دکتر رقیه افرونده

دکتر رقیه افرونده دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رقیه افرونده

Dr. Roghayyeh Afroundeh

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Anaerobic Gymnastics Exercises Evoke Systemic Brain-Derived Neurotrophic Factor in Obese and Normal-Weight Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 8، شماره: 12
2 اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی و غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب عضلانی و واکنش های التهابی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 9، شماره: 17
3 اثر بی تمرینی بر عوامل آمادگی جسمانی و پاسخ لاکتات خون در دختران نوجوان تکواندوکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 15
4 اثر تمرینات مقاومتی با وزن بدن (TRX) بر سطوح سرمی پرپتین، آدروپین و فاکتورهای متابولیکی مرتبط با سندروم متابولیک در مردان سالمند دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 3
5 اثر دوازده هفته تمرینات با مقاومت کل بدن بر تعادل ایستا و پویا در مردان سالمند (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 4
6 اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی با کل بدن (TRX) بر سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول در مردان سالمند (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 3
7 اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی کل بدن (TRX) بر سطوح سرمی سروتونین، دوپامین و شادکامی در مردان سالمند دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 30، شماره: 4
8 اثر هشت هفته مصرف مکمل کورکومین بر شاخص‌های آسیب عضلانی و واکنش التهابی متعاقب فعالیت قدرتی حاد در بازیکنان مرد فوتسال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 1
9 Effects of ۸-Week Anaerobic Gymnastics Training on Weight Loss and Related Growth Factors in Obese Children: A Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله پزشکی کودکان دوره: 10، شماره: 3
10 Investigation the Effect of Various Types of Exercise on Insulin Sensitivity in Patients with Type ۲ Diabetes: A Review of Literature ۲۰۱۵-۲۰۲۲ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در فیزیولوژی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
11 Relationship between Resting Metabolic rate and Body Composition Factors in Obese and Normal Weight Gymnast Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 9
12 The Effect of Combined Exercises and Consumption of Mulberry Leaf Extract on Serum Inflammatory Markers Level in Elderly Type ۲ Diabetes Mellitus Men (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 15، شماره: 3
13 The Effects of Static and Dynamic Stretching Exercises’ Order on Some Physical Fitness Factors in Elementary School Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 9
14 بررسی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین های کانال پتاسیمی و بیوژنز میتوکندری در بافت قلب رت های نر متعاقب ۸ هفته تمرین تناوبی فزاینده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 5
15 بررسی تاثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 1
16 بررسی تاثیر یک دوره تمرین اینتروال شدید بر سطوح سرمی ویتامین D، تغییرپذیری ضربان قلب و عملکرد ریوی مردان سیگاری: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 3
17 تاثیر ۶ هفته تمرین تناوبی شدید بر پروفایل لیپیدی، شاخص های ترکیب بدنی و VO۲max مردان سیگاری دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 10، شماره: 2
18 تاثیر ۸ هفته تمرین اینتروال توانی به همراه مصرف عصاره انار بر ترکیب بدن و برخی عوامل موثر بر آن در دانشجویان پسر غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 4
19 تاثیر ۸ هفته تمرینات بی هوازی ژیمناستیک بر تعادل ایستا، پویا و ترکیب بدنی کودکان چاق و با وزن طبیعی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 2
20 تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح سرمی کاردیوتراپین-۱ و پلاکت خون در مردان فعال بدنساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 11
21 تاثیر تمرینات TRX بر سطوح سرمی میوستاتین و فولیستاتین و عملکرد عصبی- عضلانی در مردان سالمند دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 3
22 تاثیر سابقه فعالیت ورزشی بر پاسخ هموگلوبین، فریتین سرم و شمارش گلبول های قرمز خون متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی طناب زنی شدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 18، شماره: 1
23 تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی تناوبی بر شاخص های التهابی در مردان چاق (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 27، شماره: 4
24 تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر تعادل و انعطاف پذیری زنان سالمند شهر همدان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 1، شماره: 2
25 تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان ۶۰-۱۸ سال استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 55
26 کنترل شیمیایی تهویه ریوی در فعالیت کوتاه مدت منقطع و دوره بازیافت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 2
27 مقایسه تاثیر مکمل های کراتین مالات، بتائین و بتا- آلانین بر عملکرد ورزشکاران بوکس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در تغذیه ورزشی دوره: 2، شماره: 2
28 نگرش ضمنی و آشکار دانشجویان مرد ورزشکار نسبت به مواد ارتقاءدهنده عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا تمرینات مقاومتی با وزن بدن بر تعادل سالمندان سالم تاثیر دارد؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
2 اثر ۱۲ هفته تمرینHIFTو مصرف گیاه چرخه بر انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع۲ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
3 اثر تمرینات تناوبی پرشدت بر عوامل خطرزای قلبی و عروقی جوانان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
4 اثر مکمل کراتین بر بهبود عملکرد ورزشی و قدرت عضلانی ورزشکاران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
5 اجزای ترکیب بدن مزاج های مختلف غیر ورزشکار جوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
6 اختلالات تغذیه ای در زنان ورزشکار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
7 ارتباط بین فشار CO2 خون شریانی و فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
8 ارتباط بین نسبت انگشت دوم به چهارم دست (۲D:۴D) و قدرت فشردن دست با نیمرخ شاخص های پیکرسنجی و زیست حرکتی در وزنه برداران نوجوان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
9 ارتباط سرعت با درصد چربی و ترکیب بدنی کشتی گیران نوجوان حرفه ای (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
10 ارزیابی ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی بالاتنه و قابلیت های زیست – حرکتی کشتی گیران نوجوان شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
11 Relationship between Magnesium and Athletic Performance (a review) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
12 بررسی اثر بخشی، تمرینات اصلاحی سنتی برناهنجاری لوردوزکمری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
13 بررسی ارتباط بین ژنتیک و عملکرد ورزشی با تاکید بر ژن ACTN۳ در کشتی گیران نوجوان پسر با تجربه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
14 بررسی ارتباط بین شاخص های هماتولوژیکی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران مرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
15 بررسی ارتباط ویژگی های آنتروپومتریکی با برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانش آموزان دوره ابتدائی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
16 بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرین HIFT و مصرف گیاه چرخه بر میزان قند خون ناشتای زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
17 بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرین HIFT و مصرف گیاه چرخه ظرفیت آنتی اکسیدانی تام زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
18 بررسی تجویزات و مراقبت های ورزشی جهت بهبود عوارض ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ در افراد غیرورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
19 بررسی توافق بین HRDP با ملاک استاندارد آستانه لاکتات (MLSS) در مردان غیرورزشکار دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
20 بررسی عملکرد قلبی و عروقی و تنفسی در سالمندان با فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
21 بررسی عملکرد ورزشی ورزشکاران بوکس به دنبال مصرف مکمل های کراتین مالات، بتاآلانین و بتائین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
22 بررسی و مقایسه عوامل آمادگی جسمانی وابسته به سلامت افراد شاغل در محیط آلوده و غیر آلوده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
23 بررسی و مقایسه عوامل آمادگی جسمانی وابسته به سلامت بین افراد سیگاری و غیر سیگاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
24 پاسخ آنزیم های کبدی به آزمون وامانده ساز بروس در مردان جوان غیرورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
25 تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی و اینتروال توانی بر نسبت تبادل تنفسی و درصد چربی بدن دانشجویان پسر غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
26 تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی و اینتروال توانی بر هایپرتروفی عضلانی دانشجویان پسر غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
27 تاثیر ۸ هفته تمرینات پیلاتس با دو فرکانس متفاوت و بی تمرینی متعاقب آن بر بهبود علائم بیماری آرتروز در زنان مبتلا به آرتروز (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
28 تاثیر ۸ هفته تمرینات یوگا بر کیفیت زندگی و شاخصهای سردرد میگرنی، نیتریک اکساید و سروتونین سرمی در زنان مبتلا به میگرن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
29 تاثیر ترتیب اجرای حرکات کششی ایستا و پویا بر روی سرعت، توان و انعطاف پذیری دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی
30 تاثیر تمرین بی هوازی ژیمناستیک بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در حین راه رفتن در کودکان چاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
31 تاثیر تمرین هوازی منتخب بر میزان قندخون ناشتا در زنان خانه دار شهرستان گرمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
32 تاثیر تمرینات هوازی بر فاکتورهای خطر قلبی - عروقی زنان یائسه چاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
33 تاثیر مصرف کوتاه مدت جینسینگ بر میزان حداکثر اکسیژن مصرفی، لاکتات خون و زمان رسیدن به واماندگی در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
34 تاثیر مصرف مکمل های کراتین مالات، بتاآلانین و بتائین بر آسیب عضلانی در ورزشکاران بوکس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
35 تاثیر مکمل های کراتین مالات، بتاآلانین و بتائین بر ظرفیت بافری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
36 تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر پاسخ VEGF به یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
37 تاثیر یک دوره برنامه تمرین هوازی بر ریسک فاکتور قلبی عروقی هموسیستئین در جوانان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
38 تاثیرتمرین مقاومتی بر شاخصهای آسیب عضلانی و واکنش التهابی (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
39 تأثیرتمرینات پلایومتریک و بی تمرینی متعاقب آن بر چابکی و رکورد پرش دو پا دردانش آموزان پسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی
40 تغییرات فعالیت الکتریکی عضلات درحین راه رفتن بدنبال یک دوره تمرین بی هوازی ژیمناستیک در کودکان سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
41 چاقی کودکان و تاثیر ورزش برآن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
42 در کشتی گیران نوجوان پسر با تجربه شهر ACTN۳بررسی ارتباط بین عملکرد سرعتی و پلی مورفیسم ژن اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
43 کمی سازی حجم اکسیژن مصرفی و دیاکسیدکربن تولیدی آستانه هوازی و بیهوازی با مقادیر بیشینه متعاقب آزمون درماندهساز نوارگردان در مردان غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
44 مطالعه همبستگی بین طول پایین تنه و عملکرد سرعتی نوجوانان پسر ورزشکار شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
45 مقایسه اثر مزاج گرم و سرد افراد غیر ورزشکار بر میزان سطوح بیومارکرهای اکسایشی و گلیکولیتیکی به دنبال فعالیت وامانده ساز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
46 نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در تاثیر مهارت های کوانتومی بر جذب ورزشکار در مربیان باشگاه‎های ورزشی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
47 یررسی عوامل موثر بر تهویه ریوی در دوره ریکاوری بعد از تمرین بسیار سبک 20 ثانیه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش