دکتر حسین پناهی

 دکتر حسین پناهی استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

دکتر حسین پناهی

Hosein Panahi

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 3
2 بررسی ابعاد و رابطه فناوری های اطلاعات و ارتباطات با سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 3
3 بررسی اثر القایی تعداد پزشکان و تخت های بیمارستانی بر مخارج سلامت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجیدر کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 8
5 بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی گروه D8 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 4
8 بررسی تقاضای القایی روان پزشکان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی HLM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
9 تاثیر آموزش چندرسانه ای قرآن بر میزان یادگیری و یادداری درس قرآن دانش آموزان پسر با نیازهای ویژه ذهنی پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 1
10 تاثیرسلامت بردرآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمدمتوسط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
11 تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در زیربخش های صنعتی ایران: مقایسه روش های لاسپیرز و دیویژیا (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 4
12 عوامل اجتماعی موثر بر عملکرد تیم های شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 39
13 عوامل تعیین کننده مدت زمان ویزیت بیمار توسط متخصصین زنان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی ( HLM ) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
14 عوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 41
15 مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تورم بر کسری بودجه دولت ایران (1391 - 1360) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین الملل کالا و خدمات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
3 اثر سیاستهای مالی برارزش افزوده بخش صنعت با تاکید برمالیات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
4 ارزیابی گردشگری عشایری استان اردبیل با مدل SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
5 انرژی اکسیتون و حالتهای نواری و بین نواری در چاه کوانتومی دو گانه در حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
6 انرژی بستگی ناخالصی دهنده در چاه کوانتومی مثلثی GaAs −GaAlAs (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
7 انرژی بستگی و حالتهای اکسیتونی در چاههای کوانتومی دوگانه متقارن و نامتقارن در حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
8 بررسی اثرات بازخوردی نوآوری، کارآفرینی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
9 بررسی اثرات حذف واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش های مختلف بر تولید ملی با رهیافت داده ستانده (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی
10 بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
11 بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
12 بررسی تاثیر گردشگری، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی هوا: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
13 بررسی تقارن دینامیکی هامیلتونین تناوبی اسکارف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
14 بررسی رابطه بین شهرنشینی، مصرف انرژی و تولید دی اکسید کربن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودپنداره با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه کاشان در سال 92-91 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
17 بررسی مقایسه ای تحریم و پساتحریم بر تجارت ایران وشرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافتداده های تابلویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
18 بررسی همگرایی شاخص قیمت پوشاک و کفش بین استان های ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 برنامه ریزی و تحلیل طراحی و اجرای شبکه پایدار اینترمدال در پس کرانه با استفاده از نرم افزار ARENA : (مطالعه موردی بندر چابهار) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
20 تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و مکانیابی مدارس ابتدایی بااستفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و GIS (نمونه موردی : منطقه هشت مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
21 تعیین کننده های هزینه های کمرشکن خدمات درمانی (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
22 تقارن شکل ناوردا و چندجمله ای های رودریگز مسائل دیراک-مورس و نوسانگر سه بعدی دیراک (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
23 خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی ؛ راهکار اساسی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 رفتار اکسیتون در چاه کوانتومی GaAs/Ga AlAs در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت در حد دو و سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
25 روش تبدیلات کانونیک و هامیلتونین های دقیقا حل پذیر با جرم مؤثر وابسته به مکان (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
26 روش جبر لی برای حل دقیق معادلات شرودینگر یک بعدی با جرم موثر وابسته به مکان (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
27 طراحی و ساخت راه انداز لیزر دیود با پایداری بهینه طول موج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
28 طراحی و ساخت راه انداز لیزر دیودی تپی با توان، بازدهی و فرکانسبالا به منظوردمشلیزر حالت جامد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
29 طراحی و ساخت لیزر Nd:YAG با دمش دیودی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
30 طراحی و ساخت منبع تغذیه لیزر دیود پالسی با قابلیت تنظیم جریان،فرکانس و پهنای پالس با استفاده از میکرو کنترلر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
31 طراحی وساخت مدار اصلاح فاکتور توان فعال در منابع تغذیه لامپ های درخششی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
32 طیف پیوسته ی برخی پتانسیلهای یک بعدی با تقارن شکل ناوردایی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
33 عوامل موثر بر هزینههای پرداختی از جیب برای مراقبتهای درمانی در بیماران بستری در بیمارستانهای تبریز (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
34 کوانتیزاسیون روی فضای خمیده سطح یک کره به روش دیراک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
35 مدلهای شبه حل پذیر و خاصیت فاکتورگیری از چند جمله ایهای متعامد (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
36 مروری بر کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
37 مقایسه اندازه گیری شیدسنج خورشیدی و لیدار برای 26 ژوئن 2017 جو زنجان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
38 نوآوری، محرک اقتصاد پویا در اقتصاد نو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار