دکتر کامبیز بدیع

دکتر کامبیز بدیع استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر کامبیز بدیع

Dr. Kambiz Badie

استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Framework for Technology Foresight Based on Ontology Integration of the Most Famous Foresight Models (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 4
2 A New Framework for Enterprise Interoperability Based on Meta- synthesis Approach through Combination of Current Frameworks (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 4
3 A New GA Approach Based on Pareto Ranking Strategy for Privacy Preserving of Association Rule Mining (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
4 Context Aware Mental Model Sharing in Dynamic Inaccessible Environments (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 4
5 An Approach towards Enterprise Architecture Quality Attribute Assessment based on Fuzzy AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
6 An Efficient XCS-based Algorithm for Learning Classifier Systems in Real Environments (دریافت مقاله) مجله هوش مصنوعی و داده کاوی دوره: 11، شماره: 1
7 An Ontology Based Approach for Modeling and Managing the Profiles and Competencies in Virtual Organization Breeding Environment (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 7
8 آگاهی پدیداری از منظر نظریه های بازنمودی ذهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 11، شماره: 1
9 آینده نگاری مبتنی بر فنون شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
10 ادراک برپایه امکان: تاملی بر بازشناسی الگوی اشکال (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 5، شماره: 1
11 ارائه درون یابی KNNGI و مقایسه آن با درون یابی FI در بازشناسی گفتار (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 23، شماره: 2
12 ارائه درون یابی KNNGI و مقایسه آن با درون یابی FI در بازشناسی گفتار (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 23، شماره: 2
13 Conflict resolution in data integration using the relationship between entities (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 11، شماره: 2
14 Content Based Radiographic Images Indexing and Retrieval Using Pattern Orientation Histogram (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 1
15 EMOSS: An Efficient Algorithm to Hide Sequential Patterns (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 4
16 Hiding Fuzzy Sequential Patterns by a Multi-Objective Scheme (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
17 Interpreting Contents in Social Network using Some Generic Rules with Abstract Propositions (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 6، شماره: 1
18 OSDTM: an Offline-Structural Distributed Test Mechanism for Data Links in NoC (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 4
19 Using Convolutional Neural Network to Enhance Classification Accuracy of Cancerous Lung Masses from CT Scan Images (دریافت مقاله) مجله هوش مصنوعی و داده کاوی دوره: 11، شماره: 4
20 بررسی سرمایه های دانسته ای در صنعت بیمه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 21، شماره: 1
21 رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Fuzzy Input Selection Technique to Increase Routing Efficiency for Network-On-Chip (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 Advanced modeling of diabetes control using Kalman filter (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
3 An Approach to Generating Scientific Techniques Based on Compositional Adaptation (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 ارائه چارچوبی جهت توسعه مدیریت سرمایه های دانسته ای، مدیریت دانش و سنجش سرمایه های دانسته ای، سه مفهوم پیشروی شرکت ها در آینده نزدیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 ارائه مدلی برای آموزش جهان بینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
6 ارایه مکانیزمی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی علف های هرز در زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
7 استفاده از برنامه ریزی مورد پایه در طراحی و برنامه ریزی یک سامانه آموزشگر هوشمند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 استفاده از داده کاوی استثنائات برای پالایش قوانین مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
9 Concept Composition as A Means for Creating New Ideas to Handle Complexities in Organizations (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
10 Estimation of Item Parameters as a Method for Supporting Learner/Examinee Assessment (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 Identifying Categories of Zones in Scientific Papers based on Lexical and Syntactical Features (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
12 Information evaluation and classification of scaling exponents of EEG signals corresponding to visual perception, mental imagery & mental rest for artists and non-artists (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
13 Learning to Manage Resources: A Major Concern forEngineering Expertise in the 3rd Millennium (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
14 به کارگیری دانش شخص خبره در طراحی سیستم نوروفیدبک افزایش تمرکز به منظورآستانه گذاری خودکار (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
15 پرورش و ارتقاء مهارتهای تحقیقاتی به عنوان یک سرویس یادگیری الکترونیکی در محیط رایا یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
16 تشخیص جنسیت افراد از روی چهره با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه ای با الگوریتم پس انتشار خطا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 تنظیم پارامتر یادگیری شبکه عصبی آدلاین به روش آتاماتون های یادگیر و مقایسه آن با روش سعی و خطا (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
18 تنظیم پارامترهای الگوریتمهای یادگیری در شبکه های عصبی SDPTA,EBTPA,RDPTA,SCPTA با استفادها ز آتاماتون های یادگیر و مقایسه آن با روش سعی و خطا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 توسعه یک کارگزار هوشمند بازیابی صفحات وب بر پایه یادگیری شباهت بافتار پایه میان محتوای موارد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
20 چارچوبی برای مدیریت فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر سامانه مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
21 چارچوبی برای مدیریت فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر سامانه مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
22 راهکار ترکیبی برای توسعه نیمه خودکار هستان شناسی با استخراج دانش از متن مستندات تخصصی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 رویکردی برای استخراج موضوعات کلیدی در مدیریت دانش طرح های کلان پژوهشی بر مبنای زمینه های تخصصی کانونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
24 سیستم تصمیم یار مبتنی بر ترکیب مفاهیم برای تولید برخط محتوا (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
25 کاوش وب با اکوسیستم کارگزارهای هماهنگ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 محلی سازی فعالیت نورونی دوبعدی برای مدل باز ترکیب ویژگی های فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
27 مدلسازی و مدیریت بهینه فرایندها در توسعه تحقیقات IKT (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
28 مدیریت دانش بر روی صفحات وب به کمک داده کاوی و دسته بندی اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
29 معرفی ضریب فشردگی به عنوان یک معیار آماری برای مقایسه الگوهای تصادفی از قطار اسپایک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
30 مقایسه ای بین کارایی ماشین بردار پشتیبان و هیبرید آن با کوانتیزاسیون برداری در تشخیص گفتار از موزیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 یک ریشه یاب برای واژگان عاریتی زبان فارسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران