دکتر سجاد آستانی

دکتر سجاد آستانی

دکتر سجاد آستانی

Dr. Sajad Astani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر همدان در راستای گردشگری شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل TCI (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات کودهای شیمیایی برسلامت خانواده و محیط زیست آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
2 ارائه راهکارهایی مناسب جهت ایمنی و کاهش آلودگی حرارتی صنایع و نیروگاهها (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی
3 ارزش و اهمیت اکوسیستم های تالابی مانگرو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
4 ارزش واهمیت تالاب ها مطالعه موردی تالاب های مهم استان همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
5 ارزیابی آلودگی و روش های متداول ارزش گذاری اقتصادی توریسم و اکوتوریسم درتالاب مطالعه موردی تالاب شیرین سواستان همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارزیابی آلودگی و روش‌های متداول ارزش‌گذاری اقتصادی توریست ماه مه که تو ریسمان در تالاب (مطالعه موردی تا لب شیرین سو استان همدان) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
7 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری روستای توریستی ورکانه در شهرهمدان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
8 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر ملایر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
9 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده خانگرمز دراستان همدان بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل (TCI) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده ملوسان دراستان همدان با استفاده ازGISو مدل (TCI) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 ارزیابی اقلیم گردشگری استان همدان به کمک شاخص TCI (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
12 ارزیابی اقلیم گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی در استان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ((GIS وشاخص بیوکلیماتیک ترجونگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 ارزیابی اقلیم گردشگری تالاب کویری آقگل با استفاده ازشاخصبیوکلیماتیکترجونگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
14 ارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب ها با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی : تالاب آقگل دراستان همدان) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 ارزیابی مخاطرات محیط زیستی تالاب کویری میقان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
16 ارزیابی مخاطرات محیط زیستی لکه های نفتی بر روی حیات دریایی وانسانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 ارزیابی و امکان سنجی پتانسیل های گردشگری تالاب آقگل در استان همدان با استفاده ازمدلSWOT (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 ارزیابی وامکان سنجی توانمندی های گردشگری منطقه حفاظت شده آلمابلاغ با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 ارزیابی یا مقایسه پهنه بندی اقلیم گردشگری استان‌های مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو با استفاده از نرم‌افزار Gis (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
20 استفاده از پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
21 استفاده از پساب حاصله از بیوگاز، جهت توسعه پایدارآبزی پروری (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
22 امکان سنجی توانمندی های گردشگری تالاب شیرین سو دراستان همدان با استفاده ازمدلSWOT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 بررسی آفلاتوکسین در پسته و رابطه آن با رشد ونمو میوه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
24 بررسی آگاهی های شکارچیان محلی از ارزشهای زیست محیطی پرندگان پرندگان تالابی و امکان سنجی مشارکت آنها درحفاظت و مدیریت پایدار پرندگان آبزی و کنارآبچر مطالعه موردی تالاب شیرین سو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
25 بررسی امکان سنجی تکثیر و پرورش اختاپوس به روش پرورش در قفس Cageculture وفرآوری خیار دریایی Sea cucumber به منظور بهره برداری اقتصادی واشتغال زایی درایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
26 بررسی پراکندگی زمانی و مکانی عوامل اقلیمی و شناخت آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک ) در منطقه آزاد قشم به منظور جذب گردشگران (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
27 بررسی تاثیر اقلیم برنوع زندگی و شکل گیری تنوع فرهنگی دریکی از شگفت انگیزترین مناطق روستایی مطالعه موردی روستای ماخونیک روستای لی لی پوت های ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
28 بررسی تحلیلی ساخت و توسعه مجموعه توریستی ورزشی دشت میشان در شهر همدان با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
29 بررسی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق چهارگانه استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 بررسی تنوع فلورستیک و خاکشناسی جنگل های هیرکانی ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
31 بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی وکنار آبزی درتالابهابه عنوان گهواره تنوع زیستی مطالعه موردی (تالاب شیرین سونگین تالاب های استان همدان) (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
32 بررسی تنوع گونه ای فلورستیک کویرمیقان اراک (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
33 بررسی تنوع گونه ای فونستیک و فلور ستیک کویر میقان و دریاچه فصلی آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
34 بررسی تنوع گونه های مختلف اکالیپتوس در کشور و اثرمثبت آن بر روی محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
35 بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبچردر تالاب (مطالعه موردی آق گل استان همدان) (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 بررسی تنوع گیاهان آبزی ایران و نحوه پراکنش آن ها در کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
37 بررسی تنوع گیاهان دارویی استان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
38 بررسی توریسم درزیباترین روستای توریستی استان همدان، ورکانه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
39 بررسی توریسم فرهنگی در مناطق روستایی مطالعه موردی روستای اورامان تخت کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان
40 بررسی توریسم و اکوتوریسم درتالاب ها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
41 بررسی توریسم و گردشگری در بزرگترین و بی نظیرترین غار آبی جهان علیصدر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
42 بررسی خصوصیات فارماکولوژیگی و دارویی انار (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
43 بررسی روشSWOT جهت کیفیت مدیریت پسماند ها (مطالعه موردی شهرستان همدان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
44 بررسی عوامل جاذبه و دافعه صنعت توریسم در تالاب شیرین سو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
45 بررسی فرآیندهای استحصال بیوانرژی (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
46 بررسی گردشگری و اکوتوریسم در تالاب ها به عنوان شاهکارهای خلقت (مطالعه موردی تالاب های مهم استان همدان) (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
47 بررسی مخاطرات محیط زیستی گونه های دریایی سمی ، گزنده و مهاجم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 بررسی مزایای سیستم اطلاعات جغرافیا GIS وگردشگری الکترنیکی درراستای شناخت بیشترمحیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
49 بررسی میزان سموم وکودهای مصرفی درسطح مزارع استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
50 بررسی میزان مصرف سالیانه کود شیمیایی در سطح مزارع کشاورزی شهرستان تویسرکان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
51 بررسی نقش تالابها در پایش سلامتو نقش پرندگان مهاجر آبزی در گسترش و انتقال بیماری شهروندان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
52 بررسی نقش زنان دربیابان زدایی و جلوگیری ازبیان زایی مطالعه موردی: منطقه حبله رود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
53 بررسی نوع نگرش سنتی و تنوع فرهنگی در یکی از شگفت انگیزترین مناطق روستایی( مطالعه موردی روستای ماخونیک، روستای لی لی پوت های ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
54 بررسی و اندازه گیری نیترات در ابهای شرب زیرزمینی مطالعه موردی شهرستان کبودراهنگ استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
55 بررسی و شناخت اثرات مخرب کشنده سرخ Red Tide بر محیط زیست دریایی و ارائه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
56 بررسی و شناسایی تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک منطقه حفاظت شده دینار کوه در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
57 بررسی و مدیریت پسابهای صنعتی و اثرات مضر آنها بر محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
58 بررسی و مطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگان (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
59 بررسی و مطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین‌المللی شادگان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
60 بررسی و مقایسه برخی ازانواع دستگاه های تولید کننده بیوگاز (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
61 بررسی و مقایسه برخی ازانواع دستگاه های تولید کننده بیوگاز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
62 بررسی و مقایسه تنوع زیستی فلورستیک مناطق حفاظت شده نشر وخانگرمز در استان همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
63 بررسی واندازگیری نیترات در آب های شرب زیر زمینی (مطالعه موردی شهرستان نهاونددراستان همدان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
64 بررسی وشناخت برخی از مهم ترین ماهیان زهرآگین ایران وجهان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شیلات و آبزیان
65 بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای جامدو برآوردمجموع ارزش ریالی مواد بازیافتی ازپسماندهای شهر ملایر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
66 بررسی ومطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
67 برنامه ریزی مدیریت و روشهای متداول ارزش گذاری اقتصادی توریسم و اکوتوریسم در تالاب ها مطالعه موردی تالاب آق گل استان همدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
