دکتر حسین پناهی

دکتر حسین پناهی استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

دکتر حسین پناهی

Dr. Professor Hossein Panahi

استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 3
2 اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن ایران: رویکردDSGE (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 4
3 اندازه گیری اقتصادی مقدار بهینه شهر مبتنی بر حضور دولت مطالعه موردی : کلان شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 66
4 اندازه گیری و مقایسه درجه رشد حامی فقرا در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 3
5 برآورد رابطه بلندمدت بین مرگ ومیر کودکان زیر یک سال و عوامل فقر، شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 4
6 برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای واردات دارو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 4
7 بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی آثار نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک NARDL (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 50
9 بررسی ابعاد و رابطه فناوری های اطلاعات و ارتباطات با سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی اثر القایی تعداد پزشکان و تخت های بیمارستانی بر مخارج سلامت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین المللی در کشورهای خاورمیانه: رهیافت گشتاور تعمیم یافته سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 4
12 بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجیدر کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 8
13 بررسی اثر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی: استان های ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
14 بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 2
15 بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
16 بررسی تاثیر تامین مالی اسلامی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 3
17 بررسی تاثیر تورم، مخارج بهداشتی و شهرنشینی بر امید به زندگی در کشورهای منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 15، شماره: 4
18 بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد وتوسعه کشورهای با درآمد بالا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی تاثیر شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (کاربرد مدل STIRPAT) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 2
20 بررسی تاثیر قیمت انرژی بر قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 10، شماره: 2
21 بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 6، شماره: 2
22 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران مورد شناسی: گنبد سلطانیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 15
23 بررسی تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی گروه D8 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 4
24 بررسی تقاضای القایی روان پزشکان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی HLM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
25 بررسی رابطه بین نابرابری درآمد، شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 28، شماره: 1
26 بررسی رابطه علی بین سلامت زنان و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D۸: رهیافت علیت پانلی کونیا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 4
27 بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 2، شماره: 3
28 بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 2، شماره: 2
29 بررسی عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن خدمات درمانی در بیمارستان های عمومی شهر تبریز: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 6
30 بررسی و تعیین رابطه علی بین رشد اقتصادی، انتشارات CO۲، مصرف انرژی و نسبت اشتغال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 45
31 بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
32 بررسی هم بستگی بین بازده ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 4
33 پیش بینی پنج ساله ورشکستگی مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 1
34 تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر مدل آرمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 18
35 تاثیر تحریم های بین المللی بر صادرات زیربخش های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 3، شماره: 9
36 تاثیر غیرخطی تورم و توسعه ی گردشگری بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت مارکوف-سویچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 14
37 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی بر بازدهی بانک های خصوصی و دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 51
38 تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 1
39 تاثیرسلامت بردرآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمدمتوسط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
40 تأثیر تصویر ذهنی ساکنان از محل سکونت خود بر میزان حمایت آنان از گردشگری (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
41 تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در زیربخش های صنعتی ایران: مقایسه روش های لاسپیرز و دیویژیا (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 4
42 رابطه بین تقاضای انرژی و حمل ونقل خانوارهای شهری و آلودگی محیط زیست از طریق انتشار گازهای گلخانهای در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
43 سناریوهای شهر هوشمند برمبنای رویکرد آینده پژوهی شهری:مورد مطالعه کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 3
44 شناسایی و الویت بندی هسته های کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی: رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 28، شماره: 21
45 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند بر مبنای رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 10، شماره: 1
46 عوامل اجتماعی موثر بر عملکرد تیم های شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 39
47 عوامل تعیین کننده مدت زمان ویزیت بیمار توسط متخصصین زنان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی ( HLM ) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
48 عوامل موثر بر پرداخت نقدی در بیمارستان های ایران: مطالعه موردی شهرتبریز (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 2
49 عوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 41
50 مقایسه اثر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 5، شماره: 1
51 مقایسه ی اندازه ی اقتصادی پایدار و واقعی شهر مبتنی بر حضور دولت مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تورم بر کسری بودجه دولت ایران (1391 - 1360) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین الملل کالا و خدمات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
3 اثر سیاستهای مالی برارزش افزوده بخش صنعت با تاکید برمالیات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
4 ارزیابی گردشگری عشایری استان اردبیل با مدل SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
5 بررسی اثرات بازخوردی نوآوری، کارآفرینی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
6 بررسی اثرات حذف واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش های مختلف بر تولید ملی با رهیافت داده ستانده (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی
7 بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
8 بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
9 بررسی تاثیر گردشگری، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر آلودگی هوا: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
10 بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
11 بررسی مقایسه ای تحریم و پساتحریم بر تجارت ایران وشرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافتداده های تابلویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
12 بررسی همگرایی شاخص قیمت پوشاک و کفش بین استان های ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی ؛ راهکار اساسی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 عوامل موثر بر هزینههای پرداختی از جیب برای مراقبتهای درمانی در بیماران بستری در بیمارستانهای تبریز (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
15 نوآوری، محرک اقتصاد پویا در اقتصاد نو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار