ایرج اعتصام

 ایرج اعتصام استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ایرج اعتصام

Iraj Etesam

استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation of Global-Regional Interactional Approach at the Prominent Works of Contemporary Iranian Architects (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
2 آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
4 اموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی ان از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 1
5 Investigation of the Effect of Urban Public Spaces on Human Behavior (Case study: Vali Asr s.t in Tehran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 2
6 The developments Trend of Islamic Inscriptions in the Building Portals of Dezfoul City (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 1
7 The Impact of Architectural Competitions on the Improvement of the Post-Revolution Architecture in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 2
8 The Optimization of Open- Space Based on Social Theory in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 3
9 بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
10 بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
11 تبیین قوانین هندسه فراکتال در ساختار فرم معماری؛ ارائه مدل پژوهشی معماری مبتنی بر فرم (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
12 تحلیل تاثیر آفتاب گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد ل های شبیه سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
13 تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
14 تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
15 تحلیلی بر چگونگی نقد و ارزیابی آثار معماری آوانگارد (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
16 تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 12
17 تعاملات اجتماعی در محوطه های کارگری دوره هخامنشی و معماری شهرک های صنعتی نوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
18 جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
19 جهانی سازی و منطقه گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
20 راهکارهای آموزشی طرح واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 4
21 سیر تحولات فرمى در طراحى معمارى بناهاى فرهنگى در معمارى معاصر ایران (سه دهه ى پس از انقلاب اسلامى) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 14
22 معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان نشین خانه های قاجار یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 34
23 نقش فضای بینابین در هویت بخشی به گستره ی فضایی بافت های تاریخی ایران (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
24 واکاوی فرایندهای را هیابی و مسیریابی کارآمد در شهرهای گذشته ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
25 واکاوی منطق پنهان طراحی همه شمول در معماری بومی ایران با رویکرد پایداری؛ مطالعه موردی: منطقه 12 تهران (حصار صفوی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 77
26 همزیستی درون و برون معماری در ارسن نقش جهان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در نواحی معتدل و مرطوب بر مبنای م عماری بومی منطقه (مطالعه موردی: روستای فرح آباد ساری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
2 ارزیابی نقش مولفههای کالبدی روستای درهمرادبیگ همدان در ارتقاء حس تعلق به مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
3 انعطاف پذیری : راهکاری برای آینده معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
4 باز طراحی معماری داخلی گالری جواهرات وآرایه های موزه دفینه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 بازخوانی محورهای مناظر شفابخش با باغ ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در طراحی یک مجتمع تجاری- تفریحی (مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
7 بررسی عناصر مؤثر در طراحی پایدار یک مجتمع تجاری- تفریحی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
8 بررسی کالبدی تحقق فضاهای تشریفاتی دیپلماسی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
9 تاثیر کیفیت فضای معماری در رشد خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 تبیین اصول طراحی کاربری های فرهنگی با هدف افزایش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: طراحی مجموعه فرهنگی- سینمایی) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
11 تحلیلی بر ارتباط سینما و معماری با تاکید بر مفهوم فضا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
12 ترکیب اصول معماری بومی و سنتی با معماری مدرن در طراحی یک مجتمع تجاری- تفریحی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
13 توسعه گردشگری روستاهای حومه ای با تاکید بر هویت مکان (مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ همدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 رابطه ی بهینه ذهن،دست و رایانه در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
15 رویکرد معماری پایدار در طراحی یک مجتمع تجاری- تفریحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
16 زیبایی شناسی فرمی و سازگاری نگرشی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 سیر تحول گرایش های معماری معاصر ایران در مواجهه با پدیده جهانی شدن و ظهورفن آوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
18 شهر الکترونیک ، باید ها و نباید ها (همراه با بررسی شهر الکترونیک مالزی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
19 شهر الکترونیک باید ها نباید ها (همراه با بررسی شهر الکترونیک مالزی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
20 طراحی مرکز سرطان با رویکرد باغ های شفابخش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 عوامل تأثیر گذار بر تسهیل فرایند راه یابی و خوانایی فضایی در بناهای عمومی گذشته ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
22 معماری قاجار، مقدمه ای بر شکل گیری معماری معاصر ایران ( بررسی نمونه موردی ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
23 منابع الهام سبک معماری پست مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 نقش معماری ایرانی اسلامی در طراحی غرفه ایران اکسپو 2020 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر