دکتر لاله آهنی

دکتر لاله آهنی استادیار گروه  هنرهای اسلامی- فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر لاله آهنی

Dr. Laleh Ahani

استادیار گروه هنرهای اسلامی- فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ادبیات غنایی در فرش های تصویری دوره قاجار (مطالعه موردی: داستان های بهرام گور) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 7، شماره: 2
2 بررسی جلوه های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 27
3 تاملی بر کارکردهای چند ساحتی کاشی نگاره مجلس درویشان در تکیه معاون الملک کرمانشاهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 21
4 تحلیل کارکردهای عادت واره های هنری در ارتباط مخاطب با تابلو فرش (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
5 کالا شدگی به مثابه خشونت علیه هنر (مطالعه موردی: تابلو فرش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
6 هنر خوشنویسی و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 11، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی شمایل حضرت ابوالفضل العباس (ع) در نقاشی پشت شیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
2 بررسی مضامین دینی در قالی های دوره قاجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
3 تجلی فرهنگ عاشورایی در کاشیکاری دوره قاجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
4 تجلی مضامین دینی در قالی ایران(مطالعه موردی: دوره صفوی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
5 رنگ در قالی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
6 شمایل نگاری حضرت علی (ع) در دیوارنگاره های دوره قاجار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
7 عاشورا نگاری در دوره قاجار(مطالعه موردی: نقاشی روی گچ) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
8 مطالعه تاثیر بسته بندی در توسعه صادرات فرش ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار