دکتر عباس اکبری

دکتر عباس اکبری دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان

دکتر عباس اکبری

Dr. Abbas Akbari

دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparison between Kharmohre in Persia and Corresponding works in Ancient Egypt (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 1، شماره: 2
2 بازشناسی تشابهات معماری بودایی با مقابر و عودسوزهای مفرغی سده های آغازین اسلامی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 17، شماره: 4
3 بررسی تحولات طراحی فرش تحت تاثیر جنبش های هنری در غرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
4 پیدایش، شکوفایی و افول سفال لاجوردینه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 2
5 شناخت مولفه های پست مدرنیستی در مجسمه های جرج سگال (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 49
6 مقایسه تطبیقی دو اثر از آنتونی گورملی با پیشینه ی مجسمه سازی چین (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب رهیافت های فرهنگی و اجتماعی عصر سامانی در بازنمایی تصویر زن برسفالینه های نیشابور (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
2 بافته های سفر کرده(گبه قشقایی)در زندگی مدرن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
3 تحلیلی بر تصویر زن در پوسترهای معاصر ایران دهه پنجاه تاکنون (دریافت مقاله) اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران