سید مهدی صادقی

 سید مهدی صادقی استاندار قم

سید مهدی صادقی

Seyedmehdi Sadeghi

استاندار قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.