دکتر محمدعلی توانائی

دکتر محمدعلی توانائی دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدعلی توانائی

Dr. Mohammad Ali Tavanaie

دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation of Structural-Mechanical Properties of Spun-Bonded Non-Woven Using Computer Vision Method (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 7، شماره: 1
2 اثر تعدادی از متغیرهای فرایند کشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون6 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 4
3 ارتباط میان ریزساختار و خواص کششی الیاف نایلون ۶کشیده شده در حالت گرم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 5، شماره: 2
4 Measuring the Diameter of Nanofibers Extracted from Polyblend Fibers Using FCM Clustering Method (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 4، شماره: 2
5 Study on Linear Density Effect on the Vibration Behavior of Textile Strings Using Video Processing (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 8، شماره: 2
6 Study on Physical Properties of Poly(ethylene terephthalate) Bi-shrinkage Yarns (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی و مدلسازی تاثیر شکل میدان مغناطیسی بر فرآیند الکتروریسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 8، شماره: 2
8 بهینه سازی و پیش بینی خواص مکانیکی الیاف آمیخته ای پلی پروپیلن- پلی بوتیلن ترفتالات(PP/PBT ) با استفاده از روش طراحی آزمایش رویه پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 2، شماره: 2
9 پردازش تصویر برای بهینه سازی روش های آستانه گیری و تعیین قطر نانوالیاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 3، شماره: 3
10 تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 5، شماره: 3
11 خواص کششی و خمشی کامپوزیت های اپوکسی – الیاف خرما (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 5، شماره: 1
12 قابلیت ریسندگی و خواص کششی الیاف پلی (اتیلن ترفتالات) با اختلاط سیالات یونی پلیمری حین فرایند مذاب ریسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 2، شماره: 4
13 مدل سازی و بهینه سازی رشته مرتعش مبتنی بر جرم و فنر با استفاده از روش های تحلیل مودال و الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 9، شماره: 2
14 مروری بر آزمون های تعیین میزان نشاسته در پلیمرهای زیست پایه تولیدی بر پایه نشاسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 9، شماره: 4
15 مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف نخل خرما (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 7، شماره: 1
16 مروری بر روش های اندازه گیری پارامترهای نخ با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 4، شماره: 4
17 مروری بر رهایش دارو از نانوالیاف برپایه آمیخته های پلیمرهای زیست تخریب پذیر سنتزی (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 7، شماره: 2
18 مروری بر کاربرد زیست سرامیک ها در منسوجات گرمابخش با امواج زیرقرمز دور (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 11، شماره: 1
19 مروری براستتار منسوجات درناحیه زیرقرمز نزدیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 1
20 مروری برخصوصیات رنگرزی و ثباتی الیاف پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 3
21 مروری برشکل شناسی و ساختار ماتریس-لیفچه الیاف چند آمیخته ای در فرایند مذاب ریسی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 5
22 مطالعه امکان تولید نخ چند رشته ای پلی استر یکسره با استحکام زیاد با استفاده از بهینه سازی متغیرهای فرآیند کشش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 2، شماره: 1
23 مطالعه زیست تخریب پذیری فیلم آمیخته پلی اتیلن پرچگالی وپرک ظروف یک بار مصرف پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 29، شماره: 1
24 مطالعه مورفولوژی نانو الیاف پلی آمید ۶ الکتروریسی شده به روش جت تک نازله و دو نازله دوسویه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش آستانه گذاری FCM جهت اندازه گیری قطر نانو الیاف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
2 اندازه گیری یکنواختی سطحی منسوج بی بافت اسپان باندPPبا استفاده ازپردازش تصویر و ارتباط آن با نتایج تجربی خواص کششی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص ماکروسکوپیک لایه نانوالیاف با استفاده از روش مرکب مرکزی(CCD) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر مورفولوژی نانو الیاف در فرآیند الکتررویسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 بررسی تاثیرنانوذرات کربن بلک برخواص مکانیکی و پارامترهای رنگی الیاف پلی پروپیلن باخاصیت استتاردرناحیه مادون قرمز حین فرایندذوب ریسی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
6 بررسی خواص انعکاسی پارچه حاصله از الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده برای استتار درنواحی مرئی و مادون قرمز نزدیک به روش چاپ پیگمنت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 بررسی رفتار مکانیکی مخلوط های آسفالت سرباره کوره ذوب آهن و خرده لاستیک با ریز دانه آهکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
8 بهینه سازی فرایند بازیافت فیزیکی بطری های پلی استر به منظور کاربرد درتولید الیاف نساجی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 تاثیر توزیع نسبت کشش در کشش دو مرحله ای بر خواص و ساختار نخ فیلامنتی پلی آمید (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
10 تاثیر روش اختلاط نانو لوله های کربنی چند دیواره عامل دار نشدهMWNT)برکیفیت ریسندگی و خواص کششی الیاف نانو کامپوزیتPA6/MWNT حین فرایند ذوب ریسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 تاثیر متغیرهای دستگاه کشش بر جمع شدگی نخ پلی آمید 6 فیلامنتی (دریافت مقاله) سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
12 تشخیص خواص ظاهری رشته ها بر مبنای اندازه گیری ارتعاش با استفاده از پردازش ویدیو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 تولید الیاف پلی پروپیلن با خاصیت استتار در برابر دوربین های مادون قرمز با استفاده از رنگدانه معدنی سیاه دوده به ابعاد ذره نانو حین فرایند ذوب ریسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
14 تولید فیلم آمیخته پلیمری پلی اتیلن باچگالی بالا و ضایعات ظروف پلاستیکی پلی لاکتیک اسیدبازیافتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
15 تولید نانوالیاف با استفاده از الیاف الیاژ پلیمری تولید شده به روش متداول ذوب ریسی در شرایط صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
16 تولید وب نانوکامپوزیتی نانو الیافی پلی اکریلونیتریل /نانولوله های کربنی با استفاده ازروش الکتروریسی جهت استفاده در تصفیه آب خاکستری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
17 رنگرزی الیاف زیستتخریب پذیر پلیلاکتیک اسید بازیافت شده از ضایعات پلاستیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
18 زیست تخریب پذیری الیاف آمیخته ی پلی آمید 6 و پرک ضایعات پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 کاربرد پردازش ویدیی دراندازه گیری ارتعاشات رشته های نساجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
20 مطالعه تاثیر به کارگیری نانوذرات کربن بلک به همراه رنگزای سبز فتالوسیانین و زرددیسپرس حین فرایند ذوب ریسی برخواص انعکاسی الیاف پلی استربه منظور ایجادفام سبز زیتونی جهت استتارمنسوجات نظامی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
21 مطالعه سینتیک رنگرزی الیاف پلی لاکتیک اسید بازیافت شده از پرک ظروف پلاستیکی با رنگزای دیسپرس قرمز 167 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 مطالعه ی تاثیر نخهای پلی آمید66 با استحکام زیاد و پلی پروپیلن برخواص مکانیکی پارچه تاری - پودی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران