محمدرضا کاویانپور

 محمدرضا کاویانپور دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

محمدرضا کاویانپور

Mohammadreza Kavianpour

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب سرریز پلکانی بر رژیم جریان و پارامترهای هیدرولیکی میدان (مطالعه موردی سرریز سدهای سیاه بیشه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
2 بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آبرسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 1
3 تحلیل عددی تأثیر هندسه مجرا بر هوادهی جریان در تخلیه کننده تحتانی سد (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 1
4 تحلیل عددی میدان جریان در پرتاب کننده های جامی مرکب (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 1، شماره: 1
5 مشخصه امواج عرضی در جریان فوق بحرانی پایین دست پایه دریپه های سرریز سدها (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز بهبود رفتار ارتعاشی سازه سکوی ستاره دریایی با بکارگیری مستهلک کننده ارتعاشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
2 آنالیز بهبود عملکرد و اثر خطوط مهار در اندرکنش دینامیکی سکوی ستاره دریایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
3 آنالیز عملکرد رفتار کاویتاسیون در پمپ جابجایی مثبت از نوع دنده ای داخلی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 آنالیز منطقه ای دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز سفیدرود در استان کردستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
5 آنالیزمکانیسم هندسی پرتاب کننده جامی با رویکرد رفتاری مجزا استهلاک انرژی روی پرتابه وحوضچه آرامش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 اثرشیب کف حوضچه های آرامش برفشارهای دینامیک موثر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارائه روابط دبی- اشل دریچه سالونی با فشردگی جانبی به عنوان سازه نوین درون مزرعه ای، در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
8 ارایه بهترین روش همگن سازی به روش لانگبین و تجزیه و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
9 ارزیابی آبشناختی توسعه گذشته و آتی شهر تهران بر حوضه آبریز رودخانه کن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
10 ارزیابی توزیع فشار بر روی کف پله های سرریز پلکانی در رژیم های مختلف جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 ارزیابی توزیع فشار پیرامون دریچه های تحتانی سدها با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 ارزیابی خسارات وارده براثر دفن زباله های شهر رشت در منطقه جنگلی سراوان واقع در استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
13 ارزیابی زیست محیطی پایین دست سدها با استفاده از روش مونتانا و نقش آن در برنامه ریزی منابع آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
14 ارزیابی عملکرد شیرهای هاول-بانگر در تخلیه کننده های تحتانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 ارزیابی عملکرد طرح های پایش کیفی اب اجرا شده و ارائه راهکارها (مطالعه موردی در حوضه ارس) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
16 ارزیابی فشار در محل بلوک های پای تندآب حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 ارزیابی کارای مدل بارش رواناب - HEC-HMS در برآورد سیلاب در سه آب و هوای متفاوت کشور ایران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 ارزیابی محدودیت های شبیه سازی انتقال رسوب (MT) در نرم افزار Mike 3 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
19 ارزیابی معادلات حاکم بر آبشستگی در پایین دست پرتابه های جامی شکل با بکارگیری دادههای میدانی و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 ارزیابی میدان فشار و پروفیل جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیمهای مختلف جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
21 ارزیابی نوسانات فشار در پائین دست هواده ها در تونلهای تحتاتی سدها با مقطع دایروی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
22 استخراج داده های بارش رادار هواشناسی با استفاده از پردازش تصاویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
23 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی و شبیه سازی EC مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین، ایستگاه گرآب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
24 افت فشار و کاویتاسیون در عملکرد توام دریچه سرویس و اضطراری تخلیه کننذه تحتانی مطالعه موردی سد سیازاخ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 انتخاب راهبرد مناسب در تعیین حریم رود(مطالعه موردی رودخانه گردکل شهرستان نوشهر) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 انتشار نمک از سطح دریا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
27 Flood Risk Management Using MCDM Systems (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
28 بررسی آزمایشگاهی تاثیر بلوکهای میانی حوضچه آرامش در استهلاک انرژی جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه و فاصله نسبی بر عمق چاله آبشستگی در آبشکن های سری دافع و برگردان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 بررسی آزمایشگاهی تغییر شکل بستر و الگوی رسوب گذاری در دماغه آبشکن های سری جاذب و برگردان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
31 بررسی آزمایشگاهی تغییرات شکل پلان بستر کانال رودخانه در مجاورت آبشکن های جاذب و برگردان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
32 بررسی آزمایشگاهی طول وعمق ثانویه پرش درحوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 بررسی آزمایشگاهی عمق ثانویه و افت انرژی پرش در حوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
34 بررسی آزمایشگاهی میدان فشاروسرعت جریان بالی شکل روی سرریزشوت دریچه دار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی آزمایشگاهی نواحی گردابه و دنباله اطراف استوانه توسط دستگاه جریان‌سنج سیم‌داغ (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار و احتمال وقوع کاویتاسیون در بلوکهای ضربه گیر میانی حوضچه آرامش (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
37 بررسی اثرات کاربرد روشهای توسعه کم اثرLID دربهبود محیط زیست (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
38 بررسی اثرات منابع آلاینده (شهری،صنعتی و کشاورزی)بر کیفیت آب رودخانه ارس و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
39 بررسی اثرات منابع آلاینده برکیفیت اب دریای خزر و مسائل زیست محیطی ناشی از ان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
40 بررسی ازمایشگاهی توزیع فشارهای دینامیکی برروی بستر پرتاب کننده های جامی ساده مطالعه موردی سرریز سد گتوند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 بررسی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی در شرایط استقرار دریچه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 بررسی افت کلی انرژی در سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 بررسی اندرکنش رودخانه و روشهی توسعه کم اثرLID درمحدوده حوزه شهری رودخانه کن (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
44 بررسی بالاروی امواج بر روی موج شکن توده سنگی با هسته ژئوتکستایل تیوب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
45 بررسی پارامترهای مؤثر بر آبگذری سرریزهای نیلوفری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
46 بررسی پتانسیل کاویتاسیون با در نظر گرفتن فشارهای دینامیکی [1و2] در پرتآب کننده جامی شکل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریزهای پلکانی و تاثیر تغییرات دبی جریان و تغییر ابعاد پله ها بر روی آن (مطالعه موردی:سد ژاوه) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 بررسی تاثیر ارتفاع تاج لاستیکی روی سرریز اوجی بر هیدرولیک جریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
49 بررسی تاثیر پارامترهای مخزنی برعمق رسوب شویی تحت فشارتخلیه کننده های تحتانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
50 بررسی تاثیر پایه بر پروفیل جریان بالی شکل روی سرریزهای شوت دریچه دار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
51 بررسی تاثیر تغییر ابعاد روزنه بر متغیرهای حفره آبشستگی در رسوب شویی تحت فشارتخلیه کننده های تحتانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
52 بررسی تاثیر شوری جریان بر تنش برشی جداره و میدان سرعت تخلیه کننده های تحتانی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 بررسی تاثیر شوری جریان بر فشار وارده بر جداره تخلیه کننده های تحتانی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 بررسی تاثیر فاصله نسبی و زاویه آبشکن ها بر میزان آبشستگی در مجاورت سری آبشکن ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 بررسی تاثیر وجود دندانه در پرتاب کننده جامی، بر جریان بالی شکل و جت خروجی از آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
56 بررسی تاثیر هندسه پرتابه کننده جامی بر جریان بالی شکل و جت خروجی از آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
57 بررسی تاثیرات توسعه ساخت وساز شهرتهران بر رواناب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
58 بررسی تاثیرشرایط جریان وهنددسه برعملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی سه وجهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
59 بررسی تجربی هواده ها در تخلیه کننده های تحتانی سدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
60 بررسی تغییرات ارتفاع امواج ناشی از باد در خلیج فارس تحت شرایط اقلیمی آینده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 بررسی تلفیق حریم کیفی آب های سطحی و زیرزمینی ( مطالعه موردی در منطقه آستانه- کوچصفهان) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
62 بررسی حساسیت هوادهی مصنوعی به پارامترهای هندسی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
63 بررسی خصوصیات جریان دو فازی بر روی سرریز پلکانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
64 بررسی روش های مختلف ریز مقیاس نمایی بر اساس خطاهای آماری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
65 بررسی سیستم جمع آوری آبهای سطحی سازگار با محیط زیست و مدلسازی آن با استفاده ازمدل SWMM5 (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
66 بررسی سیستم سازگاربامحیط زیست زیست ماند درشبکه جمع آوری آبهای سطحی با استفاده ازمدل SWMM5 مطالعه موردی بخشی ازخیابان ولیعصرتهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
67 بررسی شرایط جوی تشدید کننده طوفان گرد و غبار ورودی از مرزهای غربی کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
68 بررسی شرایط و اصول بکارگیری مدیریت بهم پیوسته منابع آب در سطح حوضه آبریز،راهکارها و نحوه اجرائی کردن آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
69 بررسی شکل گیری امواج دم خروسی پایین دست پایههای شوت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
70 بررسی ضرایب نوسانات فشار در پرتاب کننده جامی شکل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
71 بررسی عددی تاثیر پیکره بندی هندسی مستهلک کننده فلیپ باکت بر پارامترهای هیدرولیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
72 بررسی عددی تاثیر شیب سرریز در تغییرات مقادیر حداکثر فشار وارد بر کف پله در سرریز های پلکانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 بررسی عددی تاثیر شیب سرریز در نوسانات فشار و احتمال وقوع کاویتاسیون در سرریز های پلکانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
74 بررسی عددی تاثیر ورود ذرات معلق غیر چسبنده در جریان در تخلیه کننده تحتانی سدها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 بررسی عددی تأثیر عدد فرود و عمق پایاب بر ابعاد حفره آبشستگی پایین دست جتهای پرتابی آزاد خروجی از سدهای مخزنی با مدل Flow- D مطالعه موردی سد داریان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
76 بررسی عددی تأثیر هندسه مجرا بر میدان فشار پیرامون دریچه های تحتانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 بررسی عددی توزیع سرعت در جریان غلیظ در تخلیه کننده تحتاانی مطالعه موردی تخلیه کننده تحتانی سد سفید رود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 بررسی عددی توزیع فشار هیدرودینامیک ناشی از برخورد جت و میزان عمق نفوذ جت مستغرق در حوضچه های استغراق (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
79 بررسی عددی خصوصیات جریان دو فازی بر روی سرریز های پلکانی ‌ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
80 بررسی عددی روند تغییرات فشار استاتیک در طول سرریزهای پلکانی با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیرشکل لبه دریچه برمیدان جریان پیرامون دریچه های تحتانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 بررسی عددی و آزمایشگاهی توزیع فشار پیرامون دریچه های تحتانی مطالعه موردی سد گتوند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
83 بررسی عملکرد دریچه ها بر پروفیل جریان بالی شکل روی سرریزهای شوت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
84 بررسی عملکرد شرایط تخلیه سرریزهای نیلوفری بر پتانسیل کاویتاسیون و ضربه های دینامیکی تنداب و حوضچه آرامش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
85 بررسی عملکرد متقابل آبگیرهای مجاور بر مکانیزم تشکیل گرداب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
86 بررسی عملکرد هیدرولیکی ناحیه انتقالی پلکانی(پروفیل سدکس) بر روی سرریز پلکانی با شیب زیاد (مطالعه موردی: سد ژاوه) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
87 بررسی فراوانی سیلاب ها در حوضه ی آبریز سفیدرود (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
88 بررسی کاربرد رادار هواشناسی در برآورد بارش استان گیلان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
89 بررسی کاربرد رادارهواشناسی اهواز درتخمین بارش حوزه رودخانه کارون (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
90 بررسی مدلسازی رسوبگذاری در نرم افزارهای عددی مختلف (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
91 بررسی مسائل هیدرولیکی و مقایسه مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی مجاری تحت فشار(تخلیه کننده تحتانی)سدها در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
92 بررسی مشخصات هیدرولیکی پرش در حوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
93 بررسی مقایسه ای کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در مدل تحلیل منطقه ای سیلاب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
94 بررسی میدان فشار اطراف بلوک های کف حوضچه آرامش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
95 بررسی میزان خسارات جانی و مالی سیلاب بر روی رودخانههای مخروطافکنهای با استفاده از نرم افزار Arc GIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 بررسی میزان عدم قطعیت رواناب شبیه سازی شده بوسیله مدلSWAT (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
97 بررسی و تحلیل عددی - آزمایشگاهی آبگذری سرریز جانبی با تاج مستقیم سد عجب شیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
98 بررسی و تحلیل عددی پروفیل جریان در کانال سرریز جانبی مطالعه موردی سرریز جانبی سد عجب شیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 بررسی وضعیت کیفی رودخانه ها درراستای اثرمتقابل آن درگردشگری وبانگاه آمایش سرزمین مطالعه موردی دررودخانه ارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
100 بررسی ویژگیهای خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر اساس روابط رگرسیونی حوضه رود کارون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
101 بررسی هیدرودینامیکی جریان بر روی پرتاب کننده های جامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
102 بررسی هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن و اثر قوس محوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 بهبود عملکرد تیغه های سازه های کنترل گرداب بر پتانسیل کاویتاسیون در سرریز نیلوفری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
104 بهبود عملکرد دینامیکی مکانیسم پایداری سدهای انعطاف پذیر ذوزنقه ای CSG بابکارگیری مدل سازی عددی و شبکه عصبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
105 بهبود عملکرد و اثر بویه ها در پاسخ و پایداری یک عرشه شناور دریایی بزرگ نسبت به سکوی نیمه مستغرق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
106 بهبود عملکرد و اثر مهارکتنری در پاسخ و پایداری یک عرشه شناور دریایی بزرگ نسبت به سکوی نیمه مستغرق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
107 بهینه ساز هوادهی در مجاری تخلیه کننده تحتانی سدها با استفاده از سیستم فازی و ساخت مدل فازی براساس روش Wang-Mendel (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
108 بهینه سازی عملکرد مکانیسم هندسی سدهایCSGبا در نظر گرفتن رفتار لرزه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
109 تاثیر افزایش سطوح نفوذناپذیر بر پتانسیل ریسک سیلاب در پایاب مطالعه موردی حوضه رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
110 تاثیر سازه های آبخیزداری در کنترل سیلاب حوزه آسیاب رود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
111 تاثیر هندسی سازه شفت دراپ بر عملکرد هیدرولیکی مطلوب آن در سیستم تخلیه سیلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
112 تاثیرات زیست محیطی سدها با نگاهی ویژه به سدهای ساخته شده در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
113 تاثیرروشهای توسعه کم اثرLIDs برمیزان دبی پیک سیلاب مطالعه موردی قمرود (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
114 تاثیرعملکرد غیریکنواخت دریچه ها برجریان روی سرریزهای شوت دریچه دار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
115 تأثیر هوا بر میدان جریان، پایین دست دریچه های تحتانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
116 تحلیل اندرکنش هیدرودینامیکی و خستگی خطوط مهار عرشه شناور دریایی بزرگ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
117 تحلیل عددی ارتقای طراحی بویه جاذب انرژی نقطه ای بر میزان استحصال توان امواج (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
118 تحلیل عددی بهبود عملکرد مکانیسم شکست سد بتنی مثلثی وزنی با بکارگیری سد سیمانیته ذوزنقه ای CSG (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
119 تحلیل عددی بهبود عملکرد هیدرودینامیکی سکوی شناور خرپایی (TSP) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
120 تحلیل عددی بهبود عملکرد هیدرولیکی جریانهای چرخشی با رویکرد افزایش استهلاک انرژی در شیب شکن مدور قایم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 تحلیل عددی بهبود عملکرد هیدرولیکی فلیپ باکت در مجاورت جریان سطح آزاد توربولانسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
122 تحلیل عددی تأثیر هندسه مجرا بر هوادهی جریان در تخلیه کننده تحتانی سد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
123 تحلیل عددی تنش برشی ناشی ازعملکرد لرزهای اندرکنش دینامیکی غیرخطی مخزن و سدRCC (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
124 تحلیل عددی چاله آبشستگی پایین دست پرتاب کننده های جامی با استفاده از مدل عددی Flow-3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
125 تحلیل عددی ظرفیت آبگذری وکاویتاسیون ناشی از عملکرد هندسی هیدرولیکی سرریز جانبی سه وجهی واگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
126 تحلیل عددی عملکرد توام مشخصات هندسی شعاع انحنا و دندانه های پرتاب کننده جامی دندانه دار بر پارامترهای هیدرولیکی پرش اسکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
127 تحلیل عددی عملکرد هندسی پرتاب کننده جامی شکل بر پارامترهای هیدرولیکی و پدیده کاویتاسیون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
128 تحلیل عددی عملکرد هیدرولیکی آبگذری سرریز نیلوفری بر پدیده ضربه دینامیکی وکاویتاسیون حوضچه آرامش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
129 تحلیل عددی عملکرد هیدرولیکی شرایط تخلیه سرریز نیلوفری با رویکرد هوادهی بر نوع جریان چند فازی و استهلاک انرژی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
130 تحلیل عددی فشار هیدرودینامیکی ناشی ازعملکرد لرزه ای اندر کنش دینامیکی غیرخطی مخزن وسد ذوزنقه ای CSG (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
131 تحلیل عددی معیارهای پایداری عملکرد لرزه ای مکانیسم سدهای ذوزنقه ای CSG مبتنی بر آنالیز طیفی چوپرا و تاریخچه زمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
132 تحلیل عددی مکانیسم پیکره بندی هندسی سرریز جانبی سه وجهی بر احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
133 تحلیل عدم قطعیت رادار هواشناسی امیرآباد با استفاده از روش مدل سازی کاپولا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
134 تحلیل نتایج آزمایشگاهی توزیع فشارهای دینامیکی بر روی بستر پرتاب کنندههای جامی مرکب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
135 تحلیل هیدرودینامیکی عملکرد هندسی بویه جاذب انرژی نقطه ای با بهینه ترین اثرات میرایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
136 تعیین اثرات کاربرد روش توسعه کم اثر(Low Impact Development) در کاهش سیلاب های شهری وشبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
137 تعیین مبانی حقوقی و قانونی مناسب بمنظور صیانت از حریم کیفی آب‌های زیرزمینی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
138 تعیین مناطق همگن حوزه آبریز به روش لانگبین و آنالیز خوشه ای(مطالعه موردی زیرحوضه جنوبی دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
139 تغییرات عرضی حفره رسوب شویی در فلاشینگ تحت فشار تخلیه کننده های تحتانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
140 توسعه شهرنشینی وکاربرد روشهای توسعه کم اثرLIDsمطالعه موردی قمرود (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
141 تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی حوضه آبریز سیروان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
142 حذف جریانهای گردابی در آبگیر نیروگاه سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
143 حل عددی جریان هوادهی در پایین دست هواده ها در تخلیه کننده های تحتانی سد سفید رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
144 خصوصیات جریان دو فازی برروی سرریز های پلکانی مطالعه موردی: سرریز سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
145 راهکار عملی کاهش مصارف آب و برق جهت سرمایش و گرمایش بااستفاده از انرژی های نو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
146 سیستم های تصمیم گیری مدیریت ریسک سیلاب (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
147 شبیه سازی تاثیرات تغییر کاربری اراضی بررواناب حوضه آبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
148 شبیه سازی عددی پارامترهای هیدرولیکی موثر برآبشستگی پایین دست جت های مستطیلی آزاد سرریزهای اوجی مطالعه موردی سرریز سد داریان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
149 شبیه سازی عددی تاثیر شرایط جریان یکنواخت بر نحوه آبشستگی دو لوله موازی مستغرق تحت زوایای مختلف نسبت به هم (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
150 شبیه سازی عددی جریان روی حوضچه پایین دست سرریز پلکانی - مطالعه موردی سرریز سد سیاه بیشه بالا با استفاده از FLOW-3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
151 شبیه سازی و مطالعه مشخصات جریان بر روی سرریزهای همگرا در اثر تغییر زوایای همگرایی با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
152 شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه ابریز کشکان بوسیله مدل SWAT2005 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
153 ضرورت بهنگام سازی قوانین تعیین حریم رود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
154 عملکرد بکار گیری پرتاب کننده مستغرق در سرریز جانبیUشکل با مکانیسم پایدارسازی الگوی رفتاری جریان در استهلاک انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
155 کاربرد روش گردابه در تحلیل میدان اطراف استوانه های دایروی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
156 کاربرد روشهای توسعه کم اثر بر رواناب شهری مطالعه موردی شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
157 کاربرد ژئوتکستایل تیوب در مهندسی هیدرولیک و سواحل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
158 کاربرد مدل عددی سه بعدی در تحلیل جریان دوفازی در مجرای تخلیه کننده تحتانی سد احمدبیگلو (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
159 کاربرد مدل های آشفتگی در شبیه سازی جریان هوادهی در تخلیه کننده های تحتانی سدها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
160 کاربرد نرم افزار فلوئنت در تحلیل عددی نوسانات فشار هیدرودینامیک و میزان نفوذ جت در حوضچه های استغراق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
161 کالیبراسیون رادار هواشناسی امیرآباد در شرق دریای مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
162 مدل بندی منطقه ای سیلاب به روش همبستگی چندگانه (مطالعه موردی زیرحوضه جنوبی دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
163 مدل ریاضی پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
164 مدلسازی عددی جریان ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
165 مدلسازی عددی گزینه علاج بخشی دریچه کشویی تخلیه کننده تحتانی سد شهید عباسپور با نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
166 مدیریت ریسک سیلاب با استفاده از سیستم های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
167 مطالعات میدانی و آزمایشگاهی عملکرد زیست محیطی سازه های عرضی در احیای رودخانه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
168 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر فیلترهای دانهای و ژیوتکستایل در پایداری پوشش های بلوکبتنی به هم پیوسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
169 مطالعه آزمایشگاهی تغییرات توپوگرافی بستر در مجاورت آبشکن های متوالی در حالت قائم بر جریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
170 مطالعه آزمایشگاهی میدان فشار در تخلیه کننده های تحتانی مستغرق (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
171 مطالعه آزمایشگاهی میدان فشار در حوضچه های آرامش با جت ورودی مستغرق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
172 مطالعه آزمایشگاهی میدان فشاردرتخلیه کننده های تحتانی مستغرق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
173 مطالعه عددی سرریزلاستیکی روی تاج سرریز اوجی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
174 مطالعه عددی و آزمایشگاهی فاصله شیر پروانه ای از شیر هاول بانگر (مطالعه موردی: سیستم تامین نیاز آبی پایین دست سد خداآفرین) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
175 مطالعه و تحلیل آزمایشگاهی تغییرات پروفیل غلظت ناحیه زیر بحرانی بعد از پرش هیدرولیکی ایجاد شده در جریان حاوی رسوبات ریز دانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
176 مقایسه تغییرات دبی در جریان غلیظ و زلال در تخلیه کننده تحتانی سد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
177 مقایسه شاخص کاویتاسیون در مدل عددی و آزمایشگاهی تخلیه کننده تحتانی سد گتوند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
178 مقایسه نتایج ریز مقیاس نمایی روش های مختلف در بارش های متفاوت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
179 مکان یابی تجهیزات نوین جمع آوری آب های سطحی LIDs با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP - مطالعه موردی شهر قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
180 نتایج تحلیل آزمایشات مربوط به ویژگی های آماری نوسانات فشاردرکف حوضچه آرامش ( U.S.B.R. type II ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
181 نقش کاربردی روش های نوین مدیریت سیلاب شهری در کاهش ریسک وخطرپذیری سیلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری