حمیدرضا پورحسین

 حمیدرضا پورحسین کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

حمیدرضا پورحسین

Hamidreza Pourhossein

کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.