نسیم خانلو

 نسیم خانلو معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق

نسیم خانلو

Nasim Khanlo

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
2 تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان منطقه (مطالعه موردی: هسته تاریخی- مرکزی شهر تهران) (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روشهای مکان یابی مسکن مهر درایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
2 بررسی ارتباط متقابل تراکم و پایداری اجتماعی نمونه موردی ناحیه 5منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 بررسی اندیشه های لویی کان بر معماری عملکرد گرا (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
4 بررسی انواع پوسته های سبز و تاثیر آن ها در محیط شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
5 بررسی اهداف توسعه واصول مکانیابی شهر جدید پرند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
6 بررسی پیاده راه شهری پایدار با رویکرد تقویت تعاملات اجتماع محور:نمونه موردی پیاده راه خیابان سپهسالار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
7 بررسی تاثیر متغیر های محیط کالبدی، سرزندگی، دسترسی مناسب، انسجام و خوانایی مرزها در ارتقا و بهبود زیست پذیری در پارک سیفیه ملایر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
8 بررسی تأثیر توسعه پایدار بر باهمستان های دوستدار کودک برای ارتقاء سلامت جسمی و روانی کودکان (نمونه موردی: زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 بررسی تطبیقی اصول پایداری درهنرمعماری ازدیدگاه قرآن و معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
10 بررسی راهکارهای پایداری در ساختمان های بلند مرتبه (نمونه موردی:برج باغ بابلسر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
11 بررسی روند معماری طراحی 2 گالری زاها حدید ( نمونه موردی گالری ریاضی موزه علوم لندن و گالری ساکلر سر پنتین ) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
12 بررسی ریخت شناسی الگوی مسکن شهری (نمونه موردی :منطقه یوسف آباد تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
13 بررسی سطح اشغال و سطح آزاد و هویت عملکردی خانه های یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
14 بررسی عوامل موثر در طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی بومی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
15 بررسی عوامل موثر مرتبط با طراحی بر ایجاد نزاع و درگیری بین مددجویان زن ندامتگاه شهر ری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
16 بررسی عوامل موثر مرتبط با طراحی بر کاهش استرس کارکنان ندامتگاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
17 بررسی عوامل موثر مرتبط با طراحی و عدم وجود فضاهایی پاسخده به نیازهای برخی از اقشار جامعه همچون گرمخانه و مرکز کارافرینی بر ارتکاب جرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
18 بررسی عوامل موثربرتغییرات سرانه مسکونی وتاثیرآن برالگوی زندگی شهری (نمونه موردی منطقه یک شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 بررسی نگرش مدرنیته به معماری پایدار با تأکید بر آثار دیوید چیپرفیلد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
20 بررسی و تحلیل آثار تادو آندو از دیدگاه نظریه پردازان معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
21 بررسی و تحلیل آثار چارلز جنکس از دیدگاه نظریه پردازان معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
22 بررسی و تحلیل آثار ریچارد مایر از دیدگاه جفری برادبنت و تم مک گینتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
23 بررسی و تحلیل آثار طراحی مهندس علیرضا امتیاز ازدیدگاه جفری برادبنت وبرایان لاسن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
24 بررسی و تحلیل آثار طراحی مهندس هادی تهرانی از دیدگاه مک گینتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
25 بررسی و تحلیل آثار فرانک گری از دیدگاه صاحبنظران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
26 بررسی و تحلیل آثار نورمن رابرت فاستر و دیدگاه نظریه پردازان معاصر درباره ی آثار فاستر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
27 بررسی و تحلیل آثار و روش های طراحی معماری رم کولهاس از دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
28 بررسی و تحلیل الگوی شکل گیری مجتمع پتروشیمی بندر امام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
29 بررسی و تحلیل روش های طراحی آثار معماری وینسنت کاله بات (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
30 بررسی و تحلیل روش های طراحی چارلزویلارد مور از دیدگاه نظریه پردازان معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
31 بررسی و تحلیل روش های طراحی لودویگ میس وندروهه از دیدگاه کاری یورماکا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
32 بررسی و تحلیل معماری پست مدرن در آثار ریچاردمیر (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
33 بررسی و تحلیل معماری دیکانستراکشن در آثار دنیل لیبسکیند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
34 بررسی وتحلیل آثار وروش های طراحی معماری از دیدگاه تم مگنیتی امیرعلی سردار افخمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
35 بررسی وتحلیل الگوی شکل گیری شهر جدید مهاجران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
36 بررسی وتحلیل روش های طراحی آثار معماری مهندس مهدی علیرضایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
37 بررسی وتحلیل روشهای طراحی آثار معماری مهندس محمدمجیدی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
38 تاثیر طراحی داخلی در فضاهای آموزشی برای کودکان مبتلا به اوتیسم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
39 تبیین اصول طراحی مدارس پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
40 تبیین تناسبات طراحی در فضاهای مسکونی روستایی بر اساس الگوهای پایدار دراقلیم گرم و خشک ( نمونه مورد مطالعه: شهرستان ورامین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
41 تبیین توانمندسازی اجتماعی به منظور تاب آوری جوامع محلی در مقابل بحران زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
42 تبیین و ارزیابی مولفه های هویت، برابری و مشارکت در طراحی معماری با رویکرد ارتقای زیست پذیری (نمونه موردی:بوستان سیفیه ملایر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
43 تجزیه و تحلیل آثار و مبانی نظری فرانک لوید رایت (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
44 تجلی افکار و عقاید حسن فتحی در طراحی مساکن روستایی مصر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
45 تحلیل آثار تویو ایتو از دیدگاه تم مک گینتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
46 تحلیل آثار رنزو پیانو از دیدگاه چارلز جنکس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
47 تحلیل آثار سانتیاگو کالاتراوا از دیدگاه چارلز جنکس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
48 تحلیل آثار طراحی ژان نوول براساس دیدگاه کاری یورماکا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
49 تحلیل آثار طراحی کنزو تانگه با رویکرد تاثیرپذیری از سازه ی معماری سنتی ژاپنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
50 تحلیل آثار کن یینگ با تکیه بر دیدگاه صاحب نظران معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
51 تحلیل آثار کیشو کوروکاوا با تکیه بر دیدگاه صاحب نظران معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
52 تحلیل آثار مسکونی آلخاندرو آروانا با محوریت مشارکت مردمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
53 تحلیل آثار معماری تادائوآندو از دیدگاه تم مک گینتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
54 تحلیل آثار معماری رابرت ونتوری از دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
55 تحلیل آثار معماری زاها حدید براساس دیدگاه صاحبنظران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
56 تحلیل آثارتادائو آندو بر اساس دیدگاه کاری یورماکا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
57 تحلیل آثاردانیل لیبسکیند معمارمعاصر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
58 تحلیل ارزش های پایدار در اقلیم گرم و خشک ( مطالعه موردی شهر یزد ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
59 تحلیل استخوانبندی منطقه تجریش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
60 تحلیل الگوی شکل گیری شهر جدید پردیس (مسکن مهر- فاز 11) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
61 تحلیل تراکم ابنیه مسکونی با تاکید بر محرمیت در شهرهای ایرانی اسلامی ( نمونه موردی شهر ورامین) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
62 تحلیل جایگاه معماری پارامتریک در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
63 تحلیل روش طراحی کیشو کوروکاوا از دیدگاه نظریه پردازان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
64 تحلیل روش های خلق آثار معماری استیون هال از دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
65 تحلیل روش های خلق آثار معماری علیرضا تغابنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
66 تحلیل روش های خلق آثار معماری میس ون دروهه از دیدگاه صاحبنظران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
67 تحلیل روش های خلق ﺁثار معماری گروه بیگ از دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
68 تحلیل روش های طراحی آثار رنزو پیانو از دیدگاه نظریه پردازان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
69 تحلیل روش های طراحی آثار معماری اسکار نیمایر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
70 تحلیل روش های طراحی آثار معماری سانتیاگو کالاتراوا از دیدگاه صاحبنظران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
71 تحلیل روش های طراحی آثار معماری کوروش حاجی زاده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
72 تحلیل روش های طراحی آثار معماری مایکل گریوز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
73 تحلیل روش های طراحی بابک شکوفی در آفرینش فضاهای فرهنگی – تفریحی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
74 تحلیل روش های طراحی پیتر آیزنمن از دیدگاه صاحب نظران (نمونه موردی مرکز هنری وکسنر و شهر فرهنگ گالیسیا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
75 تحلیل روش های طراحی در آثار نورمن فاستر از دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
76 تحلیل روش های طراحی فرشید موسوی در خلق فضاهای فرهنگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
77 تحلیل روشهای طراحی آثار یوسف شریعت زاده و تطبیق با روشهای نظریه پردازان معاصر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
78 تحلیل روشهای طراحی شهاب کاتوزیان درآفرینش فضاهای مسکونی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
79 تحلیل روند طراحی آثار معماری مهندس حسین شیخ زین الدین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
80 تحلیل سامانه های غیر فعال خورشیدی(دیوار ترومب) در معماری اقلیمی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
81 تحلیل معیارهای پایداری محلات مسکونی نمونه موردی ناحیه 5 منطقه 5شهرداری تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
82 تحلیل نقش حاشیه نشینی در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی:شهر پاکدشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
83 تحلیل و بررسی آثار آلوار آلتو از دیدگاه تم مک گینتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
84 تحلیل و بررسی آثار سانتیاگو کالاتراوا از دیدگاه تم مک گینتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
85 تحلیل و بررسی آثار طراحی نورمن فاستر از دیدگاه چارلز جنکس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
86 تحلیل و بررسی الگوی شکل گیری شهرک خاوران(تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
87 تحلیل و بررسی ایده های طراحی ایستگاه های شهری اینسبورگ و ناپلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
88 تحلیل و بررسی روش طراحی ماریو بوتا از دیدگاه کاری یورماکو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
89 تحلیل و بررسی روش های طراحی برنارد چومی از دیدگاه نظریه پردازان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
90 تحلیل و بررسی روش های طراحی در آثار رضا مفاخر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
91 حس مکان معماری الگوریتمیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
92 حس مکان و الگوریتم رفتاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
93 روش های طراحی آثار اسکار نیمایر از دیدگاه صاحب نظران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
94 سیرتحول و الگوی شکلگیری منطقه یوسفآباد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
95 شناخت و تحلیل ایستگاه صادقیه از دیدگاه بهره وران خطوط ریلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
96 طراحی ندامتگاه با رویکرد روانشناسی محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
97 عنوان: بررسی روش های طراحی گروه معماری «یو. ان. استودیو» از نقطه نظر تم مک گینتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
98 گونه شناسی خانه های مسکونی تهران بانگرش شکلی ـ اقلیمی ازدوره قاجار تاپهلوی دوم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
99 مداخلات طراحی جهت بهبود عملکرد کودکان مبتلا به اوتیسم در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
100 معماری بایونیک و الگوهای طبیعی در طراحی ساختمان های بلند و تاثیر آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
101 معماری پایدار و نقش آن در اثار نادر خلیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
102 مقایسه تطبیقی ایستگاه های مترو میدان انقلاب و شهید مدنی با محوریت ارتقای بهره وری از خطوط ریلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
103 مقایسه تطبیقی ایستگاههای مترو از نقطه نظر معماری داخلی با محوریت فرهنگ کاربران نمونه موردی طراحی ایستگاه مترو قائم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
104 مقایسه تطبیقی شاخصه های معماری پایدار با آموزه های قرآن (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
105 مقایسه تطبیقی طراحی معماری پاوین های مطرح دراکسپوی 2010 چین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
106 نقش تعاملات اجتماعی در فضای شهری در ارتقاء فرهنگ شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
107 نقش معماری درتوسعه صنعت گردشگری با رویکرد توسعه اقتصادی در منطقه آزاد چابهار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
108 هسته مرکزی شهر سمنان با رویکرد الگوریتم رفتاری در نسل آینده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری