دکتر غلامحسین اسدی

دکتر غلامحسین اسدی دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامحسین اسدی

Dr. Gholam-Hossein Assadi

دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر محافظه کاری بر پایداری اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 36
2 آزمون فرضیه بازار انطباقی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 3
3 اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 29
4 ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 14، شماره: 1
5 ارزش افزوده اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 10
6 امکان سنجی طراحی و استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 14
7 بررسی آزمایشگاهی کاهش عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه های پل با استفاده از پره های هدایت کننده جریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی پایداری سازه های اقلام تعهدی و رابطه ی آنها با بازده-های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی تاثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 22
12 بررسی تاثیر ساختار سرمایه، سهامداران و بزرگی شرکت بر میزان اعمال محافظه کاری در شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 67
13 بررسی حبایهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
14 بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 22
15 بررسی رابطه غیرخطی افشای اختیاری و ارزش شرکت با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 27، شماره: 2
16 بررسی سیاست های تامین مالی شرکت ها بر اساس تئوری حرکت (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 9
17 بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی بنگاه ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 4
18 پاسخ گویی موسسه های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 29، شماره: 2
19 تاثیر تنوع کسب وکار بر ارزش بنگاه؛ شواهدی از صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 18
20 تاثیر محافظه کاری حسابداری بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 2
21 تاثیر محافظه‎کاری بر پیش‎بینی‎های مدیریت از سود (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 21، شماره: 1
22 تبیین الگوی رفتار توده واری و بازدهی سهام بنگاه ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 27
23 تبیین مدل تعویض رژیم بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم (STR) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 24، شماره: 1
24 چسبندگی و ضدچسبندگی هزینه های غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 53
25 رابطه الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه گذاران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 3
26 رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 4
27 رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 29
28 راهبرد‌های تداوم مبتنی بر نقاط مرجع؛ شواهدی از سوگیری‌‌ اتکا و تعدیل (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 8، شماره: 1
29 رفتار توده واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعه موردی: شرکت مخابرات) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 3
30 طراحی الگوی ارزیابی جذابیت صنایع هدف و رتبه بندی صنایع از منظر نظام بانکی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
31 طراحی اوراق بدهی مرکب مبتنی بر نظم مالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 5، شماره: 16
32 طراحی و تبیین الگوی پیش بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 9، شماره: 3
33 عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
34 مدل سازی و پیش بینی شاخص های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
35 مدل نوین سنجش بیش اطمینانی مدیریت و پیش بینی های سود: روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 62
36 معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده اضافی مطلق. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 4
37 مقاله پژوهشی: بررسی رابطه بین شاخص‌های سرمایه و نقدینگی با وقوع بحران مالی در بانک‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 3
38 مقایسه عملکرد راهبردهای ارزشی و رشدی؛ نسبتهای منفرد و سنجه‎های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 1
39 مقایسه عملکرد یکساله سهام ارزشی و سهام رشدی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 4، شماره: 14
40 میانگین موزون هزینه سرمایه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
41 نظریه مودیلیانی و میلر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
42 نقاط مرجع، کف و سقف های مهم گذشته ی سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
43 نقش تعدیل کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 2
44 نقش سوگیری تازه‌گرایی در تشکیل الگوی تداوم؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 4
45 واکاوی تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 25
46 واکاوی تغییر اثر متغیرهای بنیادین بر بازده در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 33
47 ویژگی های کمیته حسابرسی، هزینه بدهی و کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 1
48 هماهنگی تصمیمات شناسایی و افشا در گزارشگری عدم قطعیت ها: بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و افشای ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بین مدیریت سود قبل و پساز عرضه عمومی اولیه سهام (IPO) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 پیمایش دستاوردهای پژوهشی در حوزه مدیریت وجوه نقد وسرمایه درگردش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
3 مروری بر مفهوم مسئولیت اجتماعی و وضعیت استقرار و گزارشگری آن در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
4 مسئولیت پاسخگویی و نقش حسابداری دولتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
5 ویژگی کمیته حسابرسی، محافظه کاری حسابداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی