محمد ذاکر توسلی

 محمد ذاکر توسلی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

محمد ذاکر توسلی

Mohammad Zaker Tavasoli

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.