امید پورحیدری

 امید پورحیدری استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

امید پورحیدری

Omid Pour Heidari

استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محافظهکاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر هزینهحقوق مالکانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 35
2 ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تاثیر اهرم مالی بر این رابطه با در نظر گرفتن استاندارهای ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
3 ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی با بازده سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 31
4 ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و هزینه سرمایه سهام عادی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 24
6 بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 18
7 بررسی تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
8 بررسی تاثیر تنوع فعالیت گروه های تجاری و نوع صنعت بر بدهی های درون گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 61
11 بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 58
13 بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص های تکنیکال (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
14 بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 45
15 تدوین مدل عوامل موثر بر پایداری شرکتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 65
16 سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسیچسبندگی حقالزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 47
17 مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای مالی با محافظه کاری های مشروط در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
2 تاثیر تسریع در شناسایی هزینه ها نسبت به درآمدها بر تصمیم های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد