دکتر افشین ابراهیمی

دکتر افشین ابراهیمی استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر افشین ابراهیمی

Dr. Afshin Ebrahimi

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی منطقه لنجان سفلی اصفهان از نظر کل کربن آلی، نیترات، و برخی کاتیون ها و آنیون ها در مقیاس پایلوت با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
2 Enhanced electro-Fenton processes by persulfate radical for atenolol oxidation from aqueous solution (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 2
3 Exposure Assessment of Total Mercury: A Probabilistic-Approach Study Based on Consumption of Canned Fish (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 3
4 Monitoring of THMs Concentration in Isfahan Water Distribution System and Zoning by GIS, a Case Study in the Center of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
5 Optimization and Modeling of Microcystin-LR Degradation by TiO۲ Photocatalyst Using Response Surface Methodology (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 3
6 The application of Polyaluminium Ferric Chloride for Turbidity and Color Removal from Low to Medium Turbid Water (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 3، شماره: 1
7 The performance of TiO2/NaY-zeolite nanocomposite in photocatalytic degradation of Microcystin-LR from aqueous solutions: Optimization by response surface methodology (RSM) (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 4
8 بررسی کارایی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر کاتیونی کیتوزان در حذف کدورت از محلول های آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
9 پهنه بندی پتانسیل خوردگی شبکه توزیع آب اصفهان در تابستان و پاییز ۱۳۹۰ با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
10 تعیین مقادیر آلودگی فلزات سنگین در نمک های خوراکی موجود در بازار شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 4
11 تعیین مقدار فلزات سنگین در برخی نمونه های پر مصرف سیگار و توتون های معطر موجود در بازار ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 3
12 تعیین مقدار مالاشیت سبزدر پساب خروجی وبافت ماهیان مزارع پرورش ماهی استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
13 مقایسه کارایی بسترهای سرباره ای، زئولیتی و معمولی در صافی های شنی کند جهت حذف سرب و کادمیوم از منابع آب (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان واقع در مکان جدید دفن پسماند شهری اصفهان بر اساس مدل دراستیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
2 ارزیابی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی منطقه لنجان سفلی اصفهان با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی( GIS) در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
3 ارزیابی کیفیت شیمیایی آلی آب های بطری شده ذخیره شده در پلی اتیلن ترفتالات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
4 امکان سنجی ارائه روشهای استفاده مجدد از پساب تصفیه شده روستاهای حاشیه زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 امکان سنجی استفاده از فراورده جانبی تولید پرکلرین جهت گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
6 امکانسنجی جایگزینی محلول مولتیاکسیدان تولید شده در محل بابلیچ جهت گندزدایی پساب تصفیهخانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
7 Cigarette butt leaches heavy metals into water (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
8 Detection of Five Antibiotics by Passive Sampling in Isfahan Water Treatment Plant (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست
9 Effect of coagulation on different NOM fractions in spent filter backwash water (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 Feasibility study of wastewater reuse for irrigation in Isfahan, Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
11 High turbid water by polyaluminum ferric chloride (PAFCl) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 The effectiveness of Polyaluminium ferric chloride (PAFCl) for turbidity and color removal from Isfahan raw water (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
13 Water treatment by Kenaf fibers (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
14 بررسی اثر میدان مغناطیسی برمیزان سختی آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
15 بررسی امکان استفاده از مولتی اکسیدان تولید شده در محلجهت گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلابمطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
16 بررسی بهبود کیفیت آب با استفاده از میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
17 بررسی پتانسیل آلودگی میکروبی در دکمه های آسانسور (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
18 بررسی غلظت تری هالومتان ها در شبکه توزیع آب شهر اصفهان و پهنه بندی آن با سیستم اطلاعت جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی کارآیی کلرید فریک توام با کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده طبیعی در حذف آرسنیک از آب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
20 بررسی کارآیی کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت از آب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
21 بررسی کیفیت بهداشتی آب های معدنی بطری شده مصرفی ایران در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت
22 بررسی کیفیت شیمیایی و میکروتی آب های بطری شده در مقایسه تا مقادیر استاندارد واطلاعات مندرج روی برچسب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
23 بررسی منابع آلاینده نفتی برزیست بوم آبی واکولوژیکی خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
24 بررسی مهاجرت انواع فتالاتPEs و آلکیل فنل AP در آب های بطری شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
25 بررسی میزان مصرف آب، رفتارهای صرفه جویانه و موانع موجود در کنترل مصرف آب در خانوارهای شهر شهرضا (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
26 بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از نمک زدایی از آب دریا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
27 بررسی وجود فلزات سنگین Zn،Pb،Cu،Cd درآبهای زیرزمینی بندرعباس طی سالهای 1389_1391 (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
28 تاثیر اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی درحذف پیش سازهای محصولات ثانوی گندزدایی از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
29 تاثیر شوری برگیاه پالایی کادمیوم ازخاکهای آلوده (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 تعیین غلظت BTEX درآبهای زیرزمینی شرق اصفهان به روش نمونه برداری غیرفعال (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
31 تعیین وضعیت پسماندهای عفونی وبررسی مدیریت آن دربیمارستان های استان بوشهر 95-1394 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
32 چشم انداز آینده بیوپلاستیک های تجزیه پذیر با تاکید بر پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
33 حذف رنگ ازمحلولهای آبی توبی جاذب آلی فراور نشده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
34 حذف فلزات سنگین توسط جاذب آلی فراوری نشده مورینگا الیفرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
35 حذف کدورت های بالا از محلول های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر کاتیونی کیتوزان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
36 طراحی سامانه تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی درسیستم تامین و توزیع آب آشامیدنی اصفهان از منبع تا نقطه مصرف (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
37 کاربرد روش نمونه برداری غیر فعال در سنجش آفت کش های کلره در منابع آب زیرزمینی منطقه لنجان اصفهان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
38 کاربرد محلول گندزدای تلفیقی حاصل از الکترولیز نمک طعام در گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
39 گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری با سامانه گندزدایی پیشرفته کلر –ازن مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
40 ماهیت بلیچ و استفاده ازاین فراورده جانبی جهت گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
41 مقایسه پارامترهای مؤثر بر فرآیند تبادل یونی در زئولیت طبیعی با رزین مصنوعی در حذف فلزات سنگین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
42 مقایسه کارایی امواج مایکروویو با کوره های متداول الکتریکی در کاهش حجم و تثبیت نهایی لجن های خام اولیه و ثانویه تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی