دکتر حمیدرضا محمدی

دکتر حمیدرضا محمدی استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

دکتر حمیدرضا محمدی

Dr. Hamidreza Mohammadi

استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تجویز خوراکی عصاره آبی زردچوبه (Curcuma longa) بر سرعت تخلیه شیردان در بره های نوزاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 2
2 تاثیر اسیدهای چرب غیراشباع در جیره های پیش از جفت گیری برتعداد واندازه فولیکول های تخمدان و عملکرد تولیدمثلی میش های افشاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The effect of using protected sources of oleic acid on milk production and composition and some metabolic parameters of Holstein cows at early lactation (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی
2 بررسی شیوع اسیدوز تحت حاد شکمبه (SARA) و آبسه های کبدی در گاوهای ارجاع شده به کشتارگاه شهرستان سمنان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی
3 بررسى اثر آنتى بیوتیکى عصاره برگ زیتون بر روى استافیلوکوکوس اوریوس هاى جدا شده از ورم پستان هاى تحت بالینى در گاوهاى شیرى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
4 بررسى حرکات و انقباضات شکمبه در گاوهاى مبتلا به اسیدوز تحت حاد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
5 بررسى مکانیسم جذب ایمونوگلوبولین هاى آغوز در نشخوارکنندگان نوزاد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
6 مراحل تهیه اسانس گیاه مرزنگوش و بررسى خواص ضدباکتریایى آن علیه اشریشیاکلاى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
7 مرورى بر بیمارى تایزرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
8 مرورى بر کریپتوسپوریدیوز در بره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
9 مرورى بر ویروس هاى شکمبه اى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
10 مطالعه تاثیر تجویز تزریقى عصاره الکلى گیاه بابونه بر ایمنی زایى در برههاى نوزاد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران