دکتر حمید محمودآبادی

دکتر حمید محمودآبادی استادیار بازنشسته حسابداری دانشگاه شیراز

دکتر حمید محمودآبادی

Dr. Hamid Mahmoud Abadi

استادیار بازنشسته حسابداری دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.