مسلم مومنی اصل

 مسلم مومنی اصل ریاست محترم مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

مسلم مومنی اصل

Moslem Momeni

ریاست محترم مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب اجتماعی موانع پیشرفت ایران اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 آشنایی با روند تهیه کود کمپوست و بخشهای مختلف کارخانه کمپوست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست (مطالعه موردی: شهر بوشهر) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 ارزیابی طوفان های گرد و غبار به عنوان یک بحران زیست محیطی و تاثیر آن بر سلامتی انسان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
5 استفاده از سقفهای U-BOOT گامی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
6 الزامات وچالش های طراحی مجتمع های زیستی انسانی،ارزیابی مولفه ها، شاخص های کمی وکیفی شهرمطلوب مبتنی برشالوده توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
7 امنیت غذایی و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 برررسی نقش مکانیابی صحیح تاسیسات شهری در پایداری توسعه و امنیت در شهرها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
9 برررسی نقش مکانیابی صحیح تاسیسات شهری در پایداری توسعه و امنیت در شهرها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
10 بررسی آزمایشگاهی تأثیر ایجاد کنگره جدید با طول و عرض های متفاوت در طول بال سرریزهای کنگرهای مثلثی شکل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
11 بررسی اثرات زیست محیطی فاضلاب صنعت کشتارگاه و ارائه راهکارهای مدیریتی جهتکاهش بار آلی و میکروبی فاضلاب تولیدی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 بررسی اثرات مخرب کشند سرخ red tideبر محیط زیست دریایی و ارائه راهکارهاییبرای کنترل آن (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
13 بررسی اجمالی برترین روش های حذف آلودگی نفتی از زیست بوم های دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
14 بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری (باتوجه به عوامل هیدرولوژیک، زیست محیطی، قانونی، اجتماعی واقتصادی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
15 بررسی بوم شناختی و زیست شناختی Hypocolius ampelinus (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی تأثیرسیلیکات سدیم بر ظرفیت باربری مصالح ریز دانه مطالعه موردی تنگ پیرزال کهگیلویه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
17 بررسی روشهای دفع مواد زاید جامد شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 بررسی شیوههای فرزندپروری و نظریههای مربوط به آن(کلیات و مفاهیم) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
19 بررسی نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار (شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
20 بررسی وضعیت مدیریت بحران درایران ومقایسه آن با ژاپن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 بررسی ویژگی هاوانگیزه های متنوع گرایش به زندگی درمتروپلیتن تهران بزرگ، شهربی دفاع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
22 بوم شناسی مقدماتی سمندر لرستان (Neurergus kaiseri) و تهدیدات بالفعل و بالقوه آن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 پدیده خشکسالی و اثرات آن بر محیط زیست ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 تاثیر بازاریابی خدمات بانکی بر میزان مشتریان بانک ها (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
25 تحلیلی بر کنوانسیون ها، قوانین و معاهدات ملی و بین المللی مرتبط با شکار و صید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 تدوین استراتژی های بهینه سیستم مدیریت پسماند شهری با استفاده از روش SWOT و ماتریس QSPM (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 8 تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
27 ساخت و ساز پایدارمطالعه موردی: برج بیونیک شانگهای چین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
28 سنجش تطبیقی امنیت اجتماعی در محلات وقفی و غیر وقفی شهری (شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
29 سنجش کیفیت زندگی با تأکید بر شاخصهای کیفی مسکن در سکونتگاههای غیررسمی(محله قلعه حسن شهر گرگان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
30 شناخت تالابهای ایران، راهکاری جهت دستیابی به مدیریت پایدار اکوسیستم مطالعه موردی: تالاب میانگران ایذه، استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
31 شناخت ویژگی هاوابعادمتنوع برنامه های نوسازی درکشورهای پیشرفته، درجستجوی الگوی کارآمد نوسازی، تجدیدحیات و توسعه پایدار محلات فرسوده شهری تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
32 فضای معماری،فضای شهری، کیفیت فضای شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
33 فناوری پلاسما ، راهبردی ایمن در حذف پسماندها مطابق با برنامه های توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
34 کاربرد های نانوتکنولوژی در تصفیه آب و فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
35 مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
36 مدیریت ریسک وبحران ناشی از حوادث وسوانح طبیعی ،نوسازی، مقاوم سازی ، بهسازیواحیاءشهری بالحاظ متغییرهای زیست بومی، ازایده تاعمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
37 مروری بر روش های تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
38 مطالعه تخمین دبی عبوری از دریچه های قطاعی با رابطه بدون بعد در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
39 مطالعه خط فریاتیک در محیط های متخلخل با مصالح گرد گوشه با استفاده از نرم افزار seep-3d (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
40 معرفی روش MaxEnt برای ارزیابی زیستگاه حیات وحش در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
41 نقش اسلام در حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
42 نگرشی بر مدیریت مناطق ساحلی در ایران براساس راهکارهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 نوسازی محلات ،راهبردی چند منظوره برای تجدیدحیات شهری وتوسعه یکپارچه وپایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران