دکتر سیدحسین حسینیان

دکتر سیدحسین حسینیان رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس

دکتر سیدحسین حسینیان

Dr. Seyed Hossein Hosseinian

رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک رویکرد دو مرحله ای جدید جهت بازیابی خودترمیم یک شبکه توزیع هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 14، شماره: 56
2 رله‌های اضافه جریان جهتی جریان تنها با استفاده از اپراتور انرژی تیجر (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 11، شماره: 1
3 هماهنگی حفاظت غیرمتمرکز مبتنی بر عامل برای شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر با استفاده از دستگاه های الکترونیکی هوشمند (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Evolutionary Particle Swarm Optimization for Multi-objective Optimal Reactive Power Planning Considering Voltage Stability, Voltage Deviation and Investment Cost of TCSC (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
2 آشکار سازی حالت جزیره ای منابع تولید پراکنده بادی تغذیه دوگانه DFIG با استفاده از تحلیل حوزه زمان–فرکانس درشبکه نامتعادل (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
3 آشکارسازی اشباع درترانسفورماتور جریان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
4 آنالیز، طراحی و شبیهسازی اسنابر اکتیو جدید جهت کاهش تلفات کلیدزنی در چاپر DCنوعBuck (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
5 ارائه روشی جدید در تشخیص خروج از سنکرونیزم و تصمیم گیری برای اعمال حالت جزیره ای ریز شبکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
6 ارائه روشی نوین در تخمین محل، اندازه و نوع بارهای هارمونیک زا در شبکه قدرت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
7 ارائه مدل جدید و تشریح بازار رزرو با درنظر گیری پارامترهای امنیت و قابلیت اطمینان با توجه بهمحدودیت های شبکه برق ایران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 ارائه ی برنامه پاسخگویی بار با حضور سیستم های ذخیره ساز انرژی حرارتی در ادارات تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
9 ارائه یک الگوریتم جامع جهت طراحی بهینه مزارع بادی در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارائه یک روش جدید به منظور کاهش زمان مرده بازبست در خطوط انتقال فشار قوی مجهز بهTCR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 ارائه یک طرح جدید بازبست مجدد اتوماتیک تک فاز تطبیقی بریا خطوط انتقال فشار قوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
12 ارزشیابی توان راکتیو با توجه به پایداری ولتاژ در بازار برق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
13 ارزیابی پایداری ژنراتور القایی با استفاده از روش مستقیم لیاپانف در یک مزرعه باد (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
14 ارزیابی تاثیر خطوط HVDC بر کاهش هزینه تولید توان و تلفات شبکه به کمک مطالعات پخش بار بهینه AC-DC (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
15 ارزیابی فرآیند ECPA با ارائه سناریوهای مختلف در یک سایت مسکونی به منظور کاهش مصرف انرژی و تأ ثیر آن در بلندمدت (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
16 ارزیابی نقش برقگیرها در کاهش اضافه ولتاژ ناشی از سوئیچینگ به کمک مدل پاسخ فرکانسی شبکه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
17 استراتژی بهینه و مبتنی بر ریسک واحدهای بادی دربازار برق رقابتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
18 استراتژی پیشنهاد قیمت سمت تقاضا در حضور مولفه ریسک در بازار روزپیش (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
19 استراتژی چندهدفه قیمت گذاری حاشیه ای-محلی انرژی در شبکه های توزیع بر اساس الگوریتم MOGA با هدف کاهش همزمان تلفات و آلودگی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین بین المللی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
20 امکان سنجی استفاده از آرایه های فتوولتائیک درآپارتمان های مسکونی شهرتهران بارویکرداقتصادی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
21 امکان سنجی استفاده از سیستم تولید هم زمان برق و حرارت در شرکت توزیع برق البرز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
22 امنیت شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
23 اهمیت نرخ بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاری درتولیدانرژی باسیستم فتوولتائیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
24 Determining the strategy of distribution company for participating in the bilateral active and reactive electrical market in active distribution networks with private wind turbines and heat units (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک
25 Direct Solution of Distribution System Load Flow Using Forward/Backward Sweep (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
26 Distribution Networks Expansion Planning by Using Genetic Algorithm with Adaptive Chromosomes Considering the Value of Lost Load (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک
27 Evaluation of frequency control in wind turbines based ondoubly fed induction generator using IPSO algorithm (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی بادی ایران
28 FOPID Controller Design for Electric Furnace Temperature System Using TLBO Algorithm (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک
29 Voltage and Frequency Stabilization of a Grid-Connected Wind Farm with Squirrel-Cage Induction Generator Using STATCOM and ESS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک
30 بازیابی انرژی گرمایی سرباره آهن و فولاد و کاهش مصرف آب در فرآیندگرانول نمودن سرباره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
31 برآورد ریسک پیشنهاد قیمت شرکتهای تولید کننده در بازار روزِ پیشِرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نیروگاههای برق
32 برداشت انرژی توسط ژنراتور های حالت جامد ترموالکتریک و استفاده در تولید پراکنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
33 بررسی اثرات تولید پراکنده بادی و خورشیدی در شبکه برق استان کرمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
34 بررسی اثرات منفی احتمالی سیستم سایبری (کنترل، پایش و حفاظت) بر قابلیت اطمینان شبکه های هوشمند با افزایش ضریب نفوذ منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر بادی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
35 بررسی اثرات منفی احتمالی سیستم سایبری (کنترل، پایش و حفاظت) برقابلیت اطمینان شبکه های هوشمند با افزایش ضریب نفوذ منابع تولیدپراکنده تجدیدپذیر بادی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
36 بررسی اثرات هارمونیکی ناشی از نفوذ سیستم فتوولتائیک در شبکه توزیع نامتعادل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
37 بررسی اضافه ولتاژ ناشی از کلید زنی بانکهای خازنی و محدود کردن جریان هجومی مربوطه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی برق
38 بررسی القاء ولتاژ بر روی خطوط سیستم توزیع بر اثر برخورد صاعقه به مجاورت خط و تاثیر سیم زمین و برقگیر بر روی دامنه ولتاز القایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
39 بررسی پدیده قوس برای سه مدل مقره واقعی تحت شرایط آلوده و یخ زده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 بررسی تاثیر بارهای قطع پذیر بر کاهش قدرت بازار برق وتغییر قیمت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
41 بررسی توزیع امواج گذرای ناشی از صاعقه در بوبین ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی برق
42 بررسی رفتار کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) QHN تحت شرایط ماندگار و گذرا با استفاده از اینورتر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
43 بررسی فلش ولتاژ در شبکه های توزیع و فوق توزیع به همراه تاثیر عملکرد ترانسفورماتور و ژنراتور محلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
44 بررسی کشت مستقیم ارقام برنج (روش خشکه کاری و بستر مرطوب) در مقایسه با نشاءکاری در استان مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی گذراهای اضافه ولتاژ ناشی از عملکرد فیوزهای محدود ساز جریان اتصال کوتاه 20 کیلوولت در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
46 بررسی مسئله حریم کابلهای خودنگهدار هوایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
47 بررسی و ارزیابی اضافه ولتاژهای ناشی از برق دار کردن خطوط هوایی و کابلهای زمینی 20 کیلوولتی در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
48 بررسی هارمونیکهای ناشی از کارکرد یکسوسازهای کارخانجات احیا آلومینیوم در شبکه سراسری ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی برق
49 بررسی همکاری بین فیلتر اکتیو موازی و سلول خورشیدی با بکارگیری کنترلر هیسترزیس جهت کاهش هارمونیک ها و جبران توان راکتیو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
50 برنامه ریزی چندهدفه در راستای افزایش سود همزمان DGO ها و Disco ها با درنظر گرفتن توام ملاحظات اقتصادی و فنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
51 برنامه ریزی روز بعد توام الکتریکی و حرارتی ریز شبکه شامل انواع تولید کنندگان تجدید پذیر و انواع آب شیرین کن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
52 به دست آوردن روش دقیق تخصیص هارمونیک بر مبنای استاندارد IEC 61000-3-6 (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
53 بهبود ضریب نامتعادلی و پروفیل ولتاژ در شارژ خانگی خودروهایاتصال الکتریکی هیبریدی با در نظرگرفتن مصرف سوخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
54 بهبود عملکرد PMSM تغذیه شده با اینورتر ولتاژ با کاهش نوسانات سرعت و گشتاور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
55 بهبود عملکرد سیستم توزیع با استفاده از تجدیدآرایش بر مبنای الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافته و فازی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
56 بهبود وضعیت ولتاژ شبکه شامل مزرعه بادی با ژنراتور القایی قفسه سنجابی به وسیله STATCOM تحت سناریوهای گوناگون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
57 بهینه کردن تلفات در سیستم های توزیع با استفاده از خازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
58 پاسخ گویی بار سرمایشی ادارات دولتی در تهران مبتنی بر روش کنترل مستقیم بار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
59 پخش بار پیشرو / پسرو بهینه شده در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
60 تأثیر اتصال ترانسفورماتور روی کیفیت برق مشترکین ناشی از ایجاد فلش ولتاژ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
61 تثبیت ولتاژ در باس DC با استفاده از ابر خازن و باتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
62 تحلیل مساله پایه گذاری به روش ژنتیک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
63 تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتورازجریان خطابااستفاده ازتکنیک wavelet (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
64 تشخیص و طبقه بندی کیفیت توان با استفاده از تحلیل موجکها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
65 تعیین بهینه تعداد، نوع و محل تجهیزات حفاظتی وکلیدزنی شبکه های توزیع بر اساس شاخص انرژی توزیع نشده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
66 تعیین چگالی احتمال اضافه ناشی از کلیدزنی در کابل های فشارقوی با استفاده از نرم افزار EMTP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
67 تعیین رزرو در سیستم های قدرت با حضور نیروگاه های بادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
68 تعیین قیمت رقابتی بازار برق با تخصیص استراتژی حمایتی از انرژیهای تجدیدپذیر (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
69 تغییر ساختار در شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
70 جایابی بهینه چند هدفه D-STATCOM به منظور کاهش توأم هزینه های نصب و بهره برداری و سطح هارمونیک شبکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
71 جایابی بهینه منابع CHP در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم MOPSO (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
72 جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع به منظور بهینه کردن شاخصهای قابلیت اطمینان با الگوریتم PSO و تصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
73 حفاظت از خطای میکروگرید حلقه – باس جریان مستقیم و تعیین موقعیت خطا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
74 روش پیشنهادی در بهبود اندازه گیر توان راکتیو TCR با هدف ایجاد کیفیت توان در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
75 روش جدید تخصیص تلفات توان به کمک ماتریس های ادمیتانس در بازارهای برق تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
76 روش هایبرید پخش بارهارمونیکی در سیستمهای قدرت چند فاز ( سه فاز ) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
77 روشهای بهبود سیستم اتصال زمین خطوط انتقال نیرو در مناطق کوهستانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
78 روشی نو برای توزیع بهینه توان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
79 روشی نوین جهت تشخیص خطای امپدانس بالا به کمک تبدیل موجک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
80 روشی نوین مبتنی بر PSO جهت حل پخ شبار بهینه در شبکه های قدرت (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
81 رویکردی جدید جهت برنامه ریزی انرژی در مصرف کننده های بخش خانگی بر اساس پاسخگویی تقاضا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
82 رویکردی نو در سیستم های کنترل و دیسپاچینگ شبکه قدرت ایران با استفاده از امکانات پایش و کنترل فراگیر (WACS) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
83 رویکردی نوین در تعیین گزینههای DC در طرح توسعه شبکه انتقال (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
84 سرمایه گذاری بهینه درراستای کاهش نرخ بروز خطا به منظور افزایش قابلیت اطمینان درسیستم های توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
85 سنسور ولتاژ ایزوله ی دو طرفه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
86 شبیه سازی دستگاه فلیکرمتر جهت استفاده در برنامه های تحلیل سیستم قدرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
87 شبیه سازی و مقایسه روش های میرا نمودن اثرات اضافه ولتاژ کلیدزنی خلأ الکتروموتورهای آسنکرون ولتاژ بالا در مجتمع های بزرگ صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
88 شناسایی و دستهبندی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده ازمدل مخفی مارکوف و تبدیل موجک (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
89 طراحی بهینه شبکه های توزیع بزرگ با ترکیب الگوریتم ژنتیک و تئوری گراف (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
90 طراحی مدل پیشنهادی ظرفیت به منظورتامین حدکفایت ظرفیت وافزایش قابلیت اطمینان سیستم (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
91 طراحی نوین فیلتر اکتیو بهبوددهنده کیفیت توان سیستم فتوولتاییک مبتنی بر تئوری توان لحظه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
92 طراحی نیروگاه انرژیهای تجدیدپذیر مستقل با بکارگیری الگوریتم بهینهسازی رقابت استعماری (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
93 طراحی و ساخت پرتاب کننده رلوکتانسی پالسی لوله ای چندمرحله ای و افزایش بازدهی آن با استفاده از روش پیشنهادی اثر یوغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
94 طراحی و ساخت دستگاه مولد ولتاژ با شکل موج دلخواه و کاربرد آن جهت بررسی اثر فلیکر در لامپ های مختلف بصورت نمونه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
95 طراحی و ساخت فلیکرمتر دیجیتالی بر اساس میکرو پرسسور DSP (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
96 طراحی و ساخت متعادل سازجریان پسیو برای ژنراتور القایی خودتحریک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
97 طراحی و شبیه سازی جبران ساز توان راکتیو استاتیک تکفاز - خازن ثابت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
98 طراحی یک سیستم چند عاملی برای قیمت دهی بهینه در بازار برق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
99 کاربرد برقگیرهای ZNO جهت کاهش اضافه ولتاژ ناشی از سویچینگ در خطوط 400 کیلوولت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برق
100 کاربرد جدیدی از تبدیل wavelet در تشخیص و دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
101 کاهش اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی خازن در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
102 کنترل بهینه سرعت موتور القایی سه فاز تغذیه شده با اینورتر PWM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
103 کنترل پایداری ولتاژ سیستم فتوولتاییک برای اتصال به شبکه های توزیع (دریافت مقاله) نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید
104 کنترل پیشگویانه موتور سنکرون مغناطیس دایم با حداقل سا زی ریپل های سرعت و گشتاور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
105 کنترل توان اکتیو و راکتیو در اینورتر کلمپ با به کارگیری منطق فازی جهت ردیابی نقطه ی بیشینه توان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
106 کنترل دینامیک آرایه خورشیدی توسط مبدل back-to-back جهت استحصال توان ماکزیمم (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
107 مدل سازی کامپیوتری قوس ثانویه در کلید زنی تک فاز خطوط انتقال 400 کیلوولت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی برق
108 مدل سازی و شبیه سازی قوس در اتصال کوتاه تک فاز در خطوط انتقال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
109 مدلسازی احتمالی عدم قطعیت بار در شبکه های توزیع با روش نمونه برداری ابرمکعب لاتین جهت تخصیص احتمالی بهینه ی منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
110 مدلسازی مشخصه دینامیکی فیوز جهت استفاده دربرنامه های کامپیوتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
111 مدلسازی نظری وعملی بکارگیری لامپهای کم مصرف در یک شبکه نمونه توزیع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
112 مدلسازی هارمونیکی تعدادوجایابی بهینه فیلترهای غیرفعال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
113 مدیریت انرژی میکروگریدها در بازار رقابتی با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
114 مدیریت و کنترل پخش توان ریزشبکه متصل به شبکه سراسری بوسیله کانورترهای پشت به پشت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
115 مدیریت هارمونیک ها درشبکه های توزیع با استفاده از تخصیص سهم مجاز تزریق هارمونیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
116 مروری بر بهینهسازی پارامترهای خطوط انتقال توان AC و مکانیابی محلهای مناسب نصب ادوات D-FACTS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
117 مشارکت نیروگاه مجازی در بازار انرژی و رزرو چرخان با در نظر گرفتن عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
118 مطالعه تاثیر مشخصه فرکانسی شبکه بر عملکرد کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) تحت شرایط ماندگار و گذرا (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
119 مقایسه روشهای تعیین منبع تولید هارمونیک در شبکه های قدرت (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
120 مکان یابی بهینه دستگاههای اندازه گیری به منظور تخمین حالت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
121 یک الگوریتم ترکیبی جدید برای برنامه ریزی چند هدفه توان راکتیو با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
122 یک روش نوین در مکانیابی بهینه SVC برای افزایش حداکثر بارپذیری و جلوگیری از فروپاشی ولتاژ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران