی زناشویی زنان متاهل شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
4 اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط متقابل بر میزان عزت نفس، خودکارآمدی وانگیزه پیشرفت دختران نوجوان تحت حضانت بهزیستی شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
5 اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر بهزیستی روانشناختی زنان نابارور شهرستان رشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
6 اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر رضایت زناشویی و تاب آوری همسران معتادان سم زدایی شده شهر بردسکن سال 1394 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
7 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر پرخاشگری نوجوانان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
8 اثرپرداختی برنامه ی آموزشی به سوی والدگری بردلبستگی مادر ـ جنین زنان نخست باردار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
9 ارتباط بین شیوه های فرزند پروری مادران و عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
10 EFFECTIVENESS OF COMBINING THE ISLAMIC SPIRITUALITY THERAPY AND MINDFULNESS ON STRESS AND DISTRESS TOLERANCE OF ADDICTS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
11 Marital Communication Patterns in Men with AvoidantAttachment: Investigating Affecting Factors (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
12 بررسی اثر عدالت سازمانی در عملکرد شغلی کارکىان یک مرکز بیمه در تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی
13 بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر همدلی نوجوانان بیش فعال(ADHD) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
14 بررسی ارتباط بین استرس شغلی و بهداشت حرفه ای بامتغیرهای جمعیت شناختی درکارکنان نوبت کاری و غیرنوبت کاری یکی ازواحدهای صنعتی تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
15 بررسی ارتباط وابستگی به تلفن همراه با افسردگی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 بررسی تاثیر آموزش همدلی بر باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان اسلامشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
17 بررسی تحلیلی وضعیت زیستی،شاختی، روانی و اجتماعی نوجوانان دچار پدیده واماندگی تحصیلی و نوجوانان عادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
18 بررسی تعامل سبک زندگی، هویت و ویژگی های شخصیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
19 بررسی رابطه بین رضایت زناضویی و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
20 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و شیوه فرزند پروری با اعتیاد فرزندان به اینترنت در بین دانش آموزان دختر شهرستان خوی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
21 بررسی رابطه تفکر خلاق و تیپ شخصیت اجتماعی هالند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
22 بررسی رابطه رضایت جنسی با سلامت عمومی در مردان 45-25 سالهشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
23 بررسی رابطهی بین باورهای بدکارکردی جنسی و دلزدگی زناشویی در زنان دارای همسر معتاد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
24 بررسی عوامل ارتقاء توانایی های روانی -اجتماعی نوجوانان در امر پیشگیری یا مقابله با سوء مصرف مواد روان گردان، با رویکردهای مبتنی بر مهارت های زندگی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان
25 بررسی مقایسه ای مولفه های الگوهای ارتباطی در زنان با رضایت زناشویی بالا وپایین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
26 بررسی وضعیت سلامت روانی زنان و مردان شهرستان بم پس از وقوع زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
27 بستر سازی افزایش اثربخشی رشت ههای علوم انسانی با کاهش موانع ادراک متقابل سایر رشته ها (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
28 پرورش کودکان سرسخت: معرفی یک فرا سازه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
29 تاثیر تمرین ورزش روزانه منظم بعلاوه درمان شناختی رفتاری برای درمان تفکرخودکشی و افسردگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
30 تأثیر رغبتهای شغلی شخصیتی بر قصد کارآفرینانه متقاضیان جویای کار ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
31 تدوین یک درمان تلفیقی برای درمان تروما: درمان روایتی تروما (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
32 توانمند سازی هروندان زن جویای کار تهرانی (دریافت مقاله) دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران
33 جایگاه نظریه شغلی-شخصیتی هالند در گزینش منابع انسانی و بهره وری سازمانها و صنایع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
34 خانواده تراز، پیشرانی برای پیشرفت ایران اسلامی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
35 رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
36 ضرورت اخلاق حرفه ای در کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک به عنوان سرمایه های فکری جامعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
37 ضرورت بکارگیری اخلاق حرفه ای در سازمان ها: موارد نقض و راه های تقویت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
38 ضرورت بکارگیری اخلاق حرفه ای در سازمانها: موارد نقض و راه های تقویت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
39 کاربرد پذیری نظریه تصمیم‌گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار کار ایران ” بررسی موانع و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار
40 مزیت های مشاوره برخط: یک مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
41 مطالعه تجربه طلاق در زنان (بررسی علل و پیامد ها) در شهر تهران: مطالعه کیفی گروه متمرکز (دریافت مقاله) اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
42 معرفی نرم افزارهای روانشناختی واهو: ابزارهای نوین در عصر دیجیتال جهت سنجش و ارزیابی فردی و گروهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فضای مجازی و گوشی های هوشمند؛ چالش ها و فرصت ها
43 مقایسه باورهای ارتباطی در زنان متقاضی طلاق با زنان خواهان ادامه زندگی مشترک (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
44 مقایسه سبک های دلبستگی و راهبرد های مقابله با فشار روانی در افراد وابسته به مواد و همتایان سالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
45 مقایسه سلامت معنوی مادران کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
46 مقایسه عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
47 مقایسه نگرش به طلاق ، دلبستگی به والدین در فرزندان خانواده های با و بدون طلاق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
48 نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه بین صمیمیت زناشویی با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران با عنوان: ازدواج موفق و فرزندپروری سالم
49 نقش جنسیتی و ارتباط آن با بهره جنسی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
50 نقش میانجی گر نگرش معنوی در رابطه با عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر
51 نقش نظام باورها و ارزش ها در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
52 ودشناسی و ارزیابی ویژگی های شخصیتی کارکنان، تحولی برای مدیریت سرمایه فکری در سازمان ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری