دکتر مجتبی انصاری

دکتر مجتبی انصاری استاد گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجتبی انصاری

Dr. Mojtaba Ansari

استاد گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Analysis of Semantic Values in Liminal Spaces of Traditional Houses (Case Study: Yazd Traditional Houses) (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
2 ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تاکید بر رویکرد C.P.T.E.D (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
3 ارزشیابی میزان رشد یادگیری دانشجویان مهندسی معماری درفراگیری مفاهیم سازه به روش بهره گیری ازطبیعت و مقایسه آن با سایرروشهای متداول (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 42
4 ارزیابی تاثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی نمونه موردی: محله نارمک تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 18
5 ارزیابی تاثیر مولفه های کالبدی بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی منتخب تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 83
6 از نشانه های شهری تا نشانه های فرهنگی- اجتماعی؛ به سوی رویکرد نشانه شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
7 الگوی باززنده سازی منظر باغ های تاریخی ایرانی در مناطق گرم و خشک بر مبنای اصول خشک منظر سازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 6
8 Isfahan’s Organic and Planned Form of Urban Greenways in Safavid Period (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 1
9 Recreating Place in Iranian Monuments Case Study: Hafez Garden-Tomb (۱۴۵۲-۱۹۳۶ A.D.) (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
10 بازخوانی باغ سعادت آباد قزوین بر اساس اشعار عبدی بیگ شیرازی و انطباق با اسناد تاریخی دیگر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
11 بازخوانی مکان و فضای نمایش ایرانی در منتخبی از نگارگری ایرانی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 24، شماره: 1
12 بازشناسی مولفه های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش ها (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 15، شماره: 62
13 باغ ایرانی،زبان مشترک منظردرایران و هند (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 13
14 بررسی الگوی کاشت گیاهان در مقیاس بصری مطلوب در پارک های محله ای (نمونه مورد مطالعه: پارک های محله ای منطقه ۱۸ و ۱ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
15 بررسی تاریخی خیابان(چهارباغ) شهر مشهد در عصر صفویه (۱۰۲۰ – ۱۰۱۶ ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 4
16 بررسی تطبیقی باغ سازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصیف های بهشتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 5
17 بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان ساز ه ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست مدرن) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 2
18 بررسی زمینه های موثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تاکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
19 بررسی و تبیین چگونگی تاثیر ساماندهی فضایی بر شکل گیری الگوهای معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار در تبریز (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 2
20 تبیین انگاره های موثر بر فرآیند مرمت منظر گستره های طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره: 1، شماره: 1
21 تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 19
22 تبیین معیارهای حیات مبتنی بر علم بیونیک در برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه های انسانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 2
23 تبیین مکان یابی خانه در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 2، شماره: 2
24 تبیین نسبت رابطه انسان و مکان در فرآیند طراحی معماری با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 4
25 تجلی آیات قرآن مجید در فرش باغ ایرانی با تاکید بر سوره الرحمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 5، شماره: 2
26 تحلیل مدل الماس فرهنگی در معماری بناهای حکومتی دوره پهلوی اول با رویکردی انتقادی به جامعه شناسی هنر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 116
27 تحلیلی بر روش های فهم هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
28 تحلیلی جامعه شناختی و انتقادی از رابطه قدرت و فضا و بررسی نقش آن در شکل گیری معماری دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 107
29 توسعه زیست سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونه مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 2
30 توسعه زیست سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونه مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 2
31 توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
32 حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 2
33 درآمدی بر تبیین انواع تعابیر موجود از مفهوم «وحدت» در طراحی شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
34 رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک محله شهر ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 1
35 راهکارهای کاهش خلوت منفی در فضای محلات پرتراکم به منظور رعایت حریم و خلوت اجتماعی با رویکرد افزایش امنیت شهروندان (مطالعه موردی: محله های شمس آباد و کاظم آباد تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 4
36 روح مکان در باغ ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 28
37 روش شناسی طراحی صنعتی در عصر پسامدرن (با تکیه بر تجارب آلساندرو مندینی) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 44
38 روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
39 رویکرد اندیشه ای در تداوم معماری ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 16، شماره: 3
40 زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 1، شماره: 2
41 شناخت و الویت بندی خدمات فرهنگی اکوسیستم مبتنی بر ادراک کاربران در فضای سبز شهری )نمونه موردی پارک های شهری تهران( (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 1
42 شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی محیط زیستی ساختمان در مجموعه مسکونی با بهره گیری از ابزارهای موجود ارزیابی عملکرد بنا (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 1
43 فرش باغی : از نقش فرشی از عرش تا طرح عرشی بر فرش بررسی تطبیقی مفهوم تمثیلی بهشت در فرش با باغ ایرانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
44 کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
45 گشتالت در طراحی پلان باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 7، شماره: 1
46 محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 23
47 محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر، تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
48 مدیریت و توسعه پایدار منظر فرهنگی چشمه علی ری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 6
49 مضامین مذهبی در نقاشی های عامیانه تکایا در مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 15
50 مطالعه تحلیلی-تطبیقی مقرنس های ایران با نمونه های دیگر کشورهای اسلامی در نظام نشانه ای بینامتن ژنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 11، شماره: 22
51 معیارهای مرمت منظر محوطه های تاریخی و طبیعی با تأکید بر محوطه بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
52 مقایسه ی تطبیقی دو نمونه دیدگاه کلنگر، پیش و پس از دوره ی مدرن در معماری نگاه طبایعی (بر مبنای طبیعیات) و نظریه ی سالینگروس (بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
53 نشانه شناسی به عنوان چارچوبی برای خوانش و نگارش منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 103
54 نقد جریان تاریخ فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 4
55 نقش مولفه معنا در تداعی معانی آثار معماری به عنوان سمبل شهری از طریق آزمون افتراق معنایی نمونه موردی: یادمان های معاصر ایران (پهلوی دوم تاکنون) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
56 نقش نظام آب در ماندگاری باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 14، شماره: 61
57 نگاهی تحلیلی به شاخصه های معماری منظر و الگوهای آموزشی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 9
58 وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
59 ویژگی نخستین «پارک» تهران : پارک امین الدوله (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
60 ویژگی های اجتماعی-فرهنگی مسکن بومی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 149
61 هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد روانشناختی باغ ایرانی و ضرورت بازآفرینی آن در دوره معاصر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
2 ابعاد مشترک کشاورزی شهری و الگوهای باغ ایرانی (مطالعه مناظر مثمرتاریخی: ارم شیراز و باغ بلبل اضفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
3 ادراک و شناخت فضای شخصی از دریچه حواس پنجگانه- بینایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
4 ارائه مدلی جهت بهره گیری از الگوهای بومی درمقررات ملی ساختمان با روش استدلال مبتنی برمورد case based reasoning (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
5 ارزشو اصالت در حفظ منظر فرهنگی گنبدهای تاریخی (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها
6 ارزیابی ابزارهای سنجش محیطی ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
7 ارزیابی کیفیت ارتباط متقابل انسان و محیط با تکیه بر اصول نشانه شناسی و مکان یابی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
8 CARBON NUETRAL STRATEGIES: LEARNING FROM IRANIAN TRADITIONAL ARCHITECTURE (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 Designing urban energy landscapes by relying on behavioral attitude change in consumption patterns (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
10 بازخوانی ادراک محیطی در معماری اسلامی با تاکید بر مولفه های مسجد بعنوان قرارگاه رفتاری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
11 باغ قلعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
12 باغ کوشک (بررسی جانمایی و وجه عملکردی کوشک در باغ ایرانی در دوران پیش از اسلام، تیموری و صفوی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
13 بررسی ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد همسایگی های سنتی ایران نمونه موردی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
14 بررسی اصول کالبدی سیمای خارجی مدارس در ارسن های شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
15 بررسی اصول و معیارهای طراحی مجموعه های ورزشی جانبازان (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
16 بررسی پتانسیل های طبیعی منطقه ی ساحلی عسلویه برای جذب گردشگر با تکیه بر جدول سوآت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
17 بررسی پیوند حکمت و هنر در شهرهای اسلامی (مطالعه موردی اصفهان عصر صفوی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
18 بررسی تأثیر تغییرات فصلی حجم فضای کنترل‌شده بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
19 بررسی تحول مفهوم زمان مکان به عنوان عنصر منظر شهری در تمدن های باستان (عهد قدیم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
20 بررسی تطبیقی دسته بندی انواع قلمروهای فضای شهری و پیامدهای دگردیسی آن در فرآیند مدرن شدن پیکره بندی ساختار فضایی شهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
21 بررسی تطبیقی فضاهای حریم در معماری خانه (نمونه: خانه های سنتی ومعاصر شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
22 بررسی تطبیقی منظر صوتی شهروندان در میدان خان و میدان جانباز شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
23 بررسی تعامل میان باغات و شهر در بهشهر دوره صفوی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
24 بررسی جایگاه خشکسالی و کم آبی رودخانه زاینده رود در خاطره جمعی شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
25 بررسی جنبه های وجودی باغ تجیر و ارتباط با حس مکان در باغ ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
26 بررسی رفتارلرزه ای ساختمانهای بلند بتن مسلح بااستفاده ازتوسعه منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی سلسل مراتب ادراک مکان از نگاه پدیدار شناسی ادراک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
28 بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی مردم از نمای موزه ها (نمونه موردی موزه های شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
29 بررسی کارآیی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی در ارتباط با مناسب سازی معابر و فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
30 بررسی ماهیت و عوامل توسعه بام های سبز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
31 بررسی نقش نورپردازی در تقویت کیفیت پیاده راه های شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 بررسی و ساماندهی منطقه تاریخی فرح آباد ساری با رویكرد گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار
33 بومی سازی استانداردهای محرمیت درفضاهای مسکونی با تاکید برتعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
34 بهره گیری از اصل سلسه مراتب در ساماندهی و مدیریت منظر شبانه کریدورهای بصری ( نمونه موردی : کریدورهای بصری منتهی به برج آزادی تهران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
35 پروژه تحقیقاتی حذف یون نیترات بروش الکترودیالیز معکوس و مقایسه آن با روشهای اسمز معکوس ، تعویض یونی و بیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
36 تاثیر متقابل هنرهای قهوه خانه ای و معماری قهوه خانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات
37 تاثیر مولفه های طراحی محیطی بر نظام تهیه طرح جامع پارک های جنگلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
38 تاثیرات اجتماعی ناشی از افزایش تراکم ساختمانی در توسعه مناطق شهری مطالعه موردی منطقه 18 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
39 تاریخ نگاری معماری ایران به روش جغرافیایی شکل گیری - توسعه - کاستی ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
40 تاملی بر جایگاه استعاره های مفهومی و هرمنوتیک در منظرپردازی ایرانی اسلامی معاصر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
41 تبلور کهن الگوی فرهنگی در کالبد باغ ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
42 تحلیل رویکردهای پیشگیری از وقوع جرم CPTED در بوستان های شهری نمونه موردی پارک جینگشان چین و بوستان نحج البلاغه تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
43 تدوین چارچوب های طراحی در حاشیه رودخانه ها، جهت بقای محیط زیست شهر (مطالعه موردی : رودخانه تجن ساری( (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
44 تدوین روند اسکان مجدد اجباری ناشی از توسعه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
45 چگونگی طراحی مناظر انرژی در شهر با تکیه بر تغییر نگرش رفتاری الگوی مصرف (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
46 خاستگاه فرم در هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
47 خیابان چهار باغ،محور پایدار شهری اصفهان صفوی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
48 خیابان زیرساخت منظرین باغ شهرهای ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
49 زبان مشترک معماری و هنر مهندسی سازه در معماری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
50 زیبایی شناسی (کمال و جمال) در معماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
51 زیبایی شناسی و ادراک در منظر شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
52 سیاست ها، قوانین و راهبردهای طراحی ساختمان های بلند مرتبه و فضاهای عمومی کشور سنگاپور، جهت مناسب سازی فضای شهری برای معلولین (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
53 طراحی داخلی ساختمان های مسکونی متناسب با معلولین (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
54 طراحی معماری ساختمان های مسکونی متناسب با معلولین (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
55 کاربست الگوی محصور یت در باغ ایرانی(تجیر) برای افزایش امنیت و ایمنی در پارک شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
56 کاهش Negatine Privacy در فضاهای جمعی محلات پرتراکم به منظوررعایت حریم و خلوت اجتماعی در جهت افزایش امنیت بررسی موردی:محله شمس آباد و کاظم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
57 کیفیت ادراکی آب در منظر پارک های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
58 مروری بر روند تکامل باغ تخت های ایران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
59 مطالعه تطبیقی معماری بازارهای سنتی و مدرن اصفهان (نمونه مورد مطالعه: بازار قیصریه و مجتمع پارک) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
60 معرفی چند تکنیک غیر فعال خورشیدی برای سرمایش ساختمانها در اقلیم گر و خشک ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
61 معماری به مثابه یک ارگانیسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
62 مفهوم ایده ی دلبستگی به مکان در مطالعات معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
63 مقدمه ای بر بررسی پنج نظام در باغ ایرانی؛ نظام کاشت، نظام معماری، نظام آب، نظام هندسی و نظام تمرکز حواس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
64 مکان یابی پناهگاه های جمعی با استفاده ازتکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛نمونه موردی شهرهمدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
65 نقش حکومت در شکل گیری باغ های ایران و تاثیر آن بر باغ های هند (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
66 نقش خرده فرهنگ ها در شکل خانه های سنتی بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
67 نگاهی به شیوه های نوین خوانش زبان الگو های منظر ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری