محمد رضا پاکاری

 محمد رضا پاکاری معاون بازرگانی شرکت مزمز

محمد رضا پاکاری

Mohammadreza Pakari

معاون بازرگانی شرکت مزمز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.