آفاق تابنده ساروی

 آفاق تابنده ساروی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

آفاق تابنده ساروی

Afahg Tabandeh saravi

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه بانک بذر خاک در ذخیره گاه جنگلی باغ شادی هرات، استان یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باطله معدن مس بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال های یکساله بادام کوهی (Amygdalus scoparia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
2 اثر بستر و عمق کاشت بر روی جوانه زنی گونه بادام کوهی (Amygdalus scoparia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
3 اثر جاده آسفالته روستایی بر پوشش و فرسایش بادی( مطالعه موردی: مراتع علی آباد پیشکوه یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
4 اثر خراش دهی و بستر کشت بر خصوصیات جوانه زنی بذر آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoria) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
5 اثر قرق بر غنا، تراکم و پوشش تاجی در جنگل باغ شادی استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
6 اثر مبدا بذر و پرایمینگ بر روی جوانهزنی گونه بلوط ایرانی Quercus brantii (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
7 بررسی تراکم تاج پوشش و تیپ های گیاهی در جنگل های حوضه آبخیز کرخنگان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
8 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گیلاس (Prunus avium) با استفاده از ژنهای کلروپلاستی accD-psaI (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
9 بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی خصوصیات بذرارژن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی همبستگی صفات پایه ی مادری و صفات نونهال های حاصل از آنها در گونه ی کیکم ((Acer monspessulanum cinerasens) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
11 تاثیر پرایمینگ بر صفات جوانه زنی گونه بادام کوهی (Amygdalus scoparia L.) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
12 تأثیر مورفولوژی پایه ی مادری بر صفات جوانه زنی، زنده مانی و بنیه ی بذر کیکم (.Acer monspessulanum L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
13 تعیین مناسب ترین تیمار جهت سترون سازی و رفع پدیده قهوه ای شدن در ریزازدیادی بلوط ایرانی Quercus brantii L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
14 مروری بر کاربرد هورمون های ریشه زا در کثیر درختان جنگلی با قلمه در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
15 مروری بر مطالعات سیتوژنتیک درختان جنگلی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی