فرشاد تجاری

 فرشاد تجاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فرشاد تجاری

Farshad Tejari

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل مفهومی بخش بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهه فراغت جدی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 46
2 آزمون مدل مفهومی وفاداری گردشگران در رویدادهای ورزشی استان آذربایجان شرقی: مورد کاربردی برای تدوین استراتژی های بازاریابی ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
3 آزمون مدل نظری عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
4 ارتباط بازاریابی درونی با مشتری گرایی در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 24
5 بررسی آمادگی جسمانی و احساس نسبت به محیط کار: مطالعه موردی درکارکنان مرد شرکت پست (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
6 بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
7 بررسی رابطه و مقایسه میزان اثر رسانه های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی در فوتبال (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 15
8 بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
9 بررسی روابط علی هوش هیجانی و هوش معنوی با اثربخشی مربیان ورزشی: نقش واسطه ای خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
10 بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 24
11 بررسی ویژگی های روان شناختی دوچرخه سواران نخبه موفق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی ویژگی های شخصیتی داوران کشتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 2، شماره: 1
13 تاثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 1
14 تاثیر رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
15 توسعه و اعتباریابی مقیاس تعیین سبک خرید محصولات ورزشی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 55
16 رابطه میزان چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی اجتماعی در دانش آموزان دختر منطقه شمال شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
17 رابطه هوش هیجانی و کارآمدی مربیگری مربیان ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
18 روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی: مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 19
19 سنجش سطوح مشارکت تماشاگرن لیگ برتر فوتبال ایران در قالب مدل پیوستار روانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
20 شناسایی نگرش بانوان ورزشکار نسبت به حجاب در ورزش به کمک روش کیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
21 مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در بازی های المپیک تابستانی و زمستانی 2004-1996 (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
22 نقش اخلاق (ایده آل گرایی) در رفتار مصرف کنندگان ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 12، شماره: 3
23 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه فرا چشم انداز (3+1Cs) چارچوب ارتباط مربی- ورزشکار (CART-Q) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مفهومی رفتار خرید مصرف کنندگان ورزشی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
2 ارتباط بین گارانتی برند با پاسخ مصرف کنندگان برندهای دوچرخه ورزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
3 ایجاد شاخصهای توسعه فرهنگی در ورزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی، پذیرش نقش و رضایت از نقش ورزشکاران بسکتبالیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
5 بررسی شکاف کیفیت خدمات (بعد عوامل فیزیکی) ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
6 بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی برنگرش، انگیزه ورفتارمصرف کننده درپیش بینی مسابقات اسب دوانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
7 بررسی ویژگیهای روانشناختی (شناختی شخصیتی) دوچرخهسواران نخبه موفق (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
8 برسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با عملکرد داوران کشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشی بانوان فعال رزمی کار بر اساس مولفه های کمال گرایی و اضطراب رقابتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
10 تاثیر عوامل انگیزشی در تقسم بندی سن و جنس رفتارمصرف کنندگان در پیش بینی مسابقات اسب دوانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
11 تحلیل کیفی بازاریابی کمینی در فوتبال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
12 تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
13 توصیف و مقایسه انگیزش بیرونی ورزشکاران تیم های معلولین در المپیک 2008 پکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14 خلق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در بازار کفش ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
15 شناسایی کاربردهای بلاکچین در صنعت ورزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
16 عوامل انگیزشی در تصمیم گیری مصرف کننده برای شرکت در پیش بینی مسابقات اسب دوانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
17 فراتحلیل مطالعات ابهام نقش و رضایتمندی ورزشکاران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
18 محاسبه کارایی ورتبه بندی فدراسیون های ورزشی بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها DEA (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
19 مزایای اجتماعی ورزشهای فوق برنامه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
20 مطالعه تحلیلی مذیریت ورزش کشور با بررسی توسعه و ارتقاء ورزش قهرمانی زنان 1395-1357 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
21 نقش سبک مقابله در تعدیل اثر استرس بر سلامت عمومی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی