محمد حسین صبحیه

 محمد حسین صبحیه استادیار دانشگاه تربیت مدرس، انجمن مدیریت پروژه ایران

محمد حسین صبحیه

Mohammadhosein Sobhiyah

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، انجمن مدیریت پروژه ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایجاد خلاقیت در دانشجویان مهندسی معماری بررسی سه مدل برای انتقال دانش از منظر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 37
2 بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه مرحله ساخت پروژه های سدسازی وارایه راهکارهایی برای مدیریت این هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 15
3 شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه های ساخت شهری تهران). (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 31
4 شناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه هایDBF ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی پویایی سیستم (مطالعه موردی: پروژه های مترو کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 7، شماره: 2
5 نظریه پردازی یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه در کنسرسیوم های بین المللی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا با روشهای معمول مدیریت پروژه میتوان پروژه های تحقیق وتوسعه را مدیریت کرد (بررسی روش های مناسب برای مدیریت پروژه های تحقیق وتوسعه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
2 ارائه چارچوب اقتضایی کارکردهای سازمان مادر برای پروژه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی در تأمین مالی پروژه های زیرساخت؛ مورد کاوی پروژه ی نیروگاه خصوصی عسلویه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
4 بررسی راهکار تامین مالی سبد پروژههای نیروگاهی در بخش خصوصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)
5 بررسی روش های ارزیابی و انتخاب پورتفولیوی پروژه برای مدیریت موفق پورتفولیو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 بررسی سیستم های ارزیابی مقدماتی و فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران : پروژه های 3 عاملی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 بررسی علل تاخیر در پروژه های تعمیرات اساسی خطوط لوله دریایی در صنعت نفت ایران - مطالعه موردی شرکت نفت فلات قاره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
8 بررسی علل عمده تاخیر در خدمات مهندسین مشاور: مطالعه موردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
9 بررسی فرصت ها ، چالش ها و ریسک ها در اجرای پروژه های برون مرزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
10 بررسی معیار های کیفیت خدمات مهندسین مشاور در مرحله طراحی پروژه های ساختمانی کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
11 بررسی و کاربرد تکنیکهای شناسایی ریسک پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
12 پیاده سازی الگوی کاربردی مدیریت ریسک در شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 پیشنهاد مدلی جهت ارزیابی موفقیت شغلی مدیر پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 تدوین استراتژی پور تفولیوبا استفاده از ماتریس جذابیت بازار/موقعیت رقابتی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
15 تصمیم گیری با سطح قابل قبول تحمل ریسک: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
16 توسعه مدل اندازه گیری بلوغ مدیریت دانش به منظور تطابق با سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز OIEC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 توسعه مدل سازمانهای یادگیرنده پروژه محور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
18 چالش های اجرای پروژههای بین المللی (مطالعه موردی پروژه فراساحلی هند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
19 ساخت مجتمع های پتروشیمی: نقش پیش بینی منابع مالی در مرحله امکان سنجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
20 شراکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های نیروگاهی: مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
21 شناسایی پارامترهای حاکمیت پورتفولیوی پروژهدر جهت همسوسازی مدیریت پورتفولیوی پروژه با استراتژی سازمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
22 شناسایی ریسک های بیمه پذیر در پروژه های سرمایه گذاری نیرو گاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 شناسایی ریسک های صدور خدمات فنی مهندسی پیمانکاران ایرانی در کشور عراق و ارایه راهکار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
24 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های ساختمانی کوچک تا متوسط (مطالعه موردی: پروژه های ساختمانی شهرستان نور) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
25 شناسایی فاکتور های حیاتی موفقیت در پروژه های تغییر استراتژیک(مطالعه موردی:شرکت نوین سازان تمدن ماد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 شناسایی موانع و راهکارهای عمده ارتقاء کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
27 ظرفیت سازی های لازم برای موفقیت پیمانکاران ایرانی در پروژه های بین المللی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
28 مدلسازی علل ادعاهای مشارکت پیمانکار و تامین کننده مالی در قراردادهای DBF با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
29 واگذاری خدمات مدیریت پروژه توسط پیمانکاران ساخت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه