فضل اله اسمعیلی

 فضل اله اسمعیلی عضوهیأت علمی دانشگاه پیام نور

فضل اله اسمعیلی

fazlollah esmaeili

عضوهیأت علمی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی اجتماعی شهرهای ییلاقی استان خراسان رضوی مطالعه موردی: شهر شاندیز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهری با تاکید برشاخص ترکیب کاربری اراضی (مطالعه موردی منطقه ۱۵ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
3 ارزیابی سطح توسعه بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از تکنیکVIKOR (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
5 The Impact of the Second Homes on the Physical and Economic Development of Rural Settlements (Case Study: Hendeh Khaleh Rural District in Someh Sara County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی اثرات صنایع کوچک بر توسعه اقتصادی مناطق روستایی دهستان قرهطغان- شهرستان نکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 17
7 بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی در بافت های فرسوده و جدیدشهری؛ (مطالعه موردی: محله فیض آباد و ظفر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 7
8 بررسی نقش صنایع کوچک بخش کشاورزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان گلاب شهرستان کاشان (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
9 بررسی و سنجش تاب آوری شبکه ارتباطی شهر کرج (مطالعه موردی: خیابان های شهید بهشتی و آزادی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 4
10 برنامه ریزی راهبردی توسعه حمل ونقل روستایی شهرستان کرمان با رویکرد توسعه حمل و نقل محور (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 117
11 برنامه ریزی راهبردی توسعه روستایی با رویکرد توسعه حمل و نقل محور TOD با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس QSPM مورد پژوهی: دهستان اختیارآباد شهرستان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
12 پایش و پیش بینی فرایند گسترش کالبدی و تغییرات کاربری زمین در شهرهای میانه اندام (مورد شناسی: شهر مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 32
13 تاثیرات اقتصادی گردشگری خانه های دوم در روستاهای هدف گردشگری موردمطالعه: روستای توشن گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 6، شماره: 11
14 تاثیرگردشگری خوراک در آفرینش فرصت های کارآفرینی شهرها (مطالعه موردی شهرهای شرقی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 71
15 تحلیل تعادل فضایی در توزیع جمعیت روستایی در شهرهای کوچک استان گلستان (مطالعه موردی: شهرکلاله) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 1، شماره: 2
16 تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر دسترسی شهروندان به خدمات رفاه اجتماعی مطالعه موردی: محلات منطقه ۱۸ شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 4
17 تحلیل فضایی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 2، شماره: 3
18 تحلیلی بر اثرات اقتصادی حمل و نقل در شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 106
19 چالش های منطقه راهبردی خلیج فارس از منظر ژئوپلیتیک زیست محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید دوره: 2، شماره: 1
20 رتبه بندی محلات شهری از لحاظ میزان مشارکت زنان در امور مدیریت محله ای (نمونه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 2
21 سطح بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 1
22 سنجش سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان بروجرد با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MADM )و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 3
23 ظرفیت سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی با کاربرد GIS ( مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 5، شماره: 4
24 مدیریت ریسک خشکسالی و اثرات آن بر بهبود اقتصادی کشاورزان روستایی؛مطالعه موردی: شهرستان بناب (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 2
25 مکان یابی پارکینگ طبقاتی به روش AHP برای کاهش ترافیک شهری (مطالعه موردی منطقه ۷ شهرتهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 32، شماره: 118
26 نقش مدیریت نوین روستایی در توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان اترک شهرستان گنبدکاووس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 2، شماره: 2
27 واکاوی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر مشارکت جوامع محلی مورد مطالعه: روستا های شهرستان زرین دشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات گرمایش جهانی بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
2 ارتباط فقر و توسعه پایدار در راستای حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
3 ارزیابی پیامدهای اکوتوریسم در تنوع بخشی به اقتصاد روستاهای ییلاقی (مورد: روستای ییلاقی سیاه مرز کوه شهرستان علی آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
4 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد:بخش مرکزی شهراردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
5 ارزیابی کیفیت مبلمان پارکهای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
6 ارزیابی کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید با توجه به رضایت مندی مردم (مطالعه موردی شهر الوند در استان قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
7 ارزیابی میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان در پارک های شهری نمونه مورد مطالعه: پارک شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
8 ارزیابی نقش گردشگری در کیفیت معیشت روستایی با تاکید بر صنایع دستیمطالعه موردی : منطقه شهرستان شهریار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
9 بررسی اثرات بافت فرسوده در شکلگیری فضاهای خشن شهری (مطالعه موردی: شهرگرگان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
10 بررسی تطبیقی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
11 بررسی تطبیقی وضعیت آسایش زیست اقلیمی استان مازندران با استفاده از مدلهایبیوکلیماتیک انسانی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی عوامل به موجد ضایعات در فرآیند تولید و مصرف نان در راستای اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
13 بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری سیلاب در نواحی شهری (نمونه موردی: شهر نور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
14 بررسی میزان امنیت شهری بانوان در شهر جدید پرند (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
15 بررسی و تحلیل عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: منطقه 2 و 3 کلانشهر کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
16 بررسی وضعیت رفتارها و دغدغه های محیط زیستی مصرف آب در بین روستاییان (مطالعه موردی:دهستان بناجوی شمالی-شهرستان بناب) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
17 پهنه بندی فرسایش خاک و تولید رسوب به روش MPSIAC و GIS (مطالعه موردی: حوضه ابخیز قازانقایه-شهرستان کلاله) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 پهنه بندی فرسایش خندقی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )(مورد: حوضه آبخیز کال آجی استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 تحلیلی بر شبکه شهری رویکردی در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای استان های مرزی با استفاده از مدل های کمی (موردی: استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
20 زن، طراحی و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
21 سنجش تطبیقی امنیت در محلات وقفی و غیر وقفی شهری مورد مطالعه گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
22 سنجش مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری مورد:شهرگرگان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
23 عوامل موثر در جلوگیری از تخریب محیط زیست در مناطق گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 کاربرد تکنیک تحلیل عاملی در اولویت بندی توسعه پایدار مناطق شهری مطالعه موردی : مناطق 22 گانه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
25 مکانیابی دفن پسماند در حاشیه رودخانه طلار با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
26 نقش شوراهای اسلامی در توسعه پایدار اقتصادی دهستان پاتاوه(استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404