محمود حسینی

 محمود حسینی پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران

محمود حسینی

Mahmoud Hoseini

پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مولفه ی قایم زلزله در قاب های خمسی بزرگ دهانه در ساختمان های فولادی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
2 ارائه یک روش ارزیابی سریع خطرپذیری لرزه ای برای سامانه های حمل ونقل برون شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
3 بررسی اثر ارتفاع سازه در دقت روش های تحلیل استاتیکی غیرخطی در سازه های فولادی همراه با جداسازهای لاستیکی با هسته سربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی تاثیر ویژگی های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آن ها در فعالیت های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 1
5 تحلیل الزامات به کارگیری نظام آموزش ترکیبی ازدیدگاه اعضای هیئت علمی موردمطالعه : دانشگاه های رامین و شهیدچمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
6 تهیه ی منحنی های شکنندگی برای ساختمان های فولادی منظم با قاب های دارای مهاربندی ضربدری به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
7 رفتار دینامیکی مخازن ذخیره سازی مایعات با بهینه سازی ابعادی المان ها (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 1
8 ساده سازی رکورد زلزله برای تحلیل تاریخچه زمانی سریع با استفاده از تبدیل معکوس فوریه (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 16، شماره: 3
9 طراحی و اعتباریابی مدل بازدارندگی جابجایی مشتریان صنعت لوازم خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
10 مطالعه عددی و آزمایشگاهی میراگرهای تسلیمی و ایجاد حرکت الاکلنگی در سازه فولادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
11 مقایسه ی اثر جانمایی مهاربند های ضربداری در رفتار لرزه یی ساختمان های فولادی براساس مفاهیم شکنندگی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آخرین دست آوردها در زمینه ارزیابی و تقویت عملکرد اجزاء آسیب پذیرحمل و نقل شهری در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
2 آشنایی با ورق های FRP در مقاوم سازی سازه های قاب خمشی بتنی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و معماری (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)
3 اثر فرایندهای مختلف بر آفلاتوکسین شیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
4 اثر مؤلفه قائم زلزله بر روی ساختمان های فولادی تعمیرپذیر با حرکتگهوارهای و جاذب های انرژی در تراز پی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
5 ارائه الگوی بارگذاری براساس تحلیل استاتیکی غیرخطی به منظور بررسی و ارزیابی روند طراحی در ساختمانهای فولادی دارای مهاربند شورون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
6 ارائه الگوی بارگذاری جدید برای قابهای فولادی با مهاربندی برون محوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 ارائه طرح بهسازی جامع دو هدفه معماری- سازه ای ساختمان های مسکونی بتن آرمه با بهره گیری از غلاف های فلزی در جهت کاهش آسیب پذیری لرزه ای و زیباسازی معماری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
8 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یک پل بزرگراهی موجود و ارائه طرح بهسازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 ارزیابی بهبود عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی با استفاده از المانهای جاری شونده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارزیابی روش های شناخت آسیب پذیری و کنترل عملکرد شریان حیاتی پل ها در هنگام وقوع زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
11 ارزیابی روش های مختلف تحلیل بارافزون برای ساختمان های فولادی دارای پلان غیرمستطیلی با مهاربندی هم مرکز به کمک تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
12 ارزیابی روشهای استاتیکی غیرخطی درتخمین عملکردساختمان های نزدیک گسل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
13 ارزیابی شرایط آب وهوایی دررابطه با آمارگردشگران ورودی به کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
14 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه انتقال آب مدفون تحت اثرزلزله حوزه دوروتاثیرنتایج آن بربرنامه ریزی ومدیریت بحران شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 ارزیابی لرزه ای تجهیزات پست های برق فشار قوی/مطالعه موردی : تحلیل فرکانسی ترانس جریان 230 کیلو ولت پست تهران ارس (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی با در نظر گرفتن اثر ضریب شکل طیفی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 ارزیابی و بهسازی عملکرد رفتار لرزه ای مجتمع آموزشی چند منظوره تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
18 استفاده از فضاهای زیر پلهای روگذرشهری به منظور افزایش کارایی وزیباسازی منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 استفاده از معماری منعطف و تجهیزات دارای هندسه تغییر یابنده برای تبدیل موقت کتابخانه به ناهارخوری در مراکز آموزشی بزرگ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
20 اصول طراحی معماری و لرزه ای برای ساختمان های مجهز به سیستم های نوین لرزه ای به عنوان اماکن حیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
21 الزامات عملکردی مراکز خود امداد محله در کلان شهرها مطالعه موردی محله ای از شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
22 اندرکنش لرزه ای شریانهای حیاتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
23 ایجاد امکان حرکت قائم ستونهای ساختمان بتن مسلح چند طبقه نسبت به پی و بکارگیری جاذب های انرژی در پای ستونها به منظور بهبود رفتار لرزه ای سازه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
24 ایجاد ساختمان های فولادی تعمیرپذیر با مهاربندی هم مرکز دارای نامنظمی در پلان بر اساس حرکت گهواره ای در زیر تراز پی تحت اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
25 ایمن سازی لرزه ای اجزای غیرسازه ای بیمارستانها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
26 Investigation of Damages to Ancient Structures GowharShad Historical Mosque, Iran (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
27 Nonlinear Finite Element Analysis of a Corroded Pier Model Retrofitted by FRP Straps (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
28 The effects of tamoxifen on brain tissues oxidative damage in ovariectomized rats (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
29 بررسی آسیب پذیری سامانه آب آشامیدنی بر اساس روش شناسی HAZUS-SR2 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
30 بررسی آسیب پذیری لرزه ای و ارائه طرح بهسازی در مورد ساختمانهای آسیب دیده مسکن مهر شهید شیرودی سرپل ذهاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
31 بررسی اثرات تغییر طول تیر پیوند در قا بهای با مهاربندی برو نمحور به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
32 بررسی احداث شهرک های مقاوم در برابر زلزله در مجاورت تهران و انتقال بخش عمده دولت به آنها به عنوان راه حلی اساسی برای حل مشکلات تهران (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
33 بررسی انواع خطاهای اجرایی موثر بر آسیب پذیزی لرزه ای ساختمان های فولادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
34 بررسی اهمیت یکپارچه سازی مدیریت پروژه و مدیریت تغییر سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
35 بررسی پیوستگی در اعضای بتن آرمه، تحت اثر بارهای ثقلی و حرارت های بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
36 بررسی تاب شکنندگیFragility ساختمان های بتن مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی (برری موردی روی سه سازه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
37 بررسی تاثیر بعد خانوار و فاصله شهر محل سکونت گردشگران بر تقاضای گردشگری داخلی در استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
38 بررسی تاثیر ضخامت و ابعاد میراگرهای T-ADAS در قاب 3 طبقه با مهاربند شورن تحت بارگذاری بارافزون و چرخه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
39 بررسی تاثیرات بیشینه شتاب زمین (PGA)و تعداد دهانه قاب های ساختمان و وزن ساختمان در الگوی بار گذاری جانبی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و معماری (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)
40 بررسی تأثیر اندوکتانس باسبار و ترانسفورماتور واحد ژنراتور برروی دامنه اضافه ولتاژهای ژنراتور با کلاف تک حلقه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
41 بررسی تجربی اثر روش ساخت نانو سیال سخت شونده در برش روی ضریب اصطکاک الیاف پارچه بافته شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
42 بررسی تحلیلی رفتار هیسترتیک مهاربند دربرگیرنده دوحلقه فولادی با عملکرد یکسان درکشش و فشار (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
43 بررسی جداساز لرزه ای به صورت غلتکهای متعامد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
44 بررسی خرابی پیش رونده در سازه های فولاید نامنظم در ارتفاع، با سیستم قاب خمشی و شکل پذیری متوسط (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
45 بررسی خطوط لوله های نفتی دریای خزرناشی ازحرکت گسل درمسیرانتقال (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
46 بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانی، (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
47 بررسی روش های عددی تحلیل اندرکنش سد و مخزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
48 بررسی ساختمان های فولادی دارای پلان مستطیل شکل با حرکت گهواره ای تحت اثر زلزله های حوزه دور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
49 بررسی سرعت نسبی بیرون کشیدگی الیاف روی ضریب اصطکاک الیاف پارچه بافته شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
50 بررسی سریع آسیب پذیری واحدهای مسکونی در بندرعباس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
51 بررسی سه بعدی سازه جداسازی شده با جداساز لرزه ای جفت غلتکهای متعامد بر بستر مقعر OPRCB (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
52 بررسی عددی سازه سه طبقه جداسازی شده با جداساز لرزهای جفت غلتکهای متعامد بر بستر مقعر OPRCB به صورت سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
53 بررسی علت تخریب بابیت یاتاقان توربین های گازی GE.F5 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
54 بررسی عملکرد ساختمانهای قاب خمشی فولادی با اتصالات آسیب دیده دراثرزلزله برمبنای جابجایی نسبی طبقات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 بررسی عملکرد ستونهای بتنی دیواری با مقاطع + وTو L نسبت به مقاطع معمول مربع مستطیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
56 بررسی عملکرد لرزه ای قابهای خمشی ویژه فولادی طراحی شده با اخرین ویرایش ایین نامه های طراحی لرزه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
57 بررسی عملکرد لرزهای شریانهای حیاتی و اثرات اندرکنشی سامانه برقرسانی و شریانهای حیاتی دیگر در زمینلرزههای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
58 بررسی عملکردروشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی برای سازه های قاب خمشی فلزی تحت اثرزمین لرزه های نزدیک گسل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
59 بررسی عوامل مؤثر در نقش‌ کارافرینی زنان در فعالیت‌های روستایی (از دیدگاه‌ دانشجویان خانم رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
60 بررسی فروریزش قابهای بتن مسلح با استفاده از IDA بر اساس رکوردهای CS و FEMAP695 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
61 بررسی کفایت ضرایب افزاینده تغییرمکان نسبی طبقات مطابق با استاندارد های 2800 وASCE (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
62 بررسی مقاوم سازی وتقویت محلی سازه های قاب خمشی بتنی با اضافه کردن ورق هایی به اعضا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
63 بررسی میزان تغییر شکلهای تونل در زمین متور شونده (بررسی موردی رود دو تونل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
64 بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق
65 بررسی نوع و موقعیت تشکیل مفاصل پلاستیک در قاب های برون محور به کمک تحلیل های دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
66 بررسی و ارزیابی مبانی تئوری مدیریت بازاریابی با رویکرد معرفت شناختی بمنظور آسیب شناسی تحقیقات بازاریابی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
67 برنامه ریزی پیشنهادی واکنش اضطراری برای تخلیه ایستگاههای مترو تهران در زلزله (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
68 بکارگیری جاذب انرژی در پیشگیری از تخریب پیش رونده اسکلت بتنی تحت اثر بار انفجار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
69 بکارگیری جنبه های مثبت معماری بومی در معماری مدرن در راستای پیشگیری از سوانح (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
70 بکارگیری سپر محافظ در پیشگیری از تخریب پیش رونده ساختمان های بتنی تحت اثر انفجار در طبقه زیر زمین (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
71 به کارگیری ایده هدایت آسیب برای ایجاد ساختمان های فولادی تعمیرپذیر با استفاده از سیستم قاب لوله وار و میراگرهای انفعالی در تراز فونداسیون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
72 بهبود عملکرد لرزه ای با بکارگیری سیستم حرکت گهواره ای به کمک ستون های تلسکوپی اصطکاکی در ساختمان (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
73 بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان ها با ایجاد حرکت گهوارهای یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
74 بهبود عملکرد لرزهای ساختمانهای با پلان Lشکل به روش استفاده از قابهای پیرامونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
75 بهسازی ساختمان های بتن مسلح موجود با استفاده از قابهای سازه ای پیرامونی mega frame (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
76 بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری دورباز به کمک قابهای بتن مسلح پیرامونی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
77 بهینه سازی شرایط تخمیر Leuconostoc mesentroides به منظور افزایش بازده تولید صمغ دکستران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
78 پیشگیری از تخریب پیش رونده ساختمان های بتنی تحت اثر بار انفجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
79 تاب آوری در صنعت ساختمان و تأثیرات آن در مدیریت مخاطرات زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
80 تاثیر انشعاب بر پاسخ لرزه ای خطوط لوله پیوسته فولادی مدفون (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
81 تاثیر تغییرات مکانی حرکات لرزه ای زمین بر رفتار خطوط لوله پیوسته فولادی مدفون دارای انشعاب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
82 تاثیر خاک های متورم شونده در اثر بالا آمدن سطح اب زیرزمینی در تونل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
83 تاثیرضریب شکل طیفی Spectral Shape Factor برروی احتمال فروریزش ساختمانهای بتن مسلح باسیستم قاب خمشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
84 تأثیر سازه نگهدارنده بر روی رفتار لرزه ای ترانس جریان پست های برق فشار قوی مطالعه موردی ترانس جریان پست تهرانپارس شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
85 تحلیل استاتیکی و لرزهای سدهای سنگریزهای با رویه بتنی CFRD) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
86 تحلیل پایداری لرزه ای سدهای وزنی بتنی ترک خورده (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
87 تحلیل پایداری لرزهای سدهای وزنی بتنی ترک خورده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
88 تحلیل خطوط لوله دریایی تحت بارگذاری ناشی از حرکت گسلدر دریای خزر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
89 تحلیل دینامیکی مخازن هیدرولیکی بتنی با صحت سنجی المان بندیهای بهینه شده در روش اجزای محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
90 تحلیل رویکردی - آماری آیین نامه های طراحی لرزه ای مخازن بتنی حاوی مایعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
91 تحلیل عددی تغییر شکل های تورمی زمین اطراف تونل مطالعه موردی تونل خماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
92 تحلیل عملکرد یاتاقان های ژورنال بدونمحدودیت ابعادی با حل عددی معادله رینولدز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
93 ترکیب روش المان مرزی با روش المان محدود در تحلیل مسائل اندر کنش آب و سازه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
94 ترکیب سیستم سازه ای قاب لوله وار با میراگرهای تسلیم شوندگان و به کارگیری حرکت گهواره ای به منظور ایجاد ساختمان تعمیرپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
95 تعیین ضریب رفتار سازه های بتن مسلح دارای تغییر کاربری، با سیستم قاب خمشی و شکلپذیری متوسط (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
96 تقسیم سازه ساختمان به دو بخش داخلی و خارجی و ایجاد اندرکنش دینامیکی بین آن ها برای کاهش پاسخ لرزه ای سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
97 توسعه روشهای تحلیل پوشآور در ساختمان های بتنی نامنظم در پلان دارای پتانسیل پیچش شدید تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
98 تولید خلال سیب زمینی پشی سرخ شده و محصولات سیب زمینی فرم داده شده پیش سرخ شده و بررسی جذب روغن در آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
99 تولید محصولات با ارزش افزوده از پوست انبه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
100 رفتار بهینه ساختمان بتنی مجهز به جداساز اصطکاکی دو قوسی با در نظر گرفتن اصطکاک برای مفصل لغزش گر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
101 رفتار تیر پیوند فولادی در دیوارهای برشی کوپله و بهینه سازی مقطع و موقعیت آن در ارتفاع ساختمان های بتن مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
102 رفتار مکانیکی خاک غیر اشباع در تنشهای محصور کننده موثر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
103 روش بررسی تحلیلی آسیب پذیری لرزه ای لوله های مدفون شده فاضلاب آنالیز اتصالات لوله های سنگین بتنی فاضلاب با نرم افزار Opensees (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
104 روش موازی اثر بخش برای داده کاوی ژنتیکی - فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
105 ساختاری پیشنهادی برای مدیریت بحران محلهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
106 سیستمهای سازهای ساختمانهای بلند و معرفی یک نمونه کشوری موفق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
107 شبکه حمل و نقل تهران تا چه حد در برابر زلزله آماده است؟ (دریافت مقاله) اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
108 شبیه سازی ساختمانهای بلند مرتبه و وسیع با محیط پیوسته به منظور بهینه سازی فرم ساختمان تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
109 شناسایی شاخص مناسب خطر لرزه ای برای تهیه منحنی های شکنندگی پلهای فلزی(مطالعه موردی پل دفاع مقدس کاشان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
110 شناسایی شاخص مناسب خطرلرزه ای برای تهیه منحنیهای شکنندگی پلهای فلزی متداول بزرگراهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
111 شناسایی مشخصات مدی سازه ها با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در آنها در جریان وقوع زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
112 طراحی دو منظوره مجتمع تفریحی و گردشگری بر اساس معماری منعطف در راستای کاهش ریسک سوانح (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
113 طراحی ساختمان های بلند فولادی منظم بصورت تعمیرپذیر به کمک طبقات ویژه جاذب انرژی با بکارگیری ستونک های دارای قابلیت تشکیل مفاصل خمیری در دوانت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
114 عملکرد جاذب انرژی اصطکاکی در بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح متداول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
115 عملکرد جاذب انرژی تسلیمی در بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح متداول (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
116 عملکرد جاذب انرژی ویسکوالاستیک در بهسازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح متداول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
117 عملکرد جاذب انرژی ویسکوز در بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح متداول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
118 عملکرد قطعات الحاقی _ بررسی مقایسه ای با استاندارد 2800 ایران (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد2800)؛ حال و آینده
119 کاهش پاسخ دینامیکی در ساز ههای مجاور هم ارتفاع به کمک فنر متصل کننده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
120 کاهش پاسخ لرزهای ساختمانهای مجاور غیرهمتراز به کمک برقراری اتصال در تراز طبقات (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
121 کروسین اختلال یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی دیابتی را از طریق کاهش آسیب اکسیداتیو قشر مغز بهبود می بخشد (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی
122 کمیت سنجی تاب آوری لرزه ای پلهای نزدیک گسل جهت ایده نوآورانه طراحی بر اساس تاب آوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
123 گونه شناسی برج مقبره ھای ایرانی قرون 3 تا 7 ه.ق و بررسی علل مقاومت آنها در برابر زلزله ھای ثبت شده در آن مناطق (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
124 متصل سازی سازه های برشی همجوار به کمک فنر برای کنترل حداکثردریفت ویافتن محل بهینه قرارگیری فنرهای اتصال دهنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
125 مروری بر روش های مودال شناسایی آسیب در سازه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
126 معرفی المان شکل پذیردارای رفتار یکسان درکشش و فشاردرمهاربندهای هم مرکز برای سازه های فولادی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
127 معرفی جاذب انرژی ورقی تسلیمی با مقطع متغیر بعنوان فیوز سازه ای در ساختمانها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
128 معماری سبک راهکاری برای ایمنی لرزه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
129 مقاوم سازی لرزه ای هسته بناهای تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
130 مقاوم سازی موقت ساختمان ها با استفاده از اعضاء مهاربند متحرک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
131 مقاومسازی لرزهای ساختمانهای موجود فولادی دارای حیاط مرکزی با استفاده از سازه سخت میانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
132 مقایسه بتن و فولاد از منظر پایداری زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
133 مقایسه رفتار غیرخطی مهاربندهای دروازهای و مهاربندهای هم مرکز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
134 مقایسه سازه های بتنی و فولادی جهت استقرار پدستال آنتن های بشقابی بر اساس مدلسازی نرم افزاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
135 مقایسه سه روش مقاومسازی به منظور بهبود عملکرد لرزهای یک ساختمان هفت طبقه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
136 مقایسه عملکرد جاذب های انرژی ویسکوز، تسلیمی و اصطکاکی در بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح متداول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
137 مقدمه ای بر شناسایی گوینده مبتنی بر ضرایب MFCC و مدل سازی آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
138 مکان یابی پایگاه های اسکان اضطراری و هدایت بهینه زلزله زدگان به مکانهای تخصیص یافته (مطالعه موردی: تهران- محله چیذر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
139 مکان یابی مراکز اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از روش های فازی (مطالعه موردی : ناحیه یک شهرداری قاین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
140 نقش خودکفایی ساختمانها در تامین آب مصرفی، بعنوان یکی از مولفه های معماری پایدار، در ارتقاء واکنش اضطراری در سوانح (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
141 ویژگیهای مرتبط با کالبد و مصالح در ساختمانهای مهم شهری از دیدگاه پایداری در برابر زلزله (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
142 یادگیری عمیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و جریان های بزرگ: براساس یک نظرسنجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق
143 یک نوع جاذب انرژی با ورقهای تسلیم شونده برای ستونهای پیرامونی ساختمان گهواره ای و بررسی آن با تحلیل اجزای محدود غیرخطی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم