دکتر سهیلا ترابی فارسانی

دکتر سهیلا ترابی فارسانی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر سهیلا ترابی فارسانی

Dr. Soheila Torabi farsani

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آداب نامه ها و جایگاه آنها در تاریخ نگاری اجتماعی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 27
2 بازخوانی فتح یمن توسط وهرز در پرتو نظریه های جامعه شناسی جنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 37
3 برآمدن سرمایه داری نوین ایرانی: بررسی موردی شرکت اسلامیه (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 20
4 بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی مشهد در آستانه ورود، و حکومت ملک محمود سیستانی(۱۱۳۴-۱۱۳۹) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 17، شماره: 66
5 بررسی جایگاه ایل قراچورلو در درگیری‌های نظامی و چالشهای سیاسی عصر نادر‌شاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 11، شماره: 4
6 بررسی جنسیت و پایگاه اجتماعی نویسندگان در نشریه عالم نسوان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 37
7 بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 22
8 بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 14، شماره: 53
9 بررسی روابط تجاری ایران و کمپانی هند شرقی انگلستان در دوره ی زندیه، براساس تئوری سیستمی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
10 بررسی روند چگونگی شکل گیری و گسترش نهاد نوین پست در دوره قاجار و پهلوی اول (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 13، شماره: 51
11 بررسی زمینه ها و نقش ملک محمود سیستانی در تحولات سیاسی اواخر دوره صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
12 بررسی ساختار و تشکیلات ارتش ایران در دوره پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
13 بررسی شکست ساسانیان در جنگ ذوقار با تکیه بر نظریه های جامعهشناسی جنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 2
14 بررسی عملکرد و چالش های سپاه دانش در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
15 بررسی فتواهای علمای دینی برای شیعیان ایران در دوره قاجار (دریافت مقاله) مجله مطالعات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ایران دوره: 2، شماره: 4
16 بلدیه و بهداشت عمومی در دوره ی پهلوی اول (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
17 بوشهر و خلیج فارس در تاریخ نگاری سدید السلطنه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
18 بهداشت زائران ایرانی در مسیرهای زمینی و دریایی با تکیه بر سفرنامه های حج در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت دوره: 8، شماره: 3
19 تاثیر امتیاز نفت شمال در روابط ایران و شوروی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 13، شماره: 51
20 تاثیر شکل گیری مناظرات در مشروعیت یابی خلفا در عصر اول عباسی(۱۳۲-۲۳۲ ه.ق) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 18
21 تببین الگوی مفهومی حکومتداری امیرکبیر (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 47
22 تبیین و تحلیل سازوکار شکل گیری شهر سازی در شاهنشاهی ساسانی(۲۲۴-۶۵۱م.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
23 تبیین و تحلیل شبکه ارتباطی شهرهای ساسانی و نقش این شبکه در فتوحات اعراب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 5، شماره: 18
24 تحلیل آماری رفتارشناسی قبایل عرب ساکن حجاز در مقابل دعوت پیامبر اسلام(ص) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 1
25 تحلیل اسطورﮤ جمشید نقل‌شده در شاهنامه و تاریخ‌های اسلامی با رویکرد نقد کهن‌الگویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 12، شماره: 2
26 تحلیل تاریخ‌نگاری محلی ایران پسامشروطه (1336-1324هـ.ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 29، شماره: 24
27 تحلیل عملکرد دولت مرکزی و حاکمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخ‌عبیدالله شمزینی (1297و1298ق/1880و1881م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 4
28 تحلیل نقش منفی کهن الگوها و مضمونهای تکرار شونده اسطوره ضحاک در شاهنامه (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 12، شماره: 1
29 تحلیل نمادشناسانه و کهن الگویی اسطوره نبرد هوشنگ و مار سیاه در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 2
30 تحلیلی بر تحول ذائقه ایرانی از قهوه به چای در عصر قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 13، شماره: 49
31 تحول گفتمان روزنامه های روشنفکری در قبل و بعد از جنبش مشروطه (با تکیه بر قانون، روح القدس و صوراسرافیل) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 5، شماره: 17
32 تکاپوهای سیاسی و تجاری کمپانی هند شرقی انگلیس برای اثرگذاری در ایران و آرایش قدرت در کرانه های ایرانی خلیج فارس در دوره زندیه (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 17
33 تکاپوی زنان عصر قاجار: فردیت، جهان سنت و گذار از آن (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 2
34 جستارهایی نوین در تامین امنیت اجتماعی دوران رضا شاه (با تاکید بر آزادی های اجتماعی- سیاسی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 16، شماره: 61
35 دیدگاه علمای شیعه ایران پیرامون مظاهر تمدن غرب (مطالعه تطبیقی آراء و نظرات شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله نائینی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 2
36 ریخت شناسی شورش های شهری در عصر مظفری (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 15، شماره: 60
37 زن و تحول امر روزمره با تکیه بر نشریات زنان عصر قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 8، شماره: 1
38 زن و تحول گفتمان از خلال نشریه های زنان (از مشروطه تا پهلوی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 30
39 سیاست های اقتصادی حکومت پهلوی دوم در زمینه صنعت با تاکید بر روابط ایران و آلمان از ۱۳۴۰تا۱۳۵۷ش/۱۹۶۱تا۱۹۷۸م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 3
40 عوامل مؤثر بر رشد و استقرار نظام آموزش نوین در یزد از مشروطه تا پایان پهلوی اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 12، شماره: 1
41 عوامل موثر بر توسعه ی اقتصاد شهری اصفهان در دوره صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
42 گفتمان فکری و سیاسی طریقت نقشبندیه در عصر تیموری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 41
43 مفهوم حریت از منظر روحانیت صدر مشروطه؛ مطالعه تطبیقی نظرات شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، شیخ ابراهیم زنجانی و اسدالله خرقانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 11، شماره: 44
44 نخستین تکاپوهای تجار سرمایه دار در عصر مشروطه در استقرار قانون (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 4، شماره: 14
45 نقش بلدیه در کنترل بازار در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 19
46 نقش صنایع آلمانی در نوسازی صنایع ایران در دوره رضاشاه پهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 12، شماره: 45
47 نگاهی تازه بر تامین امنیت اجتماعی دوران رضا شاه (با تاکید بر آزادی های اجتماعی- سیاسی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 16، شماره: 62
48 واکاوی تداوم عناصر اندرزنامه نویسی سیاسی باستان در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 2
49 واکاوی راهبردهای مشترک در جریان های شیعی_صوفی و تاثیر آن بر شکل گیری جنبش های روزگار تیموریان (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تسامح در تاریخ نگری مورخان رسمی عصر قاجار (دریافت مقاله) همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
2 رفتارشناسی پیامبر اسلام در مقابل مشرکین دو دوران دعوت مکی (دریافت مقاله) همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
3 نقش علما و روحانیون در مبارزات مردم فارس و جنوب (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول
4 نگاهی اجمالی به مقوله مفهوم تحریم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم