دکتر جعفر احمدی

دکتر جعفر احمدی استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر جعفر احمدی

Dr. Jafar Ahmadi

استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.