دکتر ایرج اعتصام

دکتر ایرج اعتصام استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر ایرج اعتصام

Dr. Iraj Eatesam

استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation of Global-Regional Interactional Approach at the Prominent Works of Contemporary Iranian Architects (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
2 آگاهی از زلزله در معماری و تاثیر آن برسازماندهی جغرافیای سکونت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
3 آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 3
4 اثربخشی سبک های هنری پس از سده ی بیستم بر معماری تندیس وار معاصر (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 1
5 ارائه راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیطی آینده در معماری ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
6 ارائه مدل شاخصه های فرهنگی در ساختمان های اداری معاصردر شهر تهران با توجه بر کاربرد تکنولوژی ( نمونه پژوهشی: ساختمان های اداری قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 63
7 ارزیابی اصول معماری منطبق در آفرینش های معماری هم جوار با بناهای ارزشمند، به منظور ارتقاء هویت شهری (مطالعه موردی: بازارهای سنتی کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
8 ارزیابی پایداری اجتماعی محلات با بهره گیری از شاخص های مشار کت (مورد مطالعه: محله حصارک همجوار با دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
9 ارزیابی تاثیر مولفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری (نمونه موردی خیابان ولی عصر (عج) تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 25
10 ارزیابی تاثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
11 ارزیابی شاخص های زمینه گرایی در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
12 ارزیابی ویژگی های مسکن پلکس در ارتباط با مسکن بومی اقلیم گرم و خشک مورد پژوهی؛ شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 36
13 از جمادی تا آدمیت (نگاهی به جایگاه آگاهی و ادراک از منظر عرفانی مولانا و پدیدارشناسی مرلوپونتی) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 55
14 استعاره به مثابه امتداد قیاس و شیوه استدلال طراحی معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 110
15 اموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی ان از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 1
16 Explaining the Role of Changing Components of the Problem on Increasing Creativity in the Field of Architecture Deign Competitiveness (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 5، شماره: 4
17 Investigation of the Effect of Urban Public Spaces on Human Behavior (Case study: Vali Asr s.t in Tehran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 2
18 The developments Trend of Islamic Inscriptions in the Building Portals of Dezfoul City (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 1
19 The Impact of Architectural Competitions on the Improvement of the Post-Revolution Architecture in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 2
20 The Optimization of Open- Space Based on Social Theory in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 3
21 بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
22 بازشناسی تحولات شیوه مواجهه با باغ های درون شهری از منظر آسیب شناسی تخریب (موردپژوهی: شهر تهران، سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ خورشیدی) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 15، شماره: 62
23 بازشناسی تکنولوژی هوشمند قنات از دریچه لایه های شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 4
24 بازشناسی ساختار فضای باز حیاط و تعامل آن با جداره های شفاف در خانه های تاریخی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
25 بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
26 بازنمایی هویت مکانی روستاهای حومه ای در طرح های توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ شهرستان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 4
27 بازیابی کیفیت هویت فضایی با استفاده از سینما (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 3
28 بررسی اصول و معیارهای مسکن پلکس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
29 بررسی تاثیر تغییرات سبک زندگی بر رضایت مندی سکونتی؛ موردپژوهی: محله دروس و نازی آباد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
30 بررسی تاثیر فرم جداره های خیابانی بر الگوهای رفتاری انسان (نمونه ی موردی: خیابان ولیعصر(عج) تهران) (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 3، شماره: 4
31 بررسی رابطه اجزای کالبدی خانه های بومی اقلیم گرم و خشک ایران (مطالعه موردی: خانه های قاجاری یزد) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 96
32 بررسی رویکردهای نظری نوردرمانی در فضاهای درمانی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 14، شماره: 4
33 بررسی شاخصه های طراحی مسکن چند واحدی معاصر (پلکس) در ارتباط با الگوهای معماری بومی اقلیم گرم و خشک مورد پژوهی؛ مسکن بومی شهر کرمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 47
34 بررسی متغیرهای موثر بر طراحی مسیرهای تخلیه اضطراری ساختمان های بلندمرتبه در برابر آتش سوزی بر اساس روش معادلات ساختاری MICMAC و تحلیل ANP (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 2
35 بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
36 بررسی میزان انطباق اصول و مبانی نوشهرگرایی و سبک های هنری _معماری قرن ۲۱ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
37 بررسی نقش دلبستگی مکان در شکل‌گیری هویت مکانی نوین، بر پایه پیمایش ظرفیت انطباقی شهروندان از نماهای مسکونی شهری مدرن در منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
38 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در افزایش پایداری محله ای (نمونه موردی: محله حصارک تهران) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 19، شماره: 2
39 برنامه ریزی و طراحی بسترهای گیاهی هوشمند در شکل کشاورزی عمودی خانگی در فضاهای مسکونی و شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
40 تاثیر حضور آسمان در فضای معماری بر بهداشت و سلامت روان انسان و کاهش جرم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 4
41 تاثیر گودال باغچه در تعدیل دمای محیطی و مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 22، شماره: 2
42 تاثیر مصالح و روشهای ساخت بومی بر کاهش مصرف انرژی در خانه های روستایی مناطق جلگه ای گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
43 تبیین الگوهای کاهش آسیب پذیری هویت فرهنگی، اجتماعی شهرک اکباتان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
44 تبیین جایگاه استدلال فضایی در روند طراحی معماری (موردپژوهی کیفی: تجربۀ طراحی در آتلیۀ معماری) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 4
45 تبیین رابطه میان میزان تعاملات اجتماعی و بالا رفتن کیفیت زیست در مجتمع های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی بهجت آباد، کوی نوبنیاد و برج بین المللی تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 2
46 تبیین علل شکست پروژههای پیادهراهسازی در ایران مورد مطالعه: پیادهراه هفده شهریور کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 27، شماره: 1
47 تبیین عوامل انگیزش حس مکان در جامعه روستایی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری(مطالعه موردی: پهنه روستایی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 165
48 تبیین قوانین هندسه فراکتال در ساختار فرم معماری؛ ارائه مدل پژوهشی معماری مبتنی بر فرم (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
49 تبیین مدل ارتقا رابطه کارگر و محیط صنعتی از منظر معیارهای معماری (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 3
50 تبیین مولفههای خوانش مسیریابی در شرایط الزام به تخلیه اضطراری ساختمانها مورد مطالعاتی: مجموعه خدماتی، تجاری و فرهنگی «ایران مال» ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۰۰۸۶۸۴۹.۱۳۹۹.۱۱.۴.۶.۱ :DOR (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 11، شماره: 4
51 تبیین نقش فرایند حل مسئله خلاق بر ارتقای رقابت پذیری طرح معماری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 40
52 تحلیل اندیشه روشنفکران ذات گرایانه مخالف مدرنیته پهلوی دوم (مطالعه موردی سید احمد فردید و سید حسین نصر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 2
53 تحلیل تاثیر آفتاب گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد ل های شبیه سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
54 تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
55 تحلیل ساختار عناصر شهری "در دنیای تو ساعت چند است؟" با مروری بر ارتباط شهر و سینما (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 27
56 تحلیل شاخص های زمینه گرایی در آثار معماری سنتی ایران (نمونه مطالعاتی: خانه صادقی اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
57 تحلیل مجموعه برج های آرامگاهی سمیران و خرقان(از منظر هندسه و تناسبات بنا) (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
58 تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
59 تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
60 تحلیلی بر چگونگی نقد و ارزیابی آثار معماری آوانگارد (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
61 تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 12
62 تدوین چارچوبی جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در معماری شهرک های صنعتی نواحی روستایی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
63 تعاملات اجتماعی در محوطه های کارگری دوره هخامنشی و معماری شهرک های صنعتی نوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
64 توسعه شناخت فضای جغرافیایی از طریق تجربیات معمارانه (نمونه موردی: بررسی شناخت فضایی دانش آموزان دبستانی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
65 جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
66 جستاری روایت پژوهانه پیرامون باغ ایرانی از نظرگاه متون و سفرنامه ها (نمونه موردی: باغ های تهران در دوره قاجار) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 12، شماره: 1
67 جهانی سازی و منطقه گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
68 خوانش اندیشه نوسنت گرایی در معماری معاصر ایران بر مبنای هرمنوتیک فلسفی هایدگر (با بررسی اندیشه های حسین شیخ زین الدین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 2، شماره: 2
69 رابطه معنایی میان انسان و طبیعت مبتنی بر بنیاد حکمت متعالیه، " نقش گرایش های زیست دوستی انسان در تعالی و کمال او" (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 36
70 راهکارهای آموزشی طرح واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 4
71 رتبه بندی شاخص های کمی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
72 رویکردی تحلیلی به کیفیت معماری مسکن منطقه ۱ تا ۳ شهر تهران طی سال های ۱۳۵۷-۱۳۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
73 سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 37
74 سنجش شاخص های کیفیت فضاهای شهری در فیلمهای ایرانی نمونه موردی : (فیلم در دنیای تو ساعت چند است) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 30
75 سیاست‌های فرهنگی – هویتی پروژه‌های معماری با تأکید بر شهرک اکباتان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
76 سیر تحولات فرمى در طراحى معمارى بناهاى فرهنگى در معمارى معاصر ایران (سه دهه ى پس از انقلاب اسلامى) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 14
77 شناسایی مولفه های موثر بر تاب آوری فرایند تخلیه اضطراری درون کالبد ساختمان محروق (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 0
78 شناسایی و اولویت بندی شاخصهای معماری و فرهنگ با تکیه بر کاربرد تکنولوژی در عصر جهانی شدن (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 59
79 طراحی مبتنی بر روایت به عنوان روشی تاریخی (نمونه موردی: مسجد جامع فهرج) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 104
80 طراحی همه شمول و معماری اخلاق مدار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
81 عوامل موثر بر شکل گیری حس مکان ماندگار در اذهان عمومی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 17، شماره: 1
82 کاربست «الگوریتمهای تکاملی» و روش «دستور زبان شکل» در فرایند طراحی مبتنی بر ساختارهای سنتی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 95
83 محیط های روستاو شهر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 3، شماره: 3
84 مطالعه ی تطبیقی سنت گرایی و تاریخی گری در تبیین معماری مسجد با تمرکز بر آراء تیتوس بورکهارت و الگ گرابار (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 2
85 معماری بومی ایران د‌‌ر خوانشی نوین از د‌‌هۀ چهل خورشید‌‌ی تا کنون (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 86
86 معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان نشین خانه های قاجار یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 34
87 مقایسه تطبیقی آرایه آرامگاه های دوران اسلامی در استان های گیلان و مازندران متاثر از عوامل فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 39
88 مقایسه رضایتمندی شهروندان میادین نقش جهان، بهارستان، دل کامپو و ناوونا از طراحی میادین اجتماع پذیر شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 21
89 نقش فضای بینابین در هویت بخشی به گستره ی فضایی بافت های تاریخی ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
90 نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 2، شماره: 4
91 نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر* (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 5
92 نقش نشانه های فضاهای شهری در ارتقاء حس تعلق به مکان مطالعه موردی: محلات شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 2
93 واکاوی فرایندهای را هیابی و مسیریابی کارآمد در شهرهای گذشته ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
94 واکاوی منطق پنهان طراحی همه شمول در معماری بومی ایران با رویکرد پایداری؛ مطالعه موردی: منطقه 12 تهران (حصار صفوی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 77
95 همزیستی درون و برون معماری در ارسن نقش جهان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ؛"ابوجا" در نیجریه؛ نخستین شهر برنامه ریزی شده در قاره آفریقا (روند شکل گیری،خصوصیات، روند بازنگری در طرح جامع و آینده توسعه شهر) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2 ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در نواحی معتدل و مرطوب بر مبنای م عماری بومی منطقه (مطالعه موردی: روستای فرح آباد ساری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
3 ارزیابی نقش مولفههای کالبدی روستای درهمرادبیگ همدان در ارتقاء حس تعلق به مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
4 انعطاف پذیری : راهکاری برای آینده معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
5 باز طراحی معماری داخلی گالری جواهرات وآرایه های موزه دفینه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 بازآفرینی دانش نوین طراحی زیست دوست در ارتقاء کیفیت زندگی (نمونه موردی، سه خانه طراحی زیست دوست در تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
7 بازخوانی محورهای مناظر شفابخش با باغ ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در طراحی یک مجتمع تجاری- تفریحی (مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
9 بررسی عناصر مؤثر در طراحی پایدار یک مجتمع تجاری- تفریحی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
10 بررسی کالبدی تحقق فضاهای تشریفاتی دیپلماسی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
11 بررسی نقش برنامه ریزا ن شهری در ایجاد تفکیک منطقه ای در دوران آپارتاید و پسا آپارتاید؛ (نمونه موردی شهرک خوابگاهی SOWETO در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
12 تاثیر روانشناختی یکی از مولفه های محیط ساخته شده هنگام تجربه ی بدنمند در ارتقاء کیفیت یادگیری دانشجویان معماری **(نمونه موردی دانشجویان دانشگاه سراسری و آزاد و غیرانتفاعی استان گیلان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
13 تاثیر کیفیت فضای معماری در رشد خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 تبیین اصول طراحی کاربری های فرهنگی با هدف افزایش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: طراحی مجموعه فرهنگی- سینمایی) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
15 تحلیلی بر ارتباط سینما و معماری با تاکید بر مفهوم فضا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
16 ترکیب اصول معماری بومی و سنتی با معماری مدرن در طراحی یک مجتمع تجاری- تفریحی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
17 توسعه گردشگری روستاهای حومه ای با تاکید بر هویت مکان (مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ همدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 رابطه ی بهینه ذهن،دست و رایانه در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
19 رویکرد معماری پایدار در طراحی یک مجتمع تجاری- تفریحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
20 زیبایی شناسی فرمی و سازگاری نگرشی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 سیر تحول گرایش های معماری معاصر ایران در مواجهه با پدیده جهانی شدن و ظهورفن آوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
22 شهر الکترونیک ، باید ها و نباید ها (همراه با بررسی شهر الکترونیک مالزی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
23 شهر الکترونیک باید ها نباید ها (همراه با بررسی شهر الکترونیک مالزی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
24 طراحی مرکز سرطان با رویکرد باغ های شفابخش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 عوامل تأثیر گذار بر تسهیل فرایند راه یابی و خوانایی فضایی در بناهای عمومی گذشته ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
26 معماری قاجار، مقدمه ای بر شکل گیری معماری معاصر ایران ( بررسی نمونه موردی ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
27 منابع الهام سبک معماری پست مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
28 نقش معماری ایرانی اسلامی در طراحی غرفه ایران اکسپو 2020 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر