ناصر محرم نژاد

 ناصر محرم نژاد

ناصر محرم نژاد

Naser Moharamnezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ترکیب و میزان زباله های تولیدی شهر کاشان در سال 1388 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 3
2 کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب جاذب بهینه ید رادیواکتیو هوابرد ناشی از تاسیسات و نیروگاه های هسته ای در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل اجرائی مدیریت بهره وری سبز در صنایع نساجی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
2 امایش سرزمین از نگاه مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
3 بررسی اطلاعات آماری ترافیک تهران بر اساس شاخصهای حمل و نقل پایدار شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
4 بررسی سیاستگزاریهای حمل و نقل در تهران بزرگ و ارائه استراتژیهای توسعه پایدار حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
5 بررسی عوامل درونی و بیرونی آلودگی صوتی در شهرتهران با استفاده از روش SWOT و ماتریس QSPM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 بررسی عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماند ها ی شهری در کلان شهرهای کشور با استفاده از روشSWOt وتشکیل ماتریسQSPM (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
7 تدوین استراتژی توسعه پایدار انرژی در کشور به روش QSPM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
8 توسعه پایدار فضاهای سبز شهری در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
9 دیریت ریسک ایمنی،بهداشت کارخانه استحصال طلا (مطالعه موردی: کارخانه زرشوان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 مدل برآورد تقاضای انرژی دربخش خانگی و کاربرد آن درکلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
11 مدیریت پایدار حمل و نقل شهری و راهکارهای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
12 مدیریت لاستیکهای فرسوده د رکشور (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
13 مدیریت محیط زیست کارخانجات لبنی با استفاده از روش TOPSIS(مطالعه موردی: کارخانه چوپان ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست