رامتین صادقی

 رامتین صادقی

رامتین صادقی

Ramtin Sadeghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.