حمیدرضا انصاری رنانی

 حمیدرضا انصاری رنانی دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

حمیدرضا انصاری رنانی

Hamidreza Ansari Renani

دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر آمیخته گری بر کیفیت سفره پشم و فولیکول های مولد پشم (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 2
2 بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
3 تغییرات فیزولوژیک الیاف و فولیکول های پشم گوسفندان توده ژنتیکی کیوسی، آرخامرینوس x مغانی و سافولک x مغانی در پاسخ به طول دوره روشنایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
4 جدا کردن پشم از پوست با روش شیمیایی و اثر آن بر کیفیت الیاف و پوست (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 1
5 خصوصیات فولیکولی و ارتباط آنها با کیفیت وست گوسفند زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
6 مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
7 مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول گوسفندان کیوسی، آرخامرینوس مغانی و سافولک مغانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 1
8 مقایسه خصوصیات نخ خامه و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 1