68 بکارگیری دانش سنتی و معماری پایدار دربهره گیری بی نظیر از منابع طبیعی دریکی از بی بدیل ترین باغهای ایرانی درکرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
69 بکارگیری دانش سنتی ومعماری پایدار در بهرگیری بی نظیر از منابع طبیعی در یکی از بی بدیل ترین باغ های ایرانی در کرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
70 بهره گیری ا زمدیریت تلفیقی آفات Integrated Pest Management گامی موثر درجهت دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
71 بهره گیری از انرژی پاک بیوگاز در مناطق روستایی استان کرمان (مطالعه موردی بخش ساردوئیه ،شهر درب بهشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
72 بهره گیری از انرژی پاک بیوگاز در مناطق روستایی استان همدان (مطالعه موردی روستای ورکانه) (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
73 بهره گیری ازتعدیل گیاهی به عنوان تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک، گذرگاهی به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
74 بیوانرژی مزایا وکارکردها (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
75 بیوگاز انرژی مفید،کم نظیرو همگام با محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
76 پاکسازی با انواع فرآیندهای گیاه پالایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
77 پرنده نگری و توریسم پرنده درتالاب ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
78 پسماندها ،قواعد و حقوق زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
79 پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gis (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
80 پهنه بندی و ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی شادگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلTCI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
81 تاثیر فضاهای زیر زمینی در بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار)
82 تاثیرات اقلیم برنحوه پراکنش گونه های موریانه در ایران خسارت آنها و ارائه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
83 تاثیرات اقلیمی برخشکسالی و نقش دو گانه آب در بیابان زایی و بیابان زدایی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
84 تاثیرات لوازم آرایشی و مخاطرات بهداشتی بالقوه مصارف غیراصولی آن ها برسلامت زنان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای سلامت زنان
85 تورسیم فرهنگی درمناطق روستایی (مطاله موردی روستای ماخونیک، روستای لی لی پوت های ایران) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
86 توریسم و اکوتوریسم ثروت بی نظیر و نهفته گردشگری در مناطق حفاظت شده استان همدان (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
87 توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در مناطق چهارگانه استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای صنعت توریسم
88 توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در مناطق حفاظت شده استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
89 توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری درتالاب ها و مناطق کویری مطالعه موردی تالاب کویری میقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
90 توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته و بی نظیر گردشگری در مناطق حفاظت شده استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان
91 توریسم ورزشی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
92 توسعه پایدارآبزی پروری و حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
93 حفاظت از تنوع زیستی بابررسی ومطالعه فونستیک مارهای نیمه سمی ایران ونحوه پراکنش آنها درکشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
94 حفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با ارزیابی آلودگی در آنه مطالعه موردی تالاب شیرین سو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
95 حفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با شناخت تنوع گونه ای پرندگان آبزی وکنار آبچر در آنها به عنوان یکی از سلسله مراتب مهم تنوع زیستی (مطالعه موردی تالاب شیرین سو) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
96 روشهای اندازه گیری و ارزشهای تنوع زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
97 ریسک خشکسالی در کشاورزی و نقش آموزش کشاورزان و مردم محلی جهت مشارکت آنها در مبارزه با خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
98 سلامت ، بهداشت محیط و محیط زیست از منظر اسلام ،قرآن و روایات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
99 شکوفایی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محیط زیستی ناشی ازآن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
100 شناخت فواید و ارزش‌های اکوسیستم های تالابی و شناسایی تالاب های شاخص استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
101 شناخت فواید وارزش های اکوسیستم های تالابی وشناسایی تالاب های شاخص استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
102 شناسایی و مکان یابی محل دفن پسماند عملیات حفاری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی میدان نفتی منصوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
103 ضرورت بهبودکیفیت و بهینه سازی فرایندهای تولیدکمپوست در کشور (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
104 فرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی وگسترش توریسم وتوسعه پایدار باتکیه بر ماهیگیری ورزشی مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
105 فناوری نوین گیاه پالایی تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک های آلوده (مطالعه موردی مقایسه گیاهان فرا انباشت کننده معدن آهنگران) (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
106 کاربرد ICTs در توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
107 کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
108 کاهش اثرات منفی بر محیط زیست با بررسی سرب به عنوان آلاینده زیست محیطی هوا در دستگاه خون ساز بدن انسان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
109 کمک به تطابق جنگلها باتاثیرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
110 گامی در جهت حفظ محیط زیست با جایگزین کردن سموم گیاهی به جای سموم شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
111 گامی مؤثر جهت حفظ محیط زیست و بهبود توسعه پایدار، با بهره‌گیری از انرژی پاک بیو گاز در ساختمان‌ها (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
112 گامی موثردرجهت حفاظت ازمحیط زیست به کمک استخراج انرژی بیوگاز از مکانهای دفن زباله وتخمین میزان متان تولید شده از لندفیل هابا روش IPCC (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
113 گردشگری و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در جنگلهای حراومانگرو جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
114 گیاه پالایی تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک مطالعه موردی مقایسه گیاهان فراانباشت کننده دو معدن آهنگران و همه کسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
115 گیاه پالایی روشی مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب و تصفیه پساب فاضلابها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
116 محاسبه تمایل به پرداخت WTP توسط گردشگران برای بهره مندی از تالاب مطالعه موردی تالاب شیرین سو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
117 محیط زیست وانرژی پاک زیست توده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
118 مخاطرات زیست‌محیطی آلودگی نفتی در دریاها و اندازه‌گیری مساحت لکه‌های نفتی و روی دریا با استفاده از تکنیک‌های جدید پردازش تصویر (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
119 مخاطرات محیط زیستی جوندگان از نظر بهداشتی ،بیماری های آنان وارائه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
120 مطالعه وبررسی کاربردهای مختلف آرتمیا ونحوه پراکنش آن درکشور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
121 معرفی و شناخت تالاب ها ی مهم استان همدان و شناسایی تنوع گونه‌های پرندگان آبزی و کنار آبچر در آن (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
122 مقایسه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان فراانباشت کننده شهرک صنعتی ویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
123 مقایسه وتحلیل مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار ازطریق آگاهی مشروط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
124 نقش اقلیم وخشکسالی برشاهکارهای خلقت جهان تالاب ها مطالعه موردی تالاب آق گل استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
125 نقش GIS درتحلیل پهنه های مستعد توریسم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
126 نقش ICTS (فناوری اطلاعات) بر کیفیت وشیوه زندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
127 نقش توریسم و اکوتوریسم در توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
128 نقش تولیدات سفالی وسرامیکی درجذب توریسم و اشتغال زایی (مطالعه موردی لالجینْ: شهر سفال ولعاب (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
129 نگاهی ویژه به معضلات محیط زیستی ومشکلات نانو ذرات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
130 نگرشی بر استراتژی آمایش سرزمین و مسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
131 واکاوی قواعد حقوقی مدیریت پسماندها در ایران از دیدگاه محیط زیستی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
132 واکاوی نقش سازمان های مردم نهاد وNGOهای زیست محیطی در فرهنگ سازی و آموزش همگانی به منظورحفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های شهری (مطالعه موردی شهرستان همدان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
133 واکاوی و بررسی عوارض زیست‌محیطی مقابله با موجودات مهاجم ناشی از آب توازن کشتی‌ها در اسناد بین‌المللی و شناخت مهم‌ترین گله‌های مهاجم آبزی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
134 واکاوی و بررسی عوامل موثر بر سلامت زنان و مادران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای سلامت زنان
135 ورود نیترات و آلودگی های آبهای زیرزمینی مطالعه شهرستانهای مختلف استان همدان (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